Morgunblaðið - 21.08.1940, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 21.08.1940, Blaðsíða 7
Miðvikudagur 21. ágúst 1940 MORGUNBLAÐIÐ Ágúst H. Bjarnason 65 ðra í gær Síldveiðin heldur áfram Prófessor Ágúst H. Bjarnason varð 65 ára í gær. í tilefni •af því var honum og konu hans haldið fjölment samsæti í gær- kvöldi í Oddfellowhöllinni og sátu það nál. 100 manns. Rektor Há- skólans, próf. Alexander Jóhann- esson, stýrði samsætinu og flutti fyrstu ræðuna fyrir heiðursgest- inum. Gat hann þess, að próf. Agúst væri nú einasti kennarinn við Háskólann, er starfað hefði frá byrjun, eða síðan 1911. Heim- spekideild hefði nýlega einróma óskað, að hann hjeldi áfram störf- um við Háskólann, því að með 65 ára aldri væri mönnum heimilt að láta af embætti, en heiðurs- gesturinn væri enn ungur og með óbilað starfsþrek. Síðan rakti hann starfsferil próf. Agústs, gat rita hans, er hann hefði samið á unga aldri „Yfirlit um sögu mannsandans", er hefði haft geysiléga þýðingu á sínum tíma og oþnað glugga að Evrópumenn- ingunrii, enda hefði þessi rit verið lesin um land alt. Þá gat hann fræðirita hans og kenslubóka í sálarfræði, rökfræði og siðfræði, ennfremur hinna mörgu opinberu fyrirlestra hans; er hann hefði flutt við Háskólann í nærfelt 20 ár og hefði enginn háskólakenn- ari komist til jafns við hann um þessa starfsemi. Hann hefði verið ritstjóri Iðunnar í 8 ár og meðrit- stjóri Vöku í ,3 ár, ritað fjölda fræðandi greina í innlend og er- land tímarit og hefði auk þess unnist tími til að gegna skóla- stjói'astörfum við Gagnfræðaskóla Heykjayíkur um allmörg ár. I starfi sínu við Háskólann hefði hánn verið fyrirmynd annara um reglusemi og öll störf hefði hann unnið af alúð og samViskusemi, og væri Háskólanum því ánægja að minnast þess afmælis hans. Meðal annara ræðumanna voru próf. Sigurður Nordal, síra Prið- rik Halgrímsson, er mælti fyrir minni frúarinnar, próf. Árni Páls- son, er mælti fyrir minni barna prófessorshjónanna, Gunnlaugur Einarsson læknir, Guðm. Hannes- son prófessor, Ásgeir Ásgeirsson bankastjóri, de Pontenay sendi- herra, er talaði m. a. um hin frjálsu vísindi, í tilefni af ræðu er heiðursgesturinn hjelt, þar sem hann mintist á námsár sín í Dan- mörku, og hverra áhrifa hann hafði notið frá Harald Höffding •og Troels Lund. Tók heiðursgest- urinn þrisvar til máls. Hjalti Jónsson mælti fyrir minni Hákon- ar skógræktarstjóra. FRAWH. AF ÞRIÐJU EÍÐU — Síldin verður tekin til vinslu af íslensku skipunum, en keypt af hinum erlendu fyrir þetta ákveðna verð, 9 kr. — Búist þjer við, að síldar- flotinn haldi áfram að veiða, eftir að verðið á fersksíldinni hefir þannig verið lækkað? — Jeg tel ekki ólíklegt, að sum hinna stærri skipa 'hætti og fari á ísfisksveiðar. En við það rýmkast hjá verksmiðjun- um, minni töf yerður við af- greiðslu skipanna og bætir af- komu þeirra og vegur nokkuð upp á móti hinu lækkaða verði. Jeg tel því líkur til, að smærri skipin haldi áfram síldveiðum, a. m. k. meðan veiðin er eins mikil og nú, enda er hlutfalls- lega ódýrara fyrir þau að halda áfram, þar sem þeim hefir ver- ið trygð sæmileg afkoma með veiðinni undanfarið. — Búist þjer við, að veiðin standi lengi, ef ekkert lát verð- ur á síldinni? — Um það get jeg ekkert sagt á þessu stigi, svarar ráð- herrann. Það veltur vitaskuld fyrst og fremst á bönkunum, hve lengi þeir sjá sjer fært að lána fje til útgerðarinnar. Á hitt ber og að líta, að seinustu daga þessa mánaðar, i—, eða frá 25. til 30. — verða allir lýs- istankar verksmiðjanna orðnir fullir, nema á Hjalteyri, og kemur þá stöðvunin af sjálfu sjer, ef ekki tekst að fá tank- skip nógu snemma. Miklar von- ir eru til, að þetta takist, enda hefir ríkisstjórnin unnið að því af kappi um langt skeið, að fá slíkt skip. En, sem sagt, segir ráðherr- ann að lokum, alt er í óvissu um framhald veiðinnar, enda ber tilkynning verksmiðjanna það með sjer, að þetta gildir aðeins fyrst um sinn, eða þar til öðru vísi verði ákveðið. * Það er mjög gleðilegt, að eigi þurfi að stöðva síldveiðarnar, fyrst síldin er svo örlát við okk- ur, að hún er enn í þykkum torfum fyrir öllu Norðurlandi. Þótt útborgunarverðið fyrir fersksíldina hafi verið lækkað talsvert, þarf það ekki að koma að sök fyrir íslensku skipin, því að síldin verður tekin af þeim til vinslu. Gangi vel með sölu afurðanna, fá sjómenn og út- gerðarmenn uppbót síðar. Aðalatriðið er, að skipin þurfi ekki að hætta veiðum, og hverfa heim, meðan nóg er af síld á miðunum. Þetta er trygt, í bili, og því ber að fagna. Dagbók Næturlæknir er í nótt Páll Sig- urðsson, Hávallagötu 15. Sími 4959. : Nætnrvörðtir er í Beykjavíkur Apóteki og Lyfjabúðinni Iðunn. 50 ára hjúskaparafmæli eiga í dag hjónin Margrjet Sigurðar- dóttir og Guðmundur Guðmunds- son, Grettisgötu 70. Lúðrasveit Reykjavíkur leikur á Austurvelli í kvöld kl. 8V2, ef veður leyfir. Stjórnandi A. Klahn. Dtvarpið í dag: 20.30 Útvarpssagan: Þættir úr ferðasögum (V. Þ. G.). 21.00 ötroEkyartétt útvarpsins: Kvartete veftir Haydn (Op. 20, D-dúr). Vildi stöðva stóru skipin A fundi stjórnar Síldarverk- smiðja ríkisins í gær, bar Sveinn Benediktsson fram svo- hljóðandi tillögu, sem var feld: „Þar sem sjáanlegt er, að það síldarmagn sem síldarverksmiðj- urnar í landinu geta tekið á móti það sem eftir er þessarar vertíðar er mjög takmarkað, samþykkir stjórn S. R. að leggja það til við ríkisstjórnina, að hún gefi nú þeg- ar út bráðabirgðalög um að þau síldveiðiskip, sem stærst eru, sjeu látin hætta síldveiðum nú þegar og sje þar miðað við þau skip; sem úr einni veiðiför hafa landað 1000, málum eða meira. Hinsvegar sje haldið áfram að taka á móti bræðslusíld af hinum smærri skip- um og, afla þeirra miðlað á milli yerksmiðjanna eftir því sem þær geta tekið á móti honum". Auglýsing frá ríkisstjóroiniii Ríkisstjörnin hefir samið við bresku myntr sláttuna um að slá íslenska skiftimynt og mim vera von á henni hingað eftir ca. 2 mánuði. Með því að eins og stendur er hörgull S skiftimynt, en allmikið af henni mun liggja f sparibaukum þeim, sem bankarnir hafa selt, eru það tilmæli ríkisstjórnarinnar til almennings. að eigendur sparibaukanna leggi hið allra fyrsta innihald þeirra inn í bankann. Ennfremur eru það tilmæli til fyrirtækja þeirra, sem nota skiftimynt í viðskiftum sínum að nokkru ráði, að þau af hendi daglega í bank- ana alla þá skiftimynt, sem þeim er auðið að missa vegna viðskifta sinna. Umbúðapappír 20, 40 og 57 cm. rúllum fyrirliggjandi. Eggerf Kristfánsscm & Co. h.f. FLUGVJELATJÓNIÐ FRAMH. AF ANNARI SÍÐTJ sjeu samskonar og fullyrðingar þeirra um tjón breska flotans. Væru tilkynningar Þjóðverja rjettar um tjón breska flotans ættu Bretar nú ekki nema 4 kaf báta, 63 tundurspilla, 3 flug- vjelamóðurskip o. s. frv. Minningarorð um Hjálmar Eiríksson verslunarstjóra Með „Laxfossi" í dag verður flutt til Vestmannaeyja lík Hjálmars heit. Eiríkssonar versl- unarstjóra úr Vestmannaeyjum, en hann ljest að Vífilsstöðum þ. 18. þ. m. Hann var á besta aldri, eða um fertugt, er hann ljest, en háfði legið nokurn tíma undan- farið nokkuð þungt haldinn. Með honum er horfinn úr hópi ókkar yngri Vestmannaeyinga einn af okkar bestu drengjum, og mun hans saknáð, ekki einungis af aðstandendum hans og nán- asta vénslafólki, heldur öllum, sem á' annað borð nokkur kynni liöfðu af honum. 011 framkoma Hjálfars heit., látbragð hans og hegðan'Vár til fyrirmyndar, yfir- lætislaúsj : kurteis og hæglátur. líaiiii ; h'áfði' undanfarin ár veitt fóMÖoVraftækjaverslun Har. Ei- ríkssonar í Vestmannaeyjum og inti hann það starf af hendi með sinni álkunnu alúð og samvisku- semi í hvívetna. Með'HnáÍmari er í valinn fall- inn einn þessara tryggu, góðii, falslausu drengja, sem verða hvers manns hugljúfi, sem þeim kynnast, og sannarlega er jeg viss um, að skarð það, sem frá- Reykjavík - Akureyri Hraðf erðir alla^daga. .; :..3t3T«^» ¦W^. ___**• Z'*Á Bifrelðastoð Akuroyrar. Bifreiðastöð Steindórs Sími 1380. LITLA 8ILST0BIN UPPHITAÐIR BtLAR. Er nokkuð stór. Vegna farðarfarar verður búðin lokuO allao daglno á morgun. Marteínn Eínarsson & Co. _o. tMt*&: fall hans seint bætt. hefir valdið, verður O. B. mih ^ Það tilkynnist vinum og ættingjum, að jarðarför konunn- ar minnar, dóttur og systur, KATRÍNAR GÍSLADÓTTUR, fer fram föstudaginn 23. þ. m. frá heimili hennar, Beynimel 48, kl. 1.30. Athöfninni verður útvarpað. Karl Ó. Frímannsson. Oddný Oddsdóttir og systkini. Hjer með tilkynnist, að okkar hjartkæra móðir, HANSÍNÁ MÖLLER, andaðist að heimili sínu, Óðinsgötu 7, 20. þ. m. Fyrir hönd systkinanna. Vilhjálmur Sveinsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.