Feykir


Feykir - 25.10.2000, Blaðsíða 2

Feykir - 25.10.2000, Blaðsíða 2
2 FEYKIR 36/2000 „Sjómenn allra skipa sameinist" Drangeyjarmenn óánægðir með Langbylgjuna „Sjómenn allra skipa sam- einist!" þannig byrjar áskorun sem skipverjar á Málmey SK-1 eru að senda til flotans þessa dagana, en þeir eru að leita eftir samstöðu um að þrýsta á RUV um að breyta útsendingum Langbylgjunnar. „Við erum orðnir langþreyttir á því að þurfa að hlusta á sífelldar endurtekn- ingar á hámenningar efni sem RAS 1 er að bjóða uppá", segja þeir Málmeyingar og eru afar ósáttir við efnisvalið á Lang- bylgunni, t.d. sé kiassísk tónlist í meirihluta tónlistarefnis og henti engan veginn til hlustunar úti á sjó þar sem hávaði og skarkali sé mikill og menn kjósi frekar léttari tónlist við vinnu sína. „Eins og flestum sjómönn- um er kunnugt, sendir ríkisút- varpið út á Langbylgju blandað efni af báðum rásum sínum. Svokölluð sígild tónlist á Rás eitt er send út á Langbylgjunni sjómönnum og fleiri stéttum til mikillar armæðu. Eru flestir sammála um að þarna sé ekki verið að senda út heppilega af- þreyingartónlist fyrir vinnandi fólk. Vandséð er til hvaða hlust- endahóps er verið að höfða, annarra en sjómanna, þar sem langflestir landsmenn ná send- ingum RÚV á FM bylgjum. Sjómenn frábiðja sér þessa tegund tónlistar og skora á for- ráðamenn RÚV að hætta slík- um sendingum á Langbylgju. Flestir þættir á báðum rásum þar sem hið talaða orð er í fyrir- rúmi eru velkomnir á Lang- bylgjuna og mættu vera fleiri", segir í skeytinu frá skipverjum og þeir beina þeim tilmælum til viðtakanda að skeytið verið sent víðar og kvörtunum komið á skiptiborð RÚV eða sent á net- fang útvarpsstjóra. Viðtal verður við skipverja í næsta Feyki. ¦¦BHB Fimmtán mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn tveim telpum Héraðsdómur Norðurlands vestra hefur dæmt mann í 15 mánaða fangelsi fyrir kynferð- isbrot gegn tveimur ungum stúlkum og til greiðslu samtals 700.000 króna skaðabóta til þeirra. Auk þess er honum gert að greiða meginhluta sakar- kostnaðar og málsvarnarlauna. Atvikin áttu sér stað á árunum 1989 til 1995 en þá voru stúlk- urnar á barnsaldri, þau fyrstu er þær voru fimmtil sex ára. Mað- urinn var síknaður af kæru þriðju stúlkunnar. Við ákvörðun refsingar var horft til þess að brot ákærða voru framin á löngu tímabili. Þau beindust gegn ungum stúlkum sem ekki höfðu burði til að koma í veg fyrir áreitið. Samkvæmt skýrslu félagsráð- gjafa hafa þessir atburðir haft mikil áhrif á stúlkurnar en þrátt fyrir það séu framtíðar- horfur þeirra ágætar. Einnig var horft til þess að stúlkurnar voru báðar tengdar ákærða fjöl- skylduböndum og máttu því bera til hans traust sem hann brást. Sérstaklega eigi þetta við um aðra stúlkuna sem ákærði ber að hafi verið hænd að sér. „Til refsilækkunar verður að horfa til þess að ákærði hef- ur leitað aðstoðar hjá presti og sálfræðingi til að takast á við vandamál sín en hann gerir sér fyllilega grein fyrir því að hátt- semi sín var röng. Þá hefur hann boðist til að greiða stúlk- unum bætur þó ekki hafi náðst samkomulag um fjárhæð þeirra. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu sem hefur áhrif á niðurstöðu máls þessa. Einnig er rétt að horfa til þess að u.þ.b. þrjú ár liðu frá því ákærði lét af háttsemi sinni og þar til mál þetta kom fram í dagsljósið. A- kærði beitti stúlkurnar ekki of- beldi eða hótaði að beita þvf', segir í dómsorði, en tilvikin sem ákærði beitti þeirri stúlknanna sem hann áreitti oftar voru um 30 talsins, að því er stúlkan bar, Er ekki röðin komin að gamla fólkinu? Þau eru að verða nokkuð mörg árin sem við sem út á landsbyggðinni búum, höfum þurft að horfa upp á það að fólks- straumurinn liggi suður. Alltaf erum við samt að vona að dæmið fari að snúast við, en nýjustu tölur um fólksflutninga á þessu ári, sýna að svo er ekki. Og ráðamenn sveitarfélaganna og stjórnmálamenn hafa staðið ráðþrota frammi fyrir þessari þró- un, enda trúlega ekki auðvelt við að fást, sérstaklega ef undirrótin er af „andlegum eða mórölskum toga" eins og margir vilja halda fram. Ekki verður þó annað sagt en á undan- förnum árum og áratugum hafi orðið til víða samfélög, þar sem þjónustustig er mjög hátt, og skilyrði öll til að fólk geti skapað sér það lífsmunstur sem það helst kýs og er undirstaða þess að viðkomandi nái að höndla hina eftirsóttu lífshamingju, en reyndar er það svo að ýmsir virðast vera í eilífri leit að henni alla sína jarðvist. En betur má ef duga skal. Ljóst er að við meigum einskis láta ófreistað að bæta þessar samfélagslegu aðstæður ennfrekar og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst í þessum efnum. Á undanförnum árum hefur verið hugað sérstaklega að aðstöðu fyrir ungt fólk, svo sem íþrótta- og félags- aðstöðu, enda hefur ekki veitt þar af í ljósi þess að það er unga fólkið sem hefur leit- að burtu af landsbyggðinni. Það er ekki nema von að það álíti „grasið grænna hin- um megin", enda margt áróðurstengt í þjóðfélagsumræðunni sem togar fólk suður, og vissulega er um margt að velja fyrir ungt fólk í höfuðborginni, t.d. at- vinnu- og menntunarmöguleikar betri en víða um land, og meira úrval hvað skemmtanir snertir. Þetta er það sem þétt- býlustusvæðin hafa helst upp á að bjóða umfram þau fámennari. Þessi þróun hefur haft það í för með sér að hlutfall eldri borgara hefur verið að aukast úti á landi og þama á einnig stóran þátt sú þróun sem orðið hefur í sveitunum á síðustu árum, að nýliðun hefurgengið erfiðlega og þéttbýlið verður að vera til- búð að taka við öldruðu fólki sem kemur úr sveitunum. Vitaskuld er þessi vitneskja ekki ný, þetta er nokkuð sem ráðamenn bæjar- og sveiarfélaga hafa gert sér grein fyrir í nokkurn tíma, en athugun sem Þróunar- svið Byggðastofnunar gerði fyrir vinnu- hóp um þjónustuíbúðir aldraðra í Skag- firði, skýrir þetta ástand ennfrekar. Þetta var til að mynda ástæðan fyrir því að menn réðust í byggingu dvarlarheimila í Skagafirði í kringum 1980, Siglfirðingar byggðu Skálahlíð, Skagstrendingar dval- arheimilið Sæborgu og Blönduósingar réðust í byggingu þjónustuíbúða við Hér- aðshælið, þar sem mjög myndarleg að- staða er komin. Og sömu sögu er að segja frá Hvammstanga þar sem þjónustuíbúð- ir vom byggðar við Nestún fyrir nokkrum árum og nú er verið að bæta sex íbúðum við þann kjarna. En á stærsta þéttbýlissvæðinu, Skag- firði, hafa búsetumál aldraðra verið í nokkurri biðstöðu lengi, og samstaðan þar ekki verið nægjanleg til að vinna mál- um framgang. Það virðist sem karp um staðsetningu hafi þar verið helsti „akkílesarhællinn." En nú standa vonir til að málin séu eitthvað að fara á hreyfingu, en spurningin er hversu hratt það gerist. Menn eru sammála um að mikil þörf sé fyrir þjónstuíbúðum fyrir aldraðra í Skagafirði, og eins og einn viðmælandi undirritaðs sagði. „Ég er viss um að þeg- ar þetta verður farið af stað þá verða eng- in vandræði að losna við þessar íbúðir, þó þær verði 24 sem byggðar verða í fyrstu atrennu". Og trúlega er þetta hárrétt hjá manninum. Eftir því sem pistilritara skilst er ekki erfitt að fjármagna þær framkvæmdir sem hér um ræðir og því kann hér spurningin að standa um þetta margfræga „frumkvæði". ÞÁ. yfirleitt á heimili hans en einnig á ættarmóti. Areitið var aðallega káf á kynfæri og brjóst. Ákærði kveðst hafa þurft að fást við þá sálarkreppu að hafa gert þetta en hann hafi sjálfur lent í svipuðum atburðum sem bam. Hann telur sig hafa verið búinn að takast vemlega á við þetta eftir að áreitinu lauk og þar til málið kom fram í dags- ljosið. Tillögur af matsáætlun vegna jarðgangna Vegagerðin kynnir tillögur að matsáætlunum á veraldar- vefnum vegna jarðganga- og vegagerðar á Norður- og Aust- urlandi. Framkvæmdimar eru: Jarðgöng og vegagerð á Norð- urlandi milli Siglufjarðar og Olafsfjarðar og jarðgöng og vegagerð á Austurlandi milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðs- fjarðar. Samkvæmt reglugerð 671/2000 um mat á umhverfis- áhrifum þarf að kynna tillögur að matsáætlunum vegna fyrir- hugaðra vegaframkvæmda á veraldarvefnum. Vegagerðin mun því kynna tillögur að mats- áætlunum vegna jarðganga á Norður- og Austurlandi á net- inu. Jarðgöng milli Siglufjarð- ar og Ólafsfjarðar eru kynnt á heimasíðu: http://wwvv.trolla- skagi.net www.trollaskagi.net I tillögu að matsáætlun er m.a. greínt fra upplýsingum um fyrirhugaðar framkvæmdir, framkvæmdasvæði, afmörkun líklegs áhrifasvæðis fram- kvæmda, þá umhverfisþætti sem verða rannsakaðir í matsvinnunni og hvernig staðið verður að kynningu og samráði í áframhaldandi matsvinnu. A viðkomandi heimasíðum eða bréfleiðis er unnt að koma á framfæri athugasemdum og fyrirspurnum um tillögu að matsáætlun. Athugasemda- frestur er 2 vikur og skulu at- hugasemdir og ábendingar ber- ast fyrir 10. nóvember. PEYKIE .JB^ Óháð fréttablað á Norðurlandi vestra Kemur út á miðvikudögum. Útgefandi Feykir hf. Skrifstofa: Ægisstíg 10, Sauðárkróki. Póstfang: Box4, 550 Sauðárkróki. Símar: 453 5757 og 453 6703. Myndsími 453 6703. Farsími 854 6207. Netfang: feykir @ krokur. is. Ritstjóri: Þórhallur Ásmundsson. Fréttaritari: Öm Þórarinsson. Blaðstjóm: Jón F. Hjartarson, Guðbrandur Þ. Guð- brandsson, Sæmundur Hemiannsson, Sigurður Ágústsson og Stefán Ámason. Áskriftarverð 170 krónur hvert tölublað með vsk. Lausasöluverð: 200 krónur með vsk. Setning og umbrot: Feykir. Prentun: Hvítt & Svart hf. Feykir á aðild að Samtökum bæja- og héraðs- fréttablaða.

x

Feykir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Feykir
https://timarit.is/publication/1151

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.