Þjóðviljinn - 12.11.1969, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 12.11.1969, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 12. nóvember 1969 — 34. árgangur — 249. tölublað. Stórhækkar verð á Suðuriandssíldinni? 1 dag mum, verðHagsráð sjáv- arútvegsins komia saman til þess að taka ákvörðun uim nýtt fersksdUdarverð og má búast við þv£ að verð á Suðurlands- síid sfórfaeekki. Er þetta af- leiðing a£ því, að nú eru er- lendir síldarkaupendur að missa alla von um það, að nokkuð veiðist af Norður- landssíld fyrir austan land eins og verið hefur undanfarin haust, en það leiðir til auk- innar eftirspurnar og hækkaðs verðs á Suðurlandssdldinni. 1 frétt á baksíðu er sagt frá mikilli verðhækkun á síld ' í Dantnörku að úndanförnu og afbragðssölum íslenzkra sild- arbáta þar síðustu daga- Stjórn Alþý&ubandalaasins i Reyk]avik: ÁLYKTUN i VIETNAM ,"¦ Stjórn Alþýðuíbamdalagsins í Reykjavík barst í fyira dag bréf frá félagi vinstri sinnaðra stúdenta við Há- skóla Islands, Verðandi, þar sem greint er frá fyrir- huguðum kröf udegi um frið í Vietniam, sem f élagið mun gangast fyrir 15. nóvember. Stjórn Alþýðubanda- lagsins svaraði bréfi Verðandi þegar og samþykkti jafn- framt svofellda ályktun uan Vietoam. Myndin er frá einum mótmælafundinum gegn stríðinu í Vietnam sem haldnir hafa verið í Bandaríkjunum áð undanförnu. Þessi var haldinn í Manhattan Bryant Park í New York og sóttu hann um 40 þúsund mahns. Auðugasta ríki veraildar- immar herjar ¦ á einihveria snaiuðustu bændaþjóð Asíu. rBeitt er nálega öMuim full- komnustu múgtmorðs- og ger- eyðingartækjuim nútíimans gegn varnarlausu alþýðuftólfci. Slíkri villimenmsku er sky.Lt að mótmæla í nafni siðmenm- ingatriininar. leytfit að njóta þess, himmfalut- imm skipti uim husbændur: Bainidaríkjamenn komu í stað- inn fyrir Frakfca. Nýlendu- stefhan er enn í algieymdngi, þótt í nýjuim klæðuim sé. Hennd ber aö hnekteja, því réttoir til. siáifsforræðás er jatfinsiállfsagður í Víetnam semi á íslandd. Víetnaimar voru undirokiuð Norðurfaluti Víetnaims toaus nýlenduþjóð, en þeim tóksit að forðast auðvaldssfefmiu við að berjast til sjálfstæðis. Að- uppbyggingu ' atvimmuvegja eins helimingi landsdns var þó sinna og félagsforma, Hann hlaut í refsingarskyni sprengju- regn, sam, átti að koma land- inu á steinaldarsitig. Sú ,eJd- raun eyðilagðd að vísu mikil efndsverðmætd, en efldi hins vegar siðgæðisivitund fióitosdns og styrktí það í fuilvissu sinni um, að sósíalisimdnn vís- aðd því einu, færu brautina ul hamingju og ftrelsis. Hetju skapur Víetnaima er heims- söguleg fyrirmynd oHium sós- íaiistum. Víetnam er fyrírmynd þedim fátæku þjóðum, sem eru að berjast fyrir stjórnarfarslegti og etfnaihaigslegiu sjáifstæði símu, og það er fyrirmynd öllum þeim þa'óðum, sem. stynga uindir arðráni eriendra auðhringa. Porsivarsimönnium bandaríska aiuðvaldsins finnst Víetnam ógna kúgunarvaidi imperíalismams, og þessvegna leggja þeir metinað sinn í það að brjóta Víeteam á bak aft- ur. En hinar miklu og vel búnu hersveitir Bamdaríkj- amma hafa beðið osigur. Þær hafa enga tiltrú hjá þjóðinni, ekfci einiu sinni íhaldssömum þjóðfélagsöfium. Aðedns fá- einir leppar fylgja þeim. — Þjóðfrelsdsifyikdngdn hefur undirtökin í öllu Suður-Víet- nam utan víggirðinga Banda- ríkjanna. Nú eiga Banda- ríkjaimenn ekki nema einn kost, og þann er sá aðdraga harafla sdnn burt úr Víet- nam. Bandarísku hersveitirn- ar geta að vísai haldið ógn- arstjórn sinni og tortímingar- herferðum áfram um stund, en sigurinn verður þeim jafn fjarri og fyrr. Pramferði Bantíaríkja- manna í Víetnam er orðið þeim og stjórnarfari þeirra til áfeilisdóms úti um aiian heim. Það edtrar andrúms- loft alþjóðastjórnimáia og ógnar' frjálsiyndi í austri sem vestri. Víetnamstríðið er farið að valda mdkilli ólgu innan Bandaríkjanna sjálfra, og fólk sættir sig ekki leng- ur við sitríðíð. Æ fleiri bera fram kröfiuna um» að Banda- ríkjamenn hverfi á brott frá Víetnam. Sú krafa hefur lengi átt hljómgrunn utan Bandardkjaniia, en nú kemur hún til odikar frá Bandaríkj- uinum sjálffum. Þetta ætti öll- um að vera fagnaðarefni, og það veltur á miklu að undir kröfuna sé tekið hvarvetnja í verölddnnd. Öfiug mótmælil5. nóvemtoer, daginn sem banda- rískir friðarsinnar hafa valdð sem aiiþjóðiegan baráttudag, stytta stríðiö í Víetnam og geta jafnvel bunddð enda á það, ef vel tekst til. Alþýðuibandaiagið í Reykja- vík fagnar þvi framtaM hjá stúdentaféiaginu Verðandi við Háskóla Isiands að hafa for- göngu um friðaraðgerðir hér á landi þann 15. nóvennber næst komandi. Alþýðubandalagið tekur heiis hiugar undir kröfuina wo. algeran tafar- og skál- yröisilaiusan brottflutning bandarístora hersveita frá Ví- etnaim. Alþýðubandalagið heitir á félaga sína og allt stuðnings- fólk að veita Verðandi það fuliitingi er þeir mega til þessa imálefnis. Alþýðubandailagdð í Beykj a- vik skorar á alla Reykivfk- inga að taka þátt í baráttu dagsiíns þann 15. nóivemlber, svo oð rödd ísiands hljómi sterkt þennan. aiiþjóðlega frið- ardag: — Frið í Víetnaín! Alþingismenn að vestan, norðan ög austan lýsa hörmulegu ástandi Þarf hugarfarsbreytingu svo læknar fáistí dreifbýfið: 7 ¦ Allmiklar umræður hafa orðið á Alþingi um frumvörp fjögurra þingmanna, Braga Sigurjónssonar, Matthíasar Bjarnasonar. Halldórs E. Sigua-ðssonar og Helga Seljan, um breytingu á læknalögunum í það horf, að.sett verði sem skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi að um- sækjendur hafi gegnt læknishéraði eða aðstoðarlæknis- störfum hjá héraðslækni allt að sex mánuði að loknu námi. Alþingismenn að vestan, norðan og austan risu upp og lýstu hörmulegu ástandi læknaþjónustunnar á stórum landssvæðum. Allir þingmennirnir sem töluðu við 1. um- ræðu málsins, lýstu sig fylg^'andi frumvarpinu. . . Auk 1. ffliutninigsimanns Braga Sigurjónssonar, töluðu Jónas Árnason, Kristján Ingólfsson og Jón Kjartansson. f ræðu sinni sagði Jónas Árnason m. a.: Sjálfsögð hollusta Ég vil ekki láta hná líða að segja fáein orð í sambandi við fruanivairp það, sem hér er líl tnmiræðu, og það mikla vanda- mál sem því er ætlað að ráða nokkra bót á. Ég átti núna . ekki ails fyrir löngu tai við héraðsiækmi nokk- urn og spuirði hann áiits á meg- inakvæði þessa frumvarps. Hann taldi það ótvtírætit sporí réttaátt; að sínum démi væri reyndar einigdn goðgá þótt gerður .væri helm- ingd lenigri skyldutíimi lækna úti í héröðunuim, heldur en hér er lagt til, þ.e.a.s.. það yrðu efcki aðeins .8 mán., heidur 12, eða hedlt ár. Með þessu væri etoki ætlazt til annars en að hinjr ungu læknar. sýni .. þióð sinni. sjálfsagða hoiilju&tu, veittu henni eða þeim hluta hennar, sem úti i dreiifibýlinu býr, hjálp í mikl- uim . erfiðleikuim. Maður, sem væri að upplagi 'sannur læknir, gæti ekki brugðizt illa við slílcu. Setur að þeim hroll? Þessi læknir, sem ég ræddi við á að baki sér lamga reynslu sem héraðslæknir; hann taldi að það væri mjög hættulegt fyrir þjóð edns og olckuri sem búum í tdltölulega . stóru og ' erfdðu landi að aia lækna okkar, eins og bann sagðd, eingöngu upp á sjúkrahúsum hérnia í Reykjavik, eins og nú he;fur vdðgengiizt um langt skeið. Þetta veidur því, að þegar þessir ungu menn komatil starfa út í dreifbýlið, ef-þeir þá koma til starfa út í dreifbýiið, hrökfcva þeir við; það liggur við að þedr féi hroll, segir þessi reyndi læknir, og þeir snúa við fyrsta tækifæri í það skjól í þétt- býlinu, sem einbverra hluta vegna heftur víst orðið svo mörgum Islendingum eftirsókn- anverða&t í lífiinu. Þarna er að finna» eina hedztu ástæðuna' tól þess hve erfitt'er að fá' lækna til þéss að setjast að ú^i álands- byggðdnni. Ef þjálfun 'við 'störf í dredf- býlimu- væri hinsvegar ófráviTkj- anlegur þátóur í undirbúningi hinina unigu lækna unddr lífis- starfið væri mdikil voií til þess að þeir fengjust frekar til . þess að setrjast að úti á landsbyggð- inni. Dýrtmæt kynni Þau nénu kynni, ' sem þeir fengju þar af manniiífiimi sjálfu i ölium sínum margbreytiieik, kýnni, sem hættir tii að verða hiarla-tótil á hirium 'stóru! sjúkra- húsuim höíkxðlborgariniiar, þar sem sjúklingar grednast oft á tíð!um í augum læknanna fretoar kaninskd i efltdr heiti þess sjúk- d<&ms, sem yað þeim gengur, heidur. en áf þedim persónum, Framhiald á 7. séðu. Jónas Árnason á kr. 60 kg. Á mánudagsmorgun seldi Gísli Arni 16 tonn af- síld fyrir 740 þúsund krónur í HirtsHals á vest- urströnd Jótlands- Þao er utn 45 krónur fyrir hvert kg,. sagði Regina Ólafsdóttir, kona Eggerts Gíslasonar skipstjóra í viðtali við Þjóðviijann í gæt. Gísli Árni héfur stundað sdld- veiðar í Norðursjó síðan í októ- ber' og er nýlega farinn út eftir 3ja vikhá landlegu. Regina sagði að Eggert hefði sagt sér í símtali á mánudagsmiorgun að þetta væri rusl síld. Þá hafði síldarbáturiinn Þor- steinn . selt í ' Hirtsfaals svipað magn á svipuðu verði á samia tíma- Vélskipið Súlan frá Akureyri seldi ennfremur á mánudag . í Skagem 26 tonn af síld fyrir 113.200 danskar krónur. Það ger- ir 1 miljón og 325 þúsumd íslenzk- ar krónur.eða um 51 krónu fyrir hvert kg. Þá var sagt frá því í fréttum útvarpsins í gærkvöld samkv- fréttaskeyti frá ' Danmörku í gær, að 5 íslenzkir bátar hefðu selt 4 þúsund kassa af sild í Hirtshals í gærmorgun og fengið 5 kr- danskar fyrir hvert kíló eða um 60 kr. íslenzkar og er þetta einsdæmi. Ennfremur var í sömu fréfct frá þvi sfcýrt, að á laugardag hefðu síldarkaupendur greitt kr. 4-82 danskar fyrir toílöið af stórrí flofckaðri síld á uppboði í Skagem. Hefur verð á sfld tSarið síhaskk- amdi að undanförnu og eru menn uggandi um það að þetta leiði til þess að síldarkauipendum fækki og eftir verði fáir stórír kaup- endur sem nái eiriokuinaraðstödu á markaðnum.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.