Vísir - 12.08.1957, Blaðsíða 5

Vísir - 12.08.1957, Blaðsíða 5
Mánudaginn 12. ágúst 1957 vísm StöðuntæEar eiga að gera-.um- ferðina öruggariog greiðarí. Unnið að fjölgun bifreiðastæða, bygging bifreiðageymslna áformuð. I inorgun voru teknir í notkun •raiii 100 stöðumælar, sem settir fiafa verið upp við Austurstræti, Bankastræti, Hafnarstræti, Lækj argötu og Tryggvagötu hér í bæmun. Er stöðumælunum „ætlað að gera umferðina öruggari o greiðari og jafnframt að miðla stöðureitum millí þeirra, sem á þeim þurfa að halda," eins og komist er að orði í reglugerð dómsmálaráðuneytisins. Þar er ennfremur mælt svo fyrir, að skylt sé „að greiða fyrir afnot stöðumælareits á virkum dögum frá kl. 9 til 19," en á laugardög- um aðeins frá kl. 9 til 13. Er gjáldskyldan þannig takmörkuð við mesta annatima dagsins. Þeim ökumanni, sem leggur bifreið sinni á stöðumælareit við fyrrgreindar götur, ber um leið að greiða í viðkomandi mæli 1 krónu fyrir hvern stundarfjórð- ung, sem hann ætlar að láta bif- reiðina standa á reitum, en þeir mega ekki vera fleiri en tveir í senn. Þegar hann hefur lagt myntina í mælinn, skal snúa handfangi, sem bæði dregur upp íjöður mælisins og beinir vísi bans á þann mínútufjölda, sem ökumaður hefur greitt fyrir. „Timihri íitrunninn" — selrt. Eftir því sem tíminn liður, iærist vísirinn síðan niður og endar að lokum á núlli, en um )eið kemur upp rautt spjald, sem á stendur „timinn útrunninn". Áður en svo er komið, skal öku- maður hafa fjarlægt bífreið sina — en er ella brotlegur orð- inn. Hafi ökumaður ekki fjarlægt foifreið sína, þegar tíminn renn- i ur út, er honum gefinn kostur á að greiða 20 króna sekt fsé ekki v,m ítrekað brot að ræða) í skrif- j stofu lögreglustjóra innan 3ja' sólarhringa frá því að brotið átti íér stað, og gangi hann að því: verður ekkert frekar aðhafzt i málinu og nafn hans ekki fært á sakaskrá. | Er þetta nýr afgreiðslumáti á brotamálum í sambandi við bif- reiðastöður, sem miðar að því að gera meðferð þei.rra einfaldari | en verið hefur, og ber að fagna þvi, þar sem þau hafa að undan- íörnu í mörgum tilfellum. verið talsvert umsvifameiri en efni bafa raunverulega staðið til. Á hinn bóginn eru menn að Fjálfsögðu eftir sem áður frjáls- ir að þvi að skjóta máli sínu til Sakadóms, telji þeir sig órétti Leitta. Xýju bílstæðin. I Athugun hefur leitt i ljós, að um 1500 manns hafa, sakir stöðu sinnar eða heimilis, á hverjum tíegi þörf fyrir bifreiðastæði á svæðinu mílli Garðastræti og Klapparstigs. Nokkur hluti bessa fólks getur sem fyrr lagt bifreiðum sínum á Hótel Islands lóðinni, horni Kirkjustrætis og J "Tjarnargötu eða KirkjutorgL en þar verður að nokkrum tíma liðn nm sett upp önnur gerð stöðu- mæla, ætluð fyrir lengri viðstöð- ur; og 'verður gjaldið þar helm- ingi Iægra — 1 króna íyrir hálf- timann — og einnig heimilt að kaupa fyrir allt að 2 klst. i einu. Þá er þess að geta, að ýmist eru hafnar eða að hefjast fram- kvæmdir við fjögur ný bílastæði skammt frá miðbænum, þ. e. á Landakotslóðinni við Hólavalla- götu, á lóð Isbjarnarins við suð- vestanverða Tjörnina, á horni Bergstaðastrætis og Spitalastigs og milli Safnhússíns og Arnar- hvols, auk þess sem skipulags- stjóri vinnur að uppdrætti á stóru bilastæði milli Gamla stúdentagarðsins og Njarðar- götu. Þess er ennfremur vænzt, að tekjur af stöðumælunum muni hrökkva til þess, að árlega verði hægt að verja einhverri upphæð, sem um munar, til þess að fjölga enn frekar bifreiðastæðum í bæn um, og hefir umferðarnefnd i því sambandi gert tillögur um bygg- ingu tveggja bifreiðageymslu- húsa, sem sérstök nefnd fjallar nú um undir forystu lögreglu- stjóra. Verður því ekki annað sagt, en unnið sé rösklega og af skilningi að lausn umferðarvandamála bæjarfélagsins, enda ber til þess brýna nauðsyn. Góð reynsla. Stöðumælar voru fyrst teknir í notkun í Bandaríkjunum fyrir 22 árum og eru nú notaðir viða um lönd með göðum árangri. Umferðarnefnd leitaði umsagnar um 100 bæjarfélaga, sem reynslu hafa af starfrækslu stöðumæla, áður en gengið var frá málinu hér, og verður að ætla, að svo ýtarlegur undirbúningur fái auk- ið likurnar fyrir því, að með mælunum takist ,,ao gera u'm- ferðina öruggari og greiðari." Fari svo, verður þessi merka nýjung áreiðanlega vinsæl af bæjarbúum. , Samgöngutafir vegna veðurs. Undangengin dægur hefir verið stormur og rigning á Bret- landseyjum og meginlandinu vestan til. Við strendur Bretlands seink- að ferjum og komst mikill f jöldi mafina ekki leiðar sinnar sið- degis á laugardag á áætlunar- tima og kom til mikilla vand- ræöa víða af þessum sökum. Bátar lentu víða í erfiðleikum og á nokkrum stöðum fórú björgunarbátar þeim til aðstoð- ar, og víða voru björgunar- sveitir viðfcúnar til aðstoðar, ef j þörf krefði. Svipað asögu var að segja í. meginlandslóndum vestaa til. Ungmenni hand- tekin í Póllandi. Pólska útvarpift skýrðx í gær frá handtökum ungmenna. Handtökurnar áttu sér staðí, héraði um 160 km. frá Varsjá. j Ungmenni þessi voru 11 talsins og höfðu sum vopn í fórum sín- um. Þau voru, að sögn útvarþs- ins, starfandi í „ólöglegum fé- lagsskap". Symfóníuhljóm- sveitin. Symfóníuhljómsveitin er ný- Ikómih heim úr hljómlistarferð I um byggðir landsins, en nú síð- ast dvaldist hún á Austurlandi, ídagana 10. til 14. júlí, og hélt þar tónleika daglega. Hafði hljómsveitin bækistöð í skóla- húsinu að Eiðum, sem Þórar- inn Þórarinsson skólastjóri hafði af sérstakri góðvild lánað í þessu skyni. Fyrstu tónleikarnir austan- lands voru haldnir í félagsheim ilinu Valhöll á Eskifirði mið- vikudagskvöldið 10. júlí. Stjórn andi var dr. Páll ísólfsson og einsöngvari Þorsteinn Hannes- son. Fimmtudagskvöldið 11. júlí voru tónleikar haldnir í félags- heimilinu Herðubreið á Seyðis- firði. Stjórnandi og einsögvari voru hinir sömu og á Eskifirði. í Neskaupstað voru tónleikar haldnir föstudagskvöldið 12. júlí í barnaskólanum. Stjórn- andi var dr. Páll ísólfsson og einsöngvari Kristinn Halsson. Laugardagskvöldið 13. júlí voru tónleikar haldnir í sam- komuskálanum í Vémörk í Egilsstaðaskógi. Stjórnandi var dr. PállTsólfsson og einsögnv- arar Þorsteinn Hannesson og Kristinn Hallsson. Síðustu tónleikar hljómsveit- arinnar í þessari för voru haldnir í félagsheimilinu Mána- garði í Hornarfirði sunnudags- kvöldið 14. júlí. Stjórnandi var Paul Pampichler og einsöngvari Kristinn Hallsson. Tónleikaferð Sinfóníuhljóm- sveitarinnar stóð í 12 daga'og voru tónleikar haldnir á jafn- mörgum stöðum. Ferðin var í alla staði mjög vel heppnuð. Að sókn var yfirleitt mjög góð, sumsstaðar svo að mikið vant- aði á að ailír áheyrendur rúm- uðust í sætum. Móttökur voru hvarvetna frábærar m.a. höfðu bæjarbúar í Neskaupstað búið út setustofu fyrir hljómsveitar- menn í barnaskólasalnum og búið hana húsgögnum af heim- ilum sínum. Flest félagshcimilin voru lánuð" ókeypis fyrir tónleikana, og víðast hvar veiittu sveitar.- stjórnir hljómsveitarmönnum rausnarlega. Undirtektir áheyrT enda voru éinnig svo sem bezt varð á kosið. Hann var fús til a& spara. Spamaðaralda mikil gengur, yfir Indland, og reyna bœði einstaklingar og hið opinbera að spara. ; Meðal þeirra, sém vilja herða á sultarólinni, er Yadavindra Singh, fyrrum fursti í Patiala.i sem settur hefir verið af eins og fleiri memi af því tagi. Hef- ir hann ritað stjórn landsins og j óskað eftir því, að hún lækki mötu hans.um tíu af hundraði. Singh stundar búskap af kappi, og er hann einn af 300 upp- gjafafurstum, sem ríkisstjórnin borgár sem svarar 21 millj. kr. í eftirlaun á ári. En Singh karl- inn fær bróðurpartinri,, því að. hann' hefir beðið urá launa- lækkun á' 6 ínilljóná laurium, séxri h'ann hefir haft. ^ss ' 1 ¦ jjjiÉnBBBMBÍÍ^H 9Bl V ' BERGSTAÐASTRÆTl 12 SÍMI 113*7 ÞÓRARINN SIGURÖSSOM Hitabylgja í Evrópu varð 380 roanns áð bana. Sumír svtftu s"g lífi,.a&rtr frömdu mwi. Fréttastofur haía undanfarið verið að athuga, hversu margir menn munu hafa farizt í Ev- rópulöndum af vóidum hitanna, er gengu yfir fyrr í sumar. Eftir því, sem næst verður komizt, munu um 380 manns hafa látrzt af völduHi hitanna, beint eða óbeint. Meðál annars dó mikill fjöldi af öldruðu og lasburða fólki. sém þoldi verr hitana en þeir yngri, enda þótt það þyrfti ekki að hafa neitt fyrir stafni eða vera mikið á ferli úti við. Ennfreriiui™bT5u margir bana vegna þess, að þeir gátu ekki hætt virinu, .þegav nauðsynlegt hefoi yerið að íeita skjóls, þegar hitar vorú mestir um hádeginn. _ í»á er bað eg útalið, að margir menii sturluðust 'af völduin hitanna og réðuv sumir sér bana, en æði ann- arra beindist gegn i>ei|h, sein umhverfis þá vom. Dæmi um þetta er sagt frá smáborginni Castel Tesino á ítalíu. Ungur maður varð-' skyndilega óður. er hann var ' á ferli unl götur bæjarins, gekk inn í .veitingastofu, þar sem hann tók upp skammbyssu og'' skaut í allar áttir, unz byssan v: r tóm; Þá hefði hahn-vegið .' •----- enil sætt fimm. " Ekkért land vestaji járri- tjftlds slapp alveg við hitabylgj - uría, en frettir éru óljósar að" ausia'.i, þótt sennilegt sé, 'að"' hitar hafi einnig orðið miklir þar. En skýrslari um manntjón- ið a ekki við þau lönd.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.