Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 13

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 13
21 heder ved at fremskaffe fremmed Valuta, fra forskellige Lande. Hvor Forskellen mellem to Priser maatte være urimelig stor, vil Udvalget i Thorshavn kunne gøre Indstilling i Sagen. 4. Ansøgninger om fremmed Va- luta, herunder Sterling, behandles af Udvalget i Thorshavn. Den bri- tiske Regering forbeholder sig den endelige Afgørelse af alle Ansøg- ninger, men Udvalgets Indstilling vil normalt blive fulgt. 5. Myndighederne paa Færøerne skal gennemføre Regler om a. Forbud mod Import og Eks- port af Betalingsmidler samt Eksport af udenlandske Værdi- papirer og Guld, b. Forbud mod Overførsel af lokale Betalingsmidler til Personer, bosat udenfor Færøerne, c. Pligt til at overdrage al frem- med Valuta, herunder Sterling, der tilhører eller tilfalder Per- soner paa Færøerne, til Føroya Banki eller Sjovinnubankin, der enten straks køber den til den officielle Kurs eller placerer den paa spærret Konto, d. at fremmed Valuta, herunder Sterling, kun maa anvendes til tilladt Import og ikke til noget andet Formaal, medmindre sær- skilt Tilladelse hertil er givet. En Indførselstilladelse vil ikke være gyldig, før den tilsvarende Valutatilladelse er givet. 6. Den britiske Regering skal holdes stadigt underrettet om, hvilken fremmed Valuta der er indtjent af den færøske Eksport. I Tilfælde af Overskud af anden fremmed Valuta end Sterling i Føroya Banki eller Sjovinnubankin, skal Føroya Banki efter den bri- tiske Regerings Anmodning sælge saadan Valuta mod Sterling til de britiske Myndigheder i det Omfang, tilsvarende Valuta tidligere er stil- let til Raadighed af britiske Myn- digheder. Ved Beregningen af det Beløb, der saaledes skal tilbage- betales, skal der tages Hensyn til alle Betalinger i Sterling til eller fra Personer paa Færøerne, til hvilke Betalinger der er knyttet en Ret til Konvertering til den om- handlede fremmede Valuta over en registreret eller speciel Konto eller paa anden Maade. 7. Omvekslingskursen paa Kroner paa Færøerne er fastsat til 22,40 Kroner for Pund Sterling 1. Ingen Ændring i denne Kurs kan finde Sted uden forudgaaende Overens- komst mellem de kontraherende Parter. 8. For at give denne Overens- komst den videste Virkning og for at Færøerne kan nyde fuld Gavn af de Sterling, som modtages i Kraft af Overenskomsten, vil den britiske Regering tage de nødven- dige Skridt til at sikre, at Fær- øerne behandles som Medlem af Sterling-Omraadet i Henhold til the Defence(Finance) Regulations, 1939. 9. I denne Overenskomst forstaas Udtrykket „Sterling-Omraadet“ paa samme Maade som i the Defence (Finance) Regulations 1939 med det Forbehold, at Ændringer, som den britiske Regering paa noget Tidspunkt maatte foretage med Hen- syn til Definitionen af Begrebet „Sterling-Omraade“ i the Defence (Finance) Regulations, skal have Gyldighed i Relation til denne Overenskomst fra det Tidspunkt, Underretning herom gives af den britiske Regering. 10. Denne Overenskomst træder i Kraft straks og forbliver i Kraft indtil Afslutningen af Krigen mel- lem Storbritannien og Tyskland og derudover, indtil den opsiges med en Maaneds Varsel fra en af de kontraherende Parters Side. Overenskomsten træder i Kraft fra Indgaaelsesdagen. Færø Amt, den 27. Marts 1941. Hilbert

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.