Vísir - 04.11.1947, Blaðsíða 3

Vísir - 04.11.1947, Blaðsíða 3
Þriðjudaginn 4. nóvembér 1947 V I S I R ALWNGI: Fyrírmæli um sæðingu búfjár tekin upp í nýtt frv. um búf járrækt Sæðingin getus dregið úr hættu af Búfjarsjúkdómum, Landbúnaðarnefnd Neðri deildar ber fram — að beiðni Búnaðarfélags Islands — frumvarp til laga um búfjár- rækí. Er þetta mikill bálkur i samtals 9 köflum og 83 greinum. Er breytingin mikil fra fyrri lögum, því að f jórir nýir kaflar bœtast við og hin- ir fyrri eru talsvert breyttir. Eitt merkasta nýmælið í frv. er um sæ'ðingu búfjár. Er það ný og fljótvirk aðferð til að kynbæta búfé, þar sem auðvelt verður að útbreiða beztu og reyndustu karldýr- in. Um þann kafla segir svo í greinargerð fyr'ir frum- varpinu: ,.....Aðferð þessi hefir á siðustu árum rutt sér ört til rúms í öllum helztu búfjár- rætkarlöndum heims og gef- ið góða raun. Það, sem m. a. mælir sérstaklega með þess- ari aðferð hér á landi, er, að hún dregur mjög úr þeirri hættu, að sjúkdómar berist milli landa og landshluta með kynbótadýrum, en þetta atriði er mikilsvert fyrir ís- lenzka bændur nú vegna sjúkdómavarnanna, sem gera víða ómögulegt að flytja kynbótagripi milli héraða, hversu brýn sem nauðsyn þess kann að vera. Það hefir allmikinn kostnað í för með sér að koma á stofn sæðingar- stöðvum, og rekstur þeirra verður kostnaðarsamur í fyrstu, meðan starfsemin er að komast í fast horf og bændur að.fá traust á henni, svo að þeir minnki við sig nautahald og fallist á að greiða sæðingarstöðvunum nauðsynleg gjöld. Þvi er svo ráð fyrir gert, að ríkissjóður greiði laun sérfræðings, með- an hann er að koma rekstri stöðvarinnar í gott horf. Enn fremur er ætlazt til, að ríkis- sjóður greiði til reksturs stöðvarinnar kr. 7.00 fyrir hverja sædda kú og kr. 0.50 á sædda á. Útgjöld samkvæmt kafla þessum geta numið nokkurri upphæð, þó ekki mikilli fyrst um sinn, þar sem aðeins ein sæðingarstöð er starfandi nú sem stendur. Hins vegar má búast við því, ef áhugi er fyrir hendi, að út- gjöld muni vaxa á næstu ár- um, en því fé væri vel varið, vegna þess að starfsemi þessi mundi flýta injög fyrir kyn- bótum búfjárins yfirleitt . ." Hallgrím Pétursson og ósk- aði honum góðrar heimferð- ar, en þetta var siðasti dagur A. Jolivet hér á Islandi að þessu sinni. Áður en hófinu lauk þakkaði A. Jolivet fyrir hinar ágætu viðtökur, sem hann hafði fengið hér á landi. Lokið við stækkun sistlhúsl Fyrsti vetrarfundur álliance Francaise. AHiance Francaise hélt fyrsta fund sinn á vetrinum s. 1. þriðjudag. Ymsum utanfélagsmönn- um hafði verið boðið, m. a. A. Jolivet kennara við Há- skóla íslands. Flutti hann er- indi um franska leikrita- skáldið Jéan Anouilh, en á undan erindinu ávarpaði rit- ari félagsins, Magnús G. Jóns- son, hinn franska sendikenn- ara, og óskaði honum til hamingju með Fálkaorðuna, sem forseti íslands sæmdi hann fyrir skömmu. Hlaut A. Jolivet hið mesta lof fyr- ir erindi sitt, enda er hann mjög skemmtilegur fyrirles- ari. Benti hann m. a. á að Anouilh minnti oft mjög á norska skáldið Ibsen. Að loknu erindi Jolivet var sezt að kaffidrykkju, en skömmu áður en hófinu var slitið kvaddi formaður félagsins, Pétur Þ. J. Gunnarsson stór- kaupmaður, sér hl-jóðs og þakkaði A. Jolivet fyrir kom- una og hið ágæta erindi. Færði hann A. Jolivet að gjöf frá félaginu hið nýútkomna rit Magnúsar Jónssonar. um Skrifstofur Stjórnarráisins, SJOKRAMÁLADEILDAR, eru fluttar á Klapparstíg 26, III. hæS. Senciisveinn óski hálfan eða allan daginn. Háteigsveg 2. að Fornahvammi. Um þessar mundir er ver- ið að Ijúka við stækkun, sem framkvæmd hefir verið á Gistihúsinu að Fornahvammi í Norðurárdal í Borgarfirði. Gistihúsið hefir verið stækkað allmikið og rúmar það nú um 50 gesti í herbergi, án þess að þröngt sé um þá. Aðalbreytingarnar hófust í fyrravetur og hefir þeim verið haldið áfram siðan og er nú svo komið, að verið er að leggja síðustu hönd á verkið. Aðalbyggingin er tví- lyft með kjallara og risi og er mjög haganlega frá öllu gengið í húsinu. Gistihúsið í Fornahvammi- mun vera með einu af fullkomnustu gistihúsum hérlendis. Mikil umferð er á sumr- um um Norðurárdal óg kem- ur það sér vel fyrir ferða- menn, að geta fengið gist- inu i Fornahvammi og annan beina. Láta mun nærri að um 150 manns snæði þar máls- verð, þegar áætlunarbifreið- irnar milli Rvikur og Akur- eyrar hafa þar viðstöðu. Forstöðumaður gistihúss- ins er Páll Sigurðsson og hefir hann rekið gistihúsið með miklum myndarbrag og hafa menn tekið til þess, hve öll þjónusta, sem gistihúsið lætur ferðamönnum í té er fullkomin og góð í alla staði. bindið, en það er eftir dr. Björn Sigfússon og fjallar um landnám og sögu Þing- eyinga til Þjóðveldisloka. Gert er ráð fyrif að sjálf sag- an verði í 3 bindum og nái til vorra daga. Hinsvegar verður rilsafnið miklu stærra, a. m. k. 7—10 bindi. Nú er í prentun 2 bindi af Ritsafninu. Það eru þættir eftir Indriða Þorkelsson á Fjalli. Eru það frásagnir af einslöku mönnum og mál- efnum úr Þingeyjarsýslu, um 220 bls. að stærð og búin und- ir prentun af Indriða syni hans. Óvíst er hvað næst verður gefið út í Ritsafninu, en með- al þess sem er í undirbúningi eru byggðalýsingar sýslunn- ar. Hefir einum manni i hverjum hreppi beggja sýsln- anna verið falið að skrifa lýs- inguna, liver fyrir sína sveit, en siðan- verður tveimur mönnum, sínum úr hvorri sýslu, falið að samræma lýs- ingarnar og* búa þær undir prentun. Þá má gela þess að Jóhann- es Askellsson jarðfræðingur liefir tvö undanfarin sumur ferðast um Þingeyjarsýslur til tindirbúnings samningu á s j arðf ræðilýsingu. Auk þessa vqrður að 'sjálf- sögðu skrifað um margt fleira þ. á m. um gróður og dýralíf, veiði, íþróttir, land- búnað o. s. frv. Ritstjóri rit- safnsins hefir verið ráðinn Þorkell Jóhannesson prófes- sor. Frá aðalfundi Þing- eyingafélagsins. Aðalfundur Félags Þing- eyinga í Reykjavík var hald- inn í Oddfellowhúsinu 30. okt. s. 1. Formaður félagsins var kjörinn Stefán Björnsson frá Grjótnesi á Sléttu. Meðstjórn- eridur eru Aðalbjörg Guð- mundsdóttir, Indriði Indriða- son, Sigurður Kristjánsson og Valdimar Helgason. Fé- lagar eru tæplega 200 talsins. Á fundinum voru rædd ýmis félagsmál, svo sem starfsemi söngkórs, bókaút- gáfa, skemmtanastarfsemi á komandi vetri o. fl. Innan fé- lagsins hefir starfað blandað- ur kór undanfárin 5 ár. I honum eru um 40 manns, en óráðið er um stjórnanda hans í vetur. Skýrt var frá útgáfu á Rit- safni Þingeyinga. Af þvi er nú þegar komið út fyrsta Bridgekeppnin Tveir síðustu undan riðl- arnir í bridgekepprdnni voru spilaðir í gær. 1 4. riðli urðu þessir efstir: 1. Helgi Eiríksson 57 V2 st. 2. Guðm. Ölafsson 51 y2 — 3. Hörður Þórðarson 51 4. Jón Þorsteinsson 48V2 — 5. Stefán Þ. Guðmunds- son 48 6. Halldór P. Dun'gal 47 — 7. Jens PáLsson 46J/2 — I 5. riðli urðu efstir: 1. Þorst. Þorsteinss. 54 st. 308. agur ársins. Næturlæknir. Læknavarðstofan, sími 5030. Næturvörður er i Laugavegs Apóteki, sími 1616. Veðrið. Norðan eða norðaustankaldi. sums staðar allhvasst i dag. Yíð- ast skýjað en úrkomulaust. Höfnin. Vatnajökull kom í gær frá Am- eriku. Esja kom úr strandferð i gær. Enskur togari fór á veiðar í morgun. Frú Jóhanna Rokstað, Marklandi í Garðalandi er sc^lin ára í dag. Kaupsamningar liafa verið iindirritaðir milli matreiðslu- og framleiðslumanna og veitingahúseigenda í Pivík. — Grunnkaup matreiðshimanna verður kr. 650.00 á mánuði. Yfir- matreiðslumenn fá 25% Jiærri grunnlaun. Útvarpið í kvöld. 18.25 Veðurfregnir. 18.30 Dönskukennsla, 2. fl. 19.25 Þing- fréttir. 20.25 Mendelsohn, 100 ára dánardægur: a) Erindi: Róbert Abraliam. b) Tónlist eftir Mendel- sohn (plötur). 21.15 Smásaga vik- unnar: „Ljónabúrið"' eftir Verner von Heidenstam (Helgi Hjörvar). 21.45 Spurningar og svör um is- lenzkl mái (Rjarni Vilhjálmsson). 22.00 Fréttir. 22.05 Djassþáttur (Jón M. Árnason). Happdrætti Landbúnaðarsýning- arinnar. Dregið hefir verið Jijá borgarfógetannm i Reykjavik i happdrætti Landbúnaðarsýning- arinnar. Þessi númer hlutu vinn- inga: 2(5107: Reiðhestur. 24C32: Jeppabifreið. 20465: Farmal- dráttarvél. — Vinninganna má vitja lijá Kristjóni Kristjónssyni í S. í. S., sími 7080 eða 3978. Félag Vestur-fslendinga. Aðalfundur verður lialdinn í Oddfellowhúsinu uppi, fimmtu- daginn (5. nóvember kl. 8,30. — Eftir aðalfundarstörf verður kaffi, spil og dans. Allir, sem dvalið hafa vestan hafs, geta gerzt félagar. Félagar! Fjölmenn- ið og takið með ykkur gesti. — Sljórnin. 2. Kristj. Kristjánss 53 — 3. Kristinn Bergþórs son 52 — 4. Pétur Einarsson 51 y2 — 5. Lárus Karlsson 49 — 6. Einar Jónsson 4oy2 — 7. Gunnar Möller 4ey2 — Spilað verður í 2 milli- riðlum, en 8 menn í hvoruni milliriðlum komast í úrslit. Jarðarför systur mínnar, Sofíu Banielsson, fer fram fimmtudaginn 6. þ.m. og hefst með húskveðju að heimili hennar, Aðalstræti 11 kl. 1,30 e.h. Leopolclína Eiríkss. \ Innilegí þakklæti fyrir auðsýnda samúð og vináttu við andiát og jarðarför, Sásönnu I. lónasdáttur. hárgreiðslukonu. Áðstandendur.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.