Morgunblaðið - 20.01.1955, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 20.01.1955, Blaðsíða 16
Veðurúflif í dag: 15. tbl. — Fimmtudagur 20. janúar 1955. Laxá meira og minna slífluð á um lOkmkaflaogvatnsborð hœkkaðSm Frétiaritari Mbl. á Akureyri segir frá þvi, sem fyrir augun bar v/ð ána Akureyri, 19. jan.: IGÆR brá ég mér austur að Laxá í Þingeyjarsýslu, til þess að sjá þar náttúruhamfarirnar, tsem orsakað hafa hinarhvimleiðu rafmagnstruflanir, sem nú eru I»ér á Akureyri. En sem kunnugt «r, er nýja rafstöðin þar óstarf- hæf. Stafar þetta af því, að krapa stífla hefur myndazt fyrir neðan titöðvarhúsið, svo að vatnið sem iennur gegnum stöðina, hefur ekki frárennsli. Ekki er talin •lokkur leið að sprengja þessa stíflu, vegna þess hve stór og víðfeðm hún er. Laxá er öll meira og minna stífluð, allt neðan frá Hólmavaði og upp að fossi, sem er í henni, nokkur hundruð metra fyrir neð- an rafstöðvarhúsið Er þetta um 10 km. vegalengd, en áin breiðir vr sér um allt flatlendið í nám- «nda hennar á allri þessari leið. 1 KM. Á BREIDD Fossinn fyrir neðan stöðvar- húsið er um 3 metrar á hæð og lygna fyrir neðan hann. En land- ið er úr því mjög hallalítið, allt niður að Hólmavaði. Á þessari lygnu hefur krapið sezt að og frosið. En síðan hefur áin bólgn- «ð upp og breiðir hún nu úr sér é um 1 km. breiðu svæði, sinn hvoru megin við lygnuna. Talið er að lítið eða ef til vill ekkert af ánni renni nú eftir hinum raun verulega farvegi Laxár. Má af þessu sjá hve tilgangslaust myndi vera að reyna að sprengja þarna. Talið er að við krapastífluna hafi vatnið stigið um 8 metra, miðað við yfirborð lygnunnar neðan fossins, þegar áin fellur eðlilega. Fossinn sjálfur er sem fyrr segir um 3 m. á hæð. Fall- hæðin í gljúfrinu frá fossbrún og upp að frarennslispípu stöðvar- hússins er um 2V2 m. og loks steig vatnið um 2V2 m. upp á húsið sjálft þegar það náði hæst FROSTID 21 STIG Frostið mun mest hafa orðið þarna 21 stig, en í gær var það komið niður í 11 stig og á sama tíma hafði vatnsborðið í ánni lækkað um rúman meter. f dag er injög frostlítið þar eystra. f gær var unnið að því sleitulaust að hreinsa krap og ís úr turni og að- rennslispípu raforkuversins svo «g vatnstúrbínurnar sjálfar, sem hafði brotnað er vatnið ekki gat lengur runnið frá henni. Sú bilun mun þó ekki alvarleg, því aðeins brotnuðu öryggisarmar, er sett- ir eru í þeim tilgangi til að bjarga öðrum og veigameiri véla- hlutum, þegar slík tilfelli sem þessi koma fyrir. Stöðvarstjórinn við Laxárvirkj unina, Ágúst Halblaub, gerir ráð fyrir að gera tilraun til þess að setja stöðina í gang þegar við- gerð og hreinsun er lokið. Síðast er til fréttist, í dag, var það verk Jangt á veg komið. Ekki er þó búizt við að hægt verði að láta stöðina framleiða fulla orku, fyrr fn vatnsborðið hefir sígið meira. Verður því að binda allar vonir við, að svo dragi úr frostinu, að áin geti rutt sig. EÍNU SINNI ÁÐUR Samskonar atvik og þetta átti sér stað fyrir tveim árum, en þá steig vatnið tveim metrum hærra en nú og fór í sjálfar vélarnar og þurfti þá að taka þær i sund- ur til þess að forða þeim frá skemmdum. Að sjálfsögðu var nýja stöðin þá ekki tekin til starfa. Eftir það var húsið þétt og frá því gengið svo að vatn gæti ekki runnið inn í það. BETRA AÐ STÖDVARHÚSD3 STÆÐI HÆRRA Stöðvarstjórinn og fleiri þarna kosti hefði þá ekki komið stöðvunar að þessu sinni. KRAPAMYNDANIR Talið er að hin óvenjulee^, krapamyndun sem varð í Laxá núna, stafi m. a. af þvi að hún 'liggur hvergi undir ís og er kalda loft og verður krapamynd- unin þvi meiri en ella. LÍTID RAFMAGN Rafmagn það, sem Akureyring- ar hafa nú er frá eldri rafstöð- töðvun vélbátaflotans í Eyjum Ffotinn í tiéh vepa uppsagnar sjémannaféSaganna á karp- og fiskverðssamningum IDESEMBERMÁNUÐI s. 1. sögðu Sjómannafélagið Jötunn og Vélstjórafélagið í Vestmannaeyjum upp samningum þeim, sem íélögin höfðu við útgerðarmenn í Vestmannaeyjum um fiskverðið hvergi með skörum. Kcmst °S Jötunn ennfremur kjarasamningnum. Kjarasamningurinn rann því allt yfirborð hennar altt ofan.út um áramótin, en fiskverðssamningurinn hinn 31. þ. m. frá Mývatni í snertingu við hið | ADEINS SAGT UPP nú einu félögin, sem ósamið eiga. í EYJUM í Á s. 1. ári höfðu kjör bátasjó- Sjómannafélögin í Vestmanna- manna batnað mjög, vegna eyjum voru einu félög sjómanna hækkunar fiskverðsins til skipta á vélbátaflotanum, sem sagt úr kr. 1.05 pr. kíló upp í kr. 1,22 höfðu upp samningum við út- og vegna stóraukinna aflabragða. gerðarmenn nú um áramótin, að Hinsvegar stendur hagur út- austur fra, telja að, stöðvarhúsið mm við Laxa, en þar er þo aðeins undanteknu sjómannafélaginu í gerðarinnar mjög höllum fæti hefði mátt að skaðlausu standa 2 | onnur velasamstæðan 1 gangi, Þorlakshöfn og nokkrum félögum vegna taps á síldveiðum undan- m hærra. Það hefði að sjálfsögðu þvi nin er til viðgerðar. Enn- a yestfjörðum, en þau síðast- farin ár og gífurlegs kostnaðar verið mikil bót og að minnsta fremur er svo rafmagn fra Hjalt- nefndu hafa begar samig Um við útgerðína. tii eyri og gömlu Glerárstöðinni. óbreytt kjör. Vestmannaeyjafé- Vignir. lögin og Þorlákshafnarfélagið eru TILBOD ÚTGERÐAR- MANNA Bíll af sömu gerð og happdrættisvinningur ÍSL I boði er Chevrolet 1955 íyrir 10 krómmr HVER mundi ekki vilja aka um götur Reykjavíkur eða út um landsbyggðina í flúnkunýjum „Bel-Air" Chevrolet bifreið, model 1955? Og hver mundi ekki aka helmingi stoltari í slíkri bifreið ef hann ætti hana sjálfur? — Sú gæfa mun falla einhverj- um í skaut svona upp úr miðjum júlímánuði í sumar, en þá verð- ur dregið í happdrætti er ÍSÍ er nú að hleypa af stokkunum. FYRIR 10 KRONUR Vinningurinn er sem fyrr seg-j ir Chevrolet-bifreið model 1955 af „Bel-Air" gerð. Er bifreiðin væntanleg til landsins innan1 skamms. Bifreiðin er búin öllu því, sem mest og bezt prýðiri bifreiðar af þessari gerð nú í ár. Fyrir 10 krónur fær einhver þessa bifreið. Sala miðanna er' hafin. Dregið verður 15. júlí í sumar og drætti verður ekki frestað. Forráðamenn ÍSÍ ræddu við blaðamenn í gær og skýrði Stefán Runólfsson forsöguna að happdrættinu, en hann er for- maður happdrættisnefndar ÍSI, en þá nefnd skipa með honum Gísli Ólafsson og Lúðvík Þor- geirsson. HÚSNÆBI NAUÐSYNLEGT Stefán kvað ársþing ÍSÍ 1953 hafa nokkuð rætt um húsnæðis- vandræði samtakanna og í því skyni ákveðið að efna til happ- drættis. Nú er sú hugmynd fram- kvæmd. Þó vandamál íþrótta- sambandsins séu mörg, eru fjár- hagslegu vandamálin stærst, enda tekjurnar litlar aðrar en 40 þús. kr. styrkur frá ríkinu, en út- gjöldin mörg, því skyldurnar, sem eru á þessari aðalstjórn sam- taka, er telja 23 þúsund manns, eru mjög margar. Það er heldur ekki vanzalaust að slík samtók sem ÍSÍ eigi hvergi öruggt at- hvarf, eigi hvergi húsnæði til fundahalda eða annara starfa íþróttahreyfingunni til fram- gangs. Er það von samtakanna að með happdrætti þessu megi úr rætast hvað þetta atriði snert- ir og er þá stórum áfanga náð. STUTTUR TÍMI En vera kann, að þegar sól fer að hækka á lofti, að eftir- spurn verði mikil eftir mið- um. Kaupi t. d. hver félagi í ÍSÍ 2 miða, þá eru miðarnir svo til útseldir. Og þá kann einhver að naga sig í handar- bökin fyrir að hafa ekki keypt miða í tíma, því allir vilja eignast slíka bifreið — en enginn fær sem ekki kaup- ir miða. Verkfall? SATTASEMJARI sat á fundum í gær með samninganefndum Sam- bands matreiðslu- og fram- reiðslumanna og skipafélaganna. Nýr fundur hófst í gærkveldi og var ekki lokið, er blaðið fór í prentun. Hafi samningar ' ekki tekizt í nótt, átti verkfall að hef j- ast á miðnætti hjá matreiðslu- og framreiðslumönnum. AKRANESI, 19. jan.: — 20 bátar voru á sjó héðan í gær og sami bátafjöldi í dag. í gær var afli bátanna frá 2 til 7 % lest, en í dag er aflinn það rýr, að hjá mörgum bátanna nær hann ekki nærri einni lest. — Oddur. | Engu að síður vildu útgerðar- menn í Vestmannaeyjum koma nokkuð til móts við kröfur sjó- manna um breytingu á hluta- skiptum, en ekki um hækkun fiskverðs. Tilboð útgerðarmanna, ' sem fól í sér nokkra hækkun á hlutaskiptasamningum var fellt á ' fundi í sjómannafélaginu með 18 , atkvæðum gegn 14. Þegar svo var komið, að al- menni kjarasamningurinn var fallinn úr gildi, vegna upp- sagnar sjómanna og samning- um um fiskverðið hafði einn- ig verið sagt upp af sjómanna- félaginu, þannig að hann rann út í lok mánaðarins, sáu út- vegsmenn í Vestmannaeyjum sér ekki fært að hefja róðra nú í ársbyrjun. I ÁGREININGURINN Aðalágreiningurinn í Vest- mannaeyjum er um fiskverðið. Sjómannafélögin krefjast að fá kr. 1,38 fyrir hvert kíló fisks til skifta, enda þótt allstaðar annars staðar hafi verið samið um kr. 1,22 til skipta hjá vél- bátaflotanum. Stöðvun bátaflotans í Vest- mannaeyjum virðist munu vera úr sögunni strax og sjómenn þar samþykkja sama fiskverð til skipta og gildir hjá öðrum sjó- mönnum vélbátaflotans. Norðnienn og Danir hafa ekki í hyggju að segja upp Eoftferðasamningum EINAR GERHARDSEN, sem er forseti Norðurlandaráðsins, lýsti 1 því yfir, að því er Arbeiderbladet í Osló skýrir frá, að Norðurlandaráðið muni ekki taka neina afstöðu í deilumálinu um flugferðir yfir Atlantshafið, sem nú er svo mjög á dagskrá. Einnig er talið ólíklegt að danska og norska ríkisstjórnin fylgi fordæmi Svía um það að segja upp loftferðasamningi við ísland. ftf li plur, en þröngf HÖFN í Hornafirði, 19. jan.: — Bátar hér eiga mjög erfitt með að athafna sig við bryggju vegna lagíssins, en sjóveður hefir verið gott og afli góður, 20—28 skip- pund. Varðskipið Óðinn varð fyrir því óhappi hér að stýrið laskað- ist, en hægt mun að gera við það hér svo að skipið komizt suður. — G. S, Varð bráðkvaddur á götu I GÆRDAG hneig áttræður mað- ur, Magnús Þorsteinsson, Fjölnis- vegi 18, niður á götu á mótum Grettisgötu og Vitastigs. Var hann fluttur í sjúkrahús, en var þá þegar örendur. NORÐMENN OG DANIR ! upp er víst að flugmálaráðuneyti SITJA HJÁ ' þeirra fylgjast vel með gangi! Arbeiderbladet í Osló, málgagn mála. stjórnarflokksins, skýrði frá því að norska stjórnin hefði engar fyrirætlanir á prjónunum um að ENGIN AFSTAÐA TEKIN segja upp loftferðasamningi við Gerhardsen, núverandi for-' ísland. Enda er staða bæði Norð- sætisráðherra Norðmanna, sagði manna og Dana nokkuð önnur í samtali við Arbeiderbladet, að en Svía, þar sem hinir síðast- það sé útilokað að Norðurlanda-1 nefndu höfðu sérstakt ákvæði í ráðið taki afstöðu til þessarar ar sinnum út í gær, en hvergi var samningi sínum um að íslenzkar loftferðadeilu, að minnsta kosti alvarleg íkveikja. Allsstaðar var flugvélar mættu hvergi á flug- eins og hún liggur nú fyrir. Hins- , um bilun á raflögn að ræða. leiðum frá Svíþjóð, heimta far- vegar sé ekki ólíklegt að umræð-1 Þá var slökkviliðið kvatt að gjald er væri frábrugðið far- ur fari fram um það, einkum í Kópavogsbletti 44 í fyrrinótt. Var gjaldaákvörðunum IATA. Þó sambandi við tillögu þá, sem þar nokkur eldur í miðstóðvar- þessi tvö lönd hafi ekki í hyggju fram hefur komið um að efla klefa, en hann varð strax slökkt- að segja loftferðasamningnum samgöngur við ísland. J ur. M SlökkviliSiS SLÖKKVILIÐIÐ var kvatt þrisv

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.