Morgunblaðið - 08.12.1931, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 08.12.1931, Blaðsíða 3
M OKGUHBLABlÐ Hmimiliiiiiiii.Miiiii!iin:;,i!i!liiilil!lii!liiiliii'iiM!Mli: _ J^ílorgttttMaðtft Otget.: H.f. Arvakur, Ileyklavtk. §c RlUtJórar: Jðn KJartanaaon. {- Valtyr Stefanaaon. = Ritatjörn og afgreiB»la: || Auaturatrætl 8. — 81»! »00. = ?uglýalnffaatjorl: K. Hafber*. g AuKlýslngaakrlfBtofa: = Auaturatrætl 17. — Slml 700. E Helmaalmar: = J6n KJartanaaon nr. 741. = Valtýr Stefanaaon nr. 1110. j= E. Hafberg- nr. 770. . = Aakrlftagjald: = Innanlanda kr. 2.00 & manuVl. S Utanlanda kr. 2.60 & nánuBl. b f lauaaaðlu 10 aura elntaklB. ɧ 20 ura meO lieabðk. 5 wiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiniiuiiiB Bruni i Viðey. Hús verkafólksins breimur til kaldra kola. 1 fyrrakvöld kom upp eldur í liusinu „Glaumbæ" í Viðey. Þetta var stórt tvílyft timburkíis með kjallara uiulir, bygt á tímum Miljónafjelagsins, en seinna kafði verið gert við það viðbygging. — í»að stóð hátt og eitt' sjer. Þama var bústaður verkafólksins kjá Viðeyjarstöðinni, þess er átti keim- ili í eynni. Var þarna oft margt um manninn. aðallega ungt fólk, -og var þar stundum gttaumur mik- ill. Þess vegna var kúsið kallað „Glattmbær" og nafnið festist við það. Eldurinn magnaðist skjótt svo að ekki varð við neitt ráðið og brann kúsið til kaldra kola á atuttri stund. Éittkvað bjargaðist þó af kúsgögnum ú.r útbygging- unni, þar sem var íbúð Kjartans Eárussonar bókara kjá Kárafje- laginu. En fátt annað mun kafa bjargast úr kúsmu og er sagt að ráðskonan, sem bjó uppi á lofti. hafi mist alt sitt, og var það óvá- trygt. Húsið mun kafa verið vá- trygt sjerstaklega, en ekki er blaðinu kunnugt kve miMu uppkæð nemur. Talið er að kviknað hafi út «ofni. m » ?-------- Uerður 5ílöareinkasalan afnumin nú þegar? Á laugardaginn var sneri Tryggvi Þórkallsson forsætisráðherra sjer til formanns Sjalfstæðisflokksms, Jóns Þorlákssonar, og spurði kann að því, livort miðstjórn flokksins nnír.di vera því fylgjandi, að numin yrðu úr gildi lögin um einkasölu á síld, og tivoi't þing- menn Sjáí.fstæðisflokksins mundu á ])inginu í vetur greiða atkvæði með bráðal-ii'gðalögum, seni gefin yrðu út um þetta efni. Á ftuidi miðstjórnarinnar á •Jsunmulag var það ákveðið, að svara þessari fyrirspurn frá Tr. J'órliallssyni, þannig: að þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði með bráðabirgða- lögum um það efni, er til kæmi. Morgunblaðið kefir ekki fengið að vita, kvenær von er á bráða- birgalögunum uni afnám Síldar- einkasölunnar. Vonandi verður okki löug biðin eftir þeim. En þá er eftir að vita, kvaða menn verða valdir i skilanefnd- ina, tffl þess að gera upp þetta mikla þ.rotabu, Er mikið undir því komið, að vel takist valið á þeim mönnum, svo útför þessa afsprengis kins Að það væri vilji miðstjórnar. i pólitíska bandalags Framsóknar aS ögin um Síldareinkasöluna !og sósíalista, verði ekki dýrari en yrðu afnumin sem allra fyrst. — nauðsyn ber til. Miðstjórnin mundi stuðla að því,! Brotalöm á utanríkisstjórn Kínverja. Skangkai, 6. okt. United Press. PB. Settur utanríkismálaráðlierra, W Koo, kefir beðist lausnar. Sze að- fltvinnubótauinnan er byrjuð. Þjóðabandalaginu beðist lausnar liefir símað lienm <><>' frá starfi su fré Werður dregið úr þeim að mun' 1 gærmorgun var byrjað á atvinnubótavinmumi, en varð lítið úr sakir óveðurs framan af degi. alfulltrúi kínversku it.jórnarhmar j Tfckin verða fyrirþessi verk. Framræsla í Breiðkoltsmýri. Þar eiga 50 menn að komast að vinn- unni. Við bolræsi inni á Kirkju- sandi verða 20. Þá verður undir- búin götugerð á Barónsstíg frá nyja barnaskólanum, að Lands- spítalanum og á Vitastíg, frá barnaskólanum yfir Skóllavörðu- torgið. Við gatnagerð þessa verða um 40 manns Bráðlega verður byrjað á að gera grjótgarð frá Grandagarðin- ;irm og vestur að Vesturgötu. A Ideðsla sú að verða ytri brún Hringbrautar þarna. Sjór kefir brotið land þarna undanfarin ár. Einnig verðnr grafið fyrir vatns- Óg gasæðum í Asvalllagötu, og Hringbraut beggja vegna við kina nýju verkamannabústaði, þar verða um 40 manns í vinnu. Alls er búist við að 200 manns verði teknii- í atvinnubótavinnana á næstunni. T'nnið er 6 klukku- stundir á dag, fyrir venjulegt kaup. Dagkaupið er rúmlega 9 kr. liinn Wellington Koo. n vi ui ain íkisráðherra K'mvei'JR. Heimiiisiðiiaðaríielag Is ands. Hvennasuilið. smu, en svarað lionmn o^ íim hálda álVani Basel, 7 des. United Press. FB. Sjerstök ráðgjafarnefnd kom saman á fund í gær til undir- liúnings undir fund þann, sem í rauninni er þriðja ráðstefnan xim hernaðarskaðabæturnar. Talið er líklegt, að nefndin muní bera fram víðtækar tillög- ur á núgildandi samningum í ]þessum efnum og m. a. að dreg- ið verði að miklum mun úr ófrið- arskaðabótunum. Er ekki búist við, að þessi mál verði að fullu iil lykta leidd í þessum mánuði, «n framhaldsráðstefna verði haldin í janúar. Um leið og Baselfundurinn verður haldinn, kemur Jiggin- nefndin svokallaða á fund í Ber- lín til þess að ræða skuldamál Þýskalands. í nefnd þeirri eiga sæti alþjóða-bankamenn. Stúkan Verðandi keldur fund I kvöld klukkan 8. Eftir fund verð- ur kökubögglauppboð og kaffi- drykkja. Allur ágóðinn rennur J ÆJúkrasjóð. (']iiai)j.-kai-shek hei'ir lagT i'ast að lion- sUirt'i sínu, enda aafi hann liið fyista traust st.iórn- arinnar. Emnig er kigt fast að Koo að taka aftur lausnarbeiðni sína. Tollamál Breta. Stór farþegaskip. Engir sammngar um að svo stöddu. tollmál París, 7. des. United Press. FB. Fiir frakknesku nefndarinnar, sem fava áttí til London til þess að ræða innflutningstolllamál við bresku stjórnina, liefir verið frest- að, þar sem breskir ráðlherrar hafa k'itið ákveðið í ljós í ræðnm, sem þeir lijeldu í gær og fyrradag, að* eigi geti komið til mála að nokk- urir samningar verði gerðir um tollamál að svo stöddu. London 7. des. TJnited Press. FB. Hymans. utanríkismála váðherra Belgiu, kom kingað í gær, til þess að ra?ða innflutningstolllamál við bresku stjórnna. Camden, New Jersey, 5. des. United Press. FB. ,,Manhattan", stærsta farþega- skip, sem smíðað hefir verið í Pandaríkjunum, var hleypt af stokkunum í dag. Skipið er smíð- að af „New-York Shipbuilding Company", og er 30.000 smálest- ir. Annað skip, af sömu stærð, er aformað að smíða hjer. ,,Man- hattan" er 705 fet á lengd og getur flutt 1300 far]>ega. Áætl- aður hraði skipsins er 20 hnút- ar. Kostnaður við smíði skips- ins mun vera um 10 miljónir dollara. „Manhattan" er fyrsta farþegaskip, sem smíðað er í Bandaríkjunum síðan árið 1897, til siglinga á norðurleiðum At- lantshafs. — „Manhattan" brenn ir olíu. — Sjómannakveðja. FB, 7. des Famir tfl Englands. Kveðjur. Skipverjar á Andra. Vð loknum bæjarstjórnarfundi a fimtudaginn kvaddi frii Aðal- björg Sigurðardóttir sjer hljóðs. Kvaðst hún vera með skilaboð til bæjarstjórnarinnar frá Heimilis- itna'ðarfjelagi Islands. Fjelag þetta hefði fengið kúsnæði kjá bæjar- stjórn í nýja barnaskólanum til að hafa þar námskeið og kenna kús- mæðrum að kagnýta gömul föt og a'lla afganga til þess að gera úr nýja klæðnaði fyrir börn sín. Nú væri þessu námskeiði lokið og vildi fjelagið mælast til þess, að bæjarfulltrúarnir kæmi þangað upp eftir á föstudagskvöldið og æi það með eigin augum kver árangur kefði orðið af þessu nám- skeiði. Kl. 8 á föstudagskvöldið áttu bæjarfulltrúarnir að koma þangað, en svo uudartega bi'á við, að eng- inn þeirra kom nema þær könurn- ir frú Aðalbjörg og frú Guðrún Jónasson. Sýnir slíkt allmikið á- kugaleysi, þar sem um jafn-þýð- ir.garmikinn fjelagsskap er að ræða og Heimilisiðnaðarfjelagið, f.jelagsskap, sem bærinn kefir sjálf ur viðurkent að væri góður og þarfur, með því að greiða götu kans. En þegar f jelagið býður bæj- arfulltrúunum að sjá kvert það starf sje, sem bærinn hefir stutt, þá vilja þeir ekki sjá það. Þetta er ekki rjett. Námskeio það, sem Heimilisiðn- aðarfjelagið hefir nú haldið, var eingöngu fyrir htismæður, eins ög áður er sagt. Frumkvæðið að því átti formaður fjelagsins, frú Guð- rún Pjetursdóttir, Skólavörðustíg 11, og kafði kún allan veg og vanda af því kvernig það fór úr kendi. Stóð námskeiðið í þrjár vik- ul* samfleytt, eða rjettara sagt 21 kvöld frá kl. 8—10 og var kent 5 kvöld í viku. Kenslukonur voru tveer, frú Gnnnfríður Jónsdótth', kona Ásmundar Sveinssonar mynd liöggvara og frú Guðrún Ásmunds- dóttir, .Njálsgötu 4. Tieimilismæður þær, sem sóttu námskeiðið vortt um 20. Þeim var kent að sniða föt, kent að bæta alls konar fatiiað og kent að: kag- nýta alt sem til felst á keimili af gömlum og slitnum fatnaði, flík- um, sem börn eru vaxin upp úr, og notkæfum pjötlum úr ftdlorðinna fötum, sem eru svo slitin, að ekki er 'lengur hægt að ganga í þeim. Það er keimskunn og viðttrkend kagfræði, að nýtni er eins góð eða' betri keldur en fjáröflun. Og gam- all málskáttur segir, að ekki aje minni vandi að gæta fengins fjár en afla þess. En nú er það svo, að öllum fjölda kúsmæðra hjer í bæ ríðttr á því að fara sem drýgst með alt, er þær fá kanda milli. Og eigi á það síst við nú á þessttm aðsteðj- andi vandræðatímum. Enginn efi er á því, að allTur þorri kúsmæðra vill gera sitt besta í þessu efni, n margar skortir þekkingu til þess — attðveld og auðiærð ráð. Með þessu námskeiði hefir Heimilisiðn- aðarfjeTagið einmitt viljað bæta úr þessu, og konurnar hafa sýnt, að þær kunna að meta þetta og vilja færa sjer fræðshma í nyt, Og má hjer jafnframt geta þess, að þær hafa beðið Morgunblaðið að færa fjelaginu kærar þakkir sínar fyrir námskeiðið og segja að þær hafi verið ákafilega ánægðar með það. 1 nýjasta og besta sagan eftir Rafael Sabatini (liöfuud skáldsagnanna Astin sigrar og Drabb- ari), fæst nú í bóka- búðum. — Verð 4 kr. í barnaskólanum var td sýnis vmna kúsmæðranna á þessum tíma. Það voru um 90 mtinir aljs, aðallega fatnaður á kontu' og börn og flest af því unnið úr gömhrna flíkum og afgöngum, sem þær vissu ekki áður kvað þær áttu við að gera. Það var gaman að sjá allar konurnar þarna saman komn- &r og kve ánægðar þær voru. — Þarna áttu þær ljómandi falllega jólakjóla kanda telpunum sínum, regnkápur, frakka og alklæðnað kanda drengjunum, „matrosaföt", treyjur með rennilás, svuntm", kversdagsk.jóla, og ótal margt ann- að. Þær voru kýrar á svip er þær litu yfiv ]ietta. Það var skiljan- legt, Þarna köfðu þær sjá'lfar búið til bestu, nytsömustu og lagleg- ustu föt á börnin sín. Og þær gátu sagt með s.jálfuin_sjer: „Þetta hefj jeg sjálf gert, sniðið og saumað úr ýmissu, sem jeg vissi ekki áður kvað jeg átti af að gera. og var fyrir á keimilinu eins og kvert ann að rusk En nú kefir mjér verið kent að nota þetta, og nú á jeg nóg og ódýr föt kanda börnunura míntmi fyrst um sinn, og kann framvegis 'betur en áður að hjálpa mjer sjálf!" Jeg vildi .að bæjarftdltrúarhir hefði vevið þarna, Á. Samsteypnstiórn í EistlanAi. Riga 5. des. United Press. FB. Eftir samningaumleitanir sem stóðu yfir í vikutíma, hefir för- maður demokratiska miðflokks- ins, Skujeneer; myndað sam- steypustjórn. 1 stjórninni taka þátt: Kristilegir jafnaðarmenn, bændaflokkurinn, einnig lett- neski frjálslyndi flokkurinn, og kaþólski flokkurinn. Skujeneer er stjórnarforseti, en Karl Sarin utanríkismálaráðherra. —• Þing- ið hefir samþykt traustsyfirlýs- ingu til stjórnarinnar með 63:51 atkvæði. Jafnaðarflokkarnir og I smáf lokkarnir eru mótf allnir stjórninni og telja, að hún muni eiga skamt líf fyrir höndum. Fjallheimtur í Noregi. Norðmenn reka ekki fje sitt á f.iall og láta það vera þar eftir- Utslaust alt sumarið, eins og ís- lendingar gera. Menn kafa þar enn i seljum, og þangað er alt kvikfje, kýr og kálfar, lrindur og geitur, rekið um Jónsmesstdeytíð og ]iess gætt fram á haust. En það kemur þráfaldlega fyrir, að smalarnir missa sauðfje út úr köndunum og verður refum, úlfum og b.iörnnm að bráð. 1 haust hafa heimtur orðið með verra móti frá norskum selj* um, sjerstaklega í Guðbrandsdöl- um. Eftirleitarmenn, sem semTir hafa verið upp um fjöll og firn- indi þaðan, hafa fundið nokknra ræfla, sem tófan kefír f.jallað um.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.