Vísir - 02.11.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 02.11.1957, Blaðsíða 8
Ekkert blað er ódýrnra í áskriít en Vísiir. Látið hann færa yðttr fréttir og annað lestrarefni heim — án fyrirhafnar af yðar hálfa. Sími 1-16-60. Laugardaginn 2. nóvember 1957 I Munið, að þeir, sem gerast áskrifendur Vísis eftir 10. hvers mánaðar, fá blaðíS ókeypis til mánaðamóta. Óvíst unt ráðningu Fær- eyínga til íslands. Innflutningsnefná vili minnka gjald- eyrisyfirfærslur til þeirra. 1 Ekki er útséð , um ráðningu ftæreyskra sjómanna a íslenaikíí Kiskisldpin í vetur, en eins og 'tandanfarið verður að fá efleríít \.iimiiiiii, ef niikill liluti sidpa- »tólsins á ekki að liggja í höfn wegna manne'klu yfir aðalveiði- -iiii;iuii. Samningar hafa staðið undan- 'farið milli Landssámbands ísL tötvegsmanna og Færeyinga og jhefur íulltrúi þeirra, Éflendur Patursson dvalið hér í þessum erindum. Að þvi er' Visi váf skýrt frá í gær h'efu'r náðzt sairíkomu- tyag milli L.I.Ö. og sjomaríríasairí- ' fáká í Færeyjum með iitlum J'tbreytingum frá þyi er var í fyrra, en áförm Irínfluthingsr ''SkrifstofUnnar um að skera nið- 1%\V gjaldeyrisyfirfærslur til Fær- "feyinganna, sern hér kurína. að starfa, hefur kömið i vég fyrif að sjómennirnir hafi fengizt til að ráða sig. Endáríleg 'ákvörðun ' tarí gjaldeyrisyf irfærslur hef uf ékki erírí verið'tékín. ^Færeysk blöð hafa skrifað all- 'Shikið. um það ,að seinagangur ''fef i. verið á ylirfærslum til Fær- séyinga og hefur það m. ál verið :' érindi Erlendár.. , Patúrssonar '¦'• liingað að kyrína séf þau mál og 'íá því framgengt af yfirfærslur -'gengju greiðar en verið hefur. öftlega hefur verið i'átið i það skína að færeyskir sjómenn ættu fcér fúlgur fjár, sem ekki fengj- "Ust yfirfærðár.' Var tekin af þessu stikkprufa og sýndi það sig að upphæðin, sem liggur áð jaínaði er um .1,3 milljónir alls. 'Liggja upphæðir þá hjá þessum áðilum, útgei-ðarmönnum, L.Í.Ú., Innflutningsnefnd eða banka. — Yfirleitt tekur yfirfærslutíminn ekki nema 12 til 14 daga, sagði talsmaður L.l.Ú. við Vísi. Þegar 'tekin hafa verið dæmi um yfir- færslu eru þau venjulega valin af verri endanum, eins og oft vill verða, þegar um beinan áróð- ur er að ræða. Það er því aðeins 'lítið brót af vinnulaunum, sem liggur og bíður yfirfærslu hjá íslerízkurrí aðilum e£ miðað er við laun 1400 Færeyinga, sem voru hér.starfandi á vertíðinni í fyrra. Moskvi. Haniibal fil Hannibal Valdimarsson, ráð- herra, Skeggi Samúelsson og Stefán Ögmundsson hafa þegið boð " Ráðstjórnarinnár áð ýéra viðstaddir hátíðahöld í Moskvu í tjlefiii af býitingaráfmæiinu. :Légg]"a félágarnir áí'stað^í dag. Athyglisvert siglingatæki, ! Til sýningar verður næstu ðaga á Hverfisgötu 50 sjónnæríi ' ffadiomiðunarstöð. Tæki þetta er ifengið að iáni í Svíþjóð en er Iramleitt í Japan og er fyrir margra hluta saldr athyglisvert. Blaðamönnum var í gær boðið að skoða radiomiðunarstöð er nýlega var á sýningu í Kaup- mannahöfn. Er hún framleidd í Japan og er á margan hátt hið snerkilegasta tæki. Þarf ekki anríað en hafa samband við ein- íiverja sendistöð hvort heldur er fitvarpsstöð, radióviti eða talstöð. Kemur stefna' stöðvarinnar þá, iíram á tækinu og hægt er að stýra eftir henni "\ ¦ ¦ i—Or.f-' 'M) Svíar sigrialu í SUi Nýjar fréttir í stuttu máti. r; Óstaðfestar fregnir, sem borisl hafa til Belgrad, að Zhukov muni verða fengið í hendur hernaðarlegt starf, sem ekki sé mikilvægt, Svo er þó að sjá, að framtíð hans sé enn til umræðu á æðri stóðum. > Myndir af leiðtogum kom- múnista í Moskvu, sém stillt hefur verið upp viða um borgina er nú verið að taka niður fyrir byltingarafmæl- ið. Þar á meðal eru myndir af Krúsév, Mikoyan og Búlganin. Aðeins myndir af Lenin eiga að standa eftir. r Bretar hafa afhent Ceylon Jhernaðarlegan flugvöll, og bar Bandaranika forsætis- ráðherra mikið lof á Breta, er hánn tók við fiugvellin- um. Flelrí neiii læri ai gera fniiirdufl évirk. Ehii'hh eða fleiri menn á hwerjtssn fogara læri það. Nauðsynlegt ér, að fleiri meiui læri að eyða tunílurduflum toér á lanði en louuia það nð. Var mál þetta rætt fyrir' nokkru á 18. þingi Fármanna- ög fiskimannasambands íslands, og gerði það svoWjóðandi sam- þykkt 18. þing FFSI beiríir þeirri á- skðrun til Skipasköðunárstjórá og Landssambands ístenzkra at- vegsmanna, að Wutast verði til' um að fleiri mönnum vérði kenrít' að eyðileggja tundurdufí, en ver- ið hefir. Þá verði athugað hvort aukið öryggi telst í því-iað meríri, 'einn eða fleiri af áhöfríúm togár- arina, værumeS sérþekMhgu á eyðingu tundurdufla. 'S'rði þá ts'om kennsla í því tekin upp við Stýrí- mannaskólann. Greinargerð. ; . Reynslan eftir styrjöldina hef- ir orðið sú, að mjög oft kemur fyrir að togarar fái tunurduilí vörpuna, enda vitað að mjög mun skorta á að fullnaðarhreins- un hafi -farið fram á duflásvæo> ununi hér við land, Það er hreta hending hvort ekki hlýst stórslys af, þegar drápstæki velta úr netinu á þil- farið. Virðist þvi fyllsta ástæða til að um borð séu menn með sérþekkingu á því- hvernig hættú minst sé að meðhöndlá þaurþár til er þau hafa verið gerð óvirk. Ef : til vill mundi verða rríeiri hætta fyrir sMpshöfnina, éf turiÖ! rurduílin yrðu gerð óvirk á mið- unum, því þá kynni áð vefá þannig að rskipshöfríin ' yrði að vera um borð á meðán. Vér leggjum ekki til að, slikt vérði gjört, heldur er æflun sú að til staðar á skipinu væru menn með sérþekkingu, sem gætu meðhðnd lað duflin á meðan að skipinu væri haldið í var, þangað sem I Reyk3av,k ,er h^pur^if-^m áfram^Ennfremur með hlið- aðstæður værutil< a8 ^g^ mðarstjora, sem að, undan- ^sjon af því að borizt haia nokk- al]ar nauðsyrilegar varuðarráð. "fornu: hefur oðrum monnum urar ríýjar kærur á hendur stafanir Þár færi fremur gert umferð ótrygga manni þéssum fyrif framan- með gálauslegum aksíri og vald greindar sakir hefur nú verið ið árekstrum og jafnvel meiðsl-, höfðað mál gegn honum til Mál höfðaft á atvininibil stjóra fyrir óaogæzhi. Líkur til að margir Sigurvegarar » imorfæríútum' sundkeppninni sem fram fór Y' ^ er f ráði að taka mál þess áð þessu sumar voru Simii ' (ara manna til athugunar af' Svíar; enda var bar um ;f^sK ^álfu löggæzluvaldsins oghöfða aukningu þátttöki að ^ál á hendur þeim til refsingar pg sviftingar ökuréttinda. Nýlega var fyrsti bifreiðar- stjórinn sviftur ökuleyfi af þessum sökum til bráðabirgða lega ræða. Þátttakan var sem héf segir Danmörk Finnland ísiand .. Noregur Svíþjóð 28130 121168 24631 46027 2352Ö5 ísland hefur samt pálmann í urís dómur fellur í málinu en sá dómur ef væntanlegur bráð- lega. ' Nú hefur mál verið höfðað á hendur öðrum bifreiðarstjóra höndunum þegar miðað er, við • og er þar um að ræða leigu- fólksfjölda. Af íslendingum | bílstjóra. Hefur maður þessi syntu 15,2 af hundraði, af Svíum 3,2 Finmun 3, Norð- mönnum 1,4 og Dönum 0,6. Alls var synt á 73 sundstöð- um á íslandi þar sem voru heitar laugar, enginn synti í sjó. með of hröðum og gálauslegum akstri orðið valdur að allmörg- um árekstrum og meiðslum á fólki. Mest hefur borið á þessu á undanförnum tveimur árum refsingar og sviftingar öku- réttinda. Seinna er svo hug- myndin áð taka fleiri menn, \ sem svipað er ástatt *um og sækja þá til sakar. Er nú til at- hugunar hjá Sakadómaraem- bættinú mál nokkurra bifreiðar stjóra, senjjþótt hafa sýnt helzt til mikla óaðgæzlu og skeyting- arleysi í akstri og má búast við í að fleíri eða færri'þeirra verði sviftir ökuréttmdum. , svo aðgerðin fram stráx, en $kiþið gæti syo haidið á veiðar afturi Þá viljum vér benda á að ætlunin er að menn með sérþekkingu verði úr nópi skiostjórnarmanna. Samningar Rússa og Sýrlend, inga úm efnáhagsaðstoð verða úndirritaðir í Damaskus í dag. Ekki er kurínugt með vissu um einstök átriði samninganna, en talað hefuf verið um lán með 2Yz% vöxtum, er greiðist i á 12 árum, að Rússar leggi járn {brautir, byggi orkuver o. s. frv„ Þessa bék æftu allir að lesa! íðbyltkgin í Ungverjalandi" er eftirtektarverð bók. Fær ekki ökuleyfi ævitaigt Ók öivaior og réttindalaus, stal bíl, rakst á og fór Irott af árekstursstað. - í fyrradag var í Sakadómi Vernharður Reykjavíkur kveðinn upp dóm- Bjarnason frétti af þessu tæki og «r í máli manns sem gerzt hafði förá séf til Svíþjóðar og fékk það samtímis brotlegur við mörg að láni hjá umboðsmönnum hins lagáfyrirmæli, japanska fyrirtækis. Mun það I vera til sýnis að Hverfisgötu 50 ' Hafði maður þessi verið á- [(radipvefkstæðinu) fyrir stýri kærður fyrir ölvun við akstur, menn, skipstjóra óg útgerðar- j bifreiðakastur án réttinda, iihenn til þriðjudags næstkom- nytjastuld á bifreið, óaðgæzlu andi.' Urríboð fyrir tækið hefur við akstur og fyrif að hverfa Jiýstofnað félag Rádiomiðun s.f,' brotf af árekstrursstað án þess og þykir ábyrgðarhluti ¦ að láta forlagi Atoienna b6kaféiagsins mann þenna halda ökuréttind- Mkim ..E'JöðbyiÖBigm í Ungverja- lamdi". Bók þessi er eftir danskan blaðamann. Eirik Rostbðll, sem fór til Austurríkis, þegar bylting- in var fyrir stuttu hafin í Ung- verjalandi og flðttafólk streymdi yfir landamærin til Austurríkis til að forða sér undan hersveit- um Rússa, Fyrir sJtesmimista er komin út hjá ur eru þær sannar. Þess vegna ætti hver maður að gera það að skyldu gagnvart sjálfum sér og að tilkynna um óhappið eða gefa sig fram. Áður hafði þessi sami maður Rostboll fór um flóttarnanna- búðirnar og gaf sig á tal við hlotið dóm fyrir tilraun til flóttafólkið, sem sagði honum aksturs bifreiðar undir áhrif- frá ástæðúm sinum, fortíð sinni um áfengis. í Ungverjalandi undir stjórn Maðurinn var dæmdur í kommúnista, framkomu þeirra tveggja mánaða varðhald, ó- 'gagnvart alþýðu manna, kjðrum skilorðsbundið og sviftur rétti sinum og þar fram eftir gðtun- til þess að öðlast ökuleyfi ævi- langt.Þá var honum ennfrerrí- uf gef t áð greiða sakarkostnað. iim. Það era átakaniegar lýsingar, sem fylla þessa bók, og því mið- samvizku sinni, þjóð sinni og æskU hennar, að lesa þessa bók og Iæra af henni. Varðarkaffi í kl. 3—5 Valhöll í siðdegís. dag

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.