Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 4

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 4
12 Nr. 10. 14. Marts. Bekendtgørelse for Færøerne til Vejledning om de Ind* tægts* og Formueforhold samt øvrige Omstændigheder, der som Regel betinger en Persons Optagelse eller For* bliven i en anerkendt Sygekasse som nydende Medlem med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten. I Henhold til Anordning Nr. 59 af 21. Februar 1930, hvorved Lov Nr. 144 af 10. Maj 1915 om aner- kendte Sygekasser med senere Ændringer sættes i Kraft paa Fær- øerne, § 6, Stk. 2, saaledes som denne er ændret ved Kundgørelse Nr. 9 af 14. Marts 1941, fastsæt- tes herved følgende Regler som gældende for Tiden fra 1. April 1941 til 31. Marts 1944 til Vejled- ning om de Indtægts- og Formue- forhold samt øvrige Omstændighe- der, der som Regel betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i en anerkendt Sygekasse som ny- dende Medlem med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten: Stk. 1. Som nydende Medlem af en anerkendt Sygekasse kan i Hen- hold til Anordningens § 6, Stk. 1, kun optages ubemidlede Personer af Arbejderklassen og med dem i økonomisk Henseende ligestillede Mænd eller Kvinder, saasom mind- re Jordbrugere, Haandværkere og andre Næringsdrivende, Tjeneste- mænd og lignende. De forældrelø- se Børn, som Lovgivningen ikke paa anden Maade har sikret Ad- gang til Sygehjælp, kan — de sædvanlige økonomiske Betingelser forudsat — uden Hensyn til Alders- grænse nedad være selvstændige nydende Medlemmer af en Syge- kasse. Stk. 2. Som ubemidlede i An- ordningens Forstand vil saadanne Personer være at anse, hvis aarli- ge Indtægt ikke overskrider neden- nævnte Grænser: a) I Thorshavn, Klaksvig, Frodebø Sogn og Vaag 4000 Kr. b) Den øvrige Del af Færøerne 3400 Kr. Stk. 3. Ved Bedømmelsen af samlevende Ægtefællers Adgang til at være nydende Medlemmer af S3'gekassen med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten skal der i Tilfælde af, at den Ægtefælle, der ikke kan anses for den egentlige Familieforsørger, har Indtægt ved Arbejde af mere mid- lertidig Karakter, kun tages Hen- syn til den Del af denne Indtægt, der overstiger 200 Kr. aarlig. Til- svarende Regler gælder, for saa vidt angaar Indtægt, som hjem- meværende, ikke selvstændig skat- tepligtige Børn oppebærer ved Ar- bejde for fremmede. Stk. 4. For Forsørgeren af et Barn eller flere Børn under 15 Aar forhøjes de i Stk. 2 nævnte Græn- ser med 250 Kr. for hvert Barn. Stk. 5. Ved det i Anordningens § 9 omhandlede Udvalgs, ved Sygekassedirektørens og Ministe- rens Afgørelse af, om en Persons Aarsindtægt overskrider de nævnte Grænser, vil der være at tage Hensyn til det Beløb, hvortil de paagældende endeligt er ansat i Indkomstskat i Henhold til Lov for Færøerne Nr. 76 af 12. Marts 1923 om den kommunale Beskatning, forinden de ved nævnte Lovs § 13 hjemlede skattefri Fradrag har fundet Sted, og uden Hensyntagen til den Nedsættelse, der eventuelt

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.