Vísir - 02.11.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 02.11.1957, Blaðsíða 1
17. árg. Laugardaginn 2. nóvember 1957 258. tbL m mmm Leðurblaka handsösttiil 1 Selvogi 8. okt. sl. Er af tégund, sem er algeng í Kanada og nyrzt í Bandaríkjimum. Óvenjulegur ; gestur kom tU þvV kalla tegund þessa hrím- iUkfærir vegír á landimi niii 9500 km. að lengd. Ægir fer í síldarleit. Síldarléit hefur legið riiðri nokkurn tíma m. a. végna ótíð- Alls vorit byggðar 46 brýr í sumar og heildarlengil þeirra 954 metrar. Viðtal við Sigttrð Jóhannssoii vegamálastjóra. Láta mun riærri áð á þessu f énu ef jafnt varið til nýbygg- ári hafi verið varið um 75 inga vega sem til vegaviðhalds. •ftmdsins i4>yrjurí' siðasta mánað- rir — léðurblaka vestan frá Kanada eða Bandaríkjunum. Ér frá þessú sagt í nýútkömnu hefti af Náttórufræðingnum á þessa leið: Leðurblaka haridsömu?.'í Sel- Togt . .;.''., ^.Q' Laust fyrir kL 6 .síðdegte þriðjudaginn 8. þ. m. .(okt.,1957) var Helgi Guðnason, Þorkels- gerði í Selvogi, að hyggja að;fé sínu, og lá leið hans þá um tún- in hjá Bjarnastöðum, en sá bær er nokkru austar í Selvogi en Þorkelsgerði. Gekk Helg i þá . fram á kvikindi eitt allófrýnilegt, sem lá í grasinu fyrir fótum hans. Þar sem Helgi bar ekki kennsl á dýr þetta, hélt hann rakleitt heim að BjarnarstÖðum og gerði Sigurlaugi bónda Jóns- syni á Bjarnastöðum aðyart um meinvætt þennan. Brá Sigurlaug- ur skjótt við og hélt á vettvang og tókst honum að handsama dýrið. Varð honum ljóst, að þetta var leðurblaka, og bar hann hana inn í bæ og setti í fötu með heyi. og strengdi dúk yfir. Síð- degis næsta dag tilkynnti Sigur- laugur mér símleiðis um fund þennan, og á fimmtudaginn hélt ég. suður í Selvog til að sækja dýrið. Það hafði i fyrstu verið blautt og alldasað, en hresstist brátt, og þegar ég kom að Bjarnastöðum síðdegis á fimmtu- daginn og fór að athuga dýrið, flaug það upp úr fötunni fram og aftur um stofuna á Bjarna- stöðum, áður en okkur tókst að ná því aftur. Nánari athugun hefur leitt i Ijós, að þetta er amerísk leður- blökutegund. Hið visindalega heiti hennar er Lasurus Cinere- us, en enska (ameríska) heiti hennar er Hoary Bat. Háralitur | dýrsins er gulbrúnn, en hárin eru hvít eða hvítgrá íoddinn, og dýrið sýnist þvi vera hélugrátt. Af þessu er enska nafn tegund- arinnar dregið, en hoary þýðir hélugrár eða hæruskotinn. Mætti blöku á íslenzku. Hrimblakan er frémur stór leðurblökútégúnh eða á stærð við stærstu leður- blðkur Evrópu. Lengd Selvogs- blökunnar mældist 13i6 cm (þair af halinn 6.1 cm) og vængjahaf- ið 38,5 cm. Hrimblakan er nor- ræntégund, sem í Ameriku er al- géhgust í Kanada og norðurríkj- um Bárídaríkjanna. Hún er far- dýr, sem leitar suður á bógihn 'á Vetvirría, jafnvel suður til Mexi kó. Þetta er ekki í fyi'sta skiptí,- sem leðurblaka hefur náðst hérá landi. Um miðjan október 1943 yar leðurblaká handsömuð á Hyoli í Mýrdal, og önnur við; höfnina í Reykjavík í ágúst 1944 (sbr,. Náttúrufr., 1943, bls. 153, bg 1944, bls. 143). 1 bæði skiptin var uríi' ameriskar tegundir að ræða, ög sú sem náðist í Mýr- Framh. al 5. sdðu. ar. Áhafnir nær allra reknetá- bátanna hafa verið afskráðar• og ríetin tekirí í land. Aðeins eínn bátur á Akranési og nokkrir á Stíðurnesjum halda enrí"áhöfn- urti síríum skráðum. Bátárnir fará út í kvöld með réknetin. Engár fregnir hafa borizt ný- lega af sttd. Ægir fer eirínig í síídarleit í dag éðá á mörgún. Einskis rríá láta ófreistað að firína síld éf húrí ér tíl á til- tæiiilegum miðum. Bandarísk aðstoð við Póllandi f gær hófust í Wáshington a«S riýju umræður um efríahags- aðstoð við Pólland. Var birt um þettá tilkynning frá utanríkisráðuneytiriu, M. a. verður rætt um aukin káup Pólverja af umfram birgðum Bandaríkjanna af landbúnað- arvörum og greiðslutilhögun. Fyrri samkomulagsumleitanir leiddu til þess, að Pólvef jar fengu efnahagsaðstoð að upp- hæð 95 millj. dollára, og fengu þeir baðmull, hveíti o. fl. á grundvelli samkomuiagsins, sem þá var gert. milljónum króna til vega og brúa hér á landi. f viðtali sem Vísir átti við í fjárlögum fyrir þetta ár er 33 millj. kr. veittar til vega- viðhalds í landinu, þannig að Sigurð Jóhannsson végaríiála- alls verja fíkissjóður og sýslu- stjófa fyrir skemnistu tjáði '¦íélögin um 56 milljónir króna hann blaðinu að á þessu ái'i ^ nýbygginga véga og vega- háfi' verið byggðar 46 brýr, viðhalds. stærfi" og smæfri á landinu. , . Sariiarilögð lengd þ'éifra ef Akfæfir vegir 954 metrar, eða allt að því 1 9500 km. kílöríietri, endá éfu bfúar- TttiasÍt ~a +„i•„ ^* i_c • v ,, ,. * „ . Liklegt ma telja að akfænr framkvæmdir með allra mesta „^„f, - , ¦,- - . i* ,i.¦¦-, , vegir a landanu seu nu sem motiiar. ríæst 9500 kílómetfar,%n hér er) Af brúm, seni byggðar hafa þó.ekki um ríákvæmar tölur verið fyrir fé á fjárlögum eru að ræða. Vitað er hinsvégar 25 brýr af stærðinni 4—10 að u^ s.i. áramót voru akfær- metrar og 19 brýr sem érU ir þjóðvegir á íslandi samtais lengri en 10 metrar. Heildár- um 7150 km., þar víð bætast |köstnaður við þessar. brýr er fjallvegir að lengd 400 km., og (Uríi 11 milljónir króna. Aúk >x ársbyrjun 1955 var vitað að þess hafa tvær brýr, brúin akfærir sýsluvegir voru um yfir Hvítá hjá Iðu og Jökulsá í i600 km. að lengd. Þá koma Axarfirði verið byggðar fyrir fé hreppavegir, sém riú orðið erui brúarsjóðs, samtals að upphæð nær eingöngu heirríreiðar á 7.8 millj. kr. Alls hefur því" einstaka bæi, en um saman- vérið: varið nær 19 millj, króna iagga iengd þeirra eru ekki til brúa á þessu ári, en þar í neinar tryggar tölur til. Hins- er innifalið bæði stál og timbur vegar þykir ekki fjarri lagi að sem keypt hefur verið til Lag- aætla iengd þeirra 400—500 arfljótsbrúarinnar og ætlað er knl-) og þannig heildarlengd allra akfærra vegá á íslandi nota á næsta ári. sem næst 9500 km. Undanfarin ár hefur látið Lík finnst í herbergi. Talið að líkið hafi gefað legið þar allt að því mánuð áður en það fannst. f gærmorgun fanst látinn leigu í húsi þessu fyrir röskum maður í herbergi í húsi einu við mánuði, og mun hann ekki svo Hverfisgötu og telur lögreglan vitað sé, eiga nákomna ættingja að hugsanlegt sé að líkið hafi hér í bænum, né aðra sem hugsa legið þar allt að fiví í mánuð. um hann. Þarna er um að ræða ein-j Rétt eftir að maðurinn kom stæðmg, sem tók herbergi á, f húsið fór husráðandi úr bæn. um og hefur verið fjarverandi þar til í fyrradag. Var því þá Veitt athygli að ódaun mikinn lagði frá herbergi leigjandsins og þótti ekki einleikið. Var lögreglan þá kvödd til og opn- aði hún herbergið. Lík manns- ins fannst þá þár inni og all- mjög tekið að rotna, erída ekk- ert til mannsins spurzt vikum saman. Telur lögreglan 'niöguleika vera fyrir því að líkið hafi leg ið þarna állt að því í mánuð. Fundnr í öryggis- ráði. Öryggisráð Bandaríkjanna kom saman á fund í gær í Washington. Eisenhower var í f orsæti. Fundinn sátu Harold Stassen, ráðunautur forsetans í afvopn-' unarmálúm, Strauss form.. kjarnorkuráðs, landvarnaráð- herrann og ráðherrar, sem fara með mál landhers, flughers og;. flota. I 56 millj. kr. til vega í ár. Á þessu sumri hefur verið'nærri að ÞJóðvegakerfið hafi varið 18.3 mfllj; króna til ný- lengst árleSa um 10°—150 km- bygginga vega eða nýrra Má ^^t telja að svo hafi þjóðvega og er þetta bæði einnig verið í sumar, en ekki fjárlagafé og fé úr benzín- er enn buið að fa heildaryfirlit sjóði. Þá hefur verið veitt til um len£d einstakra nýbyggðra sýsluvega 2.5 millj. kr., en allt vega, að því jafn háa fjárhæð leggja sýslurnar á móti. En sýsluvega Framh. á 7. síðu. Umræðu alisherjarþingsins um Sýrland og Tyrkbnd lokiðw Framkomnar tillögur voru afturkallaðar. Sýrland afturkaJIaði í gær til- lögu sina um skipun alþjóðar- nefndár til þess að fara tU landa- mæra Sýrlands og Tyrklands á vegum Sameinuðu þjóðanna i athugunar skyni. í byrjun fundar allsherjar- þingsins í gær skoraði fulltrúi Indónesíu á Sýrland og Tyrk- land að leysa málið af velvild og skilningi, en fulltrúi Noregs tók fram af hálfu þeirra sjö þjöða, sem stóðu að tillögunni um að leggja málið í hendur Hammarskjölds, að þeir mundu draga sína tillögu til baka, ef Sýrlendingar afturkölluðu sína. Leysist málið þaiínig með þessu samkomulagi. Tekið var fyrir næsta mál á dagskrá, og eftir stuttar umræður, var fundi frestað. „Vér viljum lifa I friði". Kuwatly forseti Sýrlands stakk fyrstu skóflustungunni í gær fyrir utan Damascus, ter þár vár hafin ný virkjagerð. „Vér stöndum hér til varnar landi voru, en vér vujuríi lrfa i friði".

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.