Þjóðviljinn - 12.05.1966, Blaðsíða 9

Þjóðviljinn - 12.05.1966, Blaðsíða 9
Grein Guðmundar Vigfússonar Miðvikudagur 11. maí 1966 — ÞJÖÐVTLJINN — SÍDA O, Framhald af 4. síöu. ur á útsvörunum, ef Sjálfstæð^ isflokkurinn sleppur við alvar- legt áfall í kosningunum? Þessari spurningu verður hyer og einn að svara fyrir sig. En dæmin eru ærið mörg um það, að borgarstjórnarmeiri- hlutinn hefur talið nauðsynlegt að hækka útsvarsupphæðina þegár reynslan hefur sýnt að . útsyarsstiginn hefur gefið hærrj' heildarupphæð en heimiluð var í fjarhagsáætlun. Þá hafa lof- orðin um svo og svo mikinn útsvarsafslátt verið fljót að gléymast. Mikil hætta er á að borgar- stjóri og meirihluti hans falli enn fyrir þessari freistingu í sumar, að kosningum loknum, nema því aðeins, að Sjálfstæð- isXIokkurinn fái alvarlega og eftirminnilega ráðningu af hendi reykvískra Iaunamanna í kosn- iriguhum sjálfum og finni þann- ig'- að þeir eru vakandi í þessu máli og á verði um rétt sinn og hagsmuni. Afstaða Alþýðubandalagsins í skatta- og útsvarsmálunUm hef- ur , verið. og er skýr og af- dráttarlaus. Alþýðubandalagið álítur óviðundandi að opinberir skattar og útsvör leggist af meginþunga á á almcnna launa- menn. Þess vegna verði að end- úrskoða skatta- og útsvarslögin og- giörbreyta þeim frá þvi sem nú er. Einnig þarf að endur- skoða þá stiga, sem útsvör og skattar eru nú miðuð við og tryggja með þeim hætti að launafólk sé ekki rúið tekj- um sinum í gjöld til borgar- sjóðs og ríkissjóðs. Alþýðubandalagið vill að tryggt verði með opinberum aðgerðum a3 auðfyrirtæki og gróðamenn beri réttlátan hluta hinna sameiginlegu byrða, en sleppi ekki eins og nú er. Alþýðubandalagið vill að stóreignir auðfyrirtækja og ein- staklinga beri eðlilegan hluta opinberra gjalda, en sá ofsa- gróði sem þessar eignir færa eigendum sínum áriega' í ýmsu formi, t.d. rándýrri húsaleigu o.fl;, sé ekki falinn, og honum stungið undan opinberum álög- um. AlþýSubandalagið vilí að gerðar séu raunhæfar ráðstaf- anir tii að tryggja öruggt skattaeftirlit og að raunveruleg- ar tekjur hlutafélaga, auðfyrir- tækja og gróðabrallsmanna séu skattlagðar til almannaþarfa. Alþýðubandalagið telur að með þessum aðgerðum og fleir- um, sem til greina koma, t.d. með því að fá sveitarfélögun- um nýja tekjustofna, eigi að tryggja að almennir launþegar séu ekki rúnir tekjum sínum með útsvörum og sköttum og stefna beri a'ð því að létta með öllu útsvarsskyldu aö þurftar- tekjum launþega. Gréðurkort af fslandi Framhald af 12. síðu. Auk þess sem gróðurkortin eru nauðsynleg til að ákvarða beit- arþol eru þau merk fræðileg heimiíd um gróðurfar landsins, gera kleift að fylgjast með gróð- urbreytingum, sýna hvar upp- blástur og gróðurskemmdir eiga sér stað og er helzt að vænta og hvar hagkvæmast er að auka og bæta gróður og græða upp land að nýju. Landmælingar Islands hafa sett saman kortin og gengið frá þeinj.ti} prentunar, en Lithoprent séo. ! um prentun. Kortin eru pWÖMttíð' í s'é^'iitum, sem greina á milli þurrlendis- og votlendis- gróðurs, mosaþembu, sem ermjög rýrt land og annars þurrlend- isgróðurs. Einstök gróðurhverfi eru afmörkuð og merkt sérstak- lega. Auk þess er ógróið land að- gréint eftir því hvort um er að ræða mela, . sanda stórgrýti, hraun eða áreyrar og er það gert með tilliti 'til. mögulegrar upp- .graeðslu 'landsins. Hefur Agúst Guðmundsson stjórnað teikning- unni sem er framúrskarandi fal- lega unnin. Kortin eru gefin úr í mæli- kvarðanum 1:40.000 og er það stærsti mælikvarði sem heildar- kort af landinu hafa verið prent- uð í. Hvert kort nær yfir 18x24 km og öll kortin sex sem út korria í dag yfir 2700 km2 svæði. Ágúst Böðvarsson forstjóri Landmælinga og Pétur Guð- mundsson forstöðumaður Rann- sóknastofnunarinnar kváðust báð- ir* mjög ánægðir með árangur rannsóknanna og samvinnu stofn- ananna og lögðu áherzlu á nauð- sySWþess - að- úgáfan héldi áfram. Á því eru engin faeknileg vand- kvæði, en skortur á fjárveiting- um sem stendur. Páll Sveinsson landgræðslu- stjóri kvað þarna unnið dýr- mætt undirstöðustarf að hagnýt- íngu beitarlandsins, væri nú hægt að vinna eftir kortunum og auka gróður með áburðar- dreifingu eða sáningu, þar sem við ætti, græða upp örfoka lönd og þurrka upp mýrlendið. EBE Framhald af 12. síðu. Barnatónleikar Sinfóníuhljóm- sveitarinnar verða eins og fyrr segir haldnir þriðjudaginn 17. maí' n.k. í Háskólabíói og verður þá m.a. flutt Leikfangasinfónían eftír Leöpold Mozart. Á síðasta áriíVóru haldnir 3 slíkir barna- tónleikar og verða þeir æ vin- sælli. Itúdontar gegn JERUSALEM 6/5 — Adenauer, fyrrum kanslari Vestur-Þýzka- lahds, er nú í heimsókn í ísrael. Heimsótti hann í gær Hebreska háskólann og efnd,u stúdentar til mótmælaaðgerða vegna komu hans. Kom til Alvarlegra rysk- inga milli lögröglu og 800 stúd- enta, og særðust tíu stúdentar og. fimmtán lögreglumenn. Adenauer er g'agður hafa tek- ið þessum ósköpum með ró og beðið stúdentum vægðar. „Þeir erij állsstaðar |ins þessir stúd- entar", sagði hinn níræði stjórn- málamaður. ¦ >> köllótta söng- konan á ferð? Aðfaranótt laugardagsins var brotizt inn í G-M-búðina að Þingholtsstræti 3 og stolið þaðan átta hárkollum af mismunandi gerð og lit. Óskað er eftir ád þeir sem kynnu að geta gefið einhverjar upplýsingar í málinu hafi samband við rannsóknarlög- regluna, Hér er um næsta ó- venjulegt þýfi að ræða og all- dýrmætt. því að hver hákolla kostar frá 5-7 þúsund krónur. Framhald af 3. síðu. hafi tekizt er öllum ágreiningi þó ékki 'enn irutt úr vegli. Efna- hagsihálaráðherra Vestur-Þýzka- lands, Kurt Sohmúcker sagði þannig í dag að samkomulagið væri undir því komið að eining tækist með sexveldunum um sameiginlega afstöðu í hinum svonefndu Kennedy-viðræðum í sumar. Enn er einnig eftir að ganga frá hinu sameiginlega verðlagi á ýmsum landbúnaðar- afurðum. - . - Ávinningur fyrir Frakka Það eru fyrst og fremst Frakk- ar sem hagnast á samkomulag- inu sem gert var í nótt. Það mun ekki áðeins greiða stórum fyrir útflutningi þefrra á land- búnaðarafurðum til hinna EBE- ríkjunum, heldur munu þeir og fá miljarðafúlgur í' uppbætur á útflutning s'inn á þeim afurðum til annarra landa, og þær upp- bætur munu að verulegu leyti koma frá Vestur-Þjóðverjum. De Gaulle ánægður Samkomulaginu hefur þá einn- ig vetitð mjög vel tekið í Paris og var sagt að de Gaulle væri hæstánægður með frammistöðu frönsku samningamannanna í Brussel. Tekið var þó fram í Pan's að enn væru ýms atriði óleyst og myndi þurfa áð halda fleiri ráð- herrafundi til lausnar þeim. arvei Framhald af 1. síðu. fyrir málið af veginni síld sem mældri. Hvernig getur staðið á 'þessu? Hér getur varia verið nema um itvenmt oð ræða. Annað hvort er hér um að. ræða. viður- kenningu á því af hálfu verð- lagsyfirvalda, að sjómenn séu snuðaðir með mælingu síldar og mætti þá líta á mismunandi verð á veginni síld og bræddri sem tilraun til að- jafna þann mun, eða hér er um það að ræða. að kostnaði, sem síldar- verksmiðjur hafa -af því að breyta. um frá mælingu tii viigt- unar. er velt y^ir á sjómenn og útgerðarmenn og \ þeim ætlað að endurgreiða hann á örskömm- um tíma. SjáMsagt hefði verið að Verðlagsráð hefði gert grein fyrir því, hvernig á þessu ó- samræmi í verðlagningu stend- ur. Vigtun síldar er, réttlætisikrafa en sjómenn og útg'erðarmenn virðast ekki eiga að sleppa bil- lega frá framkvæmd réttlætis- ins. Það á að gæta þess vand- lega, að sjómenn Os útgerðar- menn hagnist ekki á réttlaetinu. Þá er í lok greinarinnar á það bent að nauðsynlegt sé að á- kveða verð á sumarveiddri síld áður en veiðar 'hefjast til þess að sjómennirnir viti að. hvérju þeir ganga. Annars kunni atburð- irnir frá í fyrra er síldarsjó- mennirnir gerðu skyndiverkfall til þess að mótmæla síldarverð- inu að endurtaka sig. Að gefáu tilefni óskast tekið fram að hr. Kristján Ingólfsson skólastjóri á Eskifirði' vaidi ekki myndir í hinn nýútkomna bækl- ing um Eskifjörð. Sveinn Sæmundsson blaðafulltrúi. Jarðarför móður okkar INGIBJARGAR JÓNSDÓTTUR, Litlubrekku, Grimsstaðaholti fer fram frá Fríkirkjunni föstudaginn 13. þ.m. kl. 1,30. Jarðað verður í gamla kirkjugarðinum við SuðurgcVbu F.h. systkina Eðvarð Sigurðsson. %@ mrVi^U^r&t aezt kSI' 5H™* Sb frá Þórsbar Seljum fast fæði (vikukort kr. 820,00) Einni^ lausar mál- tíðir. Kaffi og brauð af- greitt allan daginn. ÞÓRSBAR Sími 16445. ^^rfebÓ/5 ÖWMUNP&QS SkólMörðustig 36 aímí 23910. iNNHP/MTA LÖ0FSÆ9lSrðltt? BRIDGESTONE HJÓLB ARÐAR Síaukin sala sannar-gæðin. B;RIDGESTONE veitir aukið öryggi í akstri. BRIDGESTONE ávallt Tyrirliggjandi. GOÐ ÞJÖNUSTÁ Verzlun og viðgerðir Gúmmbarðrnn h.f. Brautarholti 8 Sími 17-9-84 % UQ1016€ÚI» í'ast i Bókabúð Máls og menningar :KDRNQ(US JÚNSSON slsólavöratistigr 8 Dragið ekki að sfilía bílinn ¦ MOTORSTILI.INGAK ¦ HJÓLASTILLINGAR i Skiptum um kertí os olatinur o fl. N BÍLASKOÐUN Skúlag5tu 82. simj 13-100 SÆNGUR Endurnýjum gömlu sæng. urnar eigum dúru og fið- urheld ver æðardúns- og gæsadúnssængur og kodda aí fmsuni stærðum.- Dún- og fiðurhreinsun Vatnsstig 3. Simi 18740. (Örlá skref frá Laugavegi) EYJAFLUG MEÐ HELGAFELLI NJÓTIÐ ÞÉR ÚTSÝNIS, FLJÓTRA OG ÁN/EGJULEGRA FLUGFERÐA. AFGREIÐSLURNAR OPNAR ALLA DAGA. t/G* SÍMAR: VESTMANNAEYJUM 1202 REYKJAVÍKURFLUGVEIU 22120 ^níinenlal Pússningarsandur Vikurplötur Einangrunarplast Seljum allar gerðiT at ' pússnimgarsandj beim- fluttum og blásnum tan. Þurrkaðar vtfcurplötui og einangruriarplast Sandsalan við F.IIiðavog s.f. ElHðavmir 115 • slml 30120. Sænskir sjóliðajakkar nr. 36 — 40. PÓSTSENDUM. ELFUR Laugavegi 38 Snorrabraut 38. Brauðhúsið Laugavegj 126 — Simi 24631 • AJiskonar veiting'ar. • Veizlubrauð. snittur. • Brauðtertur smurt brauð Pantið tímanleg:a. Kynnið yður verð og g^eði. Ryðverjið nýju bif- reiðina strax með JiCm Önnumst allar viðgerðir á drátiarvélahiólbörðum Sondum um allt land Gúmntívinnusfofalt h.f. Skipholii 35 - Reykjavík Sími 31055 flWH Simi 19443. FRAMLEIÐUM AKLÆÐI & a.llar tegundir bíla OTlJR Hringbraut 121. Smn 10659. Sængurfatnaður — Hvítur oe mislltor — « -£r -Cr ÆÐARDÚNSSÆNGUR GÆSADTJNSSÆNGTJR DRALONSÆNGUR * * * SÆNGURVER LÖK KODDAVER biði* Skðavörðustig Zí, Bí L A- LÖKK Gronnur Fyllir Sparsl Þyanir B6n EINKATJMBOÐ ASGEIK OLAFSSON heildv. Vonarstrætl 12 Simj 11075. Stáleldhúshússrogn BOTQ Bakstólar Kollar ter. 950.00 - 450.00 145.00 Fornverzlunin Grettissrötn 31 Sinii 30945. Klapparstig 26.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.