Alþýðumaðurinn


Alþýðumaðurinn - 12.06.1951, Blaðsíða 1

Alþýðumaðurinn - 12.06.1951, Blaðsíða 1
XXI. árg. Þriðudagurinn 12. júní 1951 21. tbl. Frá aðalfuiuíi ÍJtgerðarf élagrs Akureyrmga Bi.f. Stóralæsileg úttea il rehstri togoranna 1950 Samanlagt aflaverðmæti Kald- baks og: Svalbaks iiam tæpnm ÍO niiljóiiiiin króna Utgreidd vinnulaun á árinu námu sam- tals 4564074 krónum. Nýr togari keypt- ur. - Hafin bygging fiskverkunarhúss. Hjá félaginu vinna nú að staðaldri um 40 manns í landi. ASalfundur ÚtgerSarfélags Ak- ureyringa h. f. var haldinn s. 1. laugardag. Formaður félagsstjórn arinnar, Helgi Pálsson, bæjar- fulltrúi, setti fundinn og tilnefndi Erling Friðjónsson, fyrrv. kaup- félagsstjóra, fyrir fundarstjóra og Pétur Hallgrímsson, bæjar- ritara, fyrir fundarritara. — Fundurinn var vel sóttur. Um- boSsmenn yfir 3000 atkvæða mættir. Formaður félagsstjórnar flutti yfirlitsræSu yfir slörf félagsins s. 1. ár. Fara hér á eftir nokkur atriði úr ræðu hans. Rekstur íogaranna. Togaranir Kaldbakur og Sval- bakur fóru samtals 9 söluferðir til útlanda á árinu. En, eins og vitað er, brást markaðurinn fyrir ísfisk, þegar fram á árið kom. Tók félagsstjórnin þá Krossanes- verksmiðjuna á leigu og togar- arnir hófu karfaveiðar í apríl- mánuSi. Voru þær veiðar rekn- ar þar til í byrjun desember. Aflamagnið, sem lagt var upp í vinnslu í Krossanesi nam 14.400 smál. Auk þess lögðu togararnir upp saltfisk á þessum tíma, sem nam 481 smál. Greiðsla til Krossa nesverksmiðjunnar nam 482371 krónum. Vinnulaun greidd þar ytra, námu 764869 krónum. Samanlagður afli togaranna á árinu nam 9603752. krónum — níu milljónum, sex hundruð og þremur þúsundum og sjö hundr- uð fimmtíu og tveim krónum. Greidd vinnulaun ó"sjo og landi. Greidd vinnulaun félagsins á árinu námu: Á sjó — laun til skipshafnanna á Kaldbak og Svalbak — 2741781 krónur. — Vinna í landi 1057423 krónur. Samtals ca. 4564074 krónur, og eru þá vinnulaunin til Glerár- þorpsbúa talin með. Togaranir voru afskrifaðir um 1451893 krónur. Kaldbakur um 701866 krónur og Svalbakur um 750026 krónur. Er þetta ekki fyllilega eins og lög leyfa, að greitt hefði ver- ið. Aðrar eignir félagsins voru afskrifaðar eins og venja er til. Húsbyggingar o. fl. ÞaS fór að líkum, að félagið hlaut að koma upp húsnæði fyrir saltfisksverkun, þegar ganga varð inn á nýjar brautir um verkun á afla togaranna, þegar ísfisksmark- aðurinn brást. Fjárfestingarleyfi fékkst 16. maí, og byggingafram- kvæmdir hófusfc fyrstu dagana í ágúst. Var húsbyggingunni valinn staður utar- og neðarlega á Odd- eyrinni. Er hér um stóra bygg- ingu að ræða. Grunnflötur henn- ar 1210 fermetrar, en áætlaður grunnflötur þessara bygginga er 3412 fermetrar. Er hálf aðalálm- an og ein hliSarálman nú þegar byggð. Verður þarna verkaður og þurrkaður saltfiskur. Kostn- aður við þessar byggingar er þegar orðinn ca. 978 þúsundir króna. Þarna hefir og verið steypt „plan" 51^2 m. langt og 15 m. breitt til afnota við mót- töku fiakjar. (Rétt er aS geta þess í þessu sambandi verður á næstunni byggð bryggja fram- undan þessum húsum, þar sem togarnir geta athafnað sig). Fisk- verkun er nú hafin þarna, og vinnur þar margt fólk daglega. Eins og undanfarin ár starfar netahnýtingarverkstæði á vegum félagsins með um milli 10 og 20 manns. I sambandi við það hefir fólk út um bæ, og sjúklingar á Kristneshæli, töluverða atvinnu við netahnýtingar. Tekur verk- efni heim til sín í ákvæSisvinnu. Nýr togari keyprur ó árinu. 25. maí 1950 var kallaSur sam- an hluthafafundur í útgerSarfé- nýjum togara og ákveSa um aukningu hlutafjárins um 2Vz millj. króna. Var þessi hlutafjár- auking samþykkt nær einróma á fundinum, og skrifuSu flestir fundarmanna sig fyrir nýjum hlutum. Var svo söfnuninni hald- iS áfram og nemur hún í dag rösklega 2^ millj. krónum. — Samningar um togarakaupin voru undirritaSir 1. des. 1950 ogtog- arinn, sem hlaut nafniS HarSbak- ur, kom hingaS annan jóladag. Vafalaust bezta jólagjöfin, sem bænum hefir nokkurntíma hlotn- azt. Sæmundur AuSunsson varS skipstjóri, og skipshöfnin af Kald- bak fylgdi honum aS mestu yfir á Harðbak. Við skipstjórn á Kaldbak tók Gunnar, bróðir Sæmundar. Harðbakur fór í fyrstu veiðiför sína 4. janúar á eftir. Að lokinni skýrslu formanns las framkvæmdastjóri félagsins upp reikninga þess og voru þeir samþykktir einróma. Þá kvaddi Gísli Kristjánsson, útgerðarmað- ur sér hljóðs. Þakkaði stjórn fé- lagsins, framkvæmdastjóra og skipshöfnum togaranna og öðru starfsfólki ágætt starf á árinu. Tóku fundarmenn undir þetta meS öflugu lófataki. Þá fór fram kosning stjórnar og endurskoS- enda og voru þeir allir endur- kosnir. Samkvæmt tillögu stjórn- arinnar var samþykkt aS greiSa hluthöfum 5% arS af hlutabréf- unum eldri. Hlutabréfin í Harð- bakssöfnuninni voru ekki greidd fyrr en síðari hluta ársins, og verður því ekki greiddur arður af þeim í þetta sinn. I lok fundarins þakkaði fram- kvæmdastjóri . öllum, sem vel höfðu starfaS að heill og fram- gangi félagsins s. 1. ár, fyrir góða samvinnu og gott starf. Sérstak- lega beindi hann máli sínu til Sæmundur Auðunsson, skip- stj óra, sem nú í fyrsta sinn sat aS- alfund félagsins, og fögnuSu fundarmenn honum ákaflega meS lófataki. I næsta blaSi verður þessi 30 luku prófi í Háskólanum Embættis- og kandidatsprófum er nú lokið í Háskólanum. Alls luku um 30 prófum, flestir í lög- fræði eða 16 talsins. Hér fylgir upptalning þeirra, sem próf tóku og einkunnir þeirra: Guðfrœði: Björn H. Jónsson II einkunn betri, 132 5/6 stig, Magnús GuS- mundsson I 164 5/6, Þorbergur Kristjánsson I 205%, Þórir Kr. ÞórSarson I 194 5/6. Lœknisfrœði: Alma Thorarensen I 170, Gunn- laugur Snædal I 156%, Jakob V. Jónasson II betri 139, Jón Þor- steinsson I 161 %, Tryggvi Þor- steinsson I 175%. Lögfrœði: Ármann Jónsson I 186, Ásgeir Magnússoh I 208%, GuSmundur Benediktsson II betri 122, Gunn- ar Helgason II betri 172%, Héð- inn Finnbogason II betri 176%, Ingimar Einarsson I 203%, Jón Finnsson I 213%, Jón Skaftason I 208, Ölafur Jónsson I 182%, Pálmi Jónsson II betri 175%, Sigurður Br. Jónsson I 182%, Stefán Guðjohnsen I 202, Stefán Hilmarsson II betri 174%, Stefán Sigurðsson II betri I66V3, Sveinn Snorrason I 186%, Valtýr Guð- mundsson I 190. Viðskiptafrœði: Gunnar Zoega I 308%, Hörð- ur G. Adólfsson I 303%. Islenzk frœði : Flosi Sigurbjörnsson I 128%, Haraldur Matthíasson I Þórður Jónsson I 110. ___*___ 135%, Frá Ferðafélagi Akureyrar Kvöldferð verður farin annað kvöld (mið- vikudag 13. þ. m.) kl. 7,30 e. h. frá RáShústorgi. Ekið verður hringferð um Svarfaðardal að Dalvík. Farmiðar seldir hjá Þorsteini Þorsteinssyni í Sjúkrasamlagi Akureyrar. Ferðanefndin. fundur, útgerðarfélagið og áhrif þess á hag bæjarfélagsins, nánar rætt. Edvarð $i0ur0eirsson sýndi s. I. þriðjudagskvöld kvik- myndir í Sairikomuhúsi bæjarins, m. a. af björgun áhafnar flugvél- arlnnar Geysis. Allar voru mynd- irnar prýðilega gerðar, eins og ætíð hjá Edvard. Auk myndar- innar af björguninni, sem var hin fróSlegasta, er sérstök ástæSa til aS benda á kvikmyndina Sumar í sveit, sem var í senn fróSleg og sérstaklega falleg. LmkféítoQ Reykjavíkur hefir undanfarin kvöld sýnt í Samkomuhúsi bæjarins gaman- leikinn „Elsku Rut" við forkunn- argóða aðsókn og undirtektir. — Leikstjóri er Gunnar R. Hansen, en leikendur Anna Guðmunds- dóttir, Erna Sigurleifsdóttir, Guðný Pétursdóttir, Nína Sveins- dóttir, Sigrún Mangúsdóttir, Gunnar Eyjólfsson, Árni Tryggva- son, Vilhelm Norðfjörð og Þor- steinn 0. Stephensen. Sjónleik þennan hefir leikfélag- ið sýnt um 50 sinnum í Reykja- vík í vetur og sunnanblöðin öll birt ítarléga leikdóma um hann, sem Akureyringum munu yfirleitt kunnir. Hafa leikendur hlotið mikið lof fyrir meðferð sína á hlutverkunum. Konsett Finska söngkonan Pirkko Gall- en-KalIela og Píanóleikarinn Cyrel Szalkiewicz héldu konsert í Nýja- Bíó s. 1. sunnudagskvöld. Viðfangsefni voru eftir Sibeli- us, Strauss, Verdi, Chopin og Kilpinen, og var listamönnunum forkunnarvel tekið af áheyrend- mium, sem annars voru leiðinlega fáir. Mun því bæði hafa valdið fjarvera ýmsra úr bænum, en ekki síður hitt, aS þegar á laugardag höfSu allir aðgöngumiðar að leiknum „Elsku Rut" verið seldir upp fyrir sýninguna á sunnudags- kvöldið. Sextugur er í dag Jón Jakobsson, Ránargötu 6, Akureyri. Fimmtugw varð í gær Friðjón Ólafs- son, Hafnarstræti 7], Akureyri. FimmtuguT verðm 15. þ. m. Leonard Albertsson, verkstjóri, Akureyri. Milcil þátttaka er í kvöldferðum Ferðafélagsins. I síðustu hópferð voru t. d. 90 manns, og komust færri en vildu.

x

Alþýðumaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðumaðurinn
https://timarit.is/publication/597

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.