Alþýðublaðið - 17.05.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 17.05.1942, Blaðsíða 2
AO>¥fHIBUME»tB Snnmidagur ll^ftt^í; 1943. Stjórn Ólafs Thors tók við af stjórn Hermanns Jónassonar i gærmorgun. <SVMW^\^**W«''.?i*(<BP'"r •" :.¦'.' i: Rétt á eftlr ¥ar titbýtt á alþlngt Fantrausts~ yfirlýsingu Framsóknar á binni nýfu stjérn. Ráðherrar áfram ÓLAFUR THOKS TJÓRN HERMANNS JÖNASSONAR fékk lausn á ríkisráðsfundi. sem haid- inn var kl. 11 í gærmorgun. Var stjórn Ólafs Thors þá f ullskipuð, en í henrii efóa sæti, auk háns: Jak.ob MöUer og Magnús Jóns- son. Verkaskipting ráðherranna í hinni nyju stjórri'hefir verið ákveðin sú, að Ólafur Thors, sem er forsætisráðherra, fari auk'þess meðutanríkismál, vegamál, útvegs- og sigl- ingamál, önnur en síldarútvegsmál og strandferðamál, svo og. útflutningsverzlunarmál, þar undir útflutningsnéfn4. Jakoh Möller fer með fjármál, skattamál og tollamál, enn- fremur með bæjar- og sveitarstjórnarmál, tryggingamál og dómsmál. Magnús Jónsson fer með póstmál, símamál og loftskeytamál, vatnamál, jiðnaðarmál, strandferðámál, verzlunarmál, önnur en útflutningsverzlun, síldarútv^s- mál, þar undir síldarverksmiðjur ríkisins. Enn fremur hankamál og sparisjóðsmál, gjaldeyrismál, kirkju- pg kennslumál. 4 JAKOB MÖLLER Samardvalsrheimili að BarðM Fljótom. Fyrir born af Sigln~ firði. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins SIGLUFIRÐI í gærkveldi. IBY R JU N júnímánaðar vérður nýtt sumardvalar- Heimili fyrir börn héðan áf Siglufirði tekið til afnota. -Er heimilið að Barði í Fljótum. Húsið'er byggt úr steinsteypu og upphitað með laugarvatni. Á heimilinu geta dvalið í einu 70 börn. Hið nýja þarnaheimili er mj ög hagk væmt fy r ir Siglu- fjarðarbæ, þar sem hann hefir ekki átt neitt sumardvalarheim- ili fyrir börn fyrr en nú. Kvenf élagið Von á Sigiufirði hefir byggt heimilið, en margir einstaklingar hafa gefið til þess, samtals allt að 10 þúsundum króna. Á bæjarstjórnarfundi í gærkveldi var sumardvalar- heimilisnefnd kosin og skipa hana Vigfús Friðjónsson, Finn- ur Melsson og Árni Kristjáns- sonr - ! ' '; ' ' Viss. Yfirlýsing Ólafs Thors. Myndun hinnar nýju stjórnar var tilkynnt á f undi í sameinuðu þingi klukkan IVz í gær. Mættu hinir nýju ráðherrar allir prúð- búnir og tóku sér sæti í ráðherra stólunum* til hægri við forseta, en Flermann Jónasson settist við hlið Héðins Valdimarssonar frammi við dyr, og Eysteinn Jónsson við hlið Einars Qlgeirs- sonar úti í horni. Ólafur Thors skýrði frá stjórnarmynduninni og lýsti ætlunarverki'og stefnu stjórnar sinnar. Sagði hann meðal ann- ^ ars: „Þegar fyrrverandi forsætis- ráðherra, Hermann Jónasson, ritaði formanni Sjálfstæðis- flokksins bréf, dags. í apríl síð- astl., og tjáði honum, að ráð- herrar Framsóknarflokksins mundu fara úr ríkisstjórninni, ef felld yrði tillaga sú til rök- studdrar dagskrár, sem Fram^ sóknarflokkurihn muridi bera fram til stöðvunar stjórnarskrár málsins við 2. umræðu þess máls, og þegar sýnt var, að stjórnarskrárbreytingin átti svo mikið þingfylgi, að dagskrá þessi hlaut að falla, var hafizt handa uni undirbúning þess, að Vmýnduð yrði ríkisstjórn, er fylgt gæti franl stjórnarskrár- breytingunni og farið með önri- ur þau mál, er fyrir liggja. Var þá sérstaklega um tvær leiðir að fæða: að mynduð ýrði samsteypu- stjórn einhverra þeirra flokka, er að málinu stóðu, Æðá að.fjöl- mennasti flokkurinn, Sjálfstæð. isflokkurinn, myndaði einn stjórn. • Sjálfstæðisflokkurinn kaus ( síðari kostinn í því trausti, að innan þingsins sé og muni verða nægilega mikið fylgi við stjórn- arskrárbreytinguna til þess að afstýra vántrausti. á þá ríkis- stjórn, sem mynduð:er til þess að fylgja þessu máli fram til fullnaðarsamþykktar. 7 Stjórn sú, er nú tekur við völdum, er stjórn Sjálfstæðis- flokksins í þeim skilningi, áð hana skipa eingöngu Sjálfstæð- ismenn. Hins vegar hefir hún ekki þá aðstöðu flokksstjórnar, að vera foær um að framkvæma þau stefnu- og hugsjónamál Sjálfstæðisflokksins, sem ekki njóta stuðnings annarra flokka, þar eð Sjálfstæðismenn eru nú, svo sem kunnugt er, aðeins 16 á þingi, af alls 47 mönnum, er nú eiga þar sæti. Hlutverk stjórnarinnar verð- ur því fyrst og freriist það tvennt, að sjá farborða máli því, Nýi ráðherrann MAGNÚS JÓNSSON er stjórnarskiptum hefir valdið — stjórnarskrármálinu — og að inna af hendi það höfuðverkefni undanfarinna ríkisstjórna, að verja þjóðina gegn áföllum á þessum einstæðu og örðugu tím- um, framfylgja lögum og ann- ast daglega afgreiðslu þeirra málá, er á hverjum tíma koma til úrskurðar og framkvæmda sérhverrar ríkísstjórnar. Ríkisstjórnin mun samkvæmt eðli málsins ekki telja sig bæra um að taka upp eða fylgja fram nýjum ágreiningsmálum, meðan stjórnarskrármálið er til með- ferðar, nema hún telji óumflýj- anlega þjóðarnauðsyn til bera. !>egar stjórnarskrármálið hef- Framh. á 7. síðu. . Þrír bœndur drukkna af báfi í Hlðflrðl. Tveir drenspr ár Ee^kjavik nðEisf á sundi. [örg I FYRKAKVÖLD varð sviplegt slys á Miðfirði. Hvolfdi þar árahát með sex mönnum, og drukknuðu þrír þeirra, en þremur var bjarg- að úr landi, og var einn þeirra orðinn meðvituhdar- laus. Slysið vildi til klukkan að ganga sex síðdegis í fyrrakvöld. Bátur frá Utibleiksstöðum, sem er vestan Miðfjarðar, var að sækja tvo pilta úr Reykjavík, sem voru komnir til Hvamms- tanga og ætluðu að vera í sveit í sumar, og var báturinn á heimleið vestur yfir fjörðinn með piltana. Véðúr vair gott, en ofurlítill kaldi. Höfðu verið undin upp segl og var róið/méð. Allt í einu hvolfdi bátnum, og er énn ekki vitað,. hvernig það yildi til. Piltarnir tv^ir úr Reykjavík, Pálmi Theodórsson og Haukur Hjartarson, voru báðir syndir og náðu í reköld, sem þeir gátu haldið sér uppi á, þangað til hjálp barst. Árni Björnsson, unglingspiltur frá Útibleiks- stöðum, komst á kjöl og hélt sér þar, unz honum var bjarg- að, en þrír menn drukknuðu, og voru það: Þorvaldur Kristmundsson, bóndi að Útibleiksstöðum, 'kvæntu'r og átti born. Ögmundur Árnason, ókvæht- ur, en bjó á Útibleiksstöðum. Jósep Bjamason bóndi að Bálkastöðum, kvæntur og átti börh. : Slætt var í gær eftir líkum þeirra, sem drukknuðu, en^þau fundust ekki. Annar pilturinn frá Reykjavík, Pálmi Theodórs- son, ,var orðinn meðvitundar- laús,. þégár hann náðist, en er nú úr allri hættu. Tilfcynnino til verka manna frá stjórn Vmf. „Dagsbrfin". •í SÍJÓRN Dagsbrúnar hefir fehgið vitneskju um bréf, sem'•;; fyrirtækið Höjgaard & Schulz hefir nýskeð sent til verkstjórá sinna. í bréfi þessu eru yerkstjórar beðhir að yeita athygli verka- manna að því, að séu þeir ekki meðlimir Dagsbrúnar, sé þeim ékkf ;skýlt að greiða aukámeð- limagjald, og ef einhver æski'. ekki að greiða það, eru verk- stjórar beðnir að taka viS- kvittunum þeirra. Verði þær endurgreiddar á skrifstofu Höj- gaard & Schulz á tilteknum. tímá, en síðan verði verkamenn að snúa sér beint til Dagsbrún- ar. í tilefni af þe'ssu viljum viB taka eftirfarandl fram: Samningar Dagsbrúnar vÍS Vinnuveitendafélag íslands um kaup, vinnutíma, vinnuskilyrði og sumarfrí verkamanna ná einungis til þeirra, sem eru full- gildir meðlimir eða aukameð- limir Dagsbrúnar (auk meðlima Sjómannafélags Reykjavíkur).. Þar af leiðir, að þau hlunn- indi, sem samningar þessir fela í sér fyrir verkamenn/ ná að- eins til meðlima og aukameð- lima Dagsbrúnar. Ef t. d. verkamaður slasast við vinnu, ber atvinnurekanda ekki samningsleg skylda til að greiða^ honum 6 daga kaup, nema viðkomandi sé meðlimur eða aukameðlimur Dagsbrúnar. Ef verkamaður er ekki £ Dagsbrún, er atvinnurekendum heldur ekki skylt að greiða hon- um sumarleyfi. Ef verkamáður ér ekki í Dagsbrún, ber félaginu heldur engin skylda til að gréiða fyrir málum hans, innheimta ván- goldin vinnulaun, tryggja hon- um samningsbundin hlunnindi Dagsbrúnarmeðlima eða leita á annan hátt réttar hans gagn- vart atvinnurekendum. Af þessu er 'augljóst, að til- raun Höjgaard & Schulz til þess að aftra aðkomuverka- mönnum að gerast aukameð- limir í Dagsbrún, er á engan hátt í þeirra þágu, heldur alveg öfugt. Hins vegar er það mjög sennilegt, að Höjgaard & Schulz gæti sparað drjugan skilding í greiðslu slysadaga og; sumarleyfa, ef það fengi því til leiðar komið, að aðkomu- verkamenn • ættu ekki samn- ingsbundinn kröfurétt á hendur fyrirtækinu um þessa MutL Út af staðhæfingu Höjgaard & Schulz í nefndu bréfi um a5 óf élagsbundnum | verkamönnum beri ekki skylda til að greiða aukameðlimagjald til Dags- brúnar, viljum við taka eftir- farandi fram;, ;' • Lög Dagsbri': ¦i.x kveða svo k, að meðlimiri íéla^ sins megi ekki vinna með ófélagsbundnum .verkámönnum, m. -Ú. o., að allir verkamenn á félagssyæði Dags- brúnar verði að gerast meðlim- ir eða aukameðlimir félagsins. Verkamannaf élagið Dags- Framh. á 6. síðu;

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.