Morgunblaðið - 08.11.1944, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 08.11.1944, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ Miðvikudagur 8. nóv. 1944- Vetrarstarfsemi Iþróttafjelags Heykjavíku VSTRARSTARFSEMI Iþrótta- fjeiags Reykjavíkur er fyrir nokkru hafin og verður rekin B ' neíri krafti í vetur en nokk- OtU >inni áður, enda er fjelagið í öruin vexti. Morgunblaðið heí ir leitað frjetta hjá formanni f;e:agsins Þorsteini Bernharðs Syni og fengið hjá honum eft- irí'arandi upplýsingar. Eins og að undanförnu verða taka ágæt. Þorsteinn Gíslason kennir hnefaleikana í vetur. I tvö sumur hefir knatt- spyrnuflokkur æft á vegum I. R. S.l. sumar æfði Snorri Jóns- son stud. med. hinn góðkunni knattspyrnumaður, knatt- Davíð Sigurðsson f ¦ . eikarnir stærsti þátturinn í vetrarsíarfsemi fjelagsins og et..;. þeir æí'ðir í 9 flokkum, sem náríar tiltekið eru þessir: Fyrsti, annar og þriðji flokk u karla. Ennfremur „Old Boyg". Sumir öldungarnir erU nk reyndar ekki mjög gamlir aí árum. — Þá er kvenfólkinu Ingólfur Steinsson spyrnumennina og mun hann í vetur þjálfa þá innanhúss. — Snorri kennir og handknatt- leik kaiia. Ingólfur Steinsson, prentari, þjálfar handknattleiksflokk kvenna. Vonumst við I. R.- ingar eftir miklum árangri á sviði. knattleikjanna á næst- unni. i Þorsteinn Gíslason í þrjá flokka: Frúarflokk, fyrsta og annan flokk. Enn- fremur eru svo drengja og teipnaflokkur. Aðalkennari fje- ' írs er Davíð Sigurðsson. ¦— Farrr.aður fimleikanefndar er Sigúrður Steinsson. í fyrrahaúst hóf 1 R. kenslu í hnefaleikum og tók Þorsteinn Guðmundur líofdal GÍ3 . hnefaleikakennari að sje fcensluna. Mæltist þessi ný BM "•'.:.: vel fyrir og' varð þátt- Snorri Jónsson Islenska glímu er í. R. fyrir skömmu byrjað að æfa. Guð- mundur S. Hafdal, gamall og frækinn glímumaður, sjer um kensluna í þe^rri gnfein svo sem s.l. vetur. Undarifarin ár æfði Jónas Halldórsson sundkappi sunnd- menn I. R. Nú fyrir skömmu sigidi hann vestur um haf, til frekara náras. í fjarveru Jón- asar æfir Jón D. Jónsson sund- kennari sundflokkinn. Þá verður reynt að sjá frjáls íþróttamönnum fjelagsins fyr- ir þjálfun innanhúss í vetur. Það tók lengri tíma nú én venjulega að koma vetrarsarf- seminni af sað og olli því það, að erfitt ré^-ndist að ná til fólksins í blaðleysinu í október mánuði. En fyrst að verið er að taka um vetrarstarfsemina þá má lekki gieyma skíðunum. Gera I má ráð fyrir að sú starfsemi í. R. verði með sama fyrirkomu lagi í vetur og undanfarin ár. Og nú þegar hefir snjóað nokk uð þar efra. Verðlagsnefnd og úfgáiustarisemi A síðaslliðinu vori skrifaði jeg þrjár greinar í MorgunbL um framkomu verðlagsyfir- valdanna gagnvart útgáfustarf seminni i landinu. Síðan hefir verið hljótt um þessi mál og gætu menn af því dregið þá á- lyktun að áslandið í þessum málum hefði batnað. Því fer þó mjög fjærri að svo sje. Síðan verðlagssljóri tók í sínar hendur verðlagingu ís- lenskra forlagsbóka hefi jeg fylgst nákvæmlega með verð- lagningu hans jafnóðum og bækurnar hafa komið á mark- aðinn. Jeg verð að játa, að enda þótt jeg byggist við glundroða og handahófsframkvæmdum i þessum efnum, nafði mig aldrei dreyml um neitt likl því, sem á daginn hefir komið. Jeg mun nú með örfáum dæmum af :mý- mörgum sem fyrir hendi eru, færa þessum orðum mínum stað. Um það leyli, sem verðlags- ákvæði voru sett á islenskar forlagsbækur í desember í fyrra, sendi eitt af úlgáfufyr- irtækjunum í bænum frá sjer nýja útgáfu af Þyrnum, eftir Þorstein sál. Erlingsson, bundna í alskinn. Verð bókarinnar mun ekki hafa verið ákveðið fyr en eftir að við höfðum fengið vitn- eskju um að bækur okkar ættu að lækka Lverði um 20^0 frá morgni hins 15. desember. Út- gefandi gat því ákveðið verð bókarinnar svo háll, að hún, þegar búið væri að lækka hana yrði með því verði, sem hann ætlaði sjer að fá fyrir hana. ¦— Útgefandinn lætur síðan fram- leiða alt það, sem hann getur til jóla, að sjálfsögðu framleitt á dýrasta tíma, nokkrum dög- um fyrir jól í eftirvinnu og alt selst, sem út er sent. Nokkrum vikum eftir jól, kemur svo það, sem eftir er af upplaginu, en þá skeður það undariega, að bókin hefir hækkað um 25% í verði, með leyfi verðlagsstjóra Ein aðalröksemdafærslan, sem verðlagsyfirvöldin færðu fyrir meðferð sinni á bókaút- gefendum í desember 1943 var sú, að bókin Heilsurækt og mannamein var seld í rexin- bandi á 130 kr. og 90 kr. heft. Athugum nú nokkru nánar þessa bók. Hún er 47 arkir auk einnar arkar af litpi-entuðum myndum. Útgefendur bókar- innar hafa fengið alla bestu sjerfræðinga okkar í þessari grein til þess að Skrifa eða þýða hina ýmsu kafla bókar- innar og munu hafa greitt þeim ca. 30 þús. krónur í ritlaun. — Fyrir nokkrum dögum sendir útgáfufyrirtæki. hjer í bænum frá ajer nýja útgáfu af Heims- kringlu Snorra Sturlusonar. •— í formála bókarinnar segir, að fylgt hafi verið orði til orðs tekslanum í útgáfu prófessors Finns Jónssonar hjá Gade í Kaupmannahöfn. Útgefandinn hefir því alveg sparað sjer að greiða ritlaun fyrir annað en tveggja síðu formála. Ef við hinsvegar berum saman þessar tvær bækur sjáum við að í Heilsurækt og mannamein er ca. 10 % meira lesmál en í Heimskringlu og þeir, sem vit hafa á bókbandi, munu sjá, að enginn verulegur verðmunur á bandinu getur komið iil Eftir Finn Einarsson bóksala greina. Hvað gerir verðlags- J ingum að þeir í mörgum grein stjóri nú? Hann verðleggur Heimskringlu á 270 kr. i al- skinni, 180 kr. i shirtingsbandi og 140 kr. heft. Þó vita allir, að engin breyting hefir orðið á framleiðslukostnaði bóka á þssu límabili. Ef 130 kr. verð á Heilsurækl og mannamein haustið 1943 var svo hátt, að nauðsyn bar lil fyrir verðlags- yfirvöldin að straffa alla bóka útgáfu á landinu með því að verðfella hana um 20'^, hvorl sem hún var heilbrigð eða óheil brigð, hvernig fer þá verðlags- stjóri að því, að ákveða ofan- greinl verð á Heimskringlu sumarið 1944? Bók, sem að dómi þeirra manna, sem vit hafa á, er mun ódýrari í fram- leiðslu en Heilsurækl og manna mein. _- Útgefandi bókarinnar Hver er maðurinn?, varð í sumar að standa í margra vikna stappi við verðlagsyfirvöldin og fekk loks leyfi lil þess að selja hana fyrir 2,10 kr. pr. örk. Nú er mjer kunnugt um það, að bæði höfundur bókarinnar og útgef- andi hennar, hafa unnið að und um gera mikinn skaða, en lítið gagn og ef slörf þessara manna er eins ömurleg á öllurn svið- um eins og þessu, sem hjer hef- ir verið gerl að umtalsefni, þá er hjer um svo mikið hneyksl- ismál að ræða, að þörf er skjótra ráðstafana til lagfær- ingar. En athugum nú að lokum með örfáum orðum hámarks- áiagningarákvæði verðlags- stjóra yfirleitt. Mín skoðun er sú, að enginn sje betri dómari á það hvaða álagning sje sann- gjörn á hverja vörutegund fyr- ir sig og við hverja afgreiðslu fyrir sig en samviskusamur og greinagóður kaupmaður. Og enda þótt að manni virð- ist yfirvöid landsins á undan- förnum árum, hafi hagað sjer gagnvart kaupmannastjettinni eins og hún saman standi ein- göngu af okurkörlum og fjár- brallsmönnum, þá veit jeg að slíkt er algerlega órjettmætt, þótt fáir hafi orðið til þess að bera blak af henni, og að þeir eru í miklum meirihluta, sem vinna að þessum málum af irbúningi hennar síðan árið ,sanngirni og samviskusemi. 1935 og höfundur hennar hefir fengið frí frá störfum sínum sem mentaskólakennari á Ak- ureyri i s.l. tvö ár til þess, að helga sig eingöngu samningu bókarinnar. Auk þess er prent- un bókarinnar hin dýrasta og vandasamasta vegna hinna mörgu dagsetninga og ártala og allstaðar er tvenskonár letur á síðu. Til samburðar þessu má enn hafa áðurnefnda úlgáfu Heimskringlu, sem metin er af verðlagsstjóra á kr. 2,90 pr. örk. Bandið á þei'rri bók met- ur verðlagsstjóri á kr. 140.00, í því sambandi má geta þess, að jeg fjekk bókbindara til þess að binda fyrir mig öll rit Ha'il- dórs Hermannsonar i eins vand að djúpfalsband og kostur var á. Gerði hann þelta í eflir- vinnu og greiddi jeg honum eins og hann setti upp að verk- inu loknu og reyndist það að vera kr. 65 pr. bindi. A miðju sumri s.l. komu út samlímis tvær bækur: Óður Bernadettu. og Ritgerðir eftir Guðmund Davíðsson. Verðlags stjóri verðleggur örkina í Rit- gerðum Guðmundar 20 au. hærra en í hinni bókinni, enda þótt því sem næst helm- ingi meira lesmál sje á síðu í Oðnum og hann sje prentaður á vandaðan bókapappír, en Rilgerðirnar á dagblaðapappír. Þannig mælti lengi halda áfram, því sagan er ekki næm sögð enn, en þetta ætti að nægja í bili. Þette ætli að nægja til þess að sýna fram á hve háskalegt starf þcssir ungu, reynslulausu piltar eru að vinna í fáfræði sinni. Annars verð jeg að segja, að maður getur ekki annað en vorkent þessumtrngu mönnum, þeir taka að sjer það starf, að leggja á knje sjer þrautreynda menn á hinum ýmsu sviðum viðskiflalífsins og segja þeim fyrir verkum, me-ð þeim afleið- Jeg er því þeirrar skoðunar, að aliar slíkar reglur og fyrirskip anir geri meiri skaða en gagn og í fleiri tilfellum hækki vöru verðið en lækki það. Að minsta kosli er jeg sannfærður um að skaðlegt sje að grípa til slíkra ráðstafana nema t. d. serri varúð arráðstafana, ef hætta er á, að um þurð verði að ræða á vör- unni, því í því cina tilfelli er um nokkra freistingu að ræða til að okra á vöru. Mjer Vit- anlega hefir ekki enn verið um nrina vSruþttrð hjer að ræða nema á mjólkurafurðum, en þar virðist aðaláhyggjuefni for ráðamanna vorra vera, að þær verði of ódýrar. Hitt er víst, meðan engin vöruþurð er í landinu, hefir heiðraður al- menningur bæði getu og vilja til þess að straffa þá menn, sem uppvísir verða að óhóflegrx álagningu með því að lofa þeim að halda áfram að greiða húsa- leigu fyrir vöruforða sinn. Jeg tel því, að þessir ungu menn sjeu hjer að rriestu leyti að glíma við skuggann sinn og teldi jeg heppilegra að hin ný- skipaða ríkisstjórn setti þá til einhverra annara slarfa, þar sem meira yrði úr starfsvilja þeirra og hæfileikum, því ekki mun vanta störf handa svo at- hafn'asömum mónnum, er ný- sköpun atvinuveganna stendur fyrir dyrum. Finnur Einarsson. Belgíumeim byrja de- mantaiðnað aftur. London í gærkveldi: Belgiska stjórnin á nú í»samningum við bresku stjórnina um innflutn- ing á demöntum og ýmsum öðr um gimsteinum íil Antverpen, svo.hægt verði aftur að taka upp hinn mikla gimsteinaiðnað sem verið hefir í borginni. — Lítur vel út með að samningar takist. — Reuter. /

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.