Dagur - 28.06.1967, Blaðsíða 1

Dagur - 28.06.1967, Blaðsíða 1
HOTEL H"b,rt ^_________________________________» pantanli. FarSa- skrifsloían _____> TTi,lll~HB Túngötu 1. Akut»yrl. Síml 11475 L. árgangur — Akureyri, miðvikudaginn 28. júní 1967 — 51. tölub. Ferðaskrifstofan^Tlu" Skipuloggjum ódýrustu ferðirnar 01 annarra landa. ^ k-m " ':'v" •"--¦-'¦¦'''¦-•"— ¦¦¦<¦ ¦¦¦¦ ¦: Utsvörin á Ákurevri _ _ 5.8 millioiur krona 1 ^p^ii^ . — Aðstöðugjöld á 581 gjaldanda 16 milljónir kr. I £* ^ / , ,. I __ s SKRAR um útsvör og aðstöðugjöld á Akureyri fyrir árið 1967 f I vöru lagðar fram mánudaginn 2G. júni 1967. <| 1 ffiJMiigw i ;;.......g8'"*ffi ilT^^^^^^^^wyMN^^r^nr" Álögð útsvör nema samtals kr. 65.830.100.00. | || H^_P ^* " ¦ "3 l^t^lIÍ ^^T^ * ~ ** i - Lagt var á 3122 gjaldendur. % 1 „BÍiJÉ. ! fP^ *"* ** * 'Þar af eru einstaklingar 3023 og bera kr. 62.129.200.00. | §PH| «£•_ "__^^E 1 ***'*.* * Og félög eru 99 og bera kr. 3.700.900.00. | ^Æ gpilfP ^S^^^^^p A Lagt var á eftir gildandi útsvarsstiga (sbr. meðfylgjandi greinar j? £fi__^ __llf*>„_-fe - _• *¦ „JP gerð framtalsnefndar), en síðan voru öll útsvör lækkuð um 5%. : y _yglSill____ Iffe -%_!_!_& '^llllP^ Eftirtaldir gjaldendur bera yfir kr. 100.000.00 í útsvar: i % " - .?- _ _-; i_ Einstaklingar: — Baldur Ingimarsson, lyfjafræðingur............. kr. 175.100.00 Guðmundur K. Pétursson, yfirlæknir........... — 168.000.00 Sigurður Ólason, læknir....................... — 155.200.00 Baldur Jónsson, læknir ..____.................. — 151.200.00 Oddur C. Thorarensen, lyfsali.................. — 144.800.00 . ,.,_,. T, TT m , ... . -.o^-rnnnn % Skemmtiferöaskipio Regina Mans kom til Akureyrar kl. 4 í gær. (Liosm.: E. D.) Jonas H. Traustason, forstjon.................. — 135.700.00 Sverrir Ragnars, forstjóri ..................... — 126.700.00 _*jx$*3x_<$x?^<^^ Trausti Gestsson, skipstjóri.................... — 125.600.00 Sigtryggur Stefánsson, byggingafulltrúi -----..... — 123.000.00 ffk'l 'i.." l'' II1 ' _ ¦ rt * II ¦ . I , ¦ í!!»^:=:Eí:í-_i Reks.ur.halli a togarautgero Akureynnga a sl. an Magnús Lórenzson, vélstjóri................... — 120.300.00 • '.' ' _K Baldvin Þorsteinsson, skipstjóri . ............... — 119.800.00 j£jj ^f]j gj* ffieÍrÍ IÍÚ Cn í f"VTra Oa SÖluT ffóðar urshallanum, sem er bókfærður Friðjón Skarphéðinsson, bæjarfógeti............ — 118.400.00 J b c . kr. 7.929.477.44 eru afskriftir að Jón Óskarsson, vélstjóri....................... — 111.000.00 . _. . T T_-T__'TTvl „ ., , , __. ' _ . ,, u * _ q —;in _-. T.u _, i -, u' *i í • 1M™„„ AÐALFUNDUR Utgerðarfe- helm Þorsteinsson, lasu og upphæð 3.8 mnrj. kr. Johann Þorkelsson, heraðslækmr............... — 108.000.00 & ' 6 , , . •, Ólafur Sigurðsson, yfirlæknir.................. — 106.400.00 lags Akureyringa _____ var hald skýrðu reikninga þess bæði Vinnulaun a armu til land- Alfreð Finnbogason, skipstjóri................. — 101.900.00 inn 14. jUIú sl. Fundarstjóri var reksturs- og efnahagsreikn- manna námu 21 millj. kr. og tU _ &.'••_''___. inga. sjómanna tæpar 27.6 millj. kr., _,,,.. bvernr Ragnars en iundarrit- -^ewg: ¦¦-, „,-,', _, Afli Akureyrartogaranna ár- eða alls kr. 48.641.417.86. Möl os sandur h f . ................kr 464 600 00 an Petur Hallgrimsson. For- _.';„„_ , , „„„„ , f .., r,, . , ... lYioi og _ur n.i.............................ki. 'wm.o-ju.uu & ig 1966 var samtals 9535 tonn á x stjorn felagsins voru kjorn- Ljosgjafinn h.f............................... —223.800.00 maður félagsstjórnar, Albert eQ1 .*., . t... i .• , a1k_v.+ q_w__,„ Arr,KAr ByggingavörUverZlunTómasarBiörnssonarh.f. ... - 185.100.00 s5ivason sfcLi frá r-kstri fé- gl l^ __V í ^ TT_^^ Amaro h.f................................... — 179.500.00 &P1^ason» sKyr01 lra reKstn le- ^ Þessum afia var ráðstaf- Þorsteinsson, Jakob Fnmanns- Nótastöðin Oddi h.f. ...'....................... — 177.200.00 laSsins °_ framkvæmdarstjór- ag u,^^ að eriendis var iand son, Steindór Jónsson og (Framhald á blaðsiðu 5) ar, Gísli Konráðsson og Vil- að mo tonnunii en innaniands Tryggvi Helgason. EndurskoS- ~~ " var landað 6565 tonnum. endur: Kristján Einarsson og Afkoma togaranna í heild var Ragnar Steinbergsson. verri en árið 1965. Reksturs- Afli á þessu ári hefur veriS j halli árið 1966 var fast að 8.3 mun betri en _ sama tímá í millj. kr. á togurunum sjálfum, fyrra. Ennfremur hafa sölur en reksturinn í landi var hag- skipanna erlendis á þessu ári ''^^^.."Íi^iÍir' ^s<".*3 ...... " ^^B J|§i stæður um 351 þús. kr. í rekst- verið hagstæðar. nc'tti.íXfúfMii.tM II..........,.,,.....------;------:—_.:,......,:".."'' £"___"IWmnil. Ji>»l|||»|i[>ji) _l»l»lH'liHilll lliniiilll iihiiiiiiiiiii.....................'t Æ1'WI__1 _L j'll-i^' :":-:•: f _tr;wBi<w»''_'S''------~-™-^*mBgéSSjM^m&- Æú W W\ 1 l\ i"III%fT;IAI.II «_ii_i___§i__i8s_a- ¦-Sky-<-y, . i ¦ Mp g§ I Ji 1 \ | | ffi 11 |k| Á SJÐASTA bæjarstjórnar- legt að fela einhverjum félaga- fundi var Bragi Sigurjónssbn samtökum í bænum að annast kosinn fyrsti forseti bæjar- 17. júní-hátíðahöldin. Áður hef stjórnar, Stefán Reýkjalín ur Dagur bent á til athugunar, fyrsti varaforseti og Arnþór að skátafélög bæjarins myndu Þorsteinsson annar varaforseti. vel til þessa fallin. O BOEING 727 FARÞE6AÞ0TA F. í. ER KOMIN ™~ _S , - • Jakob Fnmannsson, Sigurður | JlriIlffOrinUrinil Off SÍÐDEGIS á-laugardaginn kom km; flughraða í 25 þús. feta hæS ferðir til útlarida ög er flutriings Óli Brynjólfsson, Jón G. Sólnes | hingað til lands Boeing 727 C — og 4800 km. flugþol. Vélin er á géta hennar því mjög mikil. og Jón Ingimarsson. f 1'lklskaSSiniÍ þota Flugfélags ískmds og var þann hátt útbúin að auðvelt er Hún byrjar áætlunarferðir sín- Bæjarstjórn hefur samþykkt x flugvélinni og áhöfn hennar að nota hana til vöruflutninga ar 1. júlí. Hún getur lent á Akur fyrir sitt leyti að breytá kosn- I ^10™6*" °~ emanSr" fagnað á Reykjavíkurflugvelli. og ber hún yfir 20 tonn. eyrarflugvelli þegar malbikun . S unarkostnaður vegna hring- Boeing-farþegaþotan rúmar Flughraðinn, sem nálgast hans er lokið. mgu yggmga- og a nar- <| ormasýkinnar á nautgripum 108 ferþega, notar styttri flug- hraða hljóðsins, gerir henni Kaupverð Boeing 727 er fast nefnda °g starfi eftirlei8is 5 [ | níu bæ„da við Eyjafjörð^ braut en aðrar þotur, hefur 965 fært að fara samdægurs tvær að 300 millj. kr. Koma hennar kvorri nefnd kosnir hlutfalls- | ^ , fyrrada or8inn kr# ~ ~ ; markar tímamót í flugmálunum kosningu. En þessi ákvörðun "I _„,„_,_„ _, , , , ... , ¦ _• 1 'í , x 531.971.86. En þa var ogreidd FJOGUR INNBROT A AKUREYRI _^"^»«S ~""rÞirfum J~_ I - __- - -*¦ __ :;_, á íslandi ,, _. & ingar, aætlaður 600 þusund SAMKVÆMT upplysingum lög teikniáhöldum o. fl. Þyfið er _, , , , *,. ,,,. stjornarvalda syðra. I- , . _. . , , c . . & Fyrr 1 þessum manuði atti V kronur. Samtals hefur hring reglunnar voru fjogur innbrot komið til skila, en ungir dreng- utanlandsflug Loftleiða 20 ára A - essum siðasta bæjarstjorn | ormurinn því ,osað rMssiós framin á Oddeyri um helgina í ir voru þar að verki. afmæli. Skymaster-flugvélin arfundi kom fram skynsamleg % ..... . , _ _ , , - , TT 1 1 ., , 1 r , !¦ V1« miUjonma, og vel pað. verkstæðishus. Innbrotin voru Hekla var til þess keypt tra tillaga um, að frestað yrði að § , ..„ öll framin á sama hátt. Mál Tvennt slasaðist í árekstri er Bandaríkjunum og kostaði 125 kjósa þjóðhátíðarnefnd og var I * ^"JT. _*_ , t _ u\ - 'i ¦ xt 1 1 * - c r -i_ n- I „,. Pús. dollara. Nú hyggjast Loft- ... - * .-, u -* .-i f enn °S virðlst jafnvel hafa þetta er 1 rannsokn. Nokkru varð 1 fyrrakvold milli tveggja f , __„ J ™ , mahnu visað til bæiarraðs til f .,.*., , , _. , leiðir kaupa 250 sæta farþega- , $ sætt suma bændur við bu- fyrr var brotist inn ! Gagn- bifreiða a motum Aðaktrætis þotu> þótt endanleg ákvorðun frekari athugunar a þeim for- | (Framhald áblaðsíðu 5)> fræðaskólann og þar stolið og Hafnarstrætis. um það hafi ekki yerið tekin.. sendum að vera kynni heppi-

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.