Vesturland


Vesturland - 03.06.1976, Blaðsíða 14

Vesturland - 03.06.1976, Blaðsíða 14
14 um veiðar í fiskveiðiilandhelgi ísl'ands, en í því eru ýmis ný- mæli t.d. uim skyndilokanir veiðisvæða vegna verulegs magns af smáfiski, sérstök eftirlitsskip, trúnaðarmenn um borð í veiðiskipum og fleira,. Undirbúningur fyrir þessa lagasetningu var mikiil, en í ársbyrjun 1975 skipaði ég 5 manna nefnd skipuð full- trúum frá LIÚ — bátadeild, F.Í.B., F.F.S.I., Sjómanna- sambandi íslands og Fiski- félagi ísilands, sem var for- maður nefndarinnar. Verk- efni nefndarinnar var að halda fundi með sjómönnum og útvegsmönnum um land allt, svo og samtökum þeirra og öðrum hagsmunasamtök- um, og móta síðan drög að tiilögum um breytingar á lög- um nr. 102/1973 að fengnu sjónarmiðum ofangreindra að- ila. Síðar tilnefndu þingflokk- arnir menn í nefndina, og gengu endanlega frá laga- ifrumvarpinu í samvinnu við sjávarútvegsráðuneytið. Þá voru í þinglok samþykkt ¦lög um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi ís- 'lands, en slík lagasetning var orðin nauðsynleg vegna veiða okkar í Norðursjó, við strendur Kanada og víðar. FISKVEIÐISJÖÐUR ÍSLANDS Ennfremur voru sett ný Jög um Fiskveiðasjóð ísiands, og eru þar ýmis nýmæli t.d. um skipan stjórnar en nú fá fulltrúar frá samtökum sjó- manna, útvegsmanna og framleiðenda aðild að stjórn- inni. Þá er heimild tii að lána út á gömul skip og ný- mæli um að stjórn sjóðsins skuli gera rekstrar og greiðsluáætlanir fyrirfram eitt ár í senn. Vona ég að með því verði komið á virkari stjórnun á uppbyggingu fiskiskipastólsins í framtíð- inni. REGLUGERÐIR UM FISKVEIÐIMÁL Á því tímabili sem um er rætt hefur sjávarútvegsráðu- neytið gefið út 29 reglugerðir, sem allar f jalla um fiskveiði- mál, stjórnun fiskveiðanna, og eru flestar byggðar á landgrunnslögunum frá 1948, en mikilvægust er reglugerðin frá 15. júlí s.i., um útfærslu fis'fcveiðiiögsögunnar í 200 mílur eins og áður segir. í sambandi við 'fflestar gerðir sjávarútvegsráðuneytisins í þessum málum, hefur verið náin sanwinna við Hafrann- sófcnarstoínunin, Fiskifélag Isiands og hagsmiunasamtök í sjávarútvegi, en slík sam- vinina er nauðsynleg tiil að vel megi takast STJÓRNUN FISK- VEIÐANNA Á undanförnum mánuðum hefur „stjórnun fiskveiðanna" verið mjög á dagskrá manna á meðal, einkum eftir að hin svonefnda „svarta skýrsla" var birt, en umrædd skýrsia er í raun bréf Hafrannsóknar. stofnunarinnar, dags. 13. okt. sá., en það er svar við bréfi sjávarútvegsráðuneytisins aags. 9. sama manaöar, þar sem ráðuneytið biöur um töiulegar upplýsingar um astand fiskistoínana og æski- leg afiamörk. Tilefni fyrir- spurnarinnar var bréf Haf- rannsóknarstofnunarinnar írá A'd. ágúst s.L, um ástand fiski- stofnana. Þar komu ekki íram töluiegar upplýsingar eða ábendingar um aíla- hámörk, en vitnað í skýrsiu landnelgisnefndarinnar frá árinu 1972 og þær tillögur sem stofnunin þá gerði til að tryggja viðkomu og viðgang tisKistofnjana. TeL ég mikil- vægt að aimenningur geri sér fulia grein fyrir þessum stað- reyndum. Nú er öllum ljóst að þorsk- stofninn er í alvariegri hættu og að ýmsir aðrir mikilvægir íiskistofnar eru fuMnýttir og þess vegna verður ekki kom- ist hjá veruiegri ihlutun hins opinbera af þessum máium. Aukin sókn okkar samfara uppbyggingu og endurnýjun fiskisKipaifiotans mun ekki leiða til aukíns ailamagns, nema hlutdeild okkar í heild- araflanum verði stór aukinn á kostnað afla annara þjóða hér við land. Þess vegna hef- ur verið lögð megin áhersla á útfærslu fiskveiðilögsög- unnar, en forsenda virkrar stjórnunar á fiskveiðum okk- ar hlýtur að vera sú, að við einir ráðum yfir fiskimiðun- um. Það er ekki auðvelt að hefta okkar eigin fiskimenn, án þess að taka itillit til þeirra friðunaraðgerða sem ákveðnar hafa verið, en nú er það óhjákvæmilegt. Auk útfærslunnar hefur margt verið gert til að hafa stjórn á fiskveiðunum. Þaninig hefur í mörg ár veriö ákveðinn aflakvóti á humar og raikju og s.l. hausit á sildveiðum. Friðuð svæði hafa verið stór aukin, bæði á hrygningar- slóðum þorsksins og eins til verndunar á smáfiski. Skyndi- friðanir hafa verið teknar upp og unnið að því að koma á virku eftirliti með fiskveiðum. Möskvastærð í pokum tog- veiðafæra hefur verið aukin úr 120 mm í 155 mm í drag- nót í 170 mm, auk ýmissa ákvæða um búnað veiðifær- anna. I þessu sambandi vii ég taka fram að mjög góð sam- vinna hefur tekist milli Haf- rannsóknarstofnunarinnar og sjávarútvegsráðuneytisins um öil þessi atriði. Miðað við núverandi ástand fiskistofnana er Ijóst að fiskiskipafloti okkar er of stór, en afkastageta hans hefur aukist meira en tölur um skipafjölda og rúmlesta- tölur gefa til kynna. Afleið- ingin af Iþessu hlýtur að verða minni afli á hvert skip og þar með aukinn kostnaður á sóknareiningu og lakari rekstararafkoma. Núverandi ríkisstjórn var ljóst hvert stefndi og gerði strax ráðsítafanir til að draga úr innflutningi nýrra fiski- skipa, og á s.l. ári voru gerð- ar ráðstafanir, mjög óvinsæl- ar að vísu, sem koma í veg fyrir frekari innflutning fiskiskipa um sinn. Hinsvegar hafa efcki verið gerðar ráð- stafanir til að draga úr smíði fiskiskipa innanlands og liggja til þess margar ástæð- ur, sem ég mun ekki rekja að sinni. Stjórnun fiskveiða með boð- um og bönnum er óæskileg en eins og sakir standa óhjá- kvæmileg. Lokatakmarkið hlýtur að vera að aufca jafn- vægið milli stærðar veiðiflot- ans, afkastagetu fiskistofn- anna og framieiðs'lugetu vinnslustöðva. Er það von mín að ekki muni líða mörg ár uns fiskiskipafloti okkar verði ekki talinn of stór. FISKILEIT Nýlega var samþykkt á Al- þingi hækkun vörugjalds, og mun meirihluta þess f jár sem þannig er aflað ráðstafað til að standa undir sltórauknum rekstrarkostnaði landhelgis- gæslunnar, en jafnframt verður 250 milljónum króna varið til fiskileitar og mark- aðsmála. Fram hafa farið við- ræður við starfsmenn Haf- rannisóknarstofnunarinnar um þessi mál og hafa nú verið endursfcoðaðar áætlanir stofn- unarinnar um rannsóknir og fisfcileit, með það fyrir aug- um að fiskileitin hafi algjör- an forgamg. MikilVægt er að fylgjast með og leita iöðnu fyrir vestur- og norðurlandi, en mögulei'kar eru á góðri loðnuveiði á þessum slóðum. Fuilnaðarkönnun verður hins- vegar ekki gerð nema með vel 'búnum veiðiskipum. Þá er nauðsynlegt að hefja skipulega leit að rækju á djúpmiðum, en talið er að þar geti verið um að ræða mikla ónýtta möguleika. Ail- mörg skip voru gerð út á grálúðuveiðar fyrir niokkrum árum, og er mikilvægt að kanna hvort efcki sé hægt að hðfja þær veiðar á ný. Þá er ástæða til að fylgjast með karfamiðunum og mikilvægt að leiðbeina veiðiskipum þangað sem helst er aflavon. Það myndi bæði spara veiði- skipum tíma og olíur. Fleira kemur til greina og er helst að nefna frekari veiðitíl- raunir á kolmunna og spær- lingi. Óhjákvæmilegt verður að verja ncikkrum fjármunum í sambanidi við markaðs- og sölumál, en iþess má geta að Rannsóknarsitofnun fiskiðn- aðarins hefur, í samvinnu við fleiri aðila, náð umtalsverð- um árangri í sambandi við vinnsilu á kolmunna, sem gef- ur tilefni til niofcfcurrar bjart- sýni, cg hafa nú verið send sýnishorn af hertum kol- imunna til Nigeríu og frystum kolmunnamarningi til Banda- rík.ianna. Ég lýk hér þessu spjalli og sendi öllium vestfirðingum bestu kveðjur möð óskum um gleðilegt sumar. Matthías Bjarnason Frosti hf. Súðavík Sendir sjómönnum hátíðar- kveðjur á sjómannadaginn Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonoi Þingeyri Sendir sjómönnum hátíðar- kveðjur á sjómannadaginn Útgerðarfélag Dýrfirðinga Þingeyri Sendir sjómönnum hátíðar- kveðjur á sjómannadaginn Hraðfrystihús Tólknof jarðai Tólknafirði Sendir sjómönnum hátíðar- kveðjur á sjómannadaginn

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/633

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.