Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 29
AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi Deiliskipulagsmál Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 1. Deiliskipulag fyrir landið Steinhólar (Skálmholt land F lnr. 199346) í Flóahreppi. Bygging íbúðarhúss, gestahúss og útihúss. Kynnt er tillaga að deiliskipulagi sem nær til hluta lands sem í dag heitir Skálmholt land F lnr 199346. Fyrirhugað er að landið fái heitið Steinhólar og að á því verði heimilt að byggja íbúðarhús, bílskúr, útihús, geymslu og fjölnotahús. Aðkoma að landinu er af Skeiða- og Hrunamannavegi rétt norðaustan vegtengingar við Suðurlandsveg. 2. Deiliskipulag fyrir tvær íbúðarhúsalóðir úr landi Langholts 2 í Flóahreppi. Kynnt er tillaga að deiliskipulagi fyrir tvær íbúðarhúsalóðir á um 4 ha lands úr landi Langholts 2 austan við núverandi bæjartorfu þar sem heimilt verður að byggja íbúðarhús, bílskúr og hesthús/skemmu. Deiliskipulagsmál Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 3. Deiliskipulag fyrir Sandamýri úr landi Einiholts 1 í Bláskógabyggð. Íbúðar- og aðstöðuhús á landbúnaðarlandi. Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir 10,36 ha spildu úr landi Einiholts 1 sem kallast Sandamýri (lnr. 223807). Liggur spildan upp að landi Gígjarhólskots 2, milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegar. Fyrirhugað er að stofna lögbýli á landinu og byggja þar íbúðarhús og aðstöðuhús fyrir dýralækningar. 4. Deiliskipulag fyrir 15,7 ha landbúnaðarspildu úr landi Einiholts í Bláskógabyggð. Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til 15,7 ha spildu (lnr. 222396) úr landi Einiholts í Bláskógabyggð. Landið er norðan bæjartorfu Einiholts og liggur milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegar. Gert er ráð fyrir að stofnað verði lögbýli á spildunni og að þar verði heimilt að byggja íbúðarhús, landbúnaðarbyggingar og lítil gestahús. 5. Deiliskipulag Kjóastaðir 2, í Biskupstungum í Bláskógabyggð. Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir lóð undir ferðaþjónustu bænda í landi Kjóastaða 2 í Biskupstungnahreppi. Um er að ræða 0,94 ha land þar sem heimilt verði að reisa 10 tjöld til útleigu. Flatarmál hvers tjald er um 30 fm. Á lóðinni er afmarkaður 100fm byggingarreitur þar sem heimilt er að reisa allt að 50 fm hús undir salernisaðstöðu og sturtur sem þjóna munu öllum tjöldunum. Aðkoma að svæðinu er frá Kjóastaðarvegi og gert er ráð fyrir bílastæðum syðst á lóðinni. 6. Deiliskipulag nýbýlisins Hrafnshagi úr landi Arabæjar í Flóahreppi. Íbúðarhús og landbúnaðarbyggingar. Skipulagið nær til nýbýlisins Hrafnshagi sem er 45,3 ha að stærð úr landi Arabæjar. Gert er ráð fyrir að á svæði ofan við Villingaholtsveg nr. 305 verði afmarkaður byggingarreitur þar sem heimilt verður að byggja íbúðarhús og landbúnaðar byggingar (t.d. hesthús, reiðhöll), samtals allt að 5.000 fm. Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, hjá Umhverfis- og tæknisviði Uppsveita, Dalbraut 12, Laugarvatni, frá kl. 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögurnar sjálfar á heimasíðu Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita, http://www.utu.is. Skipulagstillögur nr 1-2 eru í kynningu frá 9. maí til 25. maí 2018 en tillögur nr. 3 - 6 frá 9. maí til 22. júní 2018. Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 – 2 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 25. maí 2018 en 22. júní fyrir tillögur nr. 3 - 6 Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. Berglind Sigurðardóttir Skipulagsfulltrúi berglind@utu.is Til félagsmanna í Félagi fasteignasala. AÐALFUNDUR 2018 Aðalfundur Félags fasteignasala verður haldinn fimmtudaginn 24. maí kl. 16:30 síðdegis á Grand Hótel Reykjavík. Á dagskrá aðalfundar FF verða eftirtalin mál: 1. Skýrsla stjórnar um starfsemina á liðnu starfsári. 2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram. 3. Kosning tveggja meðstjórnenda 4. Kosning tveggja varamanna 5. Kjör skoðunarmanna reikninga 6. Kjör laganefndar 7. Önnur mál, er upp kunna að vera borin. Stjórnin Aðalfundur Fasteignaleitar ehf verður haldinn fimmtudaginn 24. maí kl. 18:00 á Grand Hótel. DAGSKRÁ: 1. Ársskýrsla fasteignaleitar ehf 2. Endurskoðaður reikningur fyrir liðið reikningsár. 3. Önnur mál. Léttar veitingar í lok fundar Stjórnin Kvennaskólinn í Reykjavík auglýsir eftirfarandi stöður lausa til umsóknar: • Hagfræði: 50% staða skólaárið 2018-2019. • Umhverfisfræði: 50% staða skólaárið 2018-2019. • Íslenska: 80-90% staða á haustönn 2018 og 65-70% á vorönn 2019. Kröfur til umsækjenda: háskólapróf í viðkomandi greinum eða skyldum greinum ásamt kennsluréttindum í fram- haldsskóla. Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði berist Kvennaskólanum í í rafrænu formi í netfangið hjalti@kvenno.is. Ekki er sótt um á sérstökum eyðublöðum og ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til 21. maí 2018. Laun kennara eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr. 92/2008 er óheimilt að ráða einstakling til starfa við fram- haldsskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Nánari upplýsingar gefur undirritaður, auk aðstoðarskóla- meistara, í síma 580 7600 á skrifstofutíma (netföng: hjalti@kvenno.is og oddnya@kvenno.is). Sjá einnig www.kvenno.is Skólameistari MIÐBÆJARSKÓLINN AÐALBYGGING UPPSALIR SKIPULAGSBREYTING Breyting á deiliskipulaginu Hafnar örður Miðbær - Lækjargata 2 og Suðurgata 7 Skipulags- og byggingarráð Hafnararðar samþykkti á fundi sínum 09.02.2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðanna við Lækjargötu 2 og Suðurgötu 7 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.123/2010. Um er að ræða breytingu á deiliskipulaginu Hafnarörður Miðbær. Í deiliskipulagsbreytingunni felst að á lóðinni Lækjargata 2, þar sem “Dvergurinn” stóð áður, verði heimilt að reisa 5 hús ásamt sameiginlegri bílageymslu í kjallara. Lóðarmörkum á götuhliðum verði hliðrað til og kvöð um gönguleið verði inn á lóðina frá Brekkugötu. Landnotkun lóðarinnar verði óbreytt og í samræmi við Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025. Gert er ráð fyrir íbúðum, verslun og þjónustu á lóðinni. Á lóð austan Suðurgötu 7 verði kvöð um bílastæði felld úr gildi, einnig kvöð um aðkomu að þeim nyrst á lóð Suðurgötu 7, þess í stað verði þar kvöð um gönguleið. Kvöð um skrifstofur á 2.hæð Suðurgötu 7, í “Góðtemplarahúsinu”, verði felld úr gildi og heimilt verði að setja glugga og dyr á austurhlið hússins. Lóð austan Suðurgötu 7 verði opið almenningssvæði. Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu Norðurhellu 2 frá 09.05. til 20.06.2018. Einnig er hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á hafnarfjordur.is. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 20.06.2018. Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni. Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu. Skipulagsfulltrúi. HAFNARFJARÐARBÆR RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR STRANDGÖTU 6 ÞJÓNUSTUVER OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 ALLA VIRKA DAGA 585 5500 hafnarfjordur.is Mat á umhverfisáhrifum Ákvörðun um matsskyldu Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir · Hótel Lækur, Hróarslæk, Rangárþingi ytra · Malar– og sandnám í Fossárvík í Berufirði · Jarðgerð Moldarblöndunnar í Gufunesi, Reykjavík skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 11. júní 2018. 0 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 0 F B 0 4 0 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 2 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 8 -6 2 5 8 1 F B 8 -6 1 1 C 1 F B 8 -5 F E 0 1 F B 8 -5 E A 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 B F B 0 4 0 s _ 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.