Þjóðviljinn - 31.12.1969, Blaðsíða 16

Þjóðviljinn - 31.12.1969, Blaðsíða 16
/ Myndin er af hinum g-læsilega aukavinnlngi í Vöruhappdrætti SÍBS sem út verður dreginn í júní, Jagúar XJ6. Vöruhappdrætti SÍBS 20 ára: Hefur veitt 75 miljónir kr. til Reykjalundar og Múlalundar □ Nú um áramótin er Vöruhappdrætti SÍBS að hefja 21. starfsár sitt en á þeim 20 árum sem happdrættið hefur starfað hefur það lagt fram fé til framkvæmda að Reykja- lundi og uppbyggingar og reksturs Múlalundar sem nem- ur um 75 miljónum króna. Á sama tímabili hafa verið dregnir út rúmlega tvöhundruð þúsund vinningsnúmer hjá happdrættinu og upphæð vinninganna nemur alls rúmlega 300 máljónum króna. Fraanangmndiar upplýsingai- koroau fnann á' blliaðaimiainnafundi er stjóm happdrættisins og friaim- kvæmidasbjóri héldu mieð frétta- möninium í gær í tilefni af 20 ára afmæii happdrættisins, en þar skýrði framkveamidastjórinn, Öl- afur Jóhannesson, m.a. frá breyt- ingum sem verða á starfsemi happdrættisáms á nsesta ári. Fleiri og verðmætari vinningar Helztu breytingamair eru bær, að vinningfum verður fjölgað uim 120 frá því sem verið hefur og vinningisupphæðir einnig hæikk- aðar þannig að heildarupphæð vinmániganna hæklcar um nær 10 mifljónir kiróna. Verð miiða hækk- ar einnig eða úr 90 krónum á mánuði í kr. 100. Miðum verður hins vegar ekki fjölgað, em þeir eru 65 þúsund. Útdregin vinn- ingsmúmer verða alls 16401 á ár- inu eða röeklega fjórði hver vinningiur og er það hæsta hlliut- failiið hjá happdrættum hér á landi- Hæsti vinningurinn í happ- drættinu er 1 málj. kr. í desem- ber og eánmig eru tveir vinn- ingair á 500 þúsund krónur hvor, sem etru dregnir út í jamúar og desemnber. Hæstu vinningar í hinum 10 flokkunum verða 300 þúsund krónur á nassta ári í stað 250 þúsumd kr. í ár- Lægistu vinningamir sem voru 1500 krón- ur haékka í 2000 krónur, en þedr eru alls 14473 að tölu. Þé fjölgar 100 þúsund krótna vinninguim um m íu m m UM ÁRAMÓT1N Læknaþjónusta og apótek t.... ........... Helgidagavarzla í apófcekum í Reykjavík um áramótin er í Laugames apóteki og Ing- ólfs apóteki opið M. 9-21 í dag, gamlársdaig, og kl. 10- 21 á morgun, nýársdag. Föstudaginn 2. janúar er op- ið i sömu apótebum kl. 9- 21. Næturvarzla að Stór- holti 1 frá kl. 21 að kvöldi eins og venjulega, — símd 23245. Læknavakt um áramótán er frá M. 17 í dag, gamlárs- dag, tii ki. 8 að morgni 2. janúair, sámi 21230. Læfcna- stofur eru Xokaðar í dag. Slysavarðstofan, Borgaæspit- aiaman, er opin aJian sóiar- hiringinn. Aðeins fyrir slas- aða, sími 81212. Læknavakt f Hafnarfirði og Garðahreppi: Upplýsingar á lögreglusitöðinni sími 50131, og í sXökkvistöðinni; sími 51-100. ' H afnarfj arðarapótek er opið í dag M. 9-14 og á morgun, nýjársda-g, kl. 14-1-6. Tannlæknavakt í dag og á roorgum, H. 14-15 báða dag- an-a í tannlæ-knastofum Heilsuvemdiarinnar við Bar- ónsstíg, sími 22411. Bilanatilkynningar Rafmagnsbilanir: 18230 og á gamlársdag M. 3—6 ednnig sími 18232. Hibaveitubilanir: 25i524. Vatnsveitu-bilanir: 35122. Símabilanir: 05. Lögregla og slökkvilið Reykjavík: LögaegXan 11166, slökkvilið orr sjúlkraibi-freið 11100- Kópavogur: Lögregla 4Í200 slökkvilíð og sjirkrobifreið 11100. Hafnarfjörður: Lögiregla 50131, slökkvilið 51100, söúkrabif- reið 51336. Verzlanir Verzlanir eru opnar í da-g, gamliársdag, M. 9-12 nem-a nýlendurvöruiverzilianir eru opnar H. 9-13. Á * morgun, nýársdag, eru allar verzlan- ir lobaðar. Og 2. j-anúar eru flestar verzlianir lokaðar, vegna vörutalning-ar nema mjólku-rbúði-r, sem verða opnar eins og.venjulega. Strætisvagnaferðir Frá Strætisvögnum Reykja- vikur: Gamlársdag verður ekið til M. 17.30. Nýársdaig verðu-r ekið frá kl. 14-24. Leið 12, Lækj-arbotn-ar: Síð- asta ferð á gamlársdag M. 16.30. Á nýársdag hefst akst- Ur M. 14. ATH: Akstur á nýársdag hefíst H. 11 á þeim leiðum, sem að undanfömu hefur verið ekið á M. 7-10 á sunnudagsmorgnufn. Nán- ari upplýsingar í síma 12- 700. Frá Strætisvögnum Kópa- vogs: Á giamlársdag verður ekið eins og venjulega til H. 17 en ■ eftir það eru en-gar ferðir. Á nýársdaig hefj-ast ferðir M. 14 og síðan ekið eáns og venjulegia tíl H. 24. \' J Landlciðir: Á gamlársd-ag verður síðasta íerð úr Reykjavík M. 17 og úr Hafn- arfirði H. 17.30. Á nýársd-ag hefst akstur M. 14 og síðan verða ferðir eins og á sunnu- dögum. tvo úr 13 í 15. 10 þúsund kiróna vinmingium fjölgar um 22 og verða nú ails 500 tailsáns en hlut- faHslega lan-gmesita fjölgun verð- ur á 5 þúsund króna vimningun- um, sem verða 1400 í stað 1000 áður, er það 40% fjölgun. Þ-á er ótalinn aiulkaiviininingur ársins, Jagúar XJ6 de Luxe bif- reið að verðmæti 840 þúsiumd kr-, sem dreginn verður út í júná. Er þetba fyrsta Jaigúarbifreáðin af þessari gerð sem kemiur himgað til lands. Allls verða vinnimgar í Vöruhappdrætti SIBS því 16401 að tölu á næsta ári og heildar- upphæð þeirra 46 miljómir, 946 þúsumd krónur. Happdrættiságóði til Reykja- lundar og Múlalundar Á blaðamannafundinum kom ■það m.a- fram, að SlBS hefur lagt til Reykjal-umdar, sem verð- ur 25 ára í tobrúar n.k., sam- tals um 70 miljónár króna á þess- um alldarfjórðungi, miegnið af haippdrættisfé. Á Reykjalundi eru nú í dag rúm fyrir 135 visit- memn en by-ggingar þar eru samtals um 40 þúsund rúmmetr- ar og biunabótamat þeirra sam- tafls um 120 miljónir króna- Á SÍBS 30 héktara landsvæði að Reykjalundi og er nú umnið að skipulagmdngu þess. Fyrir happdrættisfé hefur SÍBS einmig byglgt u-pp Múlalund. en þar starfa nú 40-50 öryrkjar að staðaldri. Stendur ha-ppdrættið einnig undir reiksitrarhafllla á Múlalundi, en Reykjalundur hef- ur ætíð staðið undir sér halla- la.ust, og öllu fé happdrættisins sem þamgað hefur rumnið verið varið til framkvæmda. Miðvikudagur 31. janúar 1969 — 34. árgangur — 288- tölublað. Náðist Halkion á flot? Tilraun átti að gera um miðnætti í nótt □ Kl. 17 í gær hafði Þjóðviljinn tal af Lamd-helgisgæzl- unni og fékk þær upplýsingar, að varðskip myndi gera tilraun til þess að toga Halkion á flot rétt fyrir miðnætti sl. nótt. Var þá háflæði og aðstæður taldar góðar til þess að ná bátnum á flot. Hægviðri og brim talið lítið. Kl. 10.40 í gænmorgun var línu skotið um borð í varðskip fyrif utiam Meðaillamdsfjöru. Var það gert með línuibyssu úr gúmlbát er fór eims nærri brimgarðinum og freikast var imnt. Kl. 14-30 var búið að ná vírum um borð í varðskipið og beið það svo tíl há- flæðis kll. 22.30 og átti þá að to-ga í bátinn- Unmið var í afllam gærdag að því að gmaifa frá bátnum í fjör- unni með stórvirkum vélslkóifilum, sem grafa allt að 15 tonn í ednu, og átti með jarðýtum og öðrurn vélum að smúá bátnum við í fjör- unmi áður en togiað væri í hann á flot. Hægiviðri var í allam gærdag og brim tafldð mátuflega miikið til þess að kaflia fram heppiiega ylgju fyrir þessa tilraun. 2.000 lestum af sprengjum varpað SAIGON 29/12 — Sprengju- flugvélar af gerðinni B-52 vörp- uðu í dag í elleifu árásarferðum 2.000 lestum af sprengjum á frumskó-ginn í Suður-Vietnam skammt frá landamæirum Kam- bodju. Tvedr aðilar vinna að björgun Halkions. La-ndhelgisibœzlan á sjó og Björgun h.f. í landi á strand- stað. Mikil ös við áfengsútsölur í gærdag Mikil ös var við allar áfeng-isútsölur hér í Reykja- vík í gær og mynduðust bið- raðir langt út á götu svo sem í „Auisturríkd" við Snorrabraut og í „Nýborg“ við Lindangötu. Hvergi varð þó ösip meiri en í „Konu- ríldnu" við Laugarásveg og hefu-r aldrei verið önmur eins ös þar í manna minn- um, sagði Reykjavífcurlög- reglan í gær- Skipa varð sérstaka um- ferðarlögreglu í gærdag á nærli-ggiandi götum að á- fengisútsölunum og í úm- ferðaþætti útvarpsins í gær var varað við öLvun undir stýri- Dagur á hlaupum „Lístin er enginn heimur út af fyrir sig . . . " Daig Sigurðarson hittuim, við á hlaupum, en hann er núna með sýningu í Gaillerí ’SÚM á Vatnsstíg. Ég sýndi síðast fyrir tveim- ur árum, með Völundi, segir Da-gur, spurður frétta. Á þess- ari sýningu eru 30 myndir, gerða,r í ýmisko-nair efini, sem ég heffi verið að skoða, auk sva-rtlistar. Þarna er flest nema olíumyhdir. Það má segja að þetfca séu állt fígúratívar myndir, í eig- inflegu-m skilningi — myndir af mannfölki við ýmis skilyrði. En það va-ntar byltinigiuna í þessar m-yndir. Meðan hún kemur ekiki verðum við mynd- listamienn, bara litlir karlar. Engin stór list fyrr en byltíng- in kemur —því það þarfsvipt- ingar í þjóðféflagið tíl að vel fari. Listtn er neflndlegla enginn heimur út af fyrir sig- Og ef þú spurð hver sé eft- irlætismiaður ihinn þá er það Anonymo sjálfur. Það er noikfcuð seigur karl. Hann hef- ur gert mjö-g falleg grafitti (veiggjaikrot), og hann gerir fleira, meðal annars dreifir hann flugmiðum Og svo geta menn líka farið n-iður á Þjóð- minj-asafn og séð efitir hann gamflan tréskurð. Það er opið tíl þrettándans hjá mér, kl. 4 — 10. Gleðilegt nýtt ár Þökkum viðskiptin á liðnu ári. . » I Skóval Austurstrætl 18 Eymundssonarkjallara. Skóbúð Austurbæjar Laugavegi 100. I i

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.