Dagur - 08.02.1961, Blaðsíða 2

Dagur - 08.02.1961, Blaðsíða 2
ÞORGEIR JAKOBSSON FRÁ BRÚUM: VIÐ ÁRAMÓT og þá ekki sízt viS mót áratuga, látum við hugann reika til baka og einnig fram á leið og verður margt til að vekja þær hugsanir. Eitt af því bezta, sem útvarp- ið hefur gert til að vekja menn til umhugsunar um hin marg- víslégustu málefni, eru hinir vinsælu viðtalsþættir, sem Sig- urður Magnússon hefur stjórn- að um skeið. Fyrir skömmu var um það rætt þar, hver yrði að- alatvinnuvegur íslendinga árið 2000. Áttust þar við fulltrúar stærstu atyinnuveganna og sýndist sitt hverjum eins og gef ur að skilja. Þessi þáttur varð til þess, að ég drep nú niður penna um eitt atriði í þessu sambandi. Innlend hráefni. Verkefni íslendinga í fram- tíðinni eru margvísleg. En i'ðn- aðurinn mun verða aðal at- vinnuvegurinn um næstu alda- móí. Ekki sá iðnaður, sem nú ber hæst og talsmaður iðnaðar- ins í viðtalsþættinum virtist leggja höfuðáherzlu á, þ. e. i'ðn aður, sem byggist á innfluttum hráefnum og tollvernd, heldur iðnaður, sem byggist á því að fullvinna þau hráefni, sem öfl- ugur landbúnaður og haglega rekinn sjávarútvegur leggja til, en í þriðja lagi efnaiðnaður eins og áburðarverksmiðjan í Gufu- nesi og sementsverksmiðjan á Akranesi eru vísir að og sýna það ótvírætt og sanna, að þær geta framleitt vörur á heims- markaðsverði, þótt stærð þeirra sé aðeins miðuð við okkar þarf Gönilu námurnar. Þegar orkan er fyrir hendi í jaf-n ríkum mæli og hér á landi, 'bæ'ði í fossum og jarðhita, þá munu hráefni til að vinna verð mæti úr, finnast næg bæði í sjó og á landi. Þess vegna hlýtur ísland aS veroa mikið iðnaðar- land í framtíðinni. En það, sem liggur fyrst fyrir í þessum efnum, or að stefna aS vinnslu úr þeim einu námum, sem á umliðnum öldum voru nýttar á íslandi. En þær voru: Brennisteinsnámurnar á Þeista reykjum og Reykjahlíðar- og Fremri-námur í Mývatnssveit. Hvert þessara jarðhitasvæða er' heil efnaverksmiðja, sem um aldaraðir hafa flutt upp á yfir- borðið verðmæt jarðefni, sem bíða þess að vera aðgreind og hreinsuð og komið á markað. Brennisteinninn er ekki nema nokkur hluti þeirra verðmæta, sem þarna eru fyrir hendi. Auk hans er þarna postulínsleir og mörg efni til málningar í marg víslegum litum og að gerð. Margt er þar fleira verðmætra efna og mun ekki rannsakað að fullu magn þeirra og fjöl breytni. Þrjú námusvæði. Baldur Líndal, efnaverkfræS- ingur, hefur -talsvert rannsakað Reykjahlíðarnámur og eflaust fieiri námur, en ekki hef ég sé'ð skýrslur hans um þær. En hann hefur með rannsóknum sínum og tilraunum sýnt fram á, að hægt er, meS þéttingu, að ná ýmsum efnum úr jarðgufu nám anna og sannað með því, að námurnar eru í raun og veru óþrjótandi þótt yfirborðsefnin séu fullunnin Þessi þrjú áSurnefndu námu- svæði liggja vel viS vinnslu stig af stigi. Þeistareykjarnámur eru 25—30 km frá Húsavík, sem er næsta.höfn. FráÞeistareykj- um til Mývatnssveitar er álíka langt, en um 100 km frá Husa- vík í Fremrinámur. Stytzta og bezta vegarstæðiS frá Mývatnssveit til Húsavíkur er um Þeistareyki. Sú leið er jafnhallandi og hvergi yfir ár- sprænu að fara eða fjallhrygg. A3 miklu leyti 'er um hraun að fara og er það eitt hið bezta undirlag vega þegar beitt er nýjustu tækjum. Naumast kæmi til greina ann ar vegur en rafmagnssporbraut þar sem um eins mikla efnis- flutninga yrði að ræða. Og þar sem jarShitinn er nægur og ó- þrjótandi við þcssar námur, mætti hugsa sér að hita upp brautarteinana yfir vetrarmán- u'ðina til aS koma í veg fyrir flutningatruflanir af völdum ísa og snjóalaga. Þennan s.ima veg mætti einnig nota til flutninga á kísilleir, ef til kæmi vinnsla á honum í Mývatnssveit. Tvennt er til um orku til aS nytja námur þessar. AnnaS er að láta jarðhitann i'ramleiða raf orku til námurekstursins, hitt er að fá orku frá virkjun Jökuls ár á Fjöllum, en virkjun hennar er nú mjög á dagskrá. En mér þykir líklegt, að með vaxandi tækni þætti jarðhitinn eins hag kvæmur. Það gefur að skilja, a'ð ekki er til hér á landi fjármagn til aS hefja jafn stórfelldan námu- rekstur eins og þarna þyrftí að vera. En ef undirbúningsrann- sóknir leiða í ljós að um hag- kvæman námurekstur væri að ræða, ætti erlent fjármagn að fást til þessarra og annarra svipaðra framkvæmda. Verði hafizt handa um fram- kvæmdir þessar á næstu árum eða áratugum og vinnsla á þess um þremur námusvæðum væri komin í fullan gang um næstu aldamót, er það spá mín, að verðmætin, sem þaðan fengjust, myndu ekki nema minni upp- hæðum en útflutningur sjávar- afurða nemur nú. Þar sem knýjandi nauðsyn rekur á eftir því að auka fjöl- breytni og magn framleiðslunn ar hér á landi, þá ætti þetta að vera ein leiSin til þess. Undir- búningur syona námureksturs hlýtur aS taka langan tíma og því fyllsta þörf aS hef ja undir- búningsrannsóknir hið fyrsta. Opnist augu manna fyrir því, væri tilgangi greinarkorns þessa náð. ¦ p SYRTIR I AIINN ÞAÐ SYRTIR heldur í álinn fyrir útgerðarmenn. Vísir segir, að vegna ástandsins við sjávar- síðuna, hafi nokkrir útgerSar- menn orðið að hætta við fyrir- hugaða skemmtiferð til Kanarí- eyja. En þangað ætluðu þeir á- samt fjölskyldum sínum. ? i..............itmi | Bændahandbók | | AlþýðuMaðsins BÆKLINGI með þessu nafni er nú dreift út um sveitir lands ins. Mestur hluti hans er strik- aður pappír fyrir bændur að skrifa á eitt og annað sér til minnis, sérstaklega í samban'di við skattaframtal, segir þar, ennfremur ógrynni auglýsinga og grein um skógrækt, ásamt gömlum myndum. Þarna vantar tilfinnanlega þær kröfur Alþýðuflokksins, a'ð rannsakað verði hvað bænda- stéttin hafi fengiS mikinn opin- beran styrk umfram aSrar stétt ir þjóSfélagsins, samanber frétt ir frá Alþingi í vetur! ? Hvað kostar gjafaféð Framhald af 1. siöu. Kreppustefnu Eisenhower- stjórnarinnar var þröngvaS upp á íslendinga og gefiS með henni fé, þegar aðal útflutningsfram- leiðslan og raunar stjórnar- stefnan öll, var að leiSa allt at- vinnu- og efnahagslíf í strand hér á landi. Árgæzka, öruggir markaðir, ásamt hækkandi verði á ýms- um útflutningsvörum hafa ekki dugað hinni nýju, amerísku stefnu, sem hér var nefnd „við- reisn". Það hefur ekki heldur dugað til, þótt lífskjör almenn- ings væru skert um 15%. Svo gjörsamlega dauðadæmd er nú verandi stjórnarstefna á íslandi, að á fyrsta ári hennar þurfti, auk alls þessa, gjafafé svo hundruðum milljóna skipti. Flestir landsmenn hljóta að skilja, að „viðreisnarstefna" ríkisstjórnar okkar er kreppu- stefna. B.tndaríkjamenn eru að varpa henni fyrir borð hjá sér. Það þurfum yiS líka aS gera, áSur en verr f er. ; .. ? GOÐIR GESTIR HINGAÐ til bæjarins eru komn ir góðir gestir á vegum Hjálp- ræðishersins, þeir Eiiing Moe, guðfræðingur, sem stundum hef ur verið nefndur söngpredikari og Thorvald Froutland. Þeir kömu nýlega vestan um haf og héidu þá samkomur í Reykja- vík í þrjú kvöld. Dvöl þeirra þar, varð þó þrjár vikur vegna mikillar og yaxandi aðsóknar bæði í kirkjum og samkomu- hiisum bæjatins. Og enn leggja þeir lykkju á leið sína, en þeir eru á leið til heimalands síns, Noregs, og halda fyrstu samkomu sína hér á Akureyri í kvöld í húsi Hjálp ræðishersins, en næstu kvöld í Zion. Á sunnudagskvöldiS hafa þeir svo samkomu í Akureyrar- kirkju, og verður það lokasam- koma þeirra hér. Túlkur og leiðsögumaður er Oskar Jónsson frá Reykjavík.n •iitiimtiitiiiiifi IIIIIIIIIIIIMIIIIMIIII | Skrifstofa Fram- j I sóknarflokksins f í STAÐ Ingvars Gíslasonar, sem tekið hefur sæti á Alþingi í veikindaforföllum Garðars Halldórssonar, annast Aðal- steinn Jósepsson skrifstofu flokksins. Skrifstofan verður op in kl. 8—10 á kvóldin, nema laugardaga og sunnudaga. Flokksmenn og aðrir velunn- arar geta snúið sér þangað og mun þeim veitt sú fyrir- greiðsla, sem unnt er. ? ALYKTUN „ADALFUNDUR IÐJU, fé- lags verksmiðjufólks á Akur- eyri haldinn 29. janúar 1961, skorar á háttvirta ríkisstjórn að . hætta þegar í stað öllu samn- ihgamakki við Breta um breyt- ingar á núverandi 12 mílna fisk veiðilögsögu íslands, og hvetur landsmenn alla til aS vera vel á verði gegn hvers konar er- lendri ásælni, er skerðir sjálf- stæði íslands." R ilMIIIIIIIIIItllllMIIIIIIIIIIIIDIItlllllllllll.MIIIIIIIMIMll* AGU kemur út á laugardaginn, 11. febrúar. Efni þarf að berast snemma, bæði greinar og aug- lýsingar. | Eysteinn Jónsson f = slasaðist sl. sunnud. I ÞAÐ SLYS varð um helgina, að Eysteinn Jónsson, alþingismað- ur handleggs- og fótbrotnaði er hann var á skíðum í Skarðsmýr arfjalli. Með honum var Tómas Árnason, framkv.stj., Tímans og kom hann hinum slasaða til hjálpar. Eysteinn liggur á Landsspít- alanum og nýtur umönnunar dr. Snorra Hallgrímssonar, læknis. Eysteinn Jónsson er, scm kunnugt er, mikill skíðamaður Qg fjallgöngugarpur. ? IIIIMMIIIIMIIIIMIIIIIMMI | BRIDGE ! 10. JANÚAR hófst sveitar- keppni meistaraflokks hjá Bridgefélagi Akureyrar. 8 sveit ir taka þátt í keppninni og eru þær þessar: Sveit Mikaels Jónssonar — Halldórs Helgasonar — Ragnars Steinbergss. — Þórðar Björnssonar — Baldvins Olafssonar — ÓSins Árnasonar — FriSjóns Karlssonar — Óla Þorbergssonar Þrjár umferðir hafa nú veriS spilaðar og hafa úrslit orðiS þessi: 1. rfmferð." Mikael vann Friðjón ' 3—1 Baldvin varín Þórð 4—ð Óðinn vanh" Ragtfár ~^V^4—0 Halldór vann Óla 4—0 2. umferð. Mikael vann Halldór 3—1 Rr;gnar vanftiEúðíáS 4—0 Baldvin vamrOðTn 4—Q Þórður vann Óla - - - • 4—0 3. umferð. Ragnar vann Mikael 4—0 Halldór vann Þórð 4—& Óli vann Óðin 4—0> Friðjón vann Baldvin 4—0 4. umferð. Baldvin vann Ragnar 4—f> Halldór vann Oðin 4—0 Friðjón vann Óla 4-^0 Mikael vann Þórð 3—1 llil IHIlilIS lllllll Hl '-'''-'-'r'-'•'"'•''*' Uppgripaafli fyrir verkfallið Olafsfárði 6. febrúar. Tilraun sú með útgerð stærri báta frá heimahöfn, að vetrarlagi, lofar góðu. Sjómönnum ber saman um það, að fiskur hafi aukizt og þakka friðuninni. Uppgripaafli var fyrir verkfallið, en minna síðan, þar til á laugardaginn, að afli tók að glæðast á ný. Smærri dekkbátar og trillur róa líka þegar gefur. En gæftir eru stop ular og stundum ekki hægt fyr- ir litla báta að sækja langt, þótt á sjó sé farið. í dag eru allir bátar á sjó og veður ágætt. ISnskólanum var sagt upp 1. febrúar. Sex nemendur útskrif- uSust, en 23 voru í skólanum í vetur. Stöku menn eru aS búa sig undir hrognkelsaveiSi. ? Eyrjað að róa Þórshöfn, 6. febrúar. Byrjað er að róa og er aflinn sæmilegur. Fleiri munu hefja róðra áður en langt líður. Nokkur óhreysti er í fé á nokkrum bæjum og hafa fáein- ar kindur drepizt hér í þorpinu. UnniS er á Heiðarfjalli. Um 15 íslendingar eru þar í vinnu við radarstöðina. Tvö stórhýsi hafa risið þar upp oger unnið að innréttingum í þeim. ? Húnavaka á Blönduósi Góður afli - Þorrablót Blönduósi G. febrúar. Hér cr rólegt með afbrigðum, vetrar- veður eins góð og á verður kos- ið, stillur en nokkurt frost. Snjór er enginn, en aðeins föl í fjöllum. Húnavakan hefst 3. apríl og er tekið að undirbúa hana. Leik félag Blönduóss sýnir „Pétur kemur heim" undir stjórn Tóm asar R. Jónssonar og sennilega kpma Skagstrendingar einnig með sjónleik. Þá syngja tveir karlakórar, Karlakór Bólstað- arhlíðaihrepps og Karlakórinn Vökumenn í Torfalækjarhreppi. Svo verða kvikmyndasýningar og dans. ? Húsavík, G. febrúar. Sex bátar komu meS ágætan afla í dag: Hagbarður, Grímur, Byr og Hrönn, ennfremur Ver og Krist ján, sem eru opnir bátar. Kvenfélagið hélt þorrablót á laugardaginn fyrir félagskon- ur og menn þeirra. Mikið vai? etið og drukkið, en engan mun þó hafa sakað. Jörð er hvít, en sniplítil. Bíl- fært er um allar sveitir. Hrognkelsaveiði byrjaði ó- venjusnemma í ár, eða um miðj an janúar. Enn er þó ekki una mikla veiði að ræða og rauð- magi er ekki seldur héðan enn- þá- ?

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.