Morgunblaðið - 02.02.1947, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 02.02.1947, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ Sunnudagur 2. febr. 1947 1 IMarmannafjelagið í Reykjavik 80 ára á morgun i -------------- ! IÐNAÐARMANNAFJELAGIÐ í Reykjavík er áttatíu ára á morgun. í tilefni af þessu hefir frjettamaður Morgunblaðsins átt "tal við Guðmund H. Guðmundsson, formann fjelagsins, og innt hann eftir sögu þessa merka fjelagsskapar og framtíðar- áform. SVAR MANS — Fjelagið mun leggja áherslu á það, segir Guðmundur, að beita sjer fyrir mentun og menningu iðnaðarmanna, eins og það hefir gert frá upphafi. A prjónunum hjá. okkur eru - áform um að koma upp húsi yfir fjelagssstarfsemi iðnaðar- manna, og má segja, að þetta hafi verið stærsta mál okkar undanfarin tvö ár. Guðmundur segir það hafa verið Iðnaðarmannafjelagið í Reykjavík, ásamt Trjesmíða- fjelagi Reykjavíkur og Sveina- sambandi byggingarmanna, er upphaflega gekst fyrir stofnun Húsfjelags Iðnaðarmanna. Eru nú stofnfjelög Húsfjelagsins orðin níu, en hugmynd okkar er, segir Guðmundur, að reisa veglegt hús, sem í geti verið skrifstofur fjelaganna o. fl. Húsinu er ætlaður staður á horni Ingólfsstrætis og Hall- veigarstígs. Stofnað 1867. Iðnaðarmannafjelagið í Reykja vík hjet, er það var stofnað 3. febrúar 1867, „Handiðnaðar- rnannafjelagið". Fimtán árum seinna er nafni fjelagsins breytt í það heiti, sem það geng ur undir í dag. Meðal merkisviðburða í hinni fjölþættu starfsemi Iðnaðar- rnannafjelagsins í Reykjavík Y\vi telja, þegar því var hreyft á- fundi í fjelaginu 1. febrúar 1391, hvort ekki væri nauð- synlegt, að byggja fundahús, sem jafnframt væri notað til lítláns fyrir söng og sjónleiki. Sama ár er samþykt að byrja áð safna fje til hússins, en fimm árum seinna heldur fje- lagið fyrsta fund sinn þar. Vekur Guðmundur athygli á því, að mörgum hafi sjálfsagt fundist að í stórt væri ráðist, því í Reykjavík bjuggu þá að- eins um 4.000 manns, en húsið, sem auðvitað er ekkert annað en „Iðnó" okkar gamla, má segja að sje enn eitt af aðal- samkomustöðum bæjarbúa. Þá ei: það ekki síður athyglisvert, að er Leikfjelag Reykjavíkur er stofnað, eru átta af 19 stcfín- endum meðlimir Iðnaðarmanna fjelagsins. Hefir því bæði fje- lagið ogihúsið frá upphafi ýtt mjög undir alla starfsemi Leik fjelagsins. Stórhuga framkvæmdir. Meðal annara* framkvæmda, sem fjelagið hefir eflt og beitt sjer fyrir, er meðal annars bygging Iðnskólahússins 1906, samþykt Iðnaðarmannalöggjaf- arinnar 1927 og undirbúningur byggingar híns nýja Iðnskóla- húss, sem menn gera sjer vonir um, að verða orðið fokhelt næsta haust. Mun hús þetta ef- ': ' bæta aðstöðu iðnnema og íönaðarmanna til muna, enda n > > óviðunandi kjör þau, er núverandi Iðnskóli á við að bús í*a'r sem 800 nemendur eru jGuðmundur H. Guðmundsson, formaður Iðnaðarmannafjelags ins í Reykjavík. í húsi, sem upphaflega var byggt fyrir 150 námsmenn. Annað kvöld mun Iðnaðar- mannafjelagið í Reykjavík gangast fyrir afmælishófi í Sjálfstæðishúsinu. Verður þangað boðið öllum heiðurs- fjelögum fjelagsins, ásamt ýms um forystumönnum þess á und anförnum árum. Stjórn fjelagsins skipa nú: Formaður: Guðmundur H. Guð mundsson. Gjaldkeri: Ragnar Þórarinsson. Ritari: Guðmund- ur H. Þorláksson. Varaformað- ur: Ársæll Árnason. Vararit- ari: Einar Gíslason. Aðalfundur Stúdentafjelags Reykjavíkur NÝLEGA var haldinn aðal fundur . Stúdentafjelags Reykjavíkur. Á fundi þess- um flutti Gylfi Þ. Gíslason erindi er hann nefndi: — Hvernig' er hægt að koma í veg fyrir stjórnarkreppu? — Að erindi hans loknu urðu nokkrar umræður um málið. Á fundinum fór fram kosning stjórnar. Páll S. Páls son, cand jur., var kosinn for- maður og meðstjórnendur þeir Eggert Jónsson. stud. jur.. Hörður Ólafsson, cand. jur., Helgi Bertrs, verkfræð- ingur og Sigurður R. Pjeturs son, cand. jur. Erabællis- og kandidals- prcf við Háskólann I LOK janúarmánaðar- luku 6" kandídatar burtfararpról'i ftá Háskóla íslands. Embættisprófi í læknisfræði: Úlfar Jónsson, 1. eink. Úlfur Gunnarsson 1. eink. Þorg-eir Jónsson 2. eink. b. Kandidiftsprófi í viðskifta fræðum: Egill Símonarson, 1. eink. Vilbeig Skarphjeðinsson ' 2 eink. betri. Bjarni F. Halldóí-sson 2. eirík. betri. ÞAÐ ER ekki ný bóla að'þetta víst dauðasynd, ef það Tímaritstjórinn noti sitt feit- er S. Árnason & Co.. sem asta letur, ef hann getur að hiut á að máli. komið einhverri svívirðingu á pólitískan andstæðing og ekki hef jeg verið látinn fara varhluta af mann- ^kemdarskrifum blaðsins. í gær feitletraði blaðið frá- sögn um það að rjettarrann- sókn væri haf'in gegn S. Árnasyni & Co. út af brjefi, isem firmað hafi sent Við- skiptaráði, en það hafi borið með sjer að firmað hafi fengið umboðslaun hjá bresku firma og þau verið lðgð inn í Hambors banka. Jeg hefi ekki sjeð brjef þetta og or mjerþvi ekki kurmugt um það hvort rjett er hermt hjá Tímanum um inn.ihald þess. .Hitt er vitað að blað þetta hefur jafnan átt innangengt að Viðskiptaráði þegar þurft ;iefur að svív'rða einstakl- ,inga eða fyrirtæki og skal ieg því ekki deila við frjetta- menn hans um innihald brjefsins á þessu stigi máls- ins. Firmað hefur sennilega lit- ið svo á að því væri h'eimilt að virína fyrir" umboðslaun- um og að leggja þau í banka og lagt fram brjef þetta í þeirri ti-ú. Þar sem málið er í rann- sókn hjá rjettum aðila hefði blaðamaðut' með sæmilegri siðferðistilfinningu getað beð ið eftir niðurstöðum d>mar- ans án þess að byrja strax á því að hella sjer yfir firmað og eigendur þess ekki síst þegar það er viðurkennt af blaðinu að niðurstaða af rannsókn þeij-ri sem það ræddi um liggjí enn ekki fyr- jr. En til þess ætlast víst eng- inn lengur að Tímaritstjórinn hagi sjer öðru vísi en óbreytt- ur sorpblaðs skriffinnur. Tilgangur Tímans er auð- sýnilega sá að gera eins mikið og hægt er úr þessu mali áður en það er rjett upplýst. Það mun nú engin nýlunda að íslenskt firma fái umboðs- laun fyrir sölu á erlendum varningi. I augum Tímans er að ómaka dómstólana vegn Svo fljettar ritstjórinn inn í frásögn sína gömlum gróu- sögum um þetta sama firma, sem hann hefur oft íður japlað á, þar á.meðal ,,fakt- úrunum í tunnunum", sem er sjerstakt hugðarefni mann i ins. Jeg hef aldrei nent að eyða tíma í að bera af firmanu þessar fáranlegu lygar blaðs- ins, en úr því að þetta tilefni. gefst er rjett að scgja það eins og það er, að hjer er um helber ósannindi að' ræða hjá blaðinu hvort sem Tíma- ritstjórinn hefur sjálfur búið ti! söguna eða einhver ó- vandaður spæjari hans hefur á sínu.m tíma logið því í hann. Nákvæmni Tímans í frá- sör.num hans má líka marka nf því að hann fullyrti að jeg sie aðaleigandi S. Árnason & Co. Ef hann hirti um að vita það rjetta gæti hann fengið að vita að þessu fer mjög' fjarri, því að ieg á einn fimmta hluta í'irmans og hef aldrei haft framkvæmda- stjórn þess með höndum. En það „passar ekki í kramið" hjá ritstjóranum því að öll árásarskrif hans hafa borið það með sjer að hann sækist eftir að stefna að mjer per- sónulega þeim ávirðingum, sem hánn télur að þetta firma hafi gerst sekt um. Enginn þarf að leita 'langt eftir ástæðum þess að Tíminn skrifar um þetta f'yr og síðar svo sem raun ber vitni um. Það er augljóslega vegna þess að hann hefur siúklega hneigð til þess að klína á mig sökum og þeim lognum ef ekki vill betur. Skrif hans um störf mín í Nýbyggingar- ráði hafa og borið þess fdegg stan vottinn,- Jeg hefi að vísu fens;ið rit- stjórann dæmdiin fyrir hrak- yrði hans í minn garð, en þó hefði verið auðvelt að' koma ábyrgð fram á hendur honum fyrir hinn sama verknað miklu oftar. Mjer hefur naum ast þótt taka því að vera oft Silfurbrúðkaun 25 ára hjúskaparafmseli eiga á þriðjudaginn 4. febrúar frú Guð- hrandína Tómasdóttir og Ottó Guðjónsson, klæðskerameistari, Njálsgötu 4B. skammaryrða Tímaritstjór^ ans um mig þótt þau/ hafj varðað við lög af þeirri ein-< földu ástæðu að ummælii Tímaritstjórans eru ekkij meira virði en maðurirín sjálfur. Jóhann Þ. Jósefsson. Jmmf drefliir íw bála li! Reykpi iyr M.S. FANNEY, s:-rn heíurf eftirlit með flotanum hjer í Flóanum kom hingað í gæiN morgun. laust fyrif hádegij með tvö skip í eftirdragi. —« Hjá báðum hafði verið VJel-4 bilun upp í Hvalfir'ði. Þettíí voru vjelbátarnir Vonin og Áslaug. Útvarpið ÍDAG. 8,30—9,00 Morgunútvarp. 11.00 Messa í Dómkirkfunni (sjera Jón Auðuns). 12,10—13,15 Hádegisútvarp. 13.15 Dagfkrá Sambands bind- inöisíjclaga í skólum: a) Ávarp (Hjalti Þórðarson, kennaraskólanum). b) Ræða (Vilhj. Þ. Gíslason skólastj.) c) Kórsöngur (Templarakór- inn). 1400—16.25 Miðdegist'ónleikar (plötur)' a) Klarinett-kvintett eftir Brahms. b) Septett eftir Saint-Saéns. c) 15.00 Óperan „Fedora" cftir Giordano. 18.25 Vcðurfregnir. 18.30 Barnatími (Þorst. Ö. Stephensen o. fl.) 19.25 Tónleikar: Dánareyjan eftir Rachmaninoff (plötur). 20,00 Frjettir. 20.20 Einleikur á p.íanó (Fritz Weisshappel): — Lög eftir Chopin og Mendelssohn. 20.35 Erindi: Frá þingi sam- einuðu þjóðanna (Ólðfur Jó- . hannesson lögfræðingur). 21.00 Útvarp frá tónlistarsýn-* . ingunni í Listamannaskálan-« um. —• Norrænt kvöld: A* vörp og ræður. Norræn tón-« list. 22.00 Frjettir. 22,05 Danslög. 23.00 Dagskrárlok. ] A MORGUN. 8.30—9.00 Morgunútvarp. 12,10—13,15 Hádegisútvarp. 15,30—16,30 Miðdegisútvarp. 18.25 Veðurfregnir. 18,30 íslenskukensla, 2. fl. 19.00 Þýskukensla, 1. fl.' 19,25 Þingfrjeftir. 20,00 Frjettir. 20.30 Þýtt og endursagl: Nokkr ar nýjungar úr heimi jurt-. anna (dr. Áskell Löve). 20.55 Lög leikin á cíiar (plötur)' 21.00 Um dagínn oc; veginn (Jónas Haraldz hagfræðing- ur). 21.20 Útvarpshljómsveifin: —? Rússnesk alþýðulög. — Ein- söngur: Birgir Halldórsson. a) Aier from Comus (Arne). b) Lindin (Eyþór Stofánss.) c) Una furtiva lacrima (Doni zetti). d) Vögguljóð (Síg. Þórðar- son). 21.50 Lög Ieikin á orgel (plötur)' 22.00 Frjettir. Ljett lög' (plötur).

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.