Morgunblaðið - 16.02.1954, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 16.02.1954, Blaðsíða 16
Veðurúílií I dag: Snýst i hvassa SV-átt, skúrir imblflftito OpiH feréf til Menuhins. Sjá grein á bls. 9. 38. tbl. — Þriðjudagur 16. febrúar 1954 ASþýðuflokkurínn missti fulltrúa Ljósraógil.n lézt af farunasárum sinn í hreppsnefndinni SJÁLFSTÆÐISMENN tvöfölduðu fylgi sitt rúmlega í hrepps- 'nefndarkosningunni, sem fram fór í Kópavogshreppi s. 1. sunnu- dag. Alþýðuflokkurinn beið þar hinsvegar mikinn ósigur og missti íuiitrúa sinn í hreppsnefndinni til Framsóknar. Kommúnistar héldu ineirihluta, sínum. Atkvæði í kosningunni féllu sem hér segir: A-Iisti, Alþýðuflokksins, hlaut 130 atkv. og engan mann kjörinn. B-Iisti, Framsóknarflokks- ins, hlaut 131 atkvæði og einn mann kjörinn. D-listi, Sjálfstæðisflokksins, hlaut 238 atkvæði og einn mann kjörinn. G-listi, kommúnista, hlaut 475 atkvæði og þrjá menn kjörna. Auðir seðlar voru 22 og 2 ógildir. Samtals kusu 998 af 1146, sem á kjörskrá voru. ÚRSLITIN 1950 Við síðustu hreppsnefndar- kosningar árið 1950 féllu atkvæði þannig: Listi Alþýðuflokksins hlaut 122 atkvæði og einn mann kjör- érm; Listi Sjálfstæðisflokksins hlaut 111 atkv. og einn mann lcjörinn og listi kommúnista hlaut 290 atkv. og þrjá menn kjörna. Framsóknarflokkurinn hafði þá engan lista í kjöri. . STÓRFELLT TAP ALÞÝÐUFLOKKSINS Það, sem fyrst og fremst 1 vekur athygli við kosningaúr- slitin nú er það, að Sjálfstæð- ! isflokkurinn gerir meira en tvöfalda fylgi sitt. Fylgi Al- þýðuflokksins stendur hinsveg ar í stað og þýðir það auð- vitað stórfellt tap, þegar kjós- endafjölgunin í hreppnum er tekin með í reikningin. Sprett nr þetta tap fyrst og fremst af óánægju með efsta mann fram boðslista hans, Guðmund G. Hagalín, rithöfund. Er auð- sætt að töluvert af Alþýðu- flokksfólki hefur kosið fram- boðslista Framsóknar. Það sýnir og hina miklu óánægju með lista Alþýðu- flokksins, að af þeim 130 atkv., sem flokkurinn fékk voru 73 atkvæðaseðlar með útstrikun: umí.'í Mun Hagalín haf a hrapað niður í fjórða sæti listans. Hinsvegar mun Þórður hreppstjóri á Sæbóli hafa verið færður upp í 1. sæti. En hann var í 4. sæti listans. Á kjörskrá við þessar kosning- ar í Kópavogshreppi var 534 manns fleira en við næstu hrepps nefndarkosningar á undan. Má af því marka, hversu ör vöxtur byggðarinnar þar hefur verið undanfarin ár. Mikill fjöldi fólks, sem flutt hefur þangað á s. 1. ári var ekki á kjörskrá við þess- ar kosningar. Samtals munu íbú- ar Kópavogshrepps nú vera um 2700. Er hreppurinn þannig meira en helmingi stærri en sumir kaupstaðanna. Hlýtur að því .að reka á næstunni að hann fái kaupstaðaréttindi. í DAG fer fram frá Stokkseyrar- kirkju útför Jóhönnu S. Eiríks- dóttur frá Dvergasteini, sem hlaut banvæn brunasár á heimili sínu hinn 28. jan. s.l. er hún skvetti úr olíubrúsa yfir glóð í miðstöð. — Skömmu eftir að slysið varð, var Jóhanna flutt í Landsspítalann. Þar var hún þungt haldin þá 10 daga sem hún lifði eftir brunaslysið. Hún lézt á LandssDÍtalanum 6. febr. s.l. Sjúifstæðismenn rúmlsga tvöföld- Hafin veroi ger uðu fylgi sitt í Kópuvogshreppi landabréla a! 146 kr. fyrir 9 rétta AÐEINS 9 réttar ágizkanir komu fram í síðustu leikviku, og voru ekki færri en 24 um þann árang- ur. Varg hæsti vinningur kr. 146 sem tveir voru um. Vinningar skiptust þannig: 1. vinningur 43 kr. fyrir 9 rétta (24). 2. vinningur 10 kr. fyrir 8 rétta (2Í2). Hætt við Suður- landaf erð Cullíoss í GÆR tilkynnti Eimskipafélag íslands, að vegna ónógrar þátt- töku í fyrirhugaðri Miðjarðarhafs ferg Gullfoss, hafi verið ákveðið að hætta við för þessa. I ráði var að með skipinu færu 160 manns, en aðeins 80 létu skrá sig. Gullfoss mun þess í stað halda uppi venjulegri áætlun milli Kaupmánnahafnar, Leith og Reykjavíkur. Tillaga SigurSar Bjarnasonar á Alþingi. IGÆR var lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um gerð hagrænna landabréfa í þágu atvinnuveganna. Flutningsmaður hennar er Sigurður Bjarnason. Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að verja allt að 20 þús. kr. á þessu ári til þess að hefja gerð hagrænna landabréfa af íslandi í því skyni að auðvelda ráðstafanir til sköpunar jafnvægi í byggð landsins." í greinargerð segir á þessa leið: „Hagræn landabréf eru bezta og gleggsta heimild um náttúru- hagi landsins, atvinnuvegi og afkomu þjóðarinnar, sem hægt er að fá. Af þeim má sjá landslag og nýtilegt land, byggðarlög og sam- göngur, yfirlit um landbúnað, út- gerð og iðnað, fjárhagslega af- komu, aldursskiptingu og breyt- ingar á fólksfjölda eftir byggðar- lögum á síðustu áratugum. Menningarþjóðir, eins og t. d. ' Norðurlandaþjóðirnar, Bretar og Bandaríkjamenn, hafa látið gera fjölda slíkra korta til hagsbóta fyrir atvinnuvegina. Hér á landi er einnig þörf fyrir hagræna landabréfagerð, því að meg þeim skapast mjög aukin yfirsýn yfir þarfir og hagi sveita og bæjar. KOMA AÐ MARGHÁTTUÐU GAGNI Jafnframt því, sem kortin eru gerð, eru samdar með þeim skýr- Bjarni Jónsson læknir varSi doklorsrilrgerð við Háskó ingar. Þar eru einnig raktar or- sakir til breytinga, sem orðið hafa á síðari tímum. Á þann hátt skýrast vandamálin, og grund- völlur er lagður að þeim ráðstöf unum, sem æskilegar verða tald- ar til stuðnings við atvinnuveg- ina og sköpunar jafnvægi í byggð landsins. Hagrænu landabréfin munu koma að margháttuðu beinu og óbeinu gagni. Þau eru ómetanleg hjálpargögn fyrir þá, sem vinna að almennri skipulagningu og stjórnarstörfum og auk þess munu þau verða notuð í skólum og við fræðistörf af ýmsu tagi. Með tillögu þessari er lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að verja allt að 20 þús. kr. til að hefja gerð hagrænna landabréfa. Er það að vísu lág upphæð. En fyrir hana ætti að vera unnt að framkværna nauðsynlegar byrj- unarframkvæmdir á þessu sviði. Hér er um nýjung og tilraun að ræða, sem nauðsynlegt er að verði gerð". SÍÐASTLIÐINN laugardag varði Bjarni Jónsson læknir, doktors- ritgerð við Háskóla íslands. Bjarni Jónsson er fæddur á Isa- firði 21. maí 1909, sonur Jóns J. Bjarnasonar skipstjóra og konu hans Karitasar Magnúsdóttur. Óvíst hvor íær mann tosinn í Kópavogi Alþýðufl. eða Framsókn YFIRKJÖRSTJÓRN Kópa- vogshrepps átti annríkt í gær. Við talningu atkvæða, að- faranótt mánudags, hafði hún dæmt ógild tvö afkvæði, sem greidd voru vestur í Minnea- polis í Bandaríkjunum. Vant- aði stofnana með þessum at- kvæðum, þannig, að þau báru ekki með sér hverjir hefðu greitt þau. • f gær komu svo þessir stofn- ar í leitirnar og krafðist Al- þýðuflokkurinn þess, að at- kvæðin yrðu talin gild. Yfir- kjörstjórn frestaði afgreiðslu málsins, til þess að geta athug- að það nánar. • Enn fremur hefur Alþýðu- flokkurinn mótmælt úrskurði kjörstjórnar um gildi eins at- kvæðís, sem greitt var á kjör- stað. En það hafði verið dæmt ógilt. Eins og kunnugt er, munaði aðeins einu atkv. á framboðs- listum Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins. Ef svo færi að hin tvö atkvæði frá Minneapolis, sem Alþýðu- flokkurinn virðist telja sér, yrðu tekin gild, þá þýddi það, að Alþýðuflokkurinn hefði fengið mann kjörinn, en Fram sókn ekki. Ef hins vegar, að hið eina ágreiningsatkvæði, sem fyrr getur, yrði tekið gilt yrðu listar Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins með jöfn atkvæði. Mundi þá hlutkesti ráða milli þeirra. Ef Alþýðu- flokkurinn fær sinn mann kosinn, verður það Þórður Þorsteinsson hreppstjóri á Sæbóli, þar eð Guðmundur G. Hagalín var strikaður svo rækilega út, að hann l'ærðisl niður í 4. sæti listans. Sennilega tekur yfírkjör- stjórn afstöðu til þessa máls í dag. Dr. Bjarni Jónsson Hann varð stúdent frá Mennta- skóla Reykjavíkur 1929, lauk embættisprófi í læknisfræði við Háskóla íslands vorið 1935 og var námskandidat á Nýja Kleppi og Landakotsspítala. Vann hann síðan á handlæknisdeildum í Hamborg og Berlín frá hausti' árangurs, læknir í New York vaknaði áhugi hans á orsökum og meðferð á hryggskekkjum. Þess vegna tók hann fyrir að fá allar þær upp- lýsingar, sem aflað varð um þá hryggskekkjusjúklinga, sem dval izt höfðu á þessu sjúkrahúsi ár- in 1936—1942 og skoðaði meira en helming þeirra sjálfur. Sjúklingar með thryggskekkju hafa leitað, og leita mjög mikið til New York Orthop. Hospital, sem hefir fleiri þessara sjúklinga til meðferðar heldur en aðrir spítalar, a, m. k. á austurströnd Bandaríkjanna. Árangur þessara rannsókna Bjarna Jónssonar, varð doktors- ritgerðin, sem er skrifuð á ensku og nefnist: Studies on Hibbs spine fusion in the treatment of scoliosis. Stundum er vitað um orsakir að þessum skekkjum, en langoft- ast er orsökin óþekkt. Ritgerðin fjallar aðallega um skurðaðgerð á hryggskekkjum og árangur hennar. Höf. kemst að þeirri nið- urstöðu, að þegar skekkja er á háu stigi eða ört versnandi, gefi þessi aðgerð góða raun. Auk lík- amslýtanna, sem að hrygg- skekkju eru, getur hún valdið hættulegum hjarta- og lungna- sjúkdómum. Sé hryggskekkjan á háu stigi, er varla um aðra með- ferg að ræða, sem er líkleg til 1936 til hausts 1938, en fór þá til Danmerkur og vann á Orthopæ- disk Hospital í Kaupmannahöfn þar til haustið 1940. Seinni helm- ing ársins 1947 og 1948 vann hann á New York Orthopaedic Hospital. Síðan 1941 hefur hann starfað sem sérfræðingur í bækl- unarsjúkdómum við Landakots- spítala. Þegar hann vann sem aðstoðar- Dr. Bjarni hefir gert nokkrar aðgerðir hér heima, en sem betur fer virðast hryggskekkjur á háu stigi vera hér tiltölulega fágætar. Doktorsvörnin fór fram í há- tíðasal Háskólans. Henni stjórn- aði próf. Niels Dungal, en and- mælendur voru professor dr. med. Snorri Hallgrímsson og dr. med. Gísli Petersen yfirlæknir. — Þ. Þ. Kuldaúlpum stolið í stórum stíl SVO virðist sem að því dragi innan tíðar að öllu óbreyttu, að þeir sem eiga kuldaúlpur geti hvergi verið öruggir um að þeim verði ekki stölið. Um langt skeið að undanförnu hafa daglega borizt kærur um úlpuþjófnag og suma daga hefur fjöldi slíkra kæra borizt. — Úlp- unum hefur verið stolið í íbúðar- forstofum, á samkomustöðum, úr fatageymslum skólanna. Ástæðan til þess að þjófarnir hafa gerzt svo umsvifamiklir er aðeins sú, að því er rannsóknar- lögreglan telur, er sú að úlpuþjóf arnir geta auðveldlega komið úlpunum í peninga, því þær eru boðnar til sölu á götum bæjar- ins. Rannsóknarlögreglan vili hvetja almenning til þess að koma til liðs við sig í baráttunni við úlpuþjófa og gefa sér ali- ar upplýsingar er hann getur lát- ið í té, og leiða kann til handtöku úlpuþjófs. Nokkuð ber einnig á þjófnaði á öðrum tegundum yfir hafna. Skákeinvígið HAFNARFJÖRÐUR • Hftl "# 18 VJKSTMANNAEYJAR 17. leikur Hafnfirðinga: Rd7—e5 leikor Vestmannaeyinga: Bfl—«2 J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.