Verkalýðsblaðið - 14.08.1979, Blaðsíða 8

Verkalýðsblaðið - 14.08.1979, Blaðsíða 8
¦IllPS? i ,eSa veifiih' ð verja sanT ' °S , .bragöa aft gn>a tUJ*£*í.««p / 'ngum »í , íara afi W v""iu- f / is*að £5 Ur bv' afi £?ía 'siend. I iwirri !nn 8«ra eicin bá m"ni J 1 ,s,endinBa • og æt,i sér ai arnarl Jan Mayen: Á hverju byggir þessi af- staða ðlafs Ragnars? Á ein- asta upplýsingum frá Sovét- ríkjunum? Varla. Á þeirri politík að vinna ekki gegn hagsmunum Sovétríkjanna? Líklegast. Ólafur Ragnar ber blak af Rússum tfrklippan hér að of an er úr viðtali við ölaf Ragnar Grímsson alþm. í Þjó'ðviljan- um 8. ágúst. Það er staða Alþýðubandalagsins sem þar kemur fram. Þarna fullyrðir Alþýðubandalagið að Sovét- menn séu alls ekki á höttum eftir loðnu, né heldur aðrir en Norðmenn og íslendingar. Á hverju byggir þessi af- staða ölafs Ragnars? Á" ein- asta upplýsingum frá Sovét- ríkjunum? Varla. Á þeirri pðlitík að vinna ekki gegn hágsmunum Sovétríkjanna? Lfklega'st. Afstaða Ölafs Ragnars og Alþýðubandalagsins til Jan Mayen-málsins er gott dæmi um þá stefnu sem leiðir smá- þjóðir til ósigurs fyrir risaveldunum. Það er horft fram hjá öllum staðreyndum varðandi afstöðu og stefnu rússneska bjarnarins í fisk- veiði- og hafréttarmálum á undanförnum árum. Hver var afstaða rússa til friðunar norsk-arktíska þorskstofns- ins? Þeir rufu allar sam- þykktir þegar ekki var gengið að fullu að kröfum þeirra um hámarksafla, sem voru langtum hærri en ann- arra þjóða sem að samkomu- laginu stóðu. Hverjar eru veiðiaðferðir nSssa í Bar- entshafinu? Þar vciða þeir ungviði jafnt sem stærri fisk í troll sem eru með svo litla möskva að KGB(sovéska leyniþjónustan) getur varla kíkt f gegnum þá. Hver var afstaða rússa á hafréttar- ráðstefnum Sameinuðu þjóð- anna þegar íslendingar voru að færa út landhelgina f 50 og 200 mílur? jú, þar stóðu þeir gegn öllum hugmyndum um stækkun fiskveiðilögsögu og efnahagslögsögu. Þá fyrst að stór meirihluta þjó"ða heims voru í þann veginn að færa út eða búnar, gerðu risaveldin tilslakanir á af- stöðu sinni. Russar ætla að veiða loðnu á því hafsvæði sem liggur innan 200 mílna Jan Mayen og allan þann fisk sem þar kann að finnast - á með- an þeir hafa frið til þess og þeir geta gert það. Það segir reynslan okkur um gerðir þeirra. Afstaða ölafs Ragnars og Alþýðubandalagsins þjónar fyrst og fremst hagsmunum risans í austri. BERNHOFTS TORFAN FRIDUÐ Barátta Torfusamtakanna hefur loksins borið árangur Ragnar Arnalds menntamála- ráðherra hefur nú tekið af skarið og komið um kring opinberri friðlýsingu Torf- unnar. Verkalýðsblaðið fagnar þessari friðlýsingu sem góðum áfanga í baráttu fyrir verndun gamalla húsa. Smáríkin og 200 mílur í samanburði við ísland er Noregur ekki smáríki. En í samanburði við Sovétríkin og A-Evrópu ríkin eru bæði Island og Noregur smáríki. Því var haldið stíft á lofti hér á árunum áður, þegar landhelgisdeilur stóðu sem hæst að útfærsla fisk- veiðilögsögu og setning efnahagslögsögu í 200 mflur, að slíkt væri þarfaþing fyr- ir smáríkin til að verja lífshagsmuni sína og aðra hagsmuni gegn ágangi stór- valda. Það var hvatt til samvinnu milli smáþjóða um að leysa þessi mál á gagn- kvæman hatt. Hér á árunum áður gengu sunir Alþýðubandalagsmenn í fararbroddi fyrir þeirri stefnu að ná aukinni sam- vinnu við hin Norðurlöndin um fiskveiðar og verndun fiskistofna. Borin var fram á þingi tillaga um friðlýs- ingu N-Atlandshafsins til að forða því frá hernaðarskaki risaveldanna. Þá kom ekki fram efarödd um fullan rétt Norðmanna til yfirráða yfir Jan Mayen. Það er einmitt í krafti slíks réttar, sem Norðmönnuir. er fyllilega stætt á því að setja upp 200 mílna lögsögu við Jan Mayen. Höfuðatriði málsins, er samt það, að í stað þess að deila um 200 mílna lögsögu við Jan Mayen verða Norðmenn og íslendingar að sameinast um þá lausn, sem lokar svæð- inu fyrir ágangi þelrra stóru flota sem stefnt er þangað frá Sovétríkjunum og A-Evrópu. Slíkt er forsenda þess að hægt sé að koma sér saman um hvernig aflakvótum skuli skipt milli Noregs og íslands. Það þjónar þessum smáríkjum báðum best að Is- land virði rétt Noregs til 200 mílna við Jan Mayen og að Noregur teki tillit til þeirra mikilvægu hagsmuna sem fsland hefur að gæta af veiðum á svæðinu. Að Noreg- ur geri ekki kröfu til þess . að miðlína gildi þar sem lögsögur mætast. Það stendur enn að á með- an fsland og Noregur deila græðir Brésneff á tá og fingri. Það færi betur að smáríkin Noregur og ísland ynni saman gegn gráðugri ágengni risans. Framhald af forsíðu Samtök herstöðvaandst. Ulfur sagði, að 1. ágúst hefði starfshópur boðað til liðsmannafundar og þar hefði verið ákveð- ian kjörorðagrundvöllur og meginatriði aðgerða. Aðgerðir munu hefjast síðdegis framan við tékkneska sendiráðið. Þar verður stutt dags- skrá, en síðan gengið áleiðis til miðborgar- innar. Á Laufásvegi verður aðeins staldrað við, hjá bandaríska sendiráðinu, og úr mið- borginn verður gengið upp á Túngötu þar sem sovéska sendiráðið er. Ölfur sagði okkur að meginvandamál starfs- hópsins væri að fá fólk til starfa. Kvaðst hann gjarnan vilja koma þeirri beiðni á.framfæri við sem flesta andstæðinga her- námsins, að þeir leggðu þessu máli lið. Mikið starf væri fyrir höndum við dreifingu dreifirita, sölu merkja og annað áróðursstarf. Iran Framhald af bls. 7 lega eru sósíalistar og ber- jast fyrir fullu sjálfstæði írans. F6lk heimfærir komm- únismann upp á Sovétríkin vegna áróðurs Sovétríkjanna og sendisveina þeirra í Tudeh-flokknum og það tekur afstöðu gegn stefnu þeirra vegna þess slæma fordæmis sem Tudeh-flokkurinn er. - í þriðja lagi veldur það illum bifur meðal fólks á sósíalismanum að Tudeh— flokkurinn rak fyrr á árum og gerir enn, stefnu sem leiddi til þess að barátta fjöldans var kæfð, en flokk- urinn gætti fyrst og fremst hagsmuna Sovétríkjanna. •• Það mun kosta mikla baráttu áður en alþýðufjöld- inn fær að gera skýran greinarmun á þjoðhollum og heiðarlegiun kommilnistum og sendisveinum rússnesku heimsvaldastefnunnar. Markmið okkar er stétt- laust þjóðfelag, segja ír- önsku marx-lenínistarnir. íslamska byltingin nú er eitt skref í áttina að þessu markmiði. Enn fleiri bylt- inga er þörf. Áhrifa heims- valdasinna verður að eyða, þjóðlegu borgarastéttinni og restinni af lénsveldinu að eyða sem þjóðfélagsöflum. Fleiri byltingar af þeirri tegund 'sem nú er í gangi og umfangsmeiri verða að fylgja f kjölfarið áður en markmið- inu er náð. íran framtíðarinnar mun fæðast á grunni fortíðar og nútíðar. Menning okkar í framtíðinni verður ekki að- skilin frá menningu okkar núna, við getum ekki slitið þjáðfélag okkar úr tengslum við íslam, byltingarsinnað íslam, íslam baráttunnar hefur sett brennimerki sitt á þjóðfélag okkar. Fáni íslamska lýðveldisins er fáni baráttu gegn heims- valdastefnu, sérstaklega risaveldunum tveim. Greinin í íranska Verka- manninum hvetur til einingar allrar alþýðu gegn erlendri xhlutun. Það er lykilatrið- ið til þess að tryggja að byltingln nái að þroskast og bera alþýðunni ávexti. Iranskir kommúnistar styðja forystu Imam Khom- eini. Þeir eru ekki í vafa um að við þær aðstæður senv= nú ríkja, er sú stefna sem leidd er af Khomeini sú sem tryggt getur áframhaldandi byltingu í landinu. Bylt- ingin þar sem öll mál eru útkljáð meðal íbúa landsins án íhlutunar erlendra. Þetta er grundvallarforsenda þess að framsækinni alþýðu írans takist að búa sig und- ir sósíalíska byltingu og uppbyggingu sósíalisma. m»W»i>irm»»» iwwnu^wirMtJUlWM^n i»wn»i>amniHw»miM»w LITIL SAGA FRÁ PRAG. Það var kominn 25. ágúst. Árið er I968. Staðurinn er miðborg Prag, nánar tiltekið við múra kastala nokkurs. Lítil stúlka stendur uppi á múrnum og hoppar og dansar. Russneskur hermaður gengur varðgöngu í grennd við múr- inn. Rússneski hermaðurinn sér stúlkuna og grunsemdir vakna. Er hún að gefa and- spyrnuliðinu merki? MÚrinn er hár. Hermaðurinn hleypur við f6t að tröppum sem leiða upp á stallinn þar sem stúlk stúlkan litla er að leik. Þegar hann nálgast stúlkuna heyrir hann að hrln hoppar og við hvert hopp nefnir hún töluna 21. Rússneska rök- visin segir hermanninum að þarna sé eitthvað gruggugt MMM«MNMIlMM«MMMM að gerast að rússnesk slægð segir honum að fara varlega. Hermaðurinn gengur rólega til stúlkunnar og spyr kum- pánlega. - Stúlka litla, af hverju hoppar þú og segir alltaf sömu töluna? Er það ekki 21 sem þú nefnir? Jú, það er rétt segir stúlkan. Sjáðu. Hún bendir rússneska hermanninum niður fyrir múrinn. Hermaðurinn beygir sig fram yfir brúnina. Litla stúlkan hoppar á ný og segir tuttugu og tveir um leið og hún ýtir varlega á sitjanda hermannsins sem svífur niður til hinna fél- aga sinna 21 að tölu. 3fca'b "fípfey XQT n^o^STr^jcoAH /a Q-pri^-GsssToqs ptrn'X ÁBYRGÐARMAÐUR: Albert Einarsson 1 árs áskrift: 1/2 árs áskr.: Til útlands : Stuðningsáskr: kr. 3000 Póstfang: PÓsthólf 5186 1750 Reykjavík - 5500 Sími : 28962 5000 Skrifstofan Baldursgötu 7A er opin þriðjudaga kl. 17-] m m ¦<!!%¦ *M0n*0*0i0*mmi VERKALÝÐS BLAÐID I ¦ I I ¦ I I I I I ¦ ¦ I I I I I I I I I I I

x

Verkalýðsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkalýðsblaðið
https://timarit.is/publication/352

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.