Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 5

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 5
13 maatte være indrømmet i Henhold til samme Lovs § 15. Stk. 6. De ovenfor nævnte Græn- sebeløb kan kun tilsidesættes, naar der foreligger særlige Omstændig- heder, der taler herfor. Som For- hold, der i saa Henseende kan komme i Betragtning, maa nævnes Sygdom, Gæld, Alderdom, store Forsørgerbyrder eller andre For- hold, der i væsentlig Grad forrin- ger den paagældendes økonomiske Stilling. Stk. 7. Som Maksimum af For- muen for ubemidlede nydende Med- lemmer fastsættes et Beløb af 10-500 Kr. for enligtstillede Personer og 15.000 Kr. for Familieforsørgere. Det kan dog i særlige Tilfælde til- lades, at disse Grænser noget over- skrides, f. Eks. naar Formuen er anbragt i vanskeligt realisable Ak- tiver eller er anbragt paa lidet rentabel Maade, eller naar den paagældendes væsentligste Indtægt bestaar i Renten af en Kapital, og hans Arbejdsevne eller Erhvervs- muligheder er saaledes nedsat, at hans Arbejdsindtægt kun kan blive af ringe Betydning, eller naar den efterlevende af et Ægtepar ved Ægtefællens Død har mistet sin hidtidige Forsørger. Stk. 8. De ovenstaaende Regler skal i første Række tjene til Vej- ledning for Sygekassebestyrelserne ved deres Bedømmelse af, om det kan tillades en Person at optages som nydende Medlem af Sygekas- sen eller forblive i denne med Ret til Statstilskud. Saafremt Sygekasse- bestyrelserne er i Tvivl om Afgø- relsen, bør Spørgsmaalet forelæg- ges det stedlige bedømmende Ud- valg (jfr. Anordningens § 9), der træffer sin Beslutning efter et Skøn over samtlige foreliggende Forhold. Hvis den, der søger Optagelse, har en Indtægt eller Formue, som over- stiger de anførte Grænser, maa han ikke optages som nydende Med- lem, forinden det bedømmende Udvalg har afgjort, om hans øko- nomiske Forhold desuagtet tillader hans Optagelse, jfr. Anordningens § 11, Stk. 3. I Udvalgets Beslut- ning — der i Henhold til Anord- ningens § 9, Stk. 4, jfr. Kundgø- relse Nr. 11 af 14. Marts 1941 om Regler angaaende Udvalgenes Virk- somhed, Afsnit D skal indsendes til Direktøren for Sygekassevæse- net til Godkendelse — bør der gives saa udførlige Oplysninger som muligt om de Forhold, der har været bestemmende for denne, for at Direktøren paa Grundlag heraf kan træffe Afgørelse om, hvorvidt han kan tiltræde den. Stk. 9. Denne Bekendtgørelse har Gyldighed straks. Færø Amt, den 14. Marts 1941. Hilbert.

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.