Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 3

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 3
11 14. Marts. Mr. 9. Midlertidige Bestemmelser for Færøerne om Ændring i Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930 om Sygekasser paa Færøerne. I Overensstemmelse med Ved- tagelse af Færøernes Lagting stad- fæster og udfærdiger undertegnede Amtmand over Færøerne herved følgende § 6, Stk. 2, affattes saaledes: „Hvert 3. Aar — første Gang med Gyldighed fra 1. April 1941 — udsteder Socialministeriet en Bekendtgørelse til Sygekasserne og Kommunalbestyrelserne, inde- holdende Vejledning med Hensyn til de Indtægts- og Formueforhold samt øvrige Omstændigheder (Syg- dom, Gæld, Alderdom, store For- sørgerbyrder eller andre Forhold, der i væsentlig Grad forringer en Persons økonomiske Stilling), der som Regel betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i Syge- kassen med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten. Ind- tægtsgrænserne skal fastsættes sær- skilt for Thorshavn, Klaksvig, Fro- debø Sogn og Vaag og den øvrige Del af Færøerne. Ved Bedømmel- sen af samlevende Ægtefællers Ad- gang til at være Medlemmer af Sygekassen med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten skal der i Tilfælde af, at den Ægtefælle, der ikke kan anses for den egentlige Familieforsørger, har Indtægt ved Arbejde af mere mid- lertidig Karakter, kun tages Hen- syn til den Del af denne Indtægt, der overstiger 200 Kr. aarlig. Til- svarende Regler gælder, for saa vidt angaar Indtægt, som hjemme- værende, ikke selvstændig skatte- pligtige Børn oppebærer ved Ar- bejde for fremmede. Bekendtgørel- sens Indtægts- og Formuegrænser skal være ens for alle de i Stykke 1 nævnte Kategorier af Personer.“ § 11, Stk. 6, affattes saaledes: „Undlader et Sygekassemedlem dette, skal det i § 9 omhandlede Udvalg, hvis det senere finder, at han ifølge sine økonomiske Forhold er uberettiget til at være ubemidlet nydende Medlem af Sygekassen, og at hans Indtægt eller Formue i 2 Aar eller mere har ligget i væsent- lig Grad over de Grænser, som er fastsat i Medfør af § 6, Stk. 2, indberette Sagen til Direktøren for Sygekassevæsenet, der i grove Overtrædelsestilfælde kan paalægge de paagældende at udrede et Be- løb, dels til Sygekassen, svarende til den Sygehjælp, han maatte have oppebaaret fra Sygekassen i Løbet af de 2 sidste Aar med Fradrag af, hvad han har betalt, dels til Stats- kassen, svarende til det Statstilskud, som Sygekassen har oppebaaret for Medlemmet i Løbet af nævnte Tidsrum11. Færø Amt, den 14. Marts 1941. Hilbert

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.