Þjóðviljinn - 22.12.1949, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 22.12.1949, Blaðsíða 6
ÞJÓÐVILJINN íFimmtuaagur^ ¦£fe8JtaK&$fei& e 13 •¦ : Útgefandi: Sameiningarflokkur alþýðú — Sósíalistaflokkurinn Rltstjórar: Magnús Kjartanss<on' (áb.), Sigurður Guðmundsson Fréttastjóri: Jón Bjarnason. Blaðam.: Ari Kárason, Magnus Torft':Ólafsson, Jónas Árnason Auglýsingastjóri: Jónsteinn | Haraldsson Ritstjórn afgreiðsla, auglýsmgar, prentsmiðja: Skólavörðu- stíg 19 — Sími 7500 (þrjár iínurl Prentsmiðja Þjóðviljans íiS. Áakriftarverð: kr. 12.00 á mán. — LausaSöluvérð- 50 aur. eint. SösíaUstaflokkurfnn, Þórsgötu 1 — Sími 7510 (þrjár línur) í Al Á síðasta fundi fyrir jól drattaðist alþingi loks tií að. samþykkja 'áframhaidandi launauppbót til opinberra starfsmanna með litlum meirihluta atkvæða. Framsóknarflokkurínn var allut andvígur uppbótinni að einum þingmanni undanskildum og íhaldið þver- klofið. ''-"-' ** ¦ •" . ¦¦ . ¦ ' - ¦ ' - . . : . ¦ .- - ;• ¦ • Við afgreiðslu málsins bentu sósíalistar a að uppbótin væri greidd af mikilli rausn þeim opinberum starfsmönnum, sem hæst laun hafa. Uppbótin hefur verið gréTöt3rT"hlutfalli við lauri, þann- ig að allir hafa fengið 20 % hækkjun. Með því móti fengu þeir mesta uppbót, sem hæst höfðu launtri fyrir ^- p.'e. þeir af starfs- mönnunum, sem helzt gátu komizt af án uppbótar. Þetta hefur orðið þannig í framkvæmd að merin'n lægsta íaunaflokki — með 3600 kr. grunnlaun á árí — hafa fengið 2160 kr. ársuppbót, en menn í hæsta launaflokki — með 15.000 kr. grunnlaun á ári — hafa fengið 9.000 kr. ársuppbót, rúmlega ferfalt meira en lág- tekjumennirnir. Sósíalistar lögðu því til, að þar sem f járhagúr ríkisins'yæri ekki talinn sérlega góður, væri viðhafður meiri jöfnuður í uppbótunum, þannig að sjö lægstu launafiokkarnir fengju 20 % en st'ðan væri hlutfallstalan lækkuð um 1,5% .fyrir. hvern launaflokk. Með því móti væru bæði meiri vonk um samþykki þingsins á sjálf- sögou réttlætismáli og eins myndi ríkissjóður spara allverulegt fé. Þessi tillaga mætti þó þegar allmikilli mótspyrnu á þirígi. Höfðu þar forustu þingmenn Alþýðuflokksins, en þeir éru allir — hver! einn og einasti — embættismenní hæstuláunaflokkum. Töldu þeir tillögu sósíalista hina verstu fjarstæðú 'og hátekjumaðurinn Gylfi Þ. Gíslason prófessor sagði,að samkyæmt henni ,.myndi 'bróðurpartur uppbótanna lenda þar sem hann.œtti ekki a'ð vera." Málalok urðu þá einnig þau, að ^pessi breytingartillaga var felíd. Sízt skyldi maður furða sig á þessa'rt'láusn, ef ekki befði verið undarlegur eftirleikur. Sósíalistar bára sém'-sé frám aðra tillögu um 20% uppbætur á eftirlaun uppgjafarstarftrnarina, allt að 500 kr. grunnlaunum á mánuði. Þá gerðist það að sömu Alþýouflokks- broddarnir, sem töldu það hina verztu nízku að takmarka eitthvað uppbót til manna, sem hafa 45.000 kr. laun á ári, sögðu ríkis- sjóð engin efni hafa á því að bæta upp tekjur eftirlaunamanna, sem hafa allt að 18.000 kr. á ári. Voru ræður þeirra engu síður innilegar en þær, sem þeir höfðu haldið áður um nauðsyn uppbóta handa sjálfum sér. Þó þorðu þeir ekki annað en sitja hjá við at- kvæðagreiðsluna vegna bæjarstjórnarkosninganna í janúar, en ekki einn einasti þeirra greiddi atkvæði meðtillögunni, sem var sam- þykkt með 13 atkv., gegn 11, en 28 sátu hjá! Þannig voru tillögurnar um uppbætur.til opinberra starfsmanna afgreiddar endanlega tiltölulega skafnmlaust-: Efi'enn er eftir mik- ilvægur hluti af þeim þætti, sem alþingi á í launakjörum almenn- ings. Fyrir þinginu liggja tillogur sósíalista um afnám kaupbind- ingsrinnar og 20% dýrtíðaruppbót á*ellilaun og öroíkubætur. Sú afgreiðsla, sem fengin er á tillögunum um uppbætur á laun opinberra starfsmanna hlýtur óhjákvæmilega að verða til þess að hinar tillögurnar yerða samþykktar. Og þó skyldi maður aldrei ganga að neipu vt'su. Það sýfidi atstaða Alþýðuflokksbroddanria í ^fyrraaag.,^ ,r.,.. ...,.*. - -. .j^^^af ^em^^eito^e^mim^*' Allir í jólaundirbúniugi. Allir tala nú um jólin, og allir hugsa nú um jólin. Það er þess vegna bézt að birta eitt bréf í þeim dúr: — „Menn kepp ast nú við að búa sig undir jólin, og ríkjandi vöruskortur eykur ekki lítið á það annríki, það þarf að fara búð úr búð í leit að smávægilegustu hlut- um, og hendir raunar jafn öft að leiðangurinn beri erigan á- rangur eins og hitt, að það finri ist sem að er leitað .Þessir erf- iðleikar hafa svo auðvitað þau slæmu áhrif að jólaskapið, sem mest er um vert að ekkért sky&gi á, verður ekki. eins gott og það ætti að vera. En líklega þýðir ekki að sakast um þetta. Ekki aktaðar jafn mikill skortur. „Samt skulum við ekki þegja um það, sem miður fér.' — Það er hæ'tt við, að þeim f jöískyld- úm finnist nú anda köldu frá stjórriarvöldunuín, seiri verða að 'haída jól fýrir brothum rúðum, af því að ekki hefur verið séð fyrir rúðugleri til landsins, eins og einhver maður benntt á í Bæjarpóstinum nýlegav Og þess ar f jölskyldur verða áréiðan-- lega ekki einar í gremju sinni, svo mikið vantar nú ,af ýmsu því, sem talið hefur yerið til nauðsynja á jólunum. Til dæm- is verður jólágrauturinn riaum- ast éldáður víða á aðfangadag að þessi sinni, því veldur hinn algjöri skortur á rúsínum, 3em og öðrum þurrkuðum ávöxtum. En gjarnan megum við hafa það hugfa^t í þessu sambandi, að sarni skor 'ur verður ekki alls staðar jáfri [ungbær hérlendis á þes3c:m jc'.um. a Sél herraþjóðarínimar á "KeílavíkurflugveHi. „Einn er sá staður á Islandi, þar sem jólin verða áreiðanlega haldin í allsnægtum ,og sá stað- ur er Keflavíkurflugvöllur, yf- irráðasvæði bandarísku herrá- þjóðarinnar, sem fær að flytja inn til sinna þarfa hvern þann lúxus, sem hún kærir sig um, án þess að íslenzk yfirvöld krefjist þar fyrir riokkurra tolla, eins og ströng lög mæla þó fyrir. — Nýlega kom Trölla foss til landsins og hafði inn- anborðs 400 tonn af vörum til setuliðsins á Keflavíkurflug- velli. Skyldi þar ekki hafa verið álitlegt magn af niðursoðnum ávöxtum og öðrum þeim kræs- ingum, sem eru fyrirskipuð bannvara þar sem jól íslenzkr- ar aíþýðu eiga í hlut? '* .karlmennsSfeft-^t.^. St. .— XIII. greih -dí'f ;-Björns Sigfússon- ar um kveðskap; Loðkápan,-smá- saga eftir Hjalmar Söderberg; Ný hagkvæm stólagerð; Skákdæmi; Karlmannadálkur; JMeir-i' skilníng!, e'ftir' Jóhönnu Knudsen; Menning — ómenning? (Spurningar ritstj. .. pg . svör nafnkunnra manna); sem sé sagt frá jólafagnaði sem Dægradvöi o, flr — Jazzblaðið, ,..,?.„, „? , . 10.—11. tbl, 1949, er komið út. herraþjoðui a flugvellinum hef- Efni: lslenzkir hljóðræraleikarar ur haldiðfynr born í Njarðvik (Kristján Kfistjáhsson), eftir Haii um og Keflayík. Er þarna lýst símonarson. Jimmy ;Mc, Hugh, með hjartnæmum orðum hugul- eftir J- Shannon; Jan Moráyek og semi og rausnarskap herraþjóð ^jómáveit hans; Rabb við óiaf ¦ . ° -¦ ;¦ ,¦¦*.. ..?¦¦¦. Gauk; Danslagatextar; Ad lib, eft armnar, og hofundunnn er naz- ir Svavar Gests> frétir og ;fleira. istinn Helgi S. Jónsson. Eg skal _ Ægir, mánaðarrit Fisk.ifélags ekki fella néinn dóm um þetta Isiands, 10. tbi. er komið út. jólafagnaðarhald herraþjóðar- Efni: Heiisugæzia sjómanna' ,Fisk . - - • ~, » t. ,.- . - .. » veiðisamningnum við Breta sa/ít mnar ,en það þykist eg vita að j* ,. ¦ ,*- °^ ... _ , , ,,. upp; Fjorðungsþing fiskideilda nazistanum Helga mundi ekki Sunnlendingafjor6ungs. Pundur þykja miður þó að börnin í Fiskifélagsdeild Reykjavíkur; fengju af þesSU þann skilning, Sambandsþing Fiskideilda á Snæ- að fátækleg jól sjálfstæðrar ís- fe"snesi; Fjórðungsþing .. fiski- , , ^-'* ,,,.,,-.. deilda Vestfjarða; Fjórðungsþing lenzkrar þjoðar væru htilfjor- fiskideilda Norðlendingafjól|Ungs; leg í samanburði við hin íburð- Fjórðungsþirig fiskideiida" Aust- armiklu jól erlenda stórveldis- firðingafjórðungs,-' Fiskiféiagsreiid ins. ¦ H.K." ? . Aosturstræífegoðið.' . í gær varstungið að mér eft- Vestmannaeyja; Útfluttar sjávar- afurðir 31. agúst 1949 og -19*8; Úi>- fluttar sjá-varafurðir - 30. ,'s.ept. 1949 og 1948; Pækildýfing á. fiskflök- um; - Aflabrögð á Vestf jörðum o. fl. — Víðsjá, 10. hefti þ. á. er irfarandi VÍSU niðrí Austur-; komið út. Efni: Betri gjöfin, smá-- Stræti: saga; Hamingjusami prinsinn, , f% ævintýri eftir, Oscar Wííde; Hin ;, ., ,. ,, ,'" ', góðu 'nót kjárnorkúnnár; • Aðíanga Her gildu- eldtert vesælt visna- dagskvold; smásaga; Og bráðum hnoð koma jói; spiásaga; \Listamax5ur, smásaga; ¦ ;SálómQnsdómur 1946; Sparibaukurihn, jóiasaga o. ;fl. h.hi vorið- smaragðgrænt. í ,-• • hyerju spori. Hérrís hið unga Austurstræt- isgoð sem afbragðs parodía á faðir- Jólasöfnun Mæðrastyrksnefndar. - Frú Þ. Lang;e kr. 200. N. N. kr. 500, Jón Faririberg Ítr: 20D;..S£arfs- - 'vori. fólk Samvinnutryggingaanná. kr. Þótt rúbínráuð sé blika í aust- 230. -Sjúkrasamlagö, átarfsfóik ' kr. ... 320, O. J..& Kaaber kr. 550, B. O. Ura kri 100, Þ. Sveinssöri.& Co/'kr. 300, hið efra er Moggans heiði ^ vífiifeii h.f. íiá-300, Ríkisféhirðir r. .. _ ____ , ; : , safírblátt. starfsfólk kr: 2Í5^ Búnaðár-bankinn 'V starfsfólk kr. ¦ 285, Mjólkurfélag ^. ' .. . Reykjavíkur;,kr, 300, G., Gislason, starfsfólk kr.:' SÖ,'1 'Starfsféí& Borg- arfógeta kr. :'22Q,J E. J. ©.-':kr. 50, Landsfeanki Islajifis, starfsfólk kr. 865, V. K. kr..j50, Ólöf kr. 200, Frentsmiðjah' Edda starfs'fólk kr. 581, Frá konti kr. 20, 'Kexverk- smiðjan Esja starfsfólk-' kr^ 600, Frá F. S. kr. 100, Bjarni Símon- arson kr. 50, ónefnd kr. 100, kristj án Siggeirss. kr. 345, Frá Torfa Matthíassyni kr. 200, Ónefndur kr. 50, NN 100, Óskar kr. 100, J.Þ. Norðmann kr. 195, Veiðarfæra- verzlun Geysir starfsfól'k kr. 635, Ágúst og Guðmundur • kr. 50, Ragnh. Torfad. kr. 100, Edda og Inga kr. 100, Pétur Hafliðason SkipadeUd S.l.S. Arnafell fór -frá Gravarne í gær áieiðis til . Gautaborgar. Hvassafell er í Aalborg. E I M S K I P Brúarfoss var væntanlegur til kr- S". Garðar Gíslason kr.; 400, Reykjávikur kl. 23.00 í gærkvöld °Pal hf¦ °S starfsfólk kr. 370, frá Hull. Fjallfoss kom til Rvíkur Þóra kr- 50. Anna Bjar^ason kl. 13.00 í gær frá Gautaborg. kr- 10°. Fra systrum kr. 40, H. Dettifoss, fór frá London 20. 12. Benediktsson & Co. kr. 500, H. til Boulogne. Goðafoss fór frá N. Benediktsson starfsfólk kr. 520, Y. 16. 12. til Rvíkur. Lagarfoss fór Níræður maður kr. 100, Lárus frá Rvík 19. 12. tii Leith Ham- Lúðvígsson kr. 500, G^iðrún Ben- borgar, Gdynia og Kaupmanna- onýsdóttir kr. 100, Einfríður Guð- hafnar, Selfoss kom tii Leith 16.12 jónsd. kr. 50, Ferðaskrifst. kr. 45, • frá Fáskrúðsfirði. - Tröllafoss kom G.G.S. kr. 50, Guðný og Björn kr. til Rvkur 16. 12. frá N. Y. Vatna- 5°. Guðjón kr. 20, NN..,kr:, 100, jökull er væntanlegur til Rvíkur Kristmann Þorsteinn kr, 25, Tvær 23. 12 frá Hamborg. Katla fór frá systur kr. 100, Guðrún Sæmunds- Rvík 12. 12 til N. Y. . á°ttir kr. 100, B. kr. 25, Ríkisprent smiðjan Gutenberg kr. 980, Fríða 20.20 Útvarps- litla 2Ja ara kr- 100,- Sjóvátrygg- hljómsveitin (Þór- ingarfél. Islands kf .425, Guðrún arinn Guðmunds- siS-á- kr. 50, U.J.Þ. kr. 200, Gömul son stjórnar): a) kona kr- 50, Svava Þórhallsdóttir Ární Björnsson: kr- 10<>, NN kr,. 100, NN kr. 50, „Helg eru jól". FélaS'sbókbandið starfsfólk kr. b) Hándel: Lög úr óratóriinu 195> Morgunblaðið, starfsfólk kr. „Messias". 20.45 Jóiakveðjur frá 20°. Fra Lillu og Nennu kr. 50. Nazistinn Héígi S. hrifinn. „Jú, við getum verið viss um það, að jólin á Keflavíkurflug- velli verða ekki eins fátækleg og annarsstaðar á þessu landi. .... Og í þessu sambandi lang- ar mig að nefna frétt eina, sém birtist í Mogganum í dag ¦fpmfaðag¦¦• 20.- 'desv).<W-Þar er> Islendingum erlendis. — Almenn- ar jólakveðjur. — Tónleikar. (22.05 Endurvarp á Grænlandskveðjum ÍDaná). Syrpa, 4. tbl. þessa árgangs er komið út. 1 heftinu er þetta efni: Á að bjarga börnun- um eftir Matt- hías Jónasson; Frá M. P. kr. 50. Áheit frá E. J. kr. 20, Friede P. Briem kr. 65. Kærar þakkir. Nefndin. Næturakstur i nótt annast Litla bílstöðin. -r--Sími 1880. * Næturvörður er í Ingólfsapóteki, simi 1330. Bólusetnlng gegn barnaveiki held- ur áfram og er fólk áininnt um Við Nonni, nokkrar endurminn- að láta bólusetja börn sín.. Pönt- ingar um Jón Sveinsson, eftir unum er veittmöttaka í sínia 2781 Haltóór Kiljan Laxness; Kveð- kl. 10—12, fyrsta þriðjudagí hvera lfeapW*'tl&é'fáti--ffu'&Hri^ ¦ •••¦¦- '••'

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.