Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 23
NÝTT HÁSALIR 10 í Kóp (fallegur garður) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 16:00 og 16:30 RAÐH EINNI HÆÐ 164,8 ferm | raðhús | verð 79,9 | Þórey 663 2300 LANDMARK FASTEIGNASALA | HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ) | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 512 4900 | WWW.LANDMARK.IS SMÁRAFLÖT 49 í Garðabæ 4-5 SVEFNHERBERGI Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is 245,8 ferm| einbýli | TILBOÐ | uppl veitir Þórey 663 2300 NÝTT LÆKJASMÁRI 74 í Kóp (neðri hæð) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 14:00 og 14:30 SÉRINNG & PALLUR 66,9 ferm | 2ja herb. | verð 34,9 | Þórey 663 2300 HAGAMELUR 31 í Rvk ( útsýni / efsta hæð) Sunnudaginn 22 apríl milli kl 14:30 og 15:00 LAUS VIÐ KAUPS 136,2 ferm | 6ja herb. | verð 74,8 | Sveinn 690 0820 NÝTT BLÖNDUHLÍÐ 11 í Rvk (jarðhæð) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:00 og 15:30 SUÐURSVALIR 83,7 ferm | 3ja herb. | verð 39,9 | Þórey 663 2300 NÝTT HÁALEITISBRAUT 46 í Rvk (íb 401) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:30 og 16:00 GOTT SKIPULAG 69,1 ferm | 3ja herb. | verð 36,9 | Sveinn 690 0820 BLIKANES 10 í Garðabæ ENDURBÆTT AÐ UTAN Laugardaginn 21. apríl milli kl 17:00 og 17:30 MIKLIR MÖGULEIKAR 257,5 ferm | einbýli | verð 94,9 | Þórey 663 2300 HÚSIÐ ER LAUST TIL AFHENDINGAR NÝTT LYNGMÓAR 11 í Garðabæ (íb 102) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 13:00 og 13:30 SUÐURSVALIR 56,2 ferm | 2ja herb. | verð 34,9 | Þórey 663 2300 NÝTT ÁLFKONUHVARF 65 (íb 305) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 17:00 og 17:30 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 78,7 ferm | 3ja herb. | verð 38,9 | Þórey 663 2300 NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM LANDMARK FASTEIGNASALA | HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ) | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 512 4900 | LANDMARK.IS GOÐHEIMAR 23 í Reykjavík SUÐUR SVALIR Mánudaginn 23. apríl milli kl 16:30 og 17:00 FIMM HERBERGJA 135,8 ferm | sérhæð | verð 62,9 | Þórarinn 770 0309 BRÁVALLAGATA 16 í Rvk AUKAHERB Í RISI Bókið skoðun í síma 896 2312 eða ss@landmark.is 103 ferm| 4ra herb. | verð 53,5 | uppl veitir Sigurður 896 2312 ÁLFABORGIR 7 í Grafarvogi Rvk SUÐUR SVALIR Mánudaginn 23. apríl milli kl 17:30 og 18:00 SÉRINNG AF SVÖLUM 85,7 ferm | 3ja herb. | verð 38,9 | Þórarinn 770 0309 OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS I í (f ll r r r) S agi 22. a ríl illi kl 16:00 g 16:30 EI I 164,8 fer | ra s | ver 79,9 | rey 663 2300 I Í ( . ) Í I: . .I í r - S F I ki sk í sí a 663 2300 e a t rey la ark.is 245,8 fer | ei ýli | TIL | l veitir rey 663 2300 J I í ( ri ) S agi 22. a ríl illi kl 14:00 g 14:30 SÉRI PALL R 66,9 fer | 2ja er . | ver 34,9 | rey 663 2300 í ( t i f t ) S agi 22 a ríl illi kl 14:30 g 15:00 L S I S 136,2 fer | 6ja er . | ver 74,8 | Svei 690 0820 Í í (j r ) S agi 22. a ríl illi kl 15:00 g 15:30 S S LI 83,7 fer | 3ja er . | ver 39,9 | rey 663 2300 I I í (í ) S agi 22. a ríl illi kl 15:30 g 16:00 TT S I L 69,1 fer | 3ja er . | ver 36,9 | Svei 690 0820 I í r La gar agi 21. a ríl illi kl 17:00 g 17:30 IKLIR LEIKAR 257,5 fer | ei ýli | ver 94,9 | rey 663 2300 I I I í r (í ) S agi 22. a ríl illi kl 13:00 g 13:30 S S LI 56,2 fer | 2ja er . | ver 34,9 | rey 663 2300 (í ) S agi 22. a ríl illi kl 17:00 g 17:30 ST I Í BÍLA EY SL 78,7 fer | 3ja er . | ver 38,9 | rey 663 2300 L I L LÍ ( . ) Í I: L .I I í j í I á agi 23. a ríl illi kl 16:30 g 17:00 FI ERBER JA 135,8 fer | sér | ver 62,9 | rari 770 0309 í Í I I ki sk í sí a 896 2312 e a ss la ark.is 103 fer | 4ra er . | ver 53,5 | l veitir Sig r r 896 2312 I í r f r i S S LI á agi 23. a ríl illi kl 17:30 g 18:00 SÉRI AF SV L 85,7 fer | 3ja er . | ver 38,9 | rari 770 0309 I I I I I I I I I I Sigurður Samúelsson Lögg. fast. og eigandi sigurdur@landmark.is sími 896 2312 Þórarinn Thorarensen Sölustjóri og eigandi th@landmark.is sími 770 0309 Þórey Ólafsdóttir Lögg. fast. og eigandi thorey@landmark.is sími 663 2300 Andri Sigurðsson Lögg. fast. og eigandi andri@landmark.is sími 690 3111 Sveinn Eyland Lögg. fast og eigandi sveinn@landmark.is sími 690 0820 Kristján Ólafsson Löggiltur fast. kol@landmark.is sími 512 4900 Nadia Katrín Banine Löggiltur fast. nadia@landmark.is sími 692 5002 Ingibjörg A. Jónsdóttir Löggiltur fast. inga@landmark.is sími 897 6717 Eggert Maríuson Löggiltur fast. eggert@landmark.is sími 690 1472 Jóhanna Gustavsdóttir Löggiltur fast. johanna@landmark.is sími 698 9470 Helga Snorradóttir Skrifstofa/skjalavinnsla landmark@landmark.is sími 512 4900 Guðrún D. Lúðvíksdóttir Skrifstofa/ í námi til lögg. gudrun@landmark.is sími 512 4900 Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir Löggiltur fast. asdis@landmark.is sími 895 7784 • Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað. • Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða. • Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í júní / ágúst 2018 • Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð. • Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum. • Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi. • Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ. Verð kr. 33.5 – 49.9. millj. Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar G PLUSTRÆTI 2-4, 270 MOSFELLSBÆ BÓKIÐ SKOÐUN 7 EIGNIR EFTIR VINDAKÓR 8, íB.410 – 203 KÓP OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 9. MAÍ KL.16:00-16:30 • Fimm herb., 150 fm íbúð á 4.hæð • Fjögur svefnherb., rúmg.stofur • Baðherb., m/sturtu & baðkari • Þvottaherb., innan íbúðar • Lyftuhús & stæði í bílgeymslu • LAUS TIL AFHENDINGAR • V. 61,9 millj. Sveinn s. 6900.820 AUSTURKÓR 98 – 203 KÓP. BÓKIÐ SKOÐUN. • Fallega nýja þriggja herbergja 134,1 FM. íbúð á fyrstu hæð með miklu útsýni í þriggja hæða húsi með lyftu, tvær verandir, öll rými rúmgóð. • Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum. • Afhending við kaupsamning. • V. 59,9 millj. Þórarinn s. 770-0309 ÁSAKÓR 1, íB.203 – 203 KÓP OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 9. MAÍ KL.17:00-17:30 • Fjögurra herb., alls 157 fm íbúð á 2.hæð • Þrjú svefnherb., rúmg.stofa, opið eldhús • Rúmgóðar suður-svalir • Rúmgott baðherb. / þvottaherb., innan íbúðar • Bílskúr með íbúð sem er 20.5 fm • LAUS TIL AFHENDINGAR • V. 59,9 millj. Sveinn s. 6900.820 GOÐHEIMAR 23 – 1 4 RVK. OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. MAÍ KL. 15:00 – 15:30 • Sérlega fallega og bjarta 135,8 fm. sérhæð, frábær staðsetning. • 3 rúmgóð svefnherbergi og 2 rúmgóðar stofur. • Baðherbergi nýlega standsett. • Möguleiki að hafa 2 salerni. Góðar suðursvalir. • Stutt í alla þjónustu og skóla. • V. 62,9 millj. Þórarinn s. 770-0309 LEIFSGATA 21 – 101 RVK BÓKIÐ SKOÐUN • Frábær fyrstu kaup eða útleigueign • Eignin er 55fm 2ja herb.íbúð & 35fm studíoíbúð • Bilskúr er innréttaður sem studíoíbúð / verönd • Íbúð er herb. góð stofa og baðherbergi • Snyrtileg sameign, 4 íbúðir í stigahúsi • LAUS TIL AFHENDINGAR • V. 44,5 millj. Sveinn s. 6900.820 ÁLFABORGIR 7 – 112 RVK. BÓKIÐ SKOÐUN • Einstaklega fallega og bjarta 3ja herbergja 85,7 fm. íbúð á 3. hæð mér sérinngang af svölum. • Frábært útsýni. Eignin er nýlega viðgerð og máluð að utan. • Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu í Spönginni. • Skóli og leikskóli í göngufæri. • V. 37,9 millj. Þórarinn s. 770-0309 OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S BÓ KIÐ SK OÐ UN BÓ KIÐ SK OÐ UN OP IÐ HÚ S BÓ KIÐ SK OÐ UN 0 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 0 F B 0 4 0 s _ P 0 2 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 2 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 8 -8 4 E 8 1 F B 8 -8 3 A C 1 F B 8 -8 2 7 0 1 F B 8 -8 1 3 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 0 s _ 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.