Vísir - 20.11.1951, Blaðsíða 5

Vísir - 20.11.1951, Blaðsíða 5
Þriðjudaginn 20. nóvembed 1951" VISIR JLandhelgisdleiian í Maag orðmenn krefjast vil míliia landhelgi við enmngar oreg. Telja défluná' ekki snería almenna ákvorðun landhelginnar skv. þjóð- arrétti. Norðmenn munu ekki vænta þess, aið dómstóllinn í Haag felli þann úrskurð, að sérhyert ríki geti með eimhliða ákvörðun fært út landhelgi sína, eða bundið hana við fjór- ar sjómílur, heldur byggja rétt sinn til norður-norskrar Jandhelgi á hefð og foi*num rétti. Eins og að líkum lætur haf a norsk blöS látið sér tíð- rætt um deilu NorSmanna. og Breta um landhelgi Norður- JMoregs, sem lögð hefir veriS Syrir Haag-dómstólinn, eins >g kunnugt er. Vísir hef ir átt kost á að sjá fekrif nokkurra höfuðblaða Noregs, syo sem Aftenposten og Arbeiderbladet, og er þar að finna mildrin f róSleik um mál þetta, sem einnig hefir mikla þýðingu fyrir okkur Jslendinga. Aðalmálflytjandi Breta fyrir réttinum hefir verið sir Eric Beckett, en af hálfu Norðmanna hafa.þeir einkum verið Arntzen lögmaður og frægur, belgískur þjóðréttar- fræSingur, Maurice Bour- cmin að naf ni. Norsku blöðin skýra mjög hlutlaust frá gangi málanna fyrir alþjóSadómstólnum og tekja allítarlega ræður beggja pðila. Virðast Bretar einkum byggja staðhæfingar sínar á þvi, að engin þjóð geti ein- hliSa ákveðið aS vild land- helgi sina, en með konungs- úrskurði frá 1935 munu Norðmenn haf a ákveðið hana & sjómilur' á hinu umdeilda Bvæði við Norður-Noreg frá ýztu annesjum. Norðmenn halda þvi fram, að frá ómunatið h'afi þessi svæði verið talin athafna- svæSi norskra fiskimanna, og telja sig hafa sögulegan rétt tii þess áð búa aS þeim einir, enda sé hér um-líf eSa Sdauða að tefla fyrir þá, sem atvinnu sína hafa af fiskveið- tim þarna, eða ibúa Norður- Norégs á þessu svæði. < Benti próf. Bourquin m. a. a það i emni ræðu sinni, að brezkir fiskifræSingar, Mau- tice og Douglas aS naíni, hefSu á sinum tíma sent Uppþot i Teheran. / gær kom til átaka í Te- heran, höfuðborg Persíu, milli herliðs og háskóla- siúdeptá, Nokkrir menn ýænðust. '^ 0 v Háskólanuih : var lokað fýrii* n'okkru, vegna af- ^JíiþíS: Itúdehta af oliudeil- unni, ;eh vár hybúiS ao*. Öphaí hann áf^r. stjórn sinni skýrslu um að- stæður norskra f iskimanna á þessum svæSum og sagt m. a., aS fyrir þá væri spurningin „to fish or to starve", aS fiska eSa svelta, ef þeir fengju ekki aS búa einir aS miðun- um þar, án ágengni erlendra togara. Þetta hefði e. t. v. ekki mikið lögfræðilegt gildi, eri' mánnúðarlegt gildi hefði það að minnsta kosti, og lagaskilningur nútímans mótaðist einmitt mjög af þeim atriðum. Sami5 um viðsk Ungverja. Hiriri 15. þ. m. var imdir- ritaS í Budapest samkomulag um viSskipti miili íslands og Ungverjalands. MeS samkomulagi þessu er viSskiptasamningur sá, er gerður var milli Islands og Ungverjalands 30. maí 1950, framlengdur til loka mai- mánaðar 1952, með þeirri breytingu, að ekki eru til- teknar upphæðir eSa tiltekið magn. fyrir einstakar vöru- tegundir. Greiðslur fara fram i sterlingspundum á báða bóga. Samningamenn af íslands hálfu voru dr. Oddur Guð- jónsson og dr. Magnús Z. Sigurðsson. (Fréttatilk. frá utanrikisráðuney tinu). en nu. Aðaífundur Málfundafé- Iagsins Óðins var haldinn í fyrradag í Sjálfstæðishúsinu. Fundarstjóri var Axel Guð- mundsson. Fundurinn var á- gætlega sóttur. Formaður fé- lagsins gaf skýrslu um starf- ið á síðasta ári. Hagur félags- ins er góður, félögum hefir fjölgað verulega á árinu og félagsgjöld aldrei innheimzt eins vel. Starfsáhugi félags- manna er mikill og Óðinn aldrei -sterkari en nú. Fund- urinn vottaði þeim Gunnari Thoroddsen boi'garstjóra og Jóhanni Hafstein bæjarfulltr. þakkir sínar fyrir ágætt starf i byggingamálum verka- manna. Sveinbjörn Hannesson var endurkjörinn forma'ður. ASr- ir í stjórninni eru: Sveinn Sveinsson, varaform., FriS- leifur Friðriksson, ritari, Stefán Gunnlaugsson, gjald- keri, Angantýr Guðjónsson, spj aldskrárritari, Hróbj artur Lúthersson, vararitari, Valdi- mar Ketilsson, varagjaldkeri. Kirkjukvöld í Hallgrímskirkju. Ákveðið hefir veríð að efna til kirkjukvölds i Hallgríms- kirkju í kvöld (þriðjudag) kl. 8,30 fyrir forgöngu síra Jakobs Jónssonar og nýtur hann aðstoðar nokkurra stúd- enta úr BræSralagi, félagi kristilegra stúdenta, auk Hallgrímskórsins. —ÞaS er ætlunin aS hafa þessi kirkju- kvöld annan hvern þriSjudag á vetri komanda og verSa einnig leikmenn fengnir til þess að tala. Dagskrárfyrir- komulagið i kvöld verður með þeim hætti að fyrst verð- ur sunginn sálmur með al- Fjölséttur Vaa-ð- arfundur. Varðarfundur var hdld-' inn í fgrradag, ágætlega sóttur, en á honum fluttu framsbguræður þeir Jóhann Hafstein alþm. og Sigur- björn Þorbjörnsson fulltrúi. Jóhann Hafstein ræddi um nýafstaðinn landsfund Sjálfstæðisflokksins, þar sem hann hvatti menn til þess að skipa sér enn fast- ara saman um flokkinn og baráttumál bans. Sigurbjörn Þorbjörnsson flutti itarlega og greinargóða ræðu um skattamál, og var góður rómur gerður að máli mennri þátttöku. Þvi næst beggja ræðumannanna. Gamlir bílar j kappakstri. 134 „skrjóðar" aka frá London til Brighton. I fyrradag fór fram hinn árlegi kappakstur í gömlum bifreiðum frá Hyde Park í Londoia til Brighton á suður- ströndinni. Úrhéllisrigning var og all- hvasst,' og voru sumir öku- mennirnir í „olíugalla" og þótti skringileg sjón að sjá bæði þá og bif reiðaraar. Þær voru 134 talsins og komust 118 leiðar sinnar, en þaS Var ekki vegna vélbilun- ar, sem sumar þeirra stöðv- uðust, lœldur vegna þess að yfirbyggingin á sumum fór öll úr. lagi í óveðrinu, •"'- Eirí þéárrá, ¦ sém koíri$t%Ila léið; m -Brightök/'^ar ífra 1896,, og{er á.þremuE hjólum. iumenar ¥§§w ekki mannréttindi Utanríkisráðuneyti Banda- ríkjanna hefir sent Trygve Lie framkvæmdarstj. Sam- einuðu þjóðanna ýms gögn, sem sanna að Rúmenar hafa brotið mannréttinda- ákvæði friðarsamninganna. GÖgn þessi sýna, að bæld hefir verið niður öll frétta- °g upplýsingastarfsemi, — nema sú, sem er kommúnist um til framdráttar. — Skil- ríkí verða síðar lögð fram, sem sanna trúarlegar of- sóknir i þessum þremur nú- verandi leppríkjum Bússa. syngur Hallgrimskórinn. Þá flytur Árni Þórðarson skóla- stjóri ræðu, er nefnist „Við- horf kennarans til kristin- dómskennslu i skólum". Einnig flytur Bragi Friðriks- son stud. theol. ræðu er nefnist „Æskan og kristni- lífiS". Þess á milli syngur Haligrímskórinn. Þessu næst verður upplestur og les Sig- urður Haukur Guðjónsson stud. theol. frumsamið efni. Þá verður og lesið ritningar- orS og flutt bæn. Að lokum verSur svo sunginn sálmur. Hér gef st ágætt tækif æri f yrir þá er láta sig kristindóms- málin einhverju varSa aS koma og dvelja þessa kvöld- stund i Hallgrimskirkju. Sér- staklega vil eg hvetja æsku- fólk höfuSstaSarins til aS mæta. AS endingu vil eg þakka sira Jakobi fyrir aS hafa hrundið þessu í fram- kvæmd. S. L. Eftir stutt hlé hófust al- ménnar umræður og tóku þessir menn til máls: GIsli Jónsson, Björn Björnsson, Þorlákur Jónsson, Guð^ bjartur Ólafsson, Björn Ólr afsson ráðherra, Sigurður Kristjánsson og frú Soffía Ólafsdóttir. Triest@ á ém$§° garafhöfii um Einarssoai. Minningarathöfn fór fram um Eirík Einarsson alþing- ismann í Dömkirkjunni i gær. Síra Jón Thorarensen flutti minningarræðu, en meðal viðstaddra voru ráð- herrár, þingmenn og marg- ir ættingjar og vinir hins látna. Athöfnin þótti mjög virðuleg. Rússneska ráðstjórnin hef- ir sent Þríveldunum orð- sendingu um Triestmálið og krefst þess; að Öryggisráð- ið taki málið fyrir, og velji landstjóra þar. Rússar halda þvi fram, að Vesturveldin ætli að skipta Trieste-svæðinu milli Italiu og Júgóslavíu, hafa þar her- stöðvar áfram o. s. frv., og með þessu rofið friðarsamn- ingana við Italíu. Ágæí uppskera á Spáni. Madrid (UP). — Spánverj- ar gera ráð f yrir ágætri upp- skeru í ár. Er ekki ósennilegt, áð hún verði á sumum sviðum meiri en nokkru sinni. Hveitiupp- skerari er t. d. áætluð um 9 milljónir lesta. Jarðarför Eiriks Einars- sonar fer fram að Stóra- Núpi á morgun. I BRINATRYGGING Undirrituð fyrirtæki vilja irieð auglýsingu þessari tilkynria viðskiptavinum sínum, að frá deginum í dag að telja, verða allir bílar, sem teknir eru til viðgerðar í verkstæði vor, brunatryggðir. Ef til bruna kemur, verða bílar þeir, sem brynnu að öllu eða einhverju ieyti, bættir samkvæmt mati framkvæmdu af fulltrúum tilnefndum af oss og fulltrúum tilnefridum af vátryggingarfélögum þeim, sem brunatryggt er hjá. Fyrir greinda brunatryggingu munum vér innheimta hjá viðskiptavinum vorum, 2ja krónu gjald fyrir sólarhring'. hvern eða hluta úr sólarhring, sem bíll er til viðgerðar hjá osg. . Reykjqvík, 20. nóvember 1951. Bifreiðaverkstæði S.I.S. Bílasmiðjan h-f^.¦'¦-' BíIayerkstæMiHafnai^jarðar Egill VilhjáhrissOn h.f. * €raa?ðar Gíslason híf. . • . :;HéIgi,'-Lárussorii'>;.;.-:.__; *• v,: .,- • Hrafn Jónsson, bílaverkstæði ' Jón Lóftsson h.f v1 - _¦¦'¦'¦ '.-'''.£ '\.' "'\:y'i.' "¦¦', .r.' í *;.'-. I^it! 'wi'ni wnun Jóhann Ólafsson & Co. ^ristinn Jónsson yagnasmiður Er; Kristjánssoii h.f.• P. Síefánæon h;f. £ Ræsir h*f. iSveinn Egilsson h.f.: . .Þrótotur h.f. Ö3tullh,f. ; ;,; , !2iáS ; " ".*-.'; Éi íf,3 ,rr« tád,-0f ¦ tr líi-';-<

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.