Þjóðviljinn - 31.12.1969, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 31.12.1969, Blaðsíða 4
4 SlÐA — ÞJÓ ÐVILJnsrN — Miöviloudagur 31. diesiemlber 1969. málgagn sósialisma, verkalýðshreyfingar og þjóðfrelsis — Útgefandl: Utgáfufélag Þjóðviljans. Bitstjórar: Ivar H. iónsson (áb.), Magnús Kjartansson, Sigurður Guðmundsson. Fréttaritstjóri: Sigurður V. Friðþjófsson. Ritstj.fuiltrúi: Svavar Gestsson. Auglýsingastj.: Oiafur Jónsson. Framkv.stjóri: Eiður Bergmann. Ritstjórn, afgreiðsla, auglýsingar, prentsmiðja: Skólavörðust. 19. Simi 17500 (5 línur). — Askriftarverð kr. 165.00 á mánuði. — Lausasöluverð kr. 10.00. Baráttuár Á þessum áramótum er sú heitstrenging öllum öðruim mikilvægari að samtök launafólks hefji markvissa sókn að því tvíþætta verkefni að tryggja fullt atvinnuöryggi og verulega kauphækk- un. Atvinnuleysi hefur nú staðið óslitið á íslandi í meira en ett ár. í janúar í fyrra bauð ríkis- stjómin fram samninga við verklýðsfélögin um ráðstafanir til þess að tryggja fulla atvinnu, og í samræmi við það voru settar á laggimar atvinnu- málanefndir um land allt og útvegað lánsfé sem nam á fjórða hundrað miljónuim króna. Reynslan hefur nú sannað að þessar ráðstafanir komu eng- an veginn að tilætluðum notum vegna þess að þær beindust ekki að aðalmeinsemdinni, sitjórnarstefn-' unni sjálfri. Atvinnuleysi er nú sízt minna en það Var á sama tíma í fyrra, enda þótt hálft annað þúsund manna hafi horfið af landi brott. Augljóst er að verklýðshreyfingin getur ekki látið sér það' lynda lengur að taka þátt í næsta gagnslitlum nefndafundum ásamt ráðherrum og atvinnurek- endum; nú ber henni að beita afli sínu 'til þess að knýja stjórnarvöldin til ráðstafana sem duga. ^tvinnuleysi og kauplækkanir em tvær hliðar á sama vandanum. Enguim hefur dulizt að stjóra- arvöld hafa notað atvinnuleysið vitandi vits til þess að neyða verklýðssamtökin til þess að fallast á gersamlega óviðunandi kjarasamninga síðustu tvö ár, og hafa Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson lagt á ráðin um annarlegan kaupskap á þeim sviðum. Afleiðingin hefur orðið sú að kaup- gjald er nú mun lægra hér en í nálægum löndum, þótt það væri svipað og í Danmörku í upphafi við- reisnartímabilsins þegar þjóðartekjur á mann voru þó mun lægri hérlendis en nú. Þessi stór- fellda kauplækkun er ekki aðeins til marks um vaxandi þjóðfélagslegt ranglæti, heldur felur hún í sér vísbendingu um mjög háskalega framtíðar- þróun. í sambandi við aðildina að EFTA hefur það ekki ferið neitt dult að hugmyndir stjóraar- valda um þróun iðnaðar eru við það bundnar að hér verði varanlegt láglaunasvæði, en slíkar fyrir- ætlanir atvinnurekenda og stjómmálamanna eru að sjálfsögðu í fullkominni andstöðu við hinar fé- lagslegu hugmyndir alþýðusamtaikanna. Takist hins vegar ekki að hnekkja láglaunastefnunni á því ári sem nú er að hefjast, er hætt við að hún festist í sessi og barátta verklýðssamtakanna verði torveldari en nokkru sinni fyrr. Af þessum ástæðum sker kjarabarátta alþýðusam- takanna ekki aðeins úr um upphæðir í launa- umslögum og um atvinnuöryggi, heldur mun árangur hennar móta framtíðarþróun þjóðfélags- ins í ríkara mæli en oftast áður vegna þeirra tíma- móta sem fylgja aðildinni að EFTA. Því hlýtur það nú að vera meginverkefni allra vinstrimanna að efla samheldni sína og duga verklýðsfélögun- um sem bez't í þeim afdrifaríku átökum sem frám- undan eru. Árangur þeirrar báráttu sker úr um það hvort óskir um heillaríkt nýtt ár verða meira en orðin tóm. — m. Svo segja imieimi, að örtninn, er JrLarni finnur dauðann nálg- ast, þá fljúgi hann beint í lofit upp, og haerra en noklkru sinmi fyrr, en falli sáöan edns og stednn, tdll jarðar, og sé þé damður- AÆ þessu má miarfca hvaða hugmyndirimienn gera sér urn þennan mdkla fuigl, sem engir aðrir fuglar haifa við. En náttúran fer eikiki að á þemnan hátt. öm sem flogið getur hátt er eíkíki þrotinn að kröftum, og óliklegt að hann sé banvænn. Ég ætda að fiáir hafi séð öm deyja, og hafa því spunnizt þjóðsögur um dauða ama, siíkar sem þessd, sem hér er getið. En þó vita menn nú, hvemig dauða ama ber að, og sikal ég seigda frá því, því óg er til vitnisburðar um það- Við vorum á redð efltir ein- stigi í hinum þverhníptu DAUBIARNARINS Gissar-fjöllum. Langt fyrir neðan geástist Aksu í gljúfr- um með háum hvin, en við sáum hvergd i ánai, því hún huíldist í þoíku. Þokan dreiíðist, læsitdst að gljúfraveggjunum uppi yfir, en máðbik gijúíranna kcm í Ijós. Þá var það sem við sá- um örninn. öm þessi, skegg- öminn, er hinn hugdjarfasti af ránfugllum háfjallanna- Hann ber sig að í eimnihend- ing, grípur bráð sína varn- arlausa, biakar vænig viðgledt á tæpri klettasyliu. svo hún steypisit niður í gljúfrin, og svo segja veiðimenn, sem þama eru kunnugir, að öm þessd lóti sér eklki fyrir hrjósiti brenna að taka hálfvaxinn úif og flari það alltaf á einn veg. Öminn sait á háum kietti sem slúttá fram. En ailt um- hverfis sétu svartar verur hreyfingarlaiusar og biðu á- telktai. Nú hvessti og rak burtu síðusitu drefjar þokunnar, og þá sóum við að svörtu ver- umar vom raunar krákur þær sem lifa á hræjum. Nú sásit allt mikllu skýrar- öm- inn var að því er oklbursýnd- ist að eta bráð sína og hræ- fuglamir að bíðaeftir aðmiega setjast að leifunum. En torátt kom í ljós að okkur hafði mássiýnzt. Við sóum hann nú betur, hve úfinn hann varog hvemig hann lét vængina faliast niður með síðunum eins og hann vildi styðja ság við þá. „Hann er gamall, og hanm er kominn að dauða“. Svo imælti Berdy Sapajef, veiðimaðurimn, sem með okkur var- öminn bærðist ekki, en horfði ililileiga á kiókumar. Þær tóku eftir því,, og ein þeirra færði sig nær ‘og hinar fóm að dæmi hennar. Þó lyfti öminn höfði og leit á þær þvilíkú augnaráði að þær þustu burt á ó&k filótta. Aftur hné höfuð ámarins niður á brjóstið. Nú var fiairið að líða að fuglinum- Krák- urnar voru þá eklki seinar á sér, en réðust að honum all- ar í einu, reyttu líann og stungu. ömdnn tók þá á öllu, sem hann átti til, þandi vængi af aifili og hrakti krákumar á flótta. Og hann veáitti þedm svo þung högg með vængj- uniuim, aö lítil kráka féllsem stednn niður í djúpið. Síðan sneri hann sér við yzt á bmin hengiflugsins í skjótri hend- ingiu, gall hátt og réðsthaxka- lega á krákumar. Homium tóikst að ráða niðurlögium ann- arrar, en við það þrutukrafft- amir að fiullu pg öilu- Hann feildi samian vængi og höfiuð- ið hné magnlaust niður í grjótið. láklega hefur hjartað sleg- ið enn þegar krákurmar kornu að honum næsit. Þær voru iiiar, höfðu í hótunum hver við aðra og börðusit umbráð- ina svo fiiðrið fauk um þær ailar. Á þennan hátt er það sem öm deyr. Nurmakhan Aleyev- Úr PRAVDA VOSTOKA. Tvennt af því, sem ungt fölkmun ekki gleyma 1 sjónlvarpi og útvarpi fóru fram umræður um aðáld Is- lands að EFTA Dg tóku þátt í fudltrúar stjórnmálaflokka. — Gylfi Þ. Gíslason mælti fyrir munn síns „fiokks“, að talið var- Hann kvaðst einkum tala til ungs ffólks. Gylfi er af sam- herjum sínum talinn manna leiknastur að „Ijúga i tölum“: Hann var þedrri iðju trúr, en fór í þetta sinn anzi flatt á verkefninu- Hann sagði, að lækkiun tolia vœri — eftir fmm- varpi ríkisstjómarinnar — jafn mifcil og hækkun söluskatts- Tollalækkun er áætluð 500 rmljónir, en söluskattslhækkun 800 miljónir, en er af fróðum mönnum áætluð á 9- hundrað miljónir- Gylfi kvað þassar töiur jaflnar, 500 milj- og 800 milj. Þetta sagði hann nú unga fólkinu m-a. Síðan hóf hann að tala um Jesú Krist og hans -<» Sfiigonstjórnin bannar dagblöð SAIGON 29/12 — Saigonstjómin bannaði í dag tvö dagblöð sem gefin eru út á vietnömsfau í Sai- gon. Ástæðan fyrir banninu var sögð sú að blöðin hefðu mælt með hlutleysi Suður-Vietnams og því veikt baráttuþrek Saigonhersins. I Keuters-frétt er sagt að „síðan Saigonstjómin hafi affhumið rit- skoðun hafi 33 sinnum verið lagt bann við útgófu dagblaða. Útgáfa tíu tímarita hefur einnig verið stöðvuð". THLAVIV 29/12 — Mestu her- æfingar sem ísraelsimienn haffia efnit til efftir sex daiga stríðið í júini 1967 hláfust í datg á Sinai- orð. Hann er smeikkmaður hann Gylfi Gíslason- Svona ná- kvæmlega lagði hann sann- leikann fyrir unga fólkið- Hann vildi tala við það. En er ekki hugsanlegt að uinga fólkið vilji tala við Gylfa? Nægilega helfur hann komiðvið hag þess og heill undanfarinn áratug. Fyrir nokkrum árum hófu bankar ríkisins mikinn áróður fyrir því, að böm legðu aura þá, sem þeím kynni að áskotn- ast inn í banka og ávöxtuðu þá þar; sendu jafnvel bömum|> 10 krónur að gjöf með nýrri bankabók- — Bömin urðu glöð við. En að edga 10 kr. í banfca var nú ekki mdkið. Því vaknaði löngun til að bæita ein- hverju við, hvenœr sem færi gáfst, þvl ekki var sparað að minna á taisháttinn „Græddur er gejundur eyrir“. Gamalmenn- ura sem höfðu slitið sér út í þarfir síns þjóðfélags, fannst þetta eina tryggingin á elliárun- um- Að eiga spariskilding á banka, er vmnulþrekið var þrot- ið. Og svo leið fram á tímabll viðreisnarstjómarinnar- Banka- málaráðherrann gerðist athafna- samur með félögum sfnum. Gylfi gæti eff til vill sagt unga fólkinu, hver skipar hans sæti. Litlu fjárhæðir bamanna vom felldar í verði. Eyrir gamla fólksins sömuleiðjis, auk allra annarra. 71u króna seðillinn sem bankinn „ga(£“ bömunum, var hirtur aftur, og ekfai nóg með það, heldur drjúgur hluti af aurunum, &em bömin höfðu í góðri trú lagt við hlið hans- Þetta var ekki gert einu sinni i stjómartið núverandi ríkis- stjómar, ekki tvisvar, ekki þrisvar, heldur fjónftn sinnum á einum áratug- Fjómm sinn- um var farið ránslhendi um smáar eignir smæiingja, bama og gaimataienna m-a. Fjánmun- ir þeirra gerðir því nær að engu, en stungið aftur á móti í annarra vasa- Gamla fólkið týnir smátt og smátt töirmnd. Það hverfur af sviðinu, rænt og rúið- En bömin, sem bleldri vom tdl að leggja aurana sína í greipar bankavaidsins, em nú efaki lengur börn. Þau em að verða fullvaxið fólk eða orð- in það. Það kann að vdlja segja Gylfa sitt af hverju svona við tækifæri- Það þarff og að þakka fyrir fleira- Núverandi ríkisstjóm hefur hlaðið þeim skuldahyrðum á þjóðina, að sé því deilí á hvem einstakling, koma méir en 60.000,00 kr- — sextiu þúsund fcrónur — á hvert mannsbam á landinu, jafnt ó- málga hvítvoðung senjL ( @gpqal- mennið á grafarbakkanum- Þessi ofiboðslega óstjórn á mesta velsældiaráratugnum, sem yfir land okkar hefur , gengið, hleðst á unga fólkið fyrst og fremst. Hinir eldri deyja frá skuldasúpunni. Þungi hennar fcemur allur á asskufóJlkið fyrst og fremst, fiólkið, sem rænt var og féiflett með brögð- um. Ætli þetta fólk kunni ekki að segja Gylfa Þ. Gíslasyni fá- ein orð í eyru við tækdfæiri? Og þetta er aðeins tvennt af mörgu, sem það þarf að leið- rétta, tvenn af ótal mörgum óhæfuverkum Gylfa Dg kump- ána hans. ' Heimi/istækjaviðgerðir Gerum við allar tegundir heimilistækja: KITCHEN AID — HOBART — WESTINGHOUSE — NEFE Mótorvindingar og raflagnir. — Sækjum sendum Fljót og góð þjónusta. Rafvélaverkstæði Eyjólfs ög Halldórs Hringbraut 99. — Sími 25070. SÓLÓ-eldavélar Framleiði SÓLÓ-eldavélar af mörgum stærðum og gerðum. — Eiþkuvn hagkvæmar fyrir sveitabæi, sumarbústaði og báta. Varahlutaþjónusta. < Viljum sérstaklega benda á nýja gerð einhólfa eldavélar fyrir smærri báta og litla sumarbústaði ELDAVÉLAVERKS|,ÆÐI JÓHANNS FR. KRISTJÁNSSONAR h.f. Kleppsvegi 62 - SímjL33Q69.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.