Tíminn - 04.02.1978, Blaðsíða 10

Tíminn - 04.02.1978, Blaðsíða 10
10 Laugardagur 4. febrúar 1978 borgarmál borgarmál borgarmál borgarmál borgarmál borgarmál borgar JG — Eins og frá hefur veriö skýrt hér I blaðinu kvaddi borgarstjórinn I Reykjavik Birgir tsl. Gunnarsson, sér hljóðs utan dagskrár vio upphaf fundar i borgarstjórn siðust- lioinn fimmtudag og ræddi borgarstjóri m.a. um blaðaskrif er snerta borgarstjórn Reykja- vikur, þao er að segja um bfla- stæoi vi6 Regnbogann,hio nýja kvikmyndahús við Hverfisgötu. Borgarstjóri hefur ekki fengiö bréfiö Þá vék borgarstjóri aö skrif- um um sérstakt bréf, sem full- yrt hefur verið aö borgaryfir- völd hafi stungið undir stól: bréfi sem varðar stórt svikamál sem varðaö geti eignir upp á hundruð milljóna króna. Um þetta sagði borgarstjóri m.a. orðrétt. — Ég verð að viðurkenna að englnn okkar sem með dagskrá borgarráðs höfum með að gera, könnumst við neitt slíkt bréf. Allar tilraunir til þess að fá frekari skýringar á þvl hafa reynzt árangurslausar. — Við töldum reyndar hugsanlegt að hér væri um að ræða eitt bréf sem mun hafa borizt inn á fund borgarráðs á þriðjudaginn fyrir rúmri viku siðan en þar var um að ræða bréfritara sem er eigandi hús- eigna I Grjótaþorpi, sagði borgarstjóri. Síðan greindi borgarstjóri frá þvl að nefndur húseigandi heföi ekki kannazt við að um þetta bréf gæti veriö að ræða enda var gengið frá erindi hans I sam- ræmi við bréfið á fundi borgar- ráös. " Aifreö Þorsteinsson um mál Páls Líndal Að lokinni ræðu borgarstjóra kvaddi Alfreð Þorsteinsson sér hljóðs og gagnrýndi hann harð- lega vinnubrögð borgarendur- skoðanda og borgarinnar I máli Páls Llndal fv. borgarlög- manns. í ræðu sinni beindi Alfreð nokkrum fyrirspurnum til borgarstjóra og sagði þá m.a. & þessa leið: „Astæöan til þess aö ég kveö mér nú hljóðs eru skrif sem birzt hafa I dagblöðunum und- anfarið en þar er átt viö blaða- skrif Páls Llndal fyrrverandi borgarlögmanns," sagði Alfreð Þorsteinsson orðrétt. Siðan sagði hann að eðlilegt hefði verið að loka fundinum meöan þetta mál væri til umræðu en þar eð borgarstjóri hefði hafið umræðuna án þess að gera slika kröfu sæi hann ekki ástæðu til Alfreð Þorsteinsson krefst svara um mál fv. borgarlögmanns Haf a margir háttsettir borgarstarfsmenn sjóði undir höndum? Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi. þess að f ara frarh á að fundinum yrði lokað. Þá kvaðst ræðumaður taka það skýrt fram að hann ætlaöi ekki hér og nú aö kveða upp neinn dóm yfir Páli Llndal, hvorki til sýknu, né sektar enda ekki I aðstöðu til sllkra hluta.en hins vegar virtist málsmeðferö- in öll þess eðlis að hún krefjist svara af hálfu borgarstjóra, að borgarfulltrúum verði gerð grein fyrir vissum atriðum þessa máls, áður en lengra er haldið. Siðan beindi ræðumaður nokkrum spurningum til borgarstjóra: en tók það fram að hann hefði hinn sama dag reynt að ná tali af borgarstjóra, bæði fyrir hádegi og siödegis og það hefði ekki tekizt. Spurningarnar voru þessar: „Ég vil þá I fyrsta lagi beina þeirri spurríingu til borgar- stjóra hvort rétt sé að borgar- endurskoðandi hafi nánast þrotizt inn I læstar hirzlur fyrr- verandi borgarlögmanns, eins og borgarlögmaður getur um I bréfi til borgarráðs og hvort nokkur heimild hafi veriö gefin til bess. Birgir isl. Gunnarsson, borgarstjóri. ríafi þetta verið gert þá vil ég spyrja, hvort þetta hafi verið gert með vilja og vitund borgar- stjóra. t framhaldi af þvi má þá spyrja: Við hvaða dómsúrskurð eða lagaheimild var stuðzt?" Við þessu þurfa að fást skýr svör, þvi að frá mínum bæjar- dyrum séð, er það engin afsökun fyrir borgarstjóra eða borgar- endurskoðanda að brjóta lög þrátt fyrir meint misferli fv. borgarlögmanns. Ég spyr ekki um það,eins og Páll Lindal hvað hafi verið tekið úr skrifborði hans en ég spyr þó eins og hann, telur borgar- endurskoðandi sig hafa heimild til þess að ganga að læstum skrifborðum annarra borgar- starfsmanna á þennan hátt?" Hver á að rannsaka svona mál? Þá vék Alfreð Þorsteinsson að upplýsingum til blaða um þetta mál og spurði hvort það væri með samþykki borgarstjóra að blöðunum væru gefnar upp- lýsingar um þetta tiltekna mál á þessu stigi. Páll Llndal. Þá kvaðst ræðumaður gjarn- an vilja vita um álit borgar- stjórans á þeirri staðreynd að mál borgarlögmanns nær sjö ár aftur I timann og hefur þannig verið unnt að stunda fjártöku án vitundar borgarendurskoðanda I mörg ár. Þá vék ræðumaður að ýmsum öðrum embættismönnum, sem hefðu sér innheimtur og sjóöi undir höndum og taldi að setja þyrfti nýjar reglur um meðferð þeirra. Að lokum varpaði ræðumaður fram þeirri hugmynd hvort ekki væri réttara að fela utanaðkom- andi aðila rannsókn þessa máls (mál fv. borgarlögm.) eins og til dæmis hefði verið gert I Lands- bankamálinu svonefnda. Aö einhverjir aörir aðilar en „hin sljóa borgarendurskoðun" ann- ist rannsókn málsins þvi hann (ræðumaður) fái ekki betur séð en að borgarendurskoðandi og starfsmenn hans þurfi þess þegar þar að kemur. Þá fjallaði Alfreð Þorsteins- son nokkuð um ábyrgð æðstu stjórnenda borgarinnar, sem virtust aldrei veröa fyrir neinu aðkasti hversu alvarleg óreiöumál sem kærnu upp, en a hinn bóginn væri ráðizt þeim mun harkalegar á starfsmenn þeirra sem brytu af sér. Taldi hann ábyrgð þessara manna vera nánast enga,þótt oft væru framdar ólöglegar fjártökur ár- um saman I stofnunum.sem þeir ættu að stjórna og hafa eftirlit með. Þá taldi hann málsmeðferð alla I máli fv. borgarlögmanns og reyndar I fleiri skyldum mál- um, vera með hæpnasta inóti. Borgarstjóri svarar Borgarstjóri svaraði ekki efnislega hinum ýmsu spurningum Alfreðs Þorsteins- sonar og hann dró I efa að upp- lýsingar blaöanna væru komnar frá borgarendurskoðanda, sem hafði sagt borgarstjóra að hann hefði ekki viðhaft þau orð sem ákveðið blað hafði eftir honum um málið. Kvað borgarstjóri alla þekkja áhuga fjölmiðla á málum er vörðuðu misferli i opinberu starfi og þvi væri tals- verður þrýstingur frá blööunum sem vildu fá upplýsingar, þótt mál séu enn á rannsóknarstigi. Borgarstjóri svaraði ekki beint um viðhorf sitt til þeirra atburða er endurskoðendur sprengdu upp lása I skrifborði Páls Lindal (en það var gert áður en afsögn fv. borgarlög- manns tók gildi sbr. bréf Páls Llndal til blaðsins, sl. fimmtu- dag. Telur fv. borgarlögmaður skrifborðsbrotið hafa gerzt dag- inn áður en afsögn hans tök gildi.) A hinn bóginn lýsti borgar- stjóri sig samþykkan þeirri málsmeðferö sem viðhöfð er i máli fv. borgarlögmanns. Taldi hann eðlilegt að endurskoðandi borgarinnar og starfslið hans sæju um þennan þátt rann- sóknarinnar. Benti borgarstjór- inn einnig á að auk faglegra endurskoðenda þá væru einnig pólitlskir endurskoðendur kjörnir af borgarstjórn. Þar ættu minnihlutaflokkarnir slna fulltrúa sem fylgzt gætu með rannsókn málsins. Hefði borgarendurskoðandi haldið átta fundi með hinum kjörnu endurskoðendum um mál fv. borgarlögmanns. Þá kvað borgarstjóri borgar- ráð fylgjast með þessu máli og verið væri að kanna ýmsa þætti þess vegna borgarráðs og kvaðst borgarstjóri búast við þvl að skýrsla bærist um málið frá borgaréndúrskoðanda fyrir næsta fund I borgarráði og yrði þvi að bíða með frekari upp- lýsingar, þar til skýrslan hefði borizt. JG Flugleiðir: Farþegum f jölgaði í fyrra HEI — Tölur liggja nú fyrir um flutninga Flugleiða þ.e. Flug- félags Islands og Loftleiða og International Air Bahama fyrir árið 1977. 1 áætlunarflugi fluttu flugvélar félaganna 689.090 far- þega á móti 660.809 árið á undan og er það aukning um 4,3%. í áætlunarflugi milli tslands og Evrópulanda varð markverð aukning. voru fluttir 142.155 far- þegar sem er 11,2% aukning frá fyrra ári. 1 flutningum yfir Norður-Atlantshaf fækkaði far- þegum nokkuð en þá leið voru nú fluttir 239.816 sem er fækkun um 5,6%. Endurspeglar þetta hina hörðu samkeppni er nú rikir á Norður-Atlantshafsflugleiðum og sem nu nálgast vandræðaástand að dómi sérfróðra manna. Far- þegar með International Air Bahama milli Nassau og Luxem- borgar voru 71.725 og hafði fækkað um 1,8%. Vöruflutningar með þotum Flugleiöa milli landa jukust verulega. Flutt voru 6.651 tonn at vöru a móti 5.189 tonnum árið áður svo aukningin er 28%. Farþegum I innanlandsflugi fjölgaði verulega á árinu. Voru peir 235.394 og hafði fjölgað um tæp 30 þtisund frá fyrra ári. Er þetta I fyrsta skipti sem innan- landsfarþegar Flugfélagsins fara fram úr ibúatölu landsins. Vöru- flutningar innanlands námu 4.152 lestum og höfðu minnkað um 4,5% frá fyrra ári. Arið 1977 var metár i leiguflugi. I pílagrimaflugi Loftleiða til og frá Jeddah I Saudi-Arabiu voru fluttir 30.994 farþegar i leiguflugi International Air Bahama 10.506 farþegar og I Sólarlandaferðum, svo og leiguflugum milli Mið- Evrópu og Islands, aðallega með Flugfélagi Islands voru fluttir 31.805 farþegar. Farþegar I leigu- flugi urðu þvi 73.305 og hafði fjölgað um rúman þriðjung. Alls voru þvi farþegar 762.395 og aukning milli ára 6,6% þrátt fyrir um tveggja vikna stöðvun á flugsamgöngum I október s.l. Nýbygg- ingar í Reykja- JB —ómar Skúlason myndlistarmaður opnar sýningu á verkum sinum á Kjarvalsstöðum laugardaginn fjórða febrúar. Þetta er fyrsta einka- sýning ómars, en áður hefur hann tekið þátt I nokkrum samsýningum, m.a. hjá FIM. Að þessu sinni sýnir hann fimmtlu og sex myndir unnar með blandaðri tækni, eru nokkrar teikningar svo og myndir unnar með i sprautu og skapalóni. Mun sýningin standa til fimmtánda febrúar. Tlmamynd: Róbert. Um slðustu áramót voru 1250 ibúðir I smiðum. Þar af vorufok- heldar eða meira 652 ibúðir, en aðrar á mismunandi bygginga- stigum. A árinu 1977 voru hafnar bygg- ingar á 478nýjum ibúöum og lokið var við byggingu á 737 ibúðum en það er 176 ibúðum fleira en árið 1976. Mest var byggt af 3ja og 4ja herbergja íbúðum en meðalstærð nýbyggðra íbúða var ca. 393 rúm- metrar en það er 4 rummetrum minna en árið áður. Alls voru byggingar sem lokið var við á árinu samtals 677.994 rtimmetrar og var skipting þeirra milli byggingarefna sem hér segir: rúmmetrar úrsteinseypu 650.154.- Tjrtimbri 8.594.- Úrstáli 19.246.- eða eins og áöur segir 677.994 rúmmetrar en það er 43% •aukning frá árinu áður.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.