Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 6

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 6
14 Nr. 11. 14. Marts. Bekendtgørelse for Færøerne om Regler angaaende de i Sygekasseanordningens § 9 omhandlede Udvalgs Virksomhed. I Anordning Nr. 59 af 21. Fe- bruar 1930, hvorved Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om anerkendte Sygekasser med senere Ændringer sættes i Kraft paa Færøerne, § 9, saaledes som denne er ændret ved Anordning Nr. 9 af 14. Marts 1941 indeholdes følgende Bestemmelser: Stk. 1. Om nogen efter sin øko- nomiske Stilling kan optages eller forblive staaende som nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse, samt om Sygekassen er berettiget til Tilskud fra Staten for et ny- dende Medlem (jfr. § 6), forelægges i Tvivlstilfælde et Udvalg, bestaa- ende af et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, der ikke maa være Medlem af Sygekassen, en af Kom- munalbestyrelsen valgt Læge med Sygekassepraksis og et af Kassens Bestyrelse valgt Medlem. Ønsker ingen Læge at tiltræde Udvalget, vælger Kommunalbestyrelsen en anden Mand eller Kvinde som det tredie Medlem af Udvalget. Valgene gælder for 2 Aar. Det førstnævnte af Kommunalbestyrelsen valgte Medlem er Formand for Udvalget. Stk. 2. Formanden sammenkalder Udvalget mindst hvert tredie Aar, efter at Kommuneskattelisten har været fremlagt til Eftersyn, hvor- efter Udvalget sammenligner Syge- kassernes Medlemsfortegnelse med denne Liste. Udvalget kan om for- nødent af Ligningsmyndigheden begære Oplysning om, hvorvidt et Medlems Indtægt og Formue ligger under eller over den af Socialmini- steren fastsatte Indtægts- og For- muegrænse. Udvalget er berettiget til at fordele Arbejdet saaledes, at der hvert Aar kontrolleres en Tre- diedel af Medlemmerne. Sygekasser og Ligningsmyndigheder er pligtige til at stille Medlemsfortegnelser og Kommuneskattelister til Udvalgets Raadighed, dog at de ikke maa offentliggøres. Paa Grundlag af det fremkomne Materiale træffer Ud- valget Beslutning for hvert enkelt Sygekassemedlems Vedkommende. Stk. 3. Henvendelse til Udvalget kan iøvrigt til enhver Tid ske fra den, om hvis Medlemsret der er Spørgsmaal, samt fra Direktøren for Sygekassevæsenet, Sygekassens Bestyrelse, de af Kassen benyttede Læger og vedkommende Kommu- nalbestyrelse. Henvendelsen rettes til Udvalgets Formand, som der- efter foranlediger Udvalgets Sam- mentræden. Stk. 4. Udvalgets Beslutning ind- sendes efter derom af Ministeren fastsatte Regler til Direktøren for Sygekassevæsenet, der træffer Be- stemmelse om, hvorvidt han kan tiltræde den- Direktørens Afgørelse kan indankes for Ministeren af Ud- valget eller af enhver af de øvrige, som efter foranstaaende Stykke kan indbringe Sagen for Udvalget. Stk. 5. De nærmere Regler om Udvalgets Virksomhed fastsættes af Ministeren. Endvidere indeholder Anordnin- gens § 11, Stk, 2, 3, 5 og 6 føl- gende Bestemmelser: Stk. 2. Forinden Optagelse kan finde Sted, maa den paagældende afgive en Erklæring paa Tro og Love om sin Alder og Helbreds-

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.