Morgunblaðið - 25.10.1934, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 25.10.1934, Blaðsíða 6
6 JM.íO»íK fí GUNBLAÐIÐ M.s. Dronníng Alexandrine fer annað kvöld kl. 6 til ísa- f jarðar, Siglufjarðar og Ak- lareyrar. Þaðan sömu leið til feaka. Farþe^ar sæki farseðla í dag. - Fylgibrjef yfír vörur komi í dag. Hollendingar urðu næst fyrstir, Ameríska flugvjelin sú þriðja í röðinni í Astralíufluginu. Báðar flugvjelar urðu að nauðlenda í Ástralíu og töfðust við það. J0s Zimssö, Tryggvagötu. Austurstræti 20 I dag; Svínakótelettur Svínasteik með rauðkáli kr. Heitur ma^tur daglega railli ]2—2 og 7—9 ödýrasti og besti veitinga- "maísölustaður borgariniiar rljót afgreiðslu Encm ómakslau'i. 3 25. kl. Melbourne 24. okt. F.B. Parmentier varð annar í kapp- fluginu, en þriðji Turner. Flug- vjelar beggja eru komnar hingað pg lentu heilu og höldnu. United Presö. . London, 24. okt. FÚ. Hollenska flugvjelin náði til Melbourne sem nr. 2, kom þang að 19 stundum á eftir Scott ög Black, Turner og Pangborn komu þangað 2l/2 klst. á eftir holl- ensku flugmönnunum. Ef að þeir hefðu ekki neyðst til þess að lenda í Bourke í New South- Wales, þar' sem þeir töfðust í nokkrar klukkustundir, mundu þeir hafa orðið á undan hinum hollensku flugmönnum til Mel- bourne. Nauðlending Hollendinga. Hollensku flugmennirnir ljetu afar vel yfir viðtökum þeim, sem þeir hefðu hlotið í Albury town, þar sem þeir urðu að nauð lenda í myrkri eftir að hafa vilst í lofti. 1 fyrstu veittu þeir því eftir- tekt, að það var eitthvað ein- kennilegt við það, hvernig ljós- in í borginni leiftruðu, og eftir að þessu hafði haldið áfram nokkra stund, skildist þeinl, að það væri verið að senda þeim eiðbeiningar með morsemerkj- um um það, hvernig^eir ættu að lenda, og að alt ljósakerfi borgarinnar hefði verið tekið í notkun í því skyni, til þess að hjálpa þeim. harla nærri því, sem fyrir sjer hefði vakað, er hann lagði verð launin fram. Hann kvaðst ekki hafa óskað þess, að þotið yrði með tryllingshraða yfir hálfan hnöttinn, en sig hefði langað til að sýna, hvað raunverulega mætti framkvæma í loftflutn- ingum, Hollensku f íugmennirnir urðu alls að nema staðar 17 sinnum, þar í talið, þá er þeir urðú að nauðlenda í Albury. Sigurveg- arinn lenti aðeins 6 smnum, þar í talin nauðlending í nágrenni við Bagdad. Fjórða flugvjelin komin til Ástralíu. Fjórða flugvjelin, er þeir stýra Jones og Waller, kom til Port Darwin snemma í morgun, og fór þaðan stuttu síðar. Hún varð að nauðlenda í Mount Isa, um 120 km.. fyrir vestan Clon- curry í Queensland, sem þýðir það, að hún hafði komist rúm- lega hálfa leið frá Port Darwin til Charleville. Mun hún ekki geta lagt af stað aftur fyr en með morgni. Mac Gregor og Walker, ástr- ölsku flugmennirnir, sem eru hinir 5. í röðinni, voru í Bata- via er síðast frjettist. Mj ólkurverðlagsnefnd ræðir um mjólkurverðið* TiHögur iim að lækka verðiðT mii 2 aura á lítra. Mjólkurverðlagsnefnd hefir setið á fundum undanfarna daga til þess að ræða um mjólk- urverðið. 1 nefndinni eru þeir Páll Zophoníasffon (form.), Ólafur Bjarnason í Brautarholti, Guð- mundur Eiríksson bæjarfulltrúi, Guðm. ' K. Oddsson bæjarfull- trúi og Sigurgrímur Jónsson í Holti. Tillögur hafa komíð fram í nefndinni um lækkun á mjólk- urverði. Hefir verið stungið upp á, að það yrði lækkað um tvo aura á lítra. En atkvæða- greiðsla hefir ekki enn farið fram í nefndinni, svo engar á- kvarðanir eru teknar í málinu Einhliða lærdémur gefur öfgastefnum byr. Önnur frægðarflutf. Agætt nýslátrai? ærkyöt i heíítim kroppum á 30—50 aara 7« kg. Sláturfjeiagið. Nýr mör, tiý tólg. KLEIN, Baldursgðtu 14. Sími 3073. London, 24. okt. PU. Ýmislegt ségir af flugmönn- Kappreiðavöllurinn, sem þeir um þessa dagana, auk þeirra, er lentu á var upplýstur með bif-. taka þátt í kappfluginu. Þess reiðaljósum. For var ákaflega , var getið, að Fitzmaurice kapt- mikil á honum, sakir vætu, svo ' einn, er stýrði flugvjel írsku að hundruð manna þurfti til að veðreiðanna, hafi verið dæmd- hreinsa hann til, áður en þeir ur úr leik á síðustu stundu, gætu hafið sig til flugs að vegna ofhleðslu. Hann hefir nú morgni. fehgið skilríki fyrir því, að vjel hans hafi verið flugfær, með Farangur Og farþegar þessari hleðslu, og ráSgerir að skilið eftir. leggja af stað á morgun síð- degis, og taka þanttig þátt í Þeir urðu einnig að skilja eft- fiugínu { öðrum fiokki. ir farþegana og meirihluta far- gir Charles Kingsford Smith, angursins þar sem vjelin reynd- sem g j laugardag iagðj af stað Bræðingur Japana, Breta og U. S. A. á flota- ráðstef nunni. I.ondon 24. okt. F.U. j Sir Mkhaei Sadler, sem nýlega ; London, 24. okt.. FÚ. 1 jet al' stSrfum sem meistari í Fulltrúar Ameríku og Japana, Univernity College í Oxford, sagði á flotamálafundinum í LondoU, nokkrftr haiðorðar og eftirtektar- áttu fund með sjer í dag. — verðar setningai; í ræðu sem hami Yamamoto gerði stuttlega grein flutti um mentamál í London í fyrir tilögum þeim, er Japanar dag. mundu setja fram á næsta árs Hanri sítgði, að Oxford, sem hefði ráðstefnu. Það er álitið að ame- gert svo mikið fyrir trúarbrögðin, rísku fulltrúarnir muni senda nútímavÍKÍTjdift og þekkinguna á skýrslu um þessar viðræður til sígildum hókmentum, kærði sig Washington, þegar fyrirætlanir kollótta irm mentun. Hann sagði Japana hafa verið ræddar í ein- að mei)i;imálakerfi veraldarinnar stökum atriðum, og því næst er væru atetaðar að springa og búist við, að Ameríkumenn geri bresta, eins og göturnar í Messina, grein fyrir afstöðu sinni. þegar þar vu-.rí jarðskjálfti. i Fyrsti fundur bresku og ame- Ennireœur sag'ði hann, að of ÝUfcv fulltrúanna verður ein- mikiJI og rinhliða háskólalærdóm- hvern tíma í næstu víku, ur væri orsök þess, hve stúdentar ----------—•-------—— flyktu«i iiú hvarvetna undir merki állskonár öfgastefna. Eng- land héíði, ef til vill, sloppið bet- .ur en flest önnur lönd, vegna þess hve íþróttalíf skólanna teygði menn tii heilsusamlegra frátafa, fra hhni liiginlega háskólanámi. ist of þung til; þess að hef ja sig til flugs, af því hve völlurinn var vondur. En af þessum orsökum mun ekki verða hægt að taka tillit til þeirra í öðrum flokki, með því að þess er krafist, að þá sje flogið alla leið með vissum þunga. Macpherson Robertson, upp- hafsmaður þessa kappflugs, og maður sá sem lagt hefir til verðlaumn, tók á móti hollensku flugmönnunum, er þeir komu til Melbourne. Komst hann svo að orði, að þó að þeir hefðu ekki orðið fyrstir og fengi engin verðlaun,' hefðu þeir komist frá Ástralíu áleiðis til Oakland í Caleforniu, hefir tafist í Suva á Fijieyjum. Þegar hann reyndi að komast af stað þaðan fjekk hann mótvind svo strangan að hann misti stjórn á vjel sinni, varð að lenda á sjó, og rann sjór inn í vjelarrúmið. 1 Suðurhöfum er Lincoln Ells- worth altilbúinn til þess að hefja fyrirhugaða 2650 mílna langa flugferð um lönd og höf í kring um Suðurheimskautið. Hefir vjel hans verið svo úr garði gerð, að á henni eru bæði flotholt, hjól og skíði, svo að hann á að geta lent hvar sem er. Ekkert samneyti við kommúnista segir verkamannaflokk- urinn breski. London, 24. okt. FB. Framkvæmdaráð verkalýðs- » ^ t flokksins hefir haft til athug- Unar brjef, sem kommúnistar Stórt sjúkrahúsahverfi °s óháði verkalýðsflokkurinn, í Bretlandi. fnd; verkalýðsflokknum. I brjefi þessu eru endurnyjuð London 23. okt. FÚ. tilboð um gamfylkingu verka- Nálægt Birmingham í Englandi jýggjns. — Framkvæmdaráðið er níi verið að byggja sjúkrahúsa- akvað ag halda fast við ákvörð- hverfi, á 150 ekrum lands sem til un þá) sem tekin var a fulltrua- þess hafa vcrið gefnar, og lagði fun(iinum í Southport fyrir Prinsim. af Wales hornsteininn að skömmu, þ. e. að hafna tillög- aðalbjggingutiíii í dag. Ault al menns sjukrahúflfi eiga að vera þar sjúkrahús fyrir sjerstaka sjúk- dóma: t. o1. nef-, eyrna- og augna- sjiikdómfi. sjerstök fæðingarstofn- un, o. s. frv. Einnig heimili fyrir hjúkrunarkonnr og lækna, og loks læknaskóli, og heimili fyrir lækna- skólanema. Alt þetta á að kosta um la/4 mit.ión Nterlingspunda. um um samvinnu við kommúrr-- ista.* (UP.). „Daily Hérald" er óáreiðanlegt blað. Berlin, 24. okt. FÚ. Enska. jafnaðarmannablaðið Daily Herwld, slíýrði nýlega frá því í'grein, að Japan og Þýskaland hefðu gcri. mcð sjer leynilegan hern aðarsamning. Japanska hermála- ráðuncytið hefir nú gefið út opin- bera yfirlýsingu um, að el?kert sje hæft í þésáári fregn. Nýtísku kafbátur. ¦ Berlin, 24. okt. FÚ. , í Cherbourg var í gær hleypt af stokkunum nýtísku kafbát, sem et eign franska flotans. Báturinn er 600 smálestir að stærð, 65 m. lang- ur og 5 metra breiður. Hann hefir eina 7% cm. fallbyssu, eina flug- vjelabyssu, og átta tundurskeyta- byssur. Hraði hans er 40 sjómílur ofansjávar og 10 sjómílur neðan- sjávar. Dýrt frímerkjasafn. London 24. okt. F.Ú. Pranskt frímerkjasafn, með frí~ merkjum hvaðanæfa úr Frakk- landi og nýlendum þess, þar á meðal frá hinni illræmdu Djð'fla- eyju, var selt í London í dag fptSl 10 þús. £.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.