Dagur - 28.01.1967, Blaðsíða 8

Dagur - 28.01.1967, Blaðsíða 8
PSy^yS^SSSSSí^yS^^S^SS^^S^SSSSSv^^S^Sír^S; SMÁTT OG STÓRT Alfakóngur og droítnjng fremsl, þá fylgdarlið á Ieið á álfadansinn. (Ljósm.: G. P. K.) BLADINU hefur bórizt yfirlit um seskulýðsstarfsemi þá á Ak ureyri, sem er einkum á veg- nm bæjarins, fyrir árið 1966. Er það hið fróðlegasta og stað- festir mikið og fjölþætt starf. Námskeiðin eru hinn virki þáttur starfseminnar og skulu þau aðeins nefnd, þótt hvert þeirra um sig væri vert meiri umsagnar. En þau voru þessi: Námskeið í listhiaupi á skaut- um, kennari Gralf Bahnsach, námskeið í meðferð lyftitækja, kennari Jóhannes Sæmundsson, námskeið í myndlist, kennari Einar Helgason, námskeið í ís- knattleik, kennari Kristján Ár- mannsson, námskeið í þjóðdöns um, kennari Margrét Rögnvalds dóttir, námskeið í sjómanns^ fræðum, kennari Jónas I>or- steinsson, námskeið í svifflugi, kennari Arngrímur Jóhanns- son og Húnn Snædal, námskeið i hestamennsku, kennarar Ing- ólfur Ármannsson og Þorsteinn Jónsson, námskeið í leiklist, kennari Ágúst Kvaran, nám- skeið í föndri, kennari Ragn- heiður Valgarðsdóttir, nám- skeið í radiósmíði, kennari Sig- urjón Ögmundsson, annað nám skeið í myndlist, kennari Einar Helgason, námskeið í borðtenn- TOGURUNUM EKKI HLEYPT INNAR RÍKISSTJÓRNIN virðist í bili íallin frá áformum sínum um auknar veiðiheimildir innan landhelgi til handa togaraflota landsmanna, enda mætti fyrir- ætlunin mikilli andspyrnu. Þetta kom fram í sjónvarps- viðtali við sjávarútvegsmálaráð herra nú í vikunni. PJ is, kennarar" Halldór Blöndal, Ingólfur Ármannsson og Finn- bogi Jónsson. Æskulýðsráðið var aðili að bindindismóti í Vaglaskógi um vérzluriarmannahelgina og sá um útgáfu á „Unga Akureyri" í sambandi.við norrænt æsku- lýðsleiðtogamót, þar sem vina- bæir Akureyrar áttu fulltrúa. ' Miðstöð stárfseminnar var í íþróttavallarhúsinu. Æskulýðs- ráðið hefur haft umræðufundi með hinum ýmsu ráðamönnum bæjarins um:málefni æskunnar og starfsaðstöðu. Hið nprræna æskulýðsleið- togamót.ísem haldið var á Akur rnjcg fjölþætt eyri í sumar og Æskulýðsráð sá um, var vel sótt. Fulltrúar komu frá vinabæjunum Ála- sundi. Lahti, Randers Vesturási og fór mótsetningin fram í Lystigarði Akureyrar. Mörg erindi voru flutt og umræður fóru fram. Stjórn Æskulýðsráðs Akur- eyrar skipa: Séra Birgir Snæ- björnsson form., Tryggvi Þor- steinsson varaform., Haraldur Sigurðsson ritari, Eiríkur Sig- urðsson, Gísli Bragi Hjartarson, Svavar Ottesen og Einar Helga son. Framkvæmdastjóri ráðsins er Hermann Sigtryggsson. Iiuilendir og erlendir listamenii koma TÓNLISTARFÉLAG AKUR- EYRAR er nú að hefja 24. starfsár sitt, og hafa þegar ver- ið ákveðnir fernir tónleikar á tímabilinu febrúar—maí 1967. Stjorh félagsins hefir ákveðið að stefna að því í framtíðinni að scmja og gefa út starfsáætlun fyrirfram, fyrir hverit tímabil, svo að styrktarfélagar viti, hvaða tónleika er að vænta og hvenær þeir verða á árinu. Til þess áð gera þetta kleift hefir Tónlistarfélagið tekið upp nána samvinnu við forráða- menn tónlistarmála í Reykja- vík, og er því ástæða til að vona, að fleiri tónlistarmenn en áður leggi leið sína til Akur- eyrar, um leið og þeir heim- sækja Reykjavík, en þangað koma árlega ýmsir af fremstu listamönnum heimsins. — Jafn framt munu íslénzkir listamenn koma fram á vegum félagsins. Tónleikar þessa starfsárs verða svo sem hér segir: 1) Píanótónleikar þriðjudaginn 7. febrúar: Philiþ Jenkins, píanóleikari frá Englandi. 2) Fiðlutónleikar þriðjudaginn 7. marz eða laugardaginn 11. marz: Ungverski fiðluleikar inn Endré Gránát með undir leik Áma Kristjánssonar, píanóleikara. 3) Sinfóníutónleikar þriðjudag (Framhald á blaðsíðu 2.) RÁÐHERRA VARÐ A í Þegar þeir Halldór Sigurðsson alþm. og Ingólfur Jónsson ráð- herra ræddu um vegamál í út- varpinu á dögunum, varð ráð- herranum á í messunni, enda átti hann í vök að verjast. Greip hann til þess örþrifaráðs að halda fram þeirri fyrru, að upp bótum, sem árið 1958 voru greiddar (af gjaldeyrisálagi) á verð útflutningsvara, ætti að telja með venjulegum ríkisút- gjöldum fjárlaga, og kom fjár- lögum þessa árs þannig upp í mikið á annan milljarð í stað rúmlega 880 millj. eins og þau raunverulega voru. Ef þetta væri rétt reikningsfærsla, ætti að bæta gengisbreytingunum 1960 og 1961 við fjárlögin eins og þau nú eru og kæmust þau þá úr nálega 5 þús. milljónum upp í 9—10 þús. milljónir. Lækkar þá enn drjúgum hundr aðshluta vegafjár í ráðherratíð Ingólfs. Hvernig sem reiknað er, reynist vegafé tiltölulega minna nú en fyrr, því miður. MARGFALT ALAG Á ÞJÓÐ- VEGAKERFIÐ Ýmsir og þar á meðal núyer- andi ráðamenn, suinir hverjir, virðást eiga erfitt með að gera sér grein fyrir því, hve gífur- lega þörfin fyrir nýjar vega- framkvæmdir hefur aukizt á síðustu áratugum. f árslok 1956 áttu landsmenn samtals 16.000 bifreiðir. Nú í byrjun ársins 1967 er bifreiðafjöldinn í þann veginn að komast upp í 40 ÞÚSUNDIR. Alagið á vegina hefur aukizt að sama skapi og bilafjöldinn og þó miklu meira en það, því að nú fara um þá miklu þyngri bifreiðir en fyrr og vöruflutningar með slíkum bifreiðúm eru sívaxandi. Breidd ökutækja hefir jafnframt auk- izt, og af þeim ástæðum hefir þurft og þarf að byggja upp fjölda brúa. Hinn mikli fjöldi bifreiða er meira og minna á Skólafólk fjölmennir í Hlíðarfjall FJÖLMENNT er dag hvern í Hlíðarfjalli og SkíðahótelLnu. Þar dvelja nú nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri ásamt kennurum sínum og eru búnir að vera þar í 10 daga, Ijúka dvöl sinni í miðri næstu viku. Að því loknu koma þang að nemendur Gagnfræðaskóla Akureyrar og verða þar um mánaðarskeið. Síðan efstu bekk ir barnaskólans. 70—90 manns dvelja þarna í einu og skiptast nemendur á um þessa fjallavist og útilegur. Forstöðumenn skóla á Dal- vík, Húsavík og Árskógsströnd hafa pantað dvöl í Skíðahótel- inu síðar í vetur fyrir nem- endur sína. Q Viðreisnarloforðin sjö 1960 I ARÓÐURSRITINU „Viðreisn" sem ríkisstjórnin dreifði um land allt á kostnað ríkissjóðs árið 1960, eru meginatriði tillagna stjórnarinnar til viðreisnar talin upp í sjö tölusett- um og feitletruðum fyrirsögnum, sem hér segir á bls. Z^—4. 1. Bótakerfið afnumið. 2. Tryggingar tvöfaldast. 3. Tekjuskattur felldur niður („af almenhum launatekj- um"). 4. Ríkissjóður hallalaus. 5. Haftaminni verzlun. 6. Jafnvægi í peningamálum. 7. Vísitölukerfið afnumið. Fróðlegt er að bera þessi 7 viðreisnarloforð saman við það, sem nú er að gerast: Nýtt bótakerfi upptekið og vaxandi tekjuskattur áætl. 600 millj. kr., vísitalan upp risin, vaxandi jafnvægisleysi í peningamálum, fjárlög fyrir 1967 raunveru- lega afgreidd með greiðsluhalla. Gera má ráð fyrir, að kaup- máttur tryggingabóta sé minni nú en 1959 þött örðugt sé um samanburð á því sviði. Hitt má þá helzt til sanns vegar færa að innflutningsverzlun sé ,,haftaminni" nú en þá, enda hefir gjaldeyristekjum góðærisins verið sóað óspart, sbr. liina margnefndu tertubouiapólitík, en föst lán á sama tíma aukin erlendis. Q ferð um land alit a. m. k. á sumrin, og allt vegakerfið ber þess merki. Þegar á þetta er litið sýnist fávíslegt, að halda því fram, að vegafé þurfi ekki að vera meira nú en fyrir 10— 20 árum. AVÖXTUR VONDRAR SAMVIZKU Svo fór, sem vænta mátti, að hin vonda samvizka íhaldsins á Akureyri vaknaði út af kosn- ingu bæjarstjórans, og að þess sæust nokkur merki í (slend- ingi. Lét þetta ekki á sér standa og brauzt út sem reiði- og sárs aukastuna á -nær heilli blað- síðu í síðasta blaði undir fyrir- sögninni Raunsæi Framsóknar og rökfræði Dags. Auk þess að vera lítt skiljánleg þvæla um einfalt mál er orðbragðið þeirr- ar greinar höfundi sínum til vansæmdar. Þar er hreinlega skrökvað um ýmsa hluti en annað hártogað, en allt hæfir þetta rannar málstaðnúm og er jafnframt eins glögg sjúkdóms- lýsing og verða má. Tólur eru rang settar upp og því óskiljan- legar og einu og öðru skrökv- að. STAÐREYNDUNUM VERÐ- UR EKKI HAGGAÐ Allur bærinn varð vitni að eftir farandi staðreyndum: Allir baej arfulltrúar, nema konunúnistar, höfðu ekki . aðeins lýst yfir stuðningi sínum við Bjarna Ein arsson í bæjarstjórakosningun- um, heldur höfðu þeir einnig tilkynnt honum það. Bæjarfull- trúar íhaldsins þeir Sólnes, Árni og Gísli brugðust á síðustu stundu og skiluðu auðu, (senni lega lotið fyrirmælum að sunn- an). Þeir báru við of háu kaupi en höfðu ekki gert ágreining um það áður. Það eru þessar staðreyndir, sem kvelja ihaldið nú. Fólkið, sem kaus Sólnes og félaga og treysti þeim, er von- svikið og fer ekki dult með það — skammast sín bókstaflega fyr ir sína menn —. Sú eina hugg- un, sem Dagur getur veitt hreldum bæjarfulltrúum og von sviknum stuðningsmönnum þeirra eftir þessa bágbornu frammistöðu við bæjarstjóra- kjörið, er að samhryggjast. BISKUP BANNAÐI Tveir kunnir klerkar, Jóhann Hannesson og Sigurður Pálsson vígslubiskup, skoruðu á Andrés Kristjánsson ritstjóra til kapp- ræðna við sig í útvarpi, vegna ummæla hins síðastnefnda í þættinum Um daginn og veg- inn 2. jan. sl. Rökræður þeirra Sigurðar Pálssonar og ritstjór- ans fóru fram undir umsjá út- varpsmanna, voru teknar á seg ulband og ákveðinn tími til flutnings í útvarpinu. En áður en til þess kom lagði vígslu- biskup bann við flutningi rök- ræðna þessara og fær þjóðin því ekki að heyra þær. Orsakir bannsins þarf ekki að fjölyrða.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.