Morgunblaðið - 10.03.1945, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.03.1945, Blaðsíða 12
12 Iti&tmM&fttt hefst á morgun SKAKÞING Reykjavikur heíst á tnorgun. — Þátttakendur eru 33, en kept verður í þrem flokk um, meistara, fyrsta og öðrum flokki. — í meistaraflokki eru 12 þátttakendur, í 1. flokki 12 og í 2. flo'kki 9. j I gærkvöldi var dregið um niðurröðun i flokkana og varð hún þessi: í meistaraflokki: nr. 1 -Hafsteinn Gíslason, 2 Sturla Pjetursson, 3 Guðmundur Á- gústsson, 4 Benóný Benedikts- son, 5 Magnús G. Jónsson, 6 Pjetur Guðmundsson, 7 Krist- ján Sylveríusson, 8 Aðalsteinn Halldórsson, 9 Bjarni Magnús- son, 10 Steingrímur Guðmunds son, 11 Lárus Johnsen og 12 I Einar Þorvaldsson. Núverandi Reykjavíkurmeist i ari erMagnús G. Jónsson. í fyrsta flokkt varð niðurröð unin þessi: 1 Þórður Þórðarson, 2 Guðmundur Guðmundsson, 3 Olafur Einarsson, 4 Dómald Ásmundsson, 5 Böðvar Pjeturs- son, 6 Gunnar Ólafsson, 7 Gest- ur Pálsson, 8 Ingimundur Guð- mundsson, 9 Sigurgeir Gísla- som 10 Róbert Sigmundsson, 11 Jón B. Helgason og 12 Björn Svanbergsson. I öðrum flokki er niðurröðun þessi: 1 Eiríkur Marelsson, 2 Eyjólfur Guðbrandsson. 3 Eirík ur Bergsson, 4 Valdimar Lárus- son, 5 Hafsteinn Ólafsson, 6 Jón P Árnason, 7 Ingólfur Jónsson, 8 Skarphjeðinn Pálmason og 9 C-uðmundur V. Guðmundsson. Fyrsta kepni í meistaraflokki lléfst n.k. mánudag og keppa þá þessir: Hafsteinn Gíslasbn við Einár Þorvaldsson, Sturla Pjetursson við Lárus Johnsen, Guðmundur Ágústsson við Steingrím Guðmundsson, Benó- tiý Benediktsson við Bjarna Magnússon og Magnúa G. Jósn- son, Reykjavíkurmeistari, við Kristján Sylveríusson. — Þeir, sem taldir eru á* undan, leika hvítu. Skákstjóri er Guðmundur S. Guðmundsson. Vegna þess, hversu húsnæði það er lítið, er kepnin fer fram í, er ekki pláss fyrir áhorfend- ur, en verið er nú að athuga möguleika á að fá betra hús- næði. Nýr franskur sendíherra Vísitalan óbrevtt: 274 stii Kaupsýslunefnd og Hag- stofan hafa reiknað út vísitölu framfærslukostnaðar fyrir marsmánuð og reyndist hún vera 274, eða hin sama og fyrir janúar og febrúarmán- uði. . - . . NÝLEGA ER ISTIí. íranskur sendiherra kominn til Washington. Það er Bomtet. s íokunnur franskur stjórnmálamaður, og var m.vndin tck<ii af homim og frú hans, er þau komu vestur um haf. 9 omnn enn Lík hans rak á Akranesi þann 15. sept. s.l. Halldór Jónsson, til heimilis í Elliheimilinu, hvarf þ. 22. des. s.l. Lík hans fanst hjer í bænum 28. des. Hannes Pálsson bifvjelav., hvarf 4. jan. s.l. Til hans hefir ekkert spurst síðan og ekki held ur til Baldurs Guðmundssonar, Garðastr. 2, ér hvarf 1. febr. s.l. Samúðarkveðjur fil Eimskipafjelagsins i mi Mandalay Auk sainúðarkveðju þeirrar, sem framkvæmdastjóra Eim- MAÐUR þessi er Jón Sigurðs 'skipafjelagsins barst frá forseta son, fyrv. kaupfjelagsstjóri á 'íslands, vegna hins sorglega Djúpavogi, og er hans saknað ^manntjóns, er varð þegar skipi síðan á mánudag þann 5. þ. m. fjelagsins „Dettifossi" var sökt, Jón Sigurðsson -kom hingað og áður hefir verið skýrt frá, til bæjarins fyrir mánuði síðan hafa eftirtaldir menn og stofn- og bjó hjer hjá ýmsum kunn- 'anir sent fjelaginu og fram- ingjum sínum. —; Síðast er vit- ikvæmdastjóra þess, samúðar- að umhanns.l. mánudagsmorg- 'kveðjur í brjefi eða símleiðis: un. — Sendiherra íslands í London, Þrátt fyrir eftirgrenslan rann sendiherra íslands í Washing- sóknarlögreglunnar hefir ekki ton, Hallgrímur Benediktsson, stórkaupmaður, p.t. Pasadena, California, Richard Thors, fram kvæmdastjóri, p.t. London, Jón Árnason, framkvæmdastjóri, p. t. London, Jón Guðbrandsson, tekist að fregna ferðir hans síð- an. Jón er 50 ára gamall, fædd- ur 4. okt. 1894. Hann er meðal- London í gærkveldi. maður á hæð og gildleika, með BRESKAR hersveitir hafa nú svart hár, sem lítið er farið að fulltrúi, New York, Admiral B. ruðst inn í miðhluta Mandalay grána, skegglaus. Hann var í C. Watson, Royal Navy, Reykja í Burma, og þar er barist af gráum fötum og gul-gráum ryk vík, Mr. W. R. Ross, British miklum móði á götunum. Her- frakka, beltislausum. og með Ministry of War Transport, fræðingar telja óvíst. að Jap-'gráan hatt á höfði. Reykjavík, Guðmundur Hlíð- anar muni verjast í miðborginni j Eftir því, sem vitað er, var dal, póst- og símamálastjóri, þar sem samgönguleiðir þeirra hann peningalaus, en tjekkhefti Pálmi A. Loftsson, forstjóri eru í hættu vegna sóknar Kín- á Búnaðarbankann mun hann Skipaútgerðar ríkisins, Jón S. verja, sem koma að norðan frá hafa haft á sjer. ^Jónsson, Aðalbóli, Verslunar- Lashio. Eru þeir nú ekki langt j Rannsóknarlögreglan biður mannaf jelag Reykjavíkur, Det frá aðaljárnbrautinni, sem er þá, er kynnu að hafa orðið ferða Danske Selskap í Reykjavík, helsta undanhaldsleið Japana Jóns varir mánudaginn 5. þ. rn. Gísli Jónsson, alþingismaður, h' aorðurs. — Álíta því sumir eða eftir þann tíma, að tilkynna Farmanna- og fiskimannasam- harfræoingar að Japanar muni það þegar. hörfa upp í hæðirnar umhverf- j Á s.l. 7 mánuðum hafa fjór- ir. þessa helstu samgönguleið til ir menn horfið og til tveggja norðurs. Fyrir suðvestan Manda þeirra hefir ekkert spurst, en lay verjast Japanar nú.að mikl tveir fundust örendir.Mennirnir uni nmn harðar er. undanfarna | eru: Magnús Júlíusson bíl- daga -Reuter. stjóri, er hvarf 24. ágúst f. á. JEllingsen, Edinburgh., band Islands,Reykvíkingafjelag ið,Höjgaard & Schultz, Jónas Þorbergsson, útvarpsstjóri og Ríkisútvarpið, Guðm. M. Jörg- ensson, Hull, Bennett, Hvoslef & Co., New York, William H. ál!s eru nú um 700,000 krónur I sjoðt FJÁRSÖFNUN í barnaspít- alasjóð Hringsins hefir verið tekið mjög vel. Einkum s.l. ár, eftir að Alþingi hafði samþykt, að gjafir til barnaspítalans skyldu vera undanþegnar skatti í tvö ár, 1944 og 1945. — Morgunblaðið hefir snúið sjer til frú Margrjetar Ólafsson, sem er formaður fjáröflunarnefndar barnaspítalasjóðs Hrings, og spurst frjetta af söfnuninni. Fórust frúnni m. a. orð á þessa leið^ — A s.l. ári hafa gjafir til sjóðsins numið um 320.000 krón um, og hafa gjafir því meira en tífaldas-t á s.l. ári. Velvild og skilningur almennings á þessu mikla nauðsynjamáli hefir far- ið ört vaxandi undanfarið og má þekka þenna árangur því, svo og skilningi Alþingis og nokkurra fyrirtækja, sem hafa sýnt málefninu dæmafáa rausn. Fjáröflunarnefndin treystir því fastlega, að næsta fjárhags- ár muni einnig verða gott og bera velvild almennings ennþá pýtt glögt vitni í garð þessa þjóð þrifamáls, enda hefir aldrei verið meira þörf á að koma upp barnaspítala en einmitt nú. — Þess má og minnast, að gjafir í sjóðinn af tekjum ársins 1945 eru undanþegnar sköttum til hins opinbera. Barnaspítalasjóðurinn nemur nú um 700.000 krónum. Með gjöfum og skemtunum, sem haldnar voru til ágóða fyrir sjóð inn á s.l. ári, söfnuðust rúmlega 500.000 krónur. En betur má ef duga skal, því ekki er hægt að hefja byggingu spítalans fyr en meira fje hefir safnast. Laugardaffur 10. mars 1945, [$. iarfa dæmd björgunarlaun í GÆR var kveðihn upp dórti ur í Hæstarjetti í málinu Guð- mundur Jörundsson, skipstjóri, E.s. Narfa, gegn Alfred Ander- sen, skipstjóra, f. h. eigenda og vátryggjenda E.s. Rolf Jarl frá Þrándheimi, er var í háska statt í marsmánuði 1943 og e.s. Narfi aðstoðaði. Hæstirjettur dæmdi Alfred Andersen til að greiða Guðmundi Jörundssyni kr. 85 þús., ásamt 6% ársvöxtum frá 7. apríl 1943 til greiðsludags og samtals kr, 10 þús. í málskostn að í hjeraði og fyrir Hæsta- rjetti. — Skal Guðmundur Jör- undsson eiga sjóveðrjett í e.s, Rolf Jarl fyrir fjárhæðum þess um. í forsendum dóms Hæstarjett ar segir m. a. svo: „Telja verður, að e.s. Rolf Jarl hafi verið í háska statt þann 30. mars 1943, eftir að stýri þess brotnaði og það tók að reka stjórnlaust fyrir sjó og vindi í dimmu hríðarveðri inni á þröngum firði. Samkvæmt skýrslu hafnsögumannsins £ Hrísey, sem var þá á e.s. Narfa, dró e.s. Narfi e.s. Rolf Jarl frá Hrísey suðaustur í álinn á meira dýpi. Eftir það hafði e.s. Narfi skipið í eftirdragi ekkí skemur en til kl. 9.30 síðdegis, og voru skipin þá komin nær því á móts við suðurenda Hrís- eyjar. Að sögn skipverja á e.s, Rolf Jarl'dró e.s. Himba skipið síðan nokkurn spöl suður fyrir eyna, þar sem það varpaði akk- erum eftir tilvísun áfrýjanda. Næstu daga tók svo e.s. Narfi þátt í drætti skipsins til Akur- eyrar, svo sem lýst er í hjeraðs dómi. Verður að telja þessar athafnír e.s. Narfa hluttöku í björgunarstarfi. Dómkvaddir menn hafa virt verðmæti þau, er voru í hættu og bjargað var, þ. e. skip, farm, farmgjald og kolaforða, sam- tals á kr. 3711.711.90. Þegar til þess er litið, að á- frýjandi lagði skip sitt og skips höfn í hættu við björgunina, að útlagður kostnaður hans fyr ir spjöll á munum og vegna matsgerðar nemur um 8000 krónum, svo og að verðmæti hins bjargaða er það, sem að framan greinir, þá þykir þókn- un hans fyrir þátt í björgunar- starfinu hæfilega ákveðin kr. 85000.00. Berstefnda að greiða þá fjárhæð ásamt 6% ársvöxt- um frá 7. apríl 1943 til greiðslu dags. Eftir þessum úrslitum telst rjett, að stefndi greiði áfrýj- anda málskostnað í hjeraði og fyrir hæstarjetti, samtals kr. 10.000.00. ' Bretar ásakaðir. London: — Amerískir þing- menn hafa ásakað Breta fyrir ýmislegt, þar á meðal það, að Bretar hafi komið í kring flug- ferðum um Norður-Afríku og flytji fólk fyrir borgun. Bretar segja, að allar flugferðir á þessu svæði fari fram eftir samning- um milli þeirra og Bandaríkja- manga. __±J. Vínandi gegn krabbameini London í gærkveldi. ÞYSKA frjettastofan segir frá því í dag, að þýskir vísinda- menn hafi nýlega fundið nýja lækningaaðferð, sem hafi gef- ist mjög sæmilega við krabba- meihi á lágu stigi. Eru þetta vínandainnsprautanir og hindra þær mjög verulega þróun mein semdarinnar. — Reuter.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.