Dagur - 07.06.1958, Blaðsíða 1

Dagur - 07.06.1958, Blaðsíða 1
Fylgizt með hví, sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. DAGUR kemur næst út miðviku- daginn 11. júní. XLI. árg. Akureyri, laugardaginn 7. júní 1958 32. tbl. Þessa stóru lúðu dró Þorsteinn Eyfjörð, Grenivík, á nælonfæri, á Hrauninu framan við "iSauðaneshnjúk. Örátturinn var þungur, en skepnan rótaði ekki ugga og var komin um borð eftir 10 mínútur. Var hiin skotin með haglabyssu er hún kom á yfirborðið. Öngullinn datt úr um leið og skotið reið af. Lúðan vóg 143 kg. slægð, 2.26 m. að lengd, 1 metri á breidd. Segi menn svo, að aldrei fást bein úr sjó. (Ljósmynd: E. .). Þióðareininq um úffærslu fisk- ¦ ¦ ii veiðiíogsoounnar i Bretar og Belgíumenn mótmæla harðlega og segjast múnu' grípa til sinna ráðstafana Ríkisstjórnin og ílokkar þeir, sem að henni standa, hafa orðið ásáttir um að lýsa yfir stækkun landhelginnar í 12 sjó- mílur. Verður reglugerð um þtta efni gefin út 30. þ. m., en á að taka gildi 1. september. Tíminn þangað til reglugerðin kemur til framkvæmda verður notaður til þess að vinna að skilningi og viðurkenningu á réttmæti og nauðsyn stækkun- arinnar. Helzta nýmælið í væntanlegri reglugerð fyrir utan sjálfa stækkun- ina, er, að íslenzkum skipum verður heimilt að veiða innan 12 mílna svæðisins, þó utan núverandi frið- unarlínu. ÞJÓÐAREINING . Aklrei hefur neinn vafi leikið á því, að Islendingar eru sem einn maður sammála um nauðsyn þess- árar stækkunar, því að scgja má, að framtíð þjóðarinnar sem sjálfstæðr- ar þjóðar efnahagslega og menning- arleg'a sé bundin því, að auðlindir lands og sjávar séu notaðar þjóðinni sjálfri til hagsbóta. Þessi stækkun er ckki gerð af illvilja í garö nokk- urrar erlendrar þjóðar, heldur er það íslenzk þjóðarnauðsyn, sem krefst þess, að til þessara aðgerða sé gripið, enda tclja íslcndingar ckki, að nein þjóðrcttarleg fyrir- mæli hamli því. BRETAR MÓTMÆLA Eins og búast mátti við, hefur brezka stjórnin harðlega mótmælt „cinhliða" aðgerðum Islendinga í máli þes'su og jafnvel látið í það skína, að hún muni senda herskip á íslandsmið til verndar brezkum togurum, sem teknir verða að veið- um innan 12 mílná línunnar. Jafn- framt hefur brezka stjórnin í yfir- lýsingu sinni lagt til, að samningar verði teknir upp um málið. Belg- iska stjórnin hefur farið að dæmi Brcta og mótmælt stækkuninni, og er margt, sem bendir til, að ríkis- stjórnir fleiri landa muni gera hið sama. Sovétríkin hafa hins vegar til- kynnt ríkisstjórninni, að þau telji stækkun fiskveiðilögsögunnar rétt- mæta fyrir sitt leyti. Bandaríkjamenn hafa enn enga ýfirlýsingu gefið um málið. HREYFING í FÆREYJUM Eftir að Islendingar lýstu yfir stækkunaraðgerðum á fiskvciðilög- sögunni, hefur nokkur skriður kom- ið á sama mál í fleiri fiskveiðilönd- um, t. d. Færeyjum og Noregi. Fær- eysk yfirvöld hafa lýst yfir því, að nú scu forscndur fyrir gildandi samningum við Breta um fiskveiðar brostnar, og sagði Djurhuus lög- maður í-því sambandi, að ekki væri nema um tvennt að velja fyrir Fær- eyinga, annað hvort að lýsa yfir stækkun með einhliða aðgerð að dæmi íslendinga eða krefjast nýrra samninga við Breta. \ Danir fara með utanríkismál Fær- eyja, og það verða því þeir, sem ákveða, hvað gert verður, en H. C. Hansen forsætisráðherra hefur látið hafa það eftir sér, að hann muni fara fram á viðurkenningu á stækk- aðri fiskveiðilögsögu, en þó aðeins að undangengnum samningum. Fregnir frá Haag herma, að að- iljar, sem standi nærri alþjóðadóm- stólnum í Haag, haldi því fram, að dómslóllinn myndi ekki telja, að ákvörðun íslendinga um 12 mílna fiskveiðitakmörk væri brot á al- þjóðalögum, ef málið færi fyrir dómstólinn. Er bent á, að 12 mílna landhelgi hafi átt miklu fylgi að fagna á Genfarráðstefnunni, en eng- ar alþjóðlegar samþykktir verið gerðar, hvorki um 12 mílna né neina aðra stærð landhelginnar. ÚlvarpsræSa Eysteins Jónssonar Ef dómgreind fólksins bilar ekki, munu starfs- hættir foringja Sjálfstæðisflokksins reynast þeim sjálfum verstir, þegar fram í sækir Á þriðjudagskvöldið flutti Eysteinn Jónsson f jármálaráðherra ræðu þá í útvarpsumræðunum — eldhúsdagsumræðunum, sem stjórnmálaflokkam- ir efndu þá til, og hér birtist að meginhluta. Forsetahjónin til Akureyrar Forsetahjónin, herra Ásgeir Ásgeirsson og frú, verða við- stödd setningu sundmeistara- móts fslands við Sundlaug Akureyrar kl. 3. í dag. ,r,__„.__«» Hinar öruggu tekju- lindir Það er víðar en hér á landi, að tóbak og áfengi reynast drjúgar tekjulindir fyrir ríkissjóð. Samkv. upplýsingum danskra blaða nam tóbaksskatturinn á síðasta fjárhagsári danska ríkis- ins 738 milljónum danskr-a króna, en skattur á öli og víni 550 millj. króna. En bifreiðar og akstur þeirra reyndust líka hinar beztu mjólk- urkýr fyrir rikissjóðinn. Tollar á innfluttum bílum og alls konar skattar, þar með talinn benzín- skattur, gáfu ríkissjóðnum 741 milljón króna. Það er víðar dýrt að aka, drekka og reykja en á íslandi. Ræða sú, sem hv. þm. A.-Húnv. flutti hér áðan, var að einu leyti merkileg. Hún sýnir, hvílík býsn af olstæki og þröngsýni geta kom- izt fyrir í einum mannshuga, og hvernig slíkt ástand frystir að lok- um alveg heilbrigða skynsemi. Eg mun ckki elta mjög ólar í einstök- um atfiðum við þessa samhengis- Bifreiðarstjóri á Akureyri særður nte§ riff ilskoti sl. f immf udgaskvöl Ölóðir unglingar höfðu nær valdið dauðaslysi Sá fáheyrði atburður gerðist í fyrrinótt, að atvinnubifreiðastjóri hér í bænum varð fyrir árás unglinga, er höfðu riffil að vopni. Hafði hann ekið þeim um bæinn, en þeir gátu ekki greitt fyrir aksturinn á leiðarenda. Krafði hann þá um greiðsluna, kr. 72.00, en kom fyrir ekki og ók hann þá af stað. Litlu síðar kallar annar piltanna til hans, er hann fór þar fram hjá, sem áður var staðar numið, og biður hann doka við, þar sem þeir félagar væru að ná í peningana. Hurfu þeir síðan, en komu aftur að vörmu spori og höfðu þá riffil meðferðis, og mið- aði aiinar þeirra á hann, þar scm íiami sat í biíreio siiini. Bílstjór- inn gat þrifið til byssuhlaupsins og bægt því frá sér. Kom þá hinn til skjalanna, réðist á bilstjórann, sem þá missti tak á byssuhlaup- inu. Þessi viðureign fór fram i bifreiðinni. Eftir þetta skunduðu ungmennin, sem eru 17 ára gamlir og héðin úr bænum, burtu. Bifreiðastjórinn fór þá á eftir þeim, í þeim tilgangi að ná af þeim skotvopninu. En piltana bar skjótt undan og hurfu í húsasund. Þaðan var rifflinum á ný miðað að bifreiðastjóranum og vissi hann ekki fyrri til en skotið reið af og hitti kúlan hann ofan við hægra eyra og rispaði hann nokkuð en ekki var það alvarlegt sár. Bílstjórinn gerði lögreglunni þegar aðvart og handtók hún piltana og setti í gæzlu. Rann- sókn hófst í máli þessu í gær, en var skammt á veg koinið þegar blaðinu bárust þessar upplýsing- ar frá bæjarfógeta. Þinglausnir fóru fram 4. júní. 52 frumvörp voru afgreidd sem lög, en alls fjallaði þingið um 195 mál. — Alþingi stóð að þessu sinni 41 degi skemur en í fyrra, eða 193 daga. lausu skammarþulu háttv. þm., en vil þó aðeins benda á tvö eða þrjú atriði. Faðir verðbólgnnnar. Hann byrjaði ræðu sína með því að sýkna Sjálfstæðisfl. af verðbólgu- þróuninni. Hver var það, sem rauf samtökin um dýrtíðarmálin 1942 og stýrði þannig, að vísitalan hækkaði um 89 stig á einu ári? Það var upp- haf verðbólguþróunarinna r á ís- landi. Það var formaður Sjálfstæðis- (lokksins, Ólafur Thors. Ef nokkur einn maður á að kallast faðir verð- bólgunnar, þá er það formaður Sjálfstæðisflokksins, og hans þjónn hefur þcssi háttv. þm. A.-Hún. ver- ið alla tíð. Svo kemur þessi hv. þm. Og byrjar hétxræðu sína með því að segja: Allir eiga sök á dýrtíðinni, nema Sjálfstæðisflokkurinn. Landb/maðarstefna Jóns Pálmasonar. Hv. þm. A.-Hún. minntist meðal annars á landbúnaðarmálin. Það hefði hann ekki átt að gera. Það verður til þess að minna ménn á, að einu sinni á þingmannsævinni fékk þessi hv. þm. að ráða stefnunni í landbúnaðarmálum. Það var á ár- unum 1944—1946. Hvernig var sú stefna, sem hann markaði? Stéttar- samljand bænda, sem þá var að fæð- ast, var ofsótt af stjórnarvöldunum. Með hinum illræmdu búnaðarráðs- lögum voru bændum lögskipaðir forráðamenn, til þess að halda niðri afurðaverðinu. sérstök löggjöf var sett til þcss að svelta stéttarsamtök- in fj?irhagslcga í byrjun. Af öllu því gífurlega fjármagni, sem ráðstafað var á þeim árum, fór svo að segja ekki neitt til landbúnaðarins. Á- burðarverksmiðjumálið var saltað og farið hinum háðulegustu orðum ' um Áburðarvcrksmiðjuna, og allt fór cftir þcssu. Meira.að segja flokks bræðrum þessa hv. þm. blöskraði svo aðfarirnar, að þeir voru önnum kafnir við að sverja af scr ofsóknar- stefnu Jóns Pálmasonar í garð land- búnaðarins. Um ræður þeirra Sjálfstæðis- manna í gærkviildi er ekki margt að segja, sem ckki hefur þegar verið rækilega tekið fram af öðrum. Ræða Ólafs Thors var eitt sam- fellt neyðaróp út af því, að menn skyldu gerast svo djarfir, að ætlast til þess, að stærsti flokkur landsins hefði stefnu í efnahagsmálununi. Kem ég að því síðar. Fölsmi Friðjóns Þórðarsonar. Hv. 11. landsk., Friðjón Þórðar- son, sagði það höfuðatriði, að skýra rétt frá staðreyndum. En ekki var hann búinn að tala lengi, þegar honum reyndist hált á hellunni. Hann fór að greina frá því í þung- um ásökunartón, að rekstrarvörur landbúnaðarins hækkuðu allar stór- kostlega i verði, og síðan sagði hv. (Framhald á 5. síðu.)

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.