Grønlandsposten - 16.09.1943, Blaðsíða 3

Grønlandsposten - 16.09.1943, Blaðsíða 3
Mr. 18 GRØNLANDSPOSTEN 207 De grønlandske Radio-Udsen- delser vedrørende. Da det synes, som der ud af »Grønlands- posten«s Spalter og de SpørgsmaaJ, Bladet har taget op, gror Ting, som er at Betydning baade Li rider de nuværende Forhold og kan faa det ud i Kremtiden, vil ogsaa jég tillade mig at hære et Par Sten til det, som hygges op. Vi som sidder lier oppe saa langt mod Nord, at hidtil kun de mest sejglivede Bygter har kun- riet naa os, har maaske haft mere Glæde afsaa- vel dette Blad foretagende sørtl af de af Landet farvede Badio-Udsendelser end mere eentraltbo- ende Medmennesker. Maaske just derfor for- staar vi i særlig Grad, hvilken Mission der lig- ger at tage op paa de endnu mere isolerede Pladser: Landels Udsteder og dets større Bo- pladser. Her kan selvsagt et paa dansk trykt Blad ikke vente at faa nogen videre Udbredelse, men kunde kommunale Radio-apparater faa en hurtig og videre Udbredelse, har man ogsaa alene derigennem en kulturel Loftestang af u- rjverskuelig Betydning, idet det jo næppe vilde være svært at gore passende Uddrag af egnet Stof fra »Grønlandsposten« eller at faa Artikkel- forfatterne til at behandle de samme Emner i Foredragsform. Nu ved vi jo alle, at nogle Kommuner har relativt smaa Midler at arbejde med, og at an- dre — og det ofte netop dem, som kunde træn- ge til lidt Paavirkning udefra — er utilladeligt ømme over deres Kassers Midler, særligt hvor Repartitionen endnu kommer til Udbetaling. Men var der saa ikke den Udvej, at man kunde komme de første Steder til Hjælp og de sidste til Opmuntring ved f. Eks. al Landskassens Mid- ler at bevilge Halvdelen af et Modtager-Anlæg refunderet, mod at de selv betalte Besten. An- skaffelsen maa forekomme en uhildet Tilskuer mindst lige saa samfundsnyttig, som de gængse Erstatninger samme Kasse udreder for mistede Erhvei vsredskaber, og Pengene vil i alt Fald komme del grønlandske Samfund mere direkte tilgode end de Bevillinger, man har set givet til Udstillinger, Bogudgivelser og forskellige Former for Ekspeditioner. Men samtidigt med, al man saaledes fik Tag i del Publikum, der endnu mere end Kolonibe- folkningerne kunde tiltrænge at komme i nær- mere Kontakt med det almene Oplysningsarbej- de — ja maaske endnu før - burde man ikke glemme, at der er noget, (\v\- hedder den grøn- landske Kvinde. Gennem Foreningen til Grøn- kenderinders Uddannelse og gennem Oprettelsen af en Efterskole for unge Piger erkender man jo tydeligt Ønskeligheden af at tilføre del saa- kaldte svage Køn nye Impulser saml at dygtig- gøre dem til Livet i Hjem og Samfund. Men bar man saa ikke just her Mulighed for gennem Radioen at komme i Køntakt med langt liere og spredt boende Kvinder end ad de forannævnte Veje. Og var der saa ikke Anledning til I. Eks. forsøgsvis at udsende ogsaa grønlandske Foredrag af speeiel Interesse for dem. Saadanne Emner som: Barnepleje og Smaahørns hensigtsmæssig- ste Ernæring, Hygiejnens Betydning for Hjem- mene og det grønlandske Samfund, var jo ret nærliggende at starte med, og der er jo Kræfter nok heroppe* der kunde belyse dem forsvarligt. Der er jo beller intet i Vejen, at man i Lighed med Erhvervsforedragene for Ma-nd kunde ud- sende tilsvarende om hensigtsmæssig Okonomi i det grønlandske Hjem, om den rette Tilbered- ning af Skind o. s. v. . Ogsaa her blev det vel muligt at fremskaffe egnede Manuskripter. .leg kunde ønske, at Folk med fornøden Adgang til Oplysninger« vilde meddele os lidt om Muligbederne for nævnte Tings Virkeliggø- relse økonomisk set, og at muligvis andre, som maatte have beskæftiget sig med lignende Tan- ker, vilde fremkomme med, hvilke Synspunkter de er kommet til. Naar Grønland igen en Gang kan optage Tilknytningen til Danmark, skulde det jo helst kunne ses, at vi her oppe under Adskillelsen og det delvise »Selvstyre« ikke bar ligget paa den lade Side, men har udnyttet de Mulighe- der, som forefandtes til at føre de givne Linjer videre. Saaledes bl. a. vil ogsaa haade den dan- ske Politik og (Irønlændernes Deltagelse i og Tilslutning til denne vise sin Livskraft og Be- rettigelse. Andrew Land-Drotvad.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.