Alþýðublaðið - 19.02.1954, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 19.02.1954, Blaðsíða 8
ALÞÝÐUFLOKKl.'RIN heitir á alla vini uína og fylgismenn að vinna ötullega að út- hreiðslu Alþýðubiat’Ssins. Málgagn jafnaðar- atefnunnar þarf að komast inn á hvert al- (jýðuheimili. — Lágmarkið er, að allir flokks- bundnir menn kaupi biaðið. TEEYSTIE liú þér ekki til að gerast fastui áskrifandi að Alþýðublaðinu? Það kostar þig 15 krónur á mánuði, en í staðinn veitir þaffl þér daglcga fræðslu um starf flokksins og verkalýðssamtakanna og færir þér nýjusta fréttir erlendar og innlendar. Sviðsmynd úr a.v1'ntýialeiknum Hans 02 Grétu, sem Leikfélag .írlafnarfjaröar sýrjr um bessar mundir. Aðsókn hefur verið gífiirleg, og hr-fr..ng áhorfenda mikil. Næsta sýning verður í kvöld kl. 6. Hringurinn heldur hiufavelfu iil ágóða fyrir barnaspífalann KVENI ÉLAGIÐ HEINGURINN lieldur n. k. sunnudag hlutaveltu í Listcmannaskálanum til ágóða fyrir barnaspítal- ann, sem uú þegar er byrjað á. .Verða 10 bús. vinningar á hlutaveHui'íii, e>i auk þess verða nokkrir stærri vinningar í happdnrlti í samliandi við hlutaveltuna. samt að búa spítala sem benn- an nauðsynlegum gögnum og tækjum. Mun allur ágóði af þessari hlutaveltu einmitt renna í innbú barnaspítalans. Hlutaveltan hefst k.l 2. Verð ur aðgangur seldur á 1 kr.. en drátturinn mun kosta 2 kr. Norðmenn og Rússarskipíasi □ m u sendingum vegna njósnamáisins Sendiherra Rússa í Osló farinn heim UNDA'NFAKIÐ hafa Norðmenn 02 Rússar skipzt á opin- berum orð-eiuhnji’m \egna njósnamálsins í Norcgi. Hafa Rúss- ar boriú af sér ásakanir norsku lögreglunnar um að rússneska sendiráðið i Os’.ó hafi tekið við upplýsingum frá einhverjum þeirra. cr handteknir Lafa verið og sakaðir um njósnir. Norð- menn fullyrða hins vcgar, að ákve'ðnir rússneskir séndifulltrú- ar, sem beii nafngrcindu, liafi haft samband við Asbjörn Sunde höfuð)»aur n 1 ósnanna. Arbeiderbladet í fvrradag Hafi Mesjevitinov hitt menn skýrir frá orðsendingum Norð- Þessa ,.viö óvenjulegar kring- manna og Eússa um njósna- umstæður . Þá segir cg í orð- sendingunni, að Asbjörn Sunde hafi einmitt verið á leið til eins RÚSSAR VÍSA slfks móts er bann var hand- ÁSÖKUNUM Á BUG teknn 29. janúar. Segir að lok- í orðsendingu sinni kvarta um að Bryhn. yfirmaður lög- Rússar unj það, að laugardag- inn 5. febr. íhafi yfirmaður norsku lögreglunnar, Bryhn, stöðvað Mesjevitinov sendiráðs fulltrúa á götu o" farið að á- saka hann um óleyfileg við- skipti við rorska borgara, þar á meðal Asbjörn Suncle. Vísa Rússar ásckunum þessum á bug í orðsendingu sinni og’ fara þess á leit við norska utanríkis málaráðuneytið, að það komi í veg fyrir að starfsmerih rúss- neska sendiráðsins verði svo ..freklega móðgaðir“ sem Mesje vitinov. Mesjevitinov, reglunnar, hafi er hann hittf. Mesjevitinov einungis skýrt honum frá að Asbjörn Sunde og aðrir, er hann hafi haft sam Framhald á 7. síðu. með vissu Mesjevitinov hafi margoft haft samband við Asb jórn Sunde og aðra norska borgara, er grun- aðir ;hafi verið um njósnir. Stjórn Hringsins bauð í gær Maðamönnum niður í Lista- mannaskála og sýndi þeim uokkurn Muta þeirra eigúlegu ffluna, er þegar hafa borizt. Mátti þar sjá mikið af fatnað- arvörum,- ýmiss feonar bókum, gler.vörum og fjölda annarra eigulegra muna. MIKIÐ BORIZT AF MUNUM Hringurinn áuglýsti í útvárþ ínu eftir munuœ og hefur ótrú legur fjöldi borizt. Hafa kaup :nenn brugðizt sérstakfléga vel vð beiðni Hrmgsmsum aðgefa-^var Kvaran er leikstjóri -- Myndin tek vorur. Emn kaupsyslumaður.. - --- 0 - - J ®r hafði pantað vörur erlendis frá og hugðist setja á stofn verzlun, hætti við að stofna verzlunina og gaf allar vörurn bjálmsson og cr fferí ráð fyrir að frumsýning á myndinni verði ar á hlutaveltuna. í aprílmánuði. Alþýðublaðið sneri sér í gær til Vilbjálms og sputði har.n um söguna og kvikmyndina. HOFÐU SAMBAND við MARGA NORÐMENN í svari norska utanríkismála- ráðuneytisins segir, að vitað sé - , , ^ , ... e. að sendiráðsfulitrúi ar’. að þvl er Þorbjorn Slgur' Víðtœkar segulmœlingar gerð- ar í sumar cd rannsóknaráði Segufstefnan virtist hafa verið öfug áð- ur fyrr við það, sem nú er ÁRVEÐIÐ ei af bálfu rannsóknarráðs rikisins, að gerðav verði í sumar víðtækar segulmælingar hér á landi. Áður hefur verið byrjað á mælingum þessum, og virðist koma í Ijós, að að segulstefrian hafi í firndinni iverið öfug við það, sem nú er„ Þorbjórn Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri r a n n sók n ajrráðs, gerði siikav mælingar s. 1. sumar og mun annast þær framvegis. Það er tvennt, sem einkum kemur í Ijós við mælingar þess geirsson skýrði blaðinu frá í gær. Annað er það, hvernig seg Óskar Gíslason kvikmyndar sög- una „Nytt hlutverk^ eftir VSV aran er leikstjóri - ur háffa aðra kfst. VERIÐ er að gera kvikmynd af sögu eftir Vilhjálm S. Vil- S5KKI HALDIÐ HLUTA- VELTU í 15—20 ÁR. Liðin eru nú 15—20 ár síð- an Hringurinn hélt hér síðast hlutaveltu. Hefur félagið allan þann tíma alltaf aflað fjár á annan hátt. Félagið hefur nú þegar lagt frarn 2.600.000 kr. í' byggingu barnaspítalans. Má segja, að nú séu þáttaskil í starfi félagsins, þar eð söfnun fyrir sjálfa byggingu spítalans er lokið að mestu, en byrjað er cú að safna til innbúsins. en að sjálfsögðu er mjög kostnaðar- Komið og seljið miið íyrir happdræffi SUJ SÖLUBÖRN eru be'ðin að koma í dag frá kl. 10—0 í skrifstófu Alþýðuflokksins og taka til sölu miða í bapp drætti Sambands ungra jafn aðax-manna. Góð sölulaun egu í boði. ,,Hér er um að ræða smá- söguna ,,Nýtt hlutverk?“, sem var í smásagnasafni mínu ,.Á krossgötum", en sú bók kom út árið 1950“. VERKALÝÐSSAG A. —- Um hvað fjallar þessi saga? ,.Hún er um gamlan og upp- gefinn verkamann. sem í raun og veru hefur lokið hlutverki sinu í lífinu, en verður að byrja að nýju vegna þess að hann missir son sinn í sjóinn frá konu og ungum börnum. berjast á hnjánum, eins og Jón gamli Steinason í sögunni gerði í raun og verú'. NÝ OG BETRI TÆKI NOTUÐ VIÐ KVIKMYNDUNINA. — Hver gerir kvi’kmyndina? ..Óskar Gísiason. Mér hafði aldrei dottið í hug. að til þess kæmi, að sagan yrði kvikmynd uð. en Óskar lagði svo fast að mér um levfi til að kvikmynda hana, að ég lét undan eítir á- eggjan beztu vira minna.ílins vegar var éa siálfuc í nokkrum vafa. Óskar hefur nú fengið ný Sagan er um það, hvernig hann | tæki o<? aukna tækni til kvik- ársháfíð Kvenfélags Álþýðuflokksins í Reykjavík í kvöld ÁRSHÁTÍÐ Kvenfélags ] ^ Alþýðuflokksins í Reykja- ^ ! \ vík verður haldin í kvöld ^ J S kl. 8,30 í Alþýðuhúsinu við^ í S Hverfisgötu. Þar verður sam S S eiginleg kaffidrykkja, ávarp,S S sem formaður íelagsins frúS ^ Soffí.i Ingvarsdóttir flytur.S ^ samkvcðlingar og upplesturó - Konur eni hvattar til að) fjölmenna á skemmtunina ^ og taka með sér gesti. ulsviðið breytist frá einuna stað til annars og hvernig það> breytist með tímanum. Hitt er, hvernig segulstefnan liggur í berglögum, en bað sýnir stefmx segulsviðsins í fortíðinni. Hafs rannsóknir þessar mikið gildí fyrir kenningar í sambandi við segulsvið jarðarinnar, en það er ekki skýrt til hlítar. REYNT AÐ KOMAST AD GRUNNBERGINU. Við mælingar þessar er revnt að komast að grunnberginu. og því farið upp fjallshlíðar og á þá staði, þar sem það kemur upp á yfirljorðið. Síðan verður reynt að kortleggja landið eft- ir segulmælingum. Tekur þetta verk langan tíma, og er á þessu sviði mikið verkefni fyrir höndum. SEGULMÆLINGAR í LEIR VIÐ HAGAVATN. Tveir brezkir vísindamenrt Framhald á 7. síðu.. Hvemig væri að gera gamla snýst við, berst áfram harður og ósveigjanlegur. þrátt fyrir aldurinn og bilaða heílsu, og hvernig hann í raun og veru sigrar“. — Þetta er þá verkalýðssasra? ,.Já. Raunar eigum við slík- ar hetjur í öllum stéttum. þó að aðstaða þeirra sé ef til vill ólík, og að verkameönirnir og’ sjómennirnir okkar verði stund um, þegar svo er komið, að myndatöku, og meðal annars er nú tal myndarinnar tekið um leið og ..senurnar11 og ar það miög mikil bót frá bví sem við þekk’um í kvikmyndatækni okkar. Ö=kar hefur unnið að töku kvikmvndarinnar undan- facr.a mánuði og er víst að ljúka við að taka allar inni ..senur“. Enn er eftir að taka útimyndii-nar nær allar“. Framhaid á 7. síðu. Eða viija menn, að ríkið þjóðnýti oSíu verzlunina og kaupi sjálft tankskip NU, ÞEGAE TALAD er um að láta byggja eða kaupa tvö stór olíuflutningaskip og láta ríkið ábvrgjast allt saman, hefur komið fram sú hug- mynd, að auðvitað eigi rikið, er kaupir inn allar þær olíur, sem hér eru nota'ðar, að kaupa, eiga og reka sjálft slík olíuflutningaskip. Önnur hugmynd hefur líka komið fram í sambamli við þetta skipakaupamál. Hún er sú, livort ekki sé rétt að bcina öllum okkar olíukaupum tií Evrópu, rífa allt draslið úr Hæringi gamla og gera hanm að virðulegu olíuflut jinga- skipi í hárri elli sinni. Sennilcga er fyrri tillagan frá jafnaðarmanni og sú ;síð- ari frá íhaldsmanni, en þær geta báðar verið jafn góðar fyrir því.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.