Víkurfréttir


Víkurfréttir - 20.11.2008, Blaðsíða 24

Víkurfréttir - 20.11.2008, Blaðsíða 24
inn gangi og 31m2 bíl skúr. Íbúð in, sem er 1 árs göm ul, er stað sett í I-Njarð vík og leig ist út með öll um heim il is tækj um. Verð: 100.000 á mán. Laus strax. Uppl. í síma 663 7515. Íbúð til leigu, ódýr leiga. Eng inn trygg ing. Uppl 421 7479 og 771 2619. Ein býl is hús til leigu á Fitj um, frá bært út sýni, 3-4 svefn her bergi, 2+3 stof ur. 50m2 bíl skúr sem þú not ar (flísa lagð ur) skemmti leg lóð og topp hús. Lang tíma leiga. Uppl í 898 6940 Hjalti. Kósy bíl skúr s í búð. Er ein hver til bú in að hugsa um mig til langs-tíma ? Ég er ca 40m2 og hennta vel fyr ir ein stak ling eða par. Eig end ur mín ir vilja bara reglu- samt fólk. Leig an er 55 þús með hita og raf- magni svo er nauðs in lega að hafa greiðsl una í gegn um greiðslu þjón- ustu og 1 mán í tryggu ingu. upp lýs ing ar í síma; 5550952 og 8653007; Bára Grinda vík. Til leigu í Grinda vík 148m2 hæð og jarð hæð ásamt stór um garði og sól palli, við Tún- götu 3. Upp lýs ing ar í síma 894 1957. 3ja her bergja íbúð til leigu við Hólm garð í Kefla vík. Laus 1. des. Leiga 90 þús. á mán uði með raf- magni og hita. Einn mán uð fyr ir- fram. Uppl. í síma 821 5337 Iðn að ar hús næði til leigu 110m2 Iðn að ar eða geymslu hús næði í Kefla vík, mið svæð is uppl 899 5386. Til leigu 108m2 3herb íbúð í tví- býli. Á besta stað í bæn um stutt í skóla og sund. 100þús á mán, einn mán uð ur fyr ir fram, greiðslu þjón- usta skil yrði. 2 mán í trygg ingu. Uppl 869 4004. Laus fljót lega. Þver holt 1 til sölu eða leigu. 175m2 og 45m2 bíl skúr, get ur losn að fljót- lega. Til lang tíma leigu. Uppl í 691 2253. Til leigu mjög góð 3ja her bergja íbúð á 2.hæð í fjór býli á góð um stað í Kefla vík ásamt bíl skúr. Sann- gjörn leiga. Ís skáp ur, þvotta vél, þurrk ari, sjón varp og fl. get ur fylgt án auka kostn að ar. Uppl í síma 897 5428. Til leigu 4ra her bergja íbúð á góð um stað í Kefla vík. Laus 1. Nóv. Leiga 110.000 per mán. Upp lýs- ing ar veitt ar í síma 862 0700. Leigu í búð ir hjá traust um að ila. Novos fast eigna fé lag www.novos.is S:420-9515 3ja herb íbúð í blokk. Leiga 75þús með hita og raf magni. Mjög góð íbúð. Uppl 698 3027. Her bergi til leigu, Pokój do wyna- jecia. Room for rent. Laus her bergi, mið svæð ið í Kefla vík með netteng- ingu. Uppl í síma 615 1153. 3 herb íbúð til leigu mið svæð is í Kefla vík á 80þús kr á mán. 1mán fyr ir fram. Greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón ustu. Lang tíma leiga. Uppl 661 2047. 2ja her bergja íbúð í Kefla vík til leigu. Laus strax. Uppl 866 4364 eða 897 1182. 2 herb á Fífu móa í Njarð vík, flott íbúð ný lega stand sett. Góð leiga fyr ir gott fólk s. 695 2015. Íbúð ir og at vinnu hús næði til leigu, ýms ar stærð ir. Upp lýs ing ar í sím um 421 4242 og 897 5246. 2ja herb íbúð á neðri hæð. Ný tek inn í gegn. Hús gögn fylgja. tima laus.freehostia.com leiga 80þús og mán uð ur fyr irfam í trygg ingu. Uppl 896 2888. Erum með 2 eign ir á skrá, ný lega 3 herb. íbúð. í I - Njarð vík, laus strax og 2 her bergja íbúð í Heið ar- bóli, laus um miðj an des. Hægt er að gera lang tíma og tíma bundna samn inga. Eng in verð trygg ing. Áhuga sam ir hafi sam band í síma 695 8744. Til leigu 3ja her bergja efri hæð á besta stað i Ytri-Njarð vík. Tvö rúm góð svefn her bergi, stórt bað- her bergi m/ baði og sturtu. Góð geymsla er í íbúð inni. Leiga 75 þús und á mán uði m/ raf magni og hita. Upp lýs ing ar í síma 847 4459. Skamm tíma leiga. Ein býl is hús til leigu í Birki teig, frá 15. jan ú ar til 1 maí. 150 þús. á mán með hita og raf magni. Hús gögn geta fylgt, 2 hæð ir, 120m2, 4 svefn- her bergi. Ró leg ur og góð ur stað ur. Uppl í síma 845 1213. Til leigu 2 herb.íbúð að Fram- nes veg 20 í Kefla vík.Uppl í síma 421 4475 / 772 4475. Ný 4ja her bergja 120m2 íbúð. Leiga 125þús á mán uði með hús- sjóð, 1 mán uð ur fyr ir fram. Eldri 3ja herb íbúð 75þús á mán með hús sjóð. 1 mán fyr ir fram. Uppl í síma 899 3649. Til leigu 22m2 her bergi eld un ar- að stöðu og sér inn gangi, að gang ur að sturtu og sal erni. Upp lýs ing ar 898 5129 4 her bergja íbúð til leigu Kefla vík Til leigu 4 her bergja stór og rúm góð 134m2 íbúð með bíl skúr og geymslu í Kefla vík. Ná lægt Fjöl braut og Íþrótta aka dem i unni. Leig ist á 90 þús á mán., Laus strax. Uppl. í síma 530-9100 og svav ap@ mitt.is Til leigu er þriggja her bergja 77m2 íbúð í fjöl býl is húsi með sér- Stafa lest in frá Leik fanga smiðjuni alltaf sí gild 6 stafa lest verð 4.995. Pant ið tíma lega. Upp lýs ing ar í síma 845-3407 Gler nám skeið. Viltu gera þín ar jóla gjaf ir sjálf/ur. Gler nám skeið að hefj ast í Stapa koti. Ókeyp is að- gang ur að vinnu stofu að nám skeiði loknu. Upp lýs ing ar gef ur Sig rún í síma 663 9797. Ódýr ar Negl ur! Á enn lausa tíma fyr ir jól og er um að gera að vera fljót ar að panta. Flott til boð í gangi og er hægt að sjá uppl á www.123.is/nagla list . Þar eru bæði mynd ir og verð. Geri bæði Acryl og Gel og vinn að eins með há gæða efni. Tímapant an ir í síma 6930356 Meiri orka - Betri líð an ! H3O Pro Isoton ic drykk ur inn, ShapeWorks & flr. góð ar vör ur Ás dís og Jónas Her bali fe dreif ing ar að il ar S: 843-0656 (Á), 864-2634 (J) og 421-4656 Tölvu póst ur: as disjul@sim net.is og bad min@sim net.is Heima síða/net versl un: http:// www.betri heilsa.is/aj Hunda snyrt ing Er byrj uð að bóka tíma fyr ir jól in. Hunda snyrt ings tofa Dóru flug- völl um 6 Dýra setr inu. Sími 867 6053. Njót um þess að borða holl ann mat og létt ast um leið! Ís lensku vigt ar ráð gjaf arn ir hafa hjálp að fjölda manns að borða af sér aukakíló in. Þetta er miklu auð- veld ara en þú held ur. Við erum í Gróf inni 8 - sama hús og Cur ves, í hin um end an um. Vigt un mánu- daga kl. 17.00 - 18.00. Fund ur kl. 18.00. Nýir með lim ir vel komn ir alla mánu daga kl. 19.00. Sól ey Birg is dótt ir, lýð heilsu fræð ing ur og vigt ar ráð gjafi, s. 869 9698. Þarftu að létt ast? Ár ang ur í 28 ár ! Her bali fe ShapeWork. Kaup auki fylg ir. Jó hanna Heið dal. - www. heilsu frett ir.is/nanna - Sími 616 2059. ÝMISLEGT Hvað borðar þú í morgunmat? Fáðu frían Herblife prufupakka Ragga Ragn ars s. 848 6928. www.heilsu frett ir.is/ragga kef 24 VÍKURFRÉTTIR I47. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR TIL LEIGU SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Örn Garðarsson Soho Catering / veisluþjónusta Grófin 10 b ( gengið inn bílakringlu megin ) 230 Keflavík Rnb. sími 421-SOHO ( 7646 ) eða 692- 0200 www.soho.is Her bergi með sér inn gangi, að- gangi að WC og sturtu til leigu í Kefla vík. Upp lýs ing ar veitt ar í síma 862 0700. Nýj ar stúd íó í búð ir til leigu í Kefla vík. Sé WC ásamt sturtu í hverri íbúð og eld un ar að stöðu og ís skáp. Inter net, að gang ur að þvotta vél og þurrkara inni falið í leigu ásamt raf magni og hita. Upp- lýs ing ar í síma 862 0700. Nowe miezkania-stu dia do Wyna- jecia w Kefla viku. W kazd um studio jest lazi enka z Prysnicem oraz wyposazona kuchnia. Przeznaczona dla par lub od 1 - 2 osob na kritki lub dluzszy okres cza su. Prosze dzwon ic na 862 0700. Full bú in eins manns og tveggja manna her bergi til leigu í Garði. Sam eig in legt eld hús, þvotta hús og setu stof ur. Reyk laust hús. Uppl. í síma 866 2299. Do Wyna jecia! Pel ini wyposazo ne jedno -I dwu oso bowe pokoje do wyna jecia w Garð ur. Wspólna kuchnia, pralnia I salon. Tyl ko dla osob niepalacych wi ecej wi- adomosci pod nu mer em 866 2299. ÞJÓNUSTA Al hliða Flutn inga þjón usta, búslóða flutn ing ar og al menn ur sendi bíla akst ur. Er með miðl- ungs kassa bíl með lyftu. Brynj ar 861 8355 Flutn inga þjón usta, dag leg ar ferð ir. Trausti Þórð ar son, sími: 848 2994. Gall erý Garð skagi! Opið alla daga frá kl. 13 til 17. Margt góðra muna, t.d. prjóna vör ur, skart grip ir, mynd list, gler l ist, sult ur, fisk ur og fleira. Gall erý Garð skagi, Vita- varða hús inu Garð skaga. www.vf.is www.vf.is TIL SÖLU Til sölu ódýr ir stól ar með svörtu leðri í baki og sessu, einnig er til sölu 4 bar stól ar. Þetta er til sýn is á Bald urs garði 10, milli kl. 17 - 19. Upp lýs ing ar í síma 421 3538 Til sölu, ný leg ur IKEA bóka- skáp ur. Lengd 177 dýpt 45 breidd 97. Verð 10þús. Leð ur sófa sett 3+1+1. Verð 10þús. Kringlótt eld- hús boð 5000kr. Herra hjól með dep ur um að aft an og fram an. Verð 8000þús. Uppl 820 9693 og 421 5639. Snjó bretta skór nr. 43. Uppl 421 4704. Eft ir kl 17:00. Tl sölu Da ewoo Nu bira SX Wa gon árg. 1999, ný upp gerð ur og ný skoð að ur í full komnu ástandi. Verð 200.000. Upp lýs ing ar í síma 891 7703 Viltu gera góð an díl? - Erum með bíla, raf tæki, fatn að, tölv ur, safn- gripi, iPho ne, bygg inga vör ur og margt fleira á upp boði! www. selt.is Til sölu kæst skata, sól þurrk að ur salt fisk ur og fros in ýsuflök. Uppl 660 3738. Ertu með virk / ur? Coda fund ur í safn að ar heim il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju á mánu dög um kl. 19:30 og á föstu dög um kl. 19.30. All ir vel komn ir ! Opin AA- Fund ur í safn að ar heim- il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju, mánu daga kl. 21.00. Ný liða deild Spor. Al- Anon Fund ir í AA- hús inu að Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. Mánu dags kvöld, byrj enda fund ir kl. 20.00, opin fund ur kl. 21.00, all ir vel komn ir! Mat ur vanda mál? Það er til lausn, á þriðju dags kvöld um kl. 20.00 er OA- fund ur í AA- hús inu, Klapp- ar stíg 7 Reykja nes bæ. FUNDARBOÐ Alhliða byggingafyrirtæki Rafverktaka- og trésmíði Símar: 862 2662 og 897 6422 Óska eft ir að kaupa koj ur. Uppl 898 6280 Ragn ar. Óska eft ir borð um og stól um fyr ir veislu sal. Upp lýs ing ar í síma 857- 6347, Elín. MIG suðu vél óskast, má vera þriggja fasa. Uppl 842 3267. Óska eft ir sjón varps flakk ara DVIX. Uppl 421 5195. Óska eft ir að taka á leigu ein býl- is hús, rað hús eða par hús, með bíl skúr. Í Reykja nes bæ. Góð um- gengi og ör ugg ar greiðsl ur. Uppl í síma 426 7330 eða 862 5018 eft ir kl 17.00. ÓSKAST

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.