Morgunblaðið - 05.11.1961, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 05.11.1961, Blaðsíða 4
4 MORCVNBLAÐIÐ Sunnudagur 5. nóv. 1961 ■ — Fagra veröld Framh. af bls. 3. af „afrekinu" í Svoét-Rúss- landi opnar möguleika fyrir svo skuggalegri og ómennskri framtíð, að mikið þrek þarf til þess að horfast í augu við hana. ÖRNÓLFUR XHORLACIUS, líffræðingur: Þótt óglöggar fregnir liggi fyrir um þessa rússnesku til- raun, virðist mér auðséð, að um vísindalegt afrek sé að ræða, ef heimildir reynast réttar. Mig minnir, að frá því væri greint í blöðum fyrir skemmstu, að ítölskum vís- indamönnum hefði tekizt að frjóvga mannsegg og fylgj- ast með fyrstu þróun fósturs- ins utan líkama móðurinnar. Nú er svo að sjá sem Rússar séu komnir allmiklu lengra á sömu braut. Rannsóknir á vexti einangr aðra vefja utan líkamans hafa um hálfrar aldar skeið fært vísindunum margþættar upp- lýsingar um eðli lifandi fruma og kröfur þær, sem þær setja til umhverfisins. Hér virðist vera að bætast við ný aðferð til að kanna eðli lífsins. Trúlega á það enn langt í land, að vísindunum takist að skapa mannsfóstri skilyrði til að ná fullum þroska utan líkama móðurinnar. Ég sé ekkert ómóralskt við tilraunir af þessu tagi. Mér sýnist viðurkenndum og gam alreyndum aðferðum til mann fjölgunar — og raunar öll- um þeim móral, sem mann- skepnan hefur verið að rækta með sér nokkur hundruð þús und ár, — standi mun meiri hætta af þeim ógnunum, sem búa að baki kjgrnorkutilraun um stórveldanna, en af til- raunum vísindanna til að kynnast innsta eðli lífsins. JÓHANN HANNESSON, prófessor: Þegar rætt er í erlendum blöðum um „hinn syntetiska mann“ þá er fyrst af öllu að athuga að hann er alls ekki syntetiskur, heldur ectogenet iskur, það er að segja til orðinn og fóstraður utan móð urlífs. Að stofni til er hann oss líkur, til orðinn úr egg- frumu einhverrar móður og sæðisfrumu einhvers föður. Hið nýja er fólgið í því að hann á sér enga sögu sem fóstur í móðurlífi, heldur að- eins utan þess. Einhver vél- rænn og kemiskur útbúnaður keniur honum í móður stað. En sá ectogenetiski maður, sem getið var í fréttum, varð aldrei fullburða, heldur dó meðan hann var aðeins um 500 gr. að þyngd. Hið íslenzka nýyrði „tækni frjóvgun" er einnig villandi, því ekki var um að ræða að tæknin frjóvgaði, heldur fruma. Gervifrjóvgun kæmist nær merkingu orðanna „arti- ficial insemination“, gervi- sæðing væri þó betra, því enginn grundvallarmunur er á aðferðum við sæðingu manna og dýra. Þegar hins vegar tæknileg aðgerð kem- ur í stað frumu til frjóvgun- ar á eggi, þá væri tækni- frjóvgun réttnefni. Mér vit- anlega hefir þetta aðeins tek izt á eggjum mjög frum- stæðra lífvera. Ectogenetisk framleiðsla á mönnum. Ég hef verið spurður hvað um ectogenetiska manna- framleiðslu, og tilraunir þar með, væri að segja frá heim- spekilegu og guðfræðilegu sjónarmiði. Verður það að- eins sagt með örfáum orð- um. Þar sem vísindi eru frjáls, eru þau jafnvíg til blessunar sem bölvunar mannkyninu. Vísindin þekkja enga lotn- ingu fyrir lífinu né neinn ótta við dauðann, engan greinarmun góðs og ills, dáða og ódáða. Fer hér allt eftir stefnumarki þeirra, er á mál- um halda. Stefni þeir til dáða — þ.e. góðra og gagn- legra verka — þá efla vís- indin alla dáð. Sé stefnt til édáða, þá eru vísindin jafn vel fallin til að efla þær. Viljum vér að vísindin séu algjörlega frjáls, óháð öllum sjónarmiðum utan síns eigin sviðs, þá höfum vér enga rökræna ástæðu til að mót- mæla neinni vísindalegri til- raun. Ef vér mótmælum af mannúðarástæðum, þá höfum vér sett siðgæði mannúðar- innar ofar vísindunum í af- stöðu vorri til lífsins. — Sjálfur er ég hér ekki í vafa um hvor verðmætin séu æðri — og tel mig í sæmi- legum félagsskap með þá skoðun. (Sbr. Scheler, Berg- son o.fl.) Þá ber að athuga að vís- indin — eins og fleiri grein- ar mennlngarinnar, eru æ meir að komast undir deter- minasjon — nauðung —, sem hvarvetna gerir vart við sig. Og nauðungin seilist æ lengra og lengra. Dæmi úr daglegu lífi: í matartímanum hlust- um vér á auglýsingar fegurð arsamkeppni og hrossakjöts, dansleikja og skama og langa runu af alls konar öðru stagli. En nauðungin stefnir jafnan að einhverju marki, sem einhverjar viljaverur telja æskilegt, að pólitísku, efnahagslegu, íistrænu marki, þar sem greinarmunur góðs og ills þurrkast út. Samkvæmt hinu kristna trú arsíðgæði er oss bannað að valda dauða mannlegrar veru, hver sem hún er. Vér gerumst brotlegir við kærleikslögmálið með því að valda mannlegum verum dauða, hvort sem vér gerum það með styrjöld, morði, refsingu, barnaútburði, tauga stríði, fóstureyðingum, aug- lýsingum, vísindatilraunum, eiturlyfjum eða einhverjum öðrum aðgerðum. Með þessu verðum vér brotlegir — nauð ugir eða viljugir — gegn Guði og náunga vorum og þá um Ieið sekir, og verðskuld- um refsingu. Það breytir engu þótt vér gerum eitthvað af þessu til neyddir eða af hug- sjón, vér verðum samt sek- ir, jafnvel þegar vér höfum málsbætur réttarfarslega. 1 heiðnum sið báru menn börn út .með köldu blóði. Jafnvel svo mætur spekingur og snill ingur sem Plató vildi láta hin óæskilegu böm „hverfa" (sjá Ríkið, V. bók), en hin æskilegu börn skyldu fram- leidd í þeim fjölda sem stjórn endur Ríkisins álitu að æski- legt væri. Hið eðlilega mannlíf hefir sínar þrenginga- og fagnað- arstundir. Þegar konan elur barn, er hún hrygg í lund, því að stund hennar er kom- in, en þegar hún hefir alið barnið, minnist hún ekki framar þjáningarinnar af gleðinni yfir því að maður er í heiminn borinn. Þannig lýsir Jesús þessum þætti í lífi kvenna — og verður það betur gert? Konur, sem fagna komu barna sinna, tala um lífsbylgjuna sem ber þær á- fram — án þess að þekkja nokkuð til kenningarinnar um elan vital. Með ectogenese er auðvit- að því stefnt að losna við alla óæskilega foreldra í Rík- inu og einkum þó við áhrif kvenna í uppfóstrun komandi kynslóða og fela allt sérfræð ingum frá fyrstu stund. — Mannakynbætur eru mark- miðið. Þetta sézt einnig í hinni nýju skólalöggjöf Ráð- stjómarríkjanna. Markmiðið er að, framleiða fullkomna menn og veita þeim fullkom- ið uppeldi, losa konumar við móðurhlutverkið og áhyggjur og fögnuð barnsfæðinganna. Með því má stórauka fram- leiðslu Ríkisins, þar eð auð- ið verður að gjömýta vinnu- kraft kvennanna. Fjölmargar þeirra munu fagna þessu, en áreiðanlega ekki allar. Enn þá er þó hinn fyrsti ectagene- tiski maður ekki kominn lif- andi í þennan heim. Og þeir læknar sem byggja á arfin- um frá Hippokratesi gamla og reglunni nihil nocere — að skaða ekkert — munu verða tregir eða algjörlega ófúsir til slíkra tilrauna sem hér um ræðir. LOKS fer hér á eftir í stórum dráttum hugmynd kaþólsku kirkjunnar um mál þetta eins og það ligg ur fyrir nú. Séra Hacking, prestur í Kristskirkju, Landakoti, svarar: Óeðlileg frjóvgun kallast sérhver tilraun til að frjóvga egg konu með einhverjum þeim hætti, sem kemur í stað inn fyrir eðlilegt samræði. Þetta mál hefur verið' at- hugað af ýmsum læknum nú á dögum og mikið um það rætt í tímaritum lækna. Frá vísindalegu sjónarmiði hafa læknar aðallega fengið áhuga á hinni óeðlilegu frjóvg un sem ráði til að koma til leiðar getnaði í tilfellum, þar sem um var að ræða óviðráð anlega ófrjósemi. En auk stéttar-tímarita lækna hafa blöð og tímarit fjallað um þessi mál, þar hef- ur verið ritað um „rannsókn- arstofubörn“ (laboratorium'- eða test tube-babies) og árangurinn varð sá, að marg- ir meðal almennings trúðu því, að læknar væru yfirleitt þessu máli fylgjandi og að öllu siðferði væri fullnægt. Óeðlileg frjóvgun (sæðing) hefur þegar fyrir löngu ver- ið viðhöfð við dýr. Sagt er, að Arabar hafi þegar á 14. öld viðhaft hana og frjóvgað þannig hryssur óvinanna með minniháttar graðhestum sínum. Árið 1870 framlcvæmdi vís- indamaðurinn Spallanzi á- þekka sæðingu hjá tík. Nú er þetta orðin mjög al- geng aðferð, þegar um dýr er að ræða. Sá, sem vitað er um, að hafi fyrstur manna viðhaft með árangri óeðlilegan flutn- ing sæðis milli mannlegra vera, er John Hunter (1790). f Bandaríkjunum var ein- hver J. M. Slim talinn fyrst- ur manna þar. sem tókst að framkvæma óeðlilega frjóvg- un, árið 1866. I bandaríska tímaritinu „Journal of AMA“ gefa Sey- mour og Koerner nákvæmt yfirlit yfir þessa aðferð, í grein sem nefnistc Artificial insemination. En ljóst er, að þessi að- ferð er viðhöfð í ríkari mæli en flesta grunar. Forvígismenn hennárleggja sig mjög í líma, til þess að komast hjá agalegum mála- ferlum — en skeyta Iítið eða ekkert um hina siðferðilegu hlið málsins. Lítið hefur verið ritað um hina siðferðilegu hlið þess. Þar sem til hinnar óeðli- legu frjóvgunar þarf oft sæði frá þriðju persónu, er hér um misnotkun á getnaðarfær um manns að ræða, og er hún þar af leiðandi ósiðleg. Samkvæmt úrskurði frá Sanctum Officiium 24. marz 1897 var því lýst yfir, að hún væri ósiðleg og óleyfileg. Óeðlileg frjóvgun er ósið- leg vegna þess, að hún felur í sér tvöfalt brot gegn sið- semi. Hún byggist ekki eingöngu á rangri notkun getnaðarfær anna (sáðláti fyrir sjálfsflekk un), heldur stríðir hún einn- ig gegn hjónabandinu. Eðli hjónabandsins leyfir ekki, að konan taki við sæði frá neinum öðrum en eigin- manni sínum. Rétturinn til barneigna er fenginn vegna hjónabands- sáttmálans. Þann rétt má ekki yfirfæra til einhvers þriðja aðila. Einnig er óeðlileg frjóvgun ósiðleg vegna þeirra að- ferða, sem beita þarf til þess að komast yfir' það sæði, sem nota skal. Það er siðferðilegt lögmál, að óleyfileg ráð megi aldrei nota í góðum tilgangi. (Tilgangurinn réttlætir ekki meðalið). Nú er sérhvert ráð til þess að komast yfir sæði, svo sem sjálfsflekkun, ófullkomið og stöðvað samræði (onanismus) og notkun „condoms", óleyfi leg notkun getnaðarfæranna. Menn geta því ekki viðhaft þau, enda þótt í góðum til- gangi sé. — Aðrar aðferðir til óeðlilegrar frjóvgunar (að vísu eru orðin hér tekin í breiðari merkingu), eru leyfi leg, og má viðhafa þau, þeg- ar alvarlegar aðstæður eru fyrir hendi. Slíkar aðferðir mætti frem ur nefna: „aðferðir til stuðn- ings náttúrunni“. Tvær aðferðir geta verið leyfilegar til að koma frjóvg- un til leiðar í tilfellum, þar sem einhverjir líffæra-erfið- leikar myndu koma í veg fyr ir hana. í fyrsta lagi má taka sæð- ið, sem með eðlilegu samræði hefur verið flutt inn í legið, með sprautu og síðan dæla því lengra inn í legið eða móðurlífið. Önnur aðferðin er sú, að víkka leggöngin með ein- hverju tæki eða gjöra á ann- an hátt auðveldari leið sæð- isfrumanna (spermatozoa) til burðarlegsins. Hvorug þessara aðferða er óeðlileg frjóvgun í eiginlegri merkingu. Nefna má enn eina tegund frjóvgunar. Menn kynnu að spyrja, hvort leyfilegt væri að dæla í leggöng konu líffrumum (spermatozoa), sem komnar væru frá eiginmanni hennar, án þess að samræði hefði átt sér stað. Sumir sérfræðingar í sið- ferðisguðfræði töldu, að lík- lega væri það leyfilegt, þar sem engin sjálfsflekkun kæmi til sögunnar. En Píus páfi XII tók af skarið með því að gefa þá yfirlýsingu (29. sept. 1949), að hann dæmdi sem ólöglega sérhverja óeðlilega frjóvgun — ekki eingöngu þá, sem byggðist á „gjafa" sæði, — heldur einnig sérhverja frjóvg un, sem ekki yrði við sam- ræði manns og konu. Hann gaf yfirlýsingu eitt- hvað á þessa leið: Óeðlileg frjóvgun í hjóna- bandinu, þar sem hið verk- andi (actif) „element“, sem notað er, er þriðji aðili, er einnig ósiðlegt og sem slíku ber að vísa því blátt áfram á bug. — Eingöngu hjónabands-aðil- arnir hafa gagnkvæman rétt á líkama hvors annars, til að koma nýju lífi af stað, og sá réttur er einkaréttur og óyfirfæranlegur. Auk þess er eiginlega ó- nauðsynlegt að geta þess, að hið verkandi (actif) „ele- ment“ verður aldrei á leyfi- legan hátt fengið með að- ferðum, sem stríða gegn nátt- úrunni. Enda þótt menn megl ekki vísa frá að fyrra bragði notk un nýrra aðferða, af þeirri ástæðu einni, að þær séu nýj ar, verða menn samt, að því er varðar óeðlilega frjóvgun, ekki eingöngu að sýna var- færni, heldur útiloka hana með öllu. Slíkur dómur þarf ekki endilega að banna notkun sérstakra óeðlilegra aðferða, sem eingöngu hafa það að markmiði að auðvelda eða aðstoða eðlilega athöfn, sem farið hefur fram með eðlileg- um hætti, til þess að ná tak- marki sínu. — Önnur útlistun á þessu var gefin tveim árum síð- ar í ávarpi til ráðstefnu hins ítalska, kaþólska félags yfir- setukvenna. Þar kemst páfinn svo að orði: „að draga samlíf og hjúskaparlegan félagsskap hjónanna niður í líffæralega athöfn eina saman, til þess að yfirfæra frjóangana, myndi haldast í hendur við að breyta heimilislífinu og gjöra helgidóm heimilisins að hreinni liffæralegri tilrauna- stöð. 1 ávarpi voru 29. sept. 1949 til alþjóðaráðstefnu kaþólskra lækna, höfum vér því algjör- lega vísað á bug sem óleyfi- Iegri, óeðlilegri frjóvgun fyr- ir hjón. Hjónabands-athöfnin er, samkvæmt eðlilegri uppbygg- ingu hennar, athöfn persónu, samtímis — og beint sam- starf hjónanna, sem vegna eðlis hinna verkandi aðila sjálfra og vegna eðlis athafn ar þeirra, er tákn gagn- kvæmrar tjáningar, sem sam kvæmt orðum biblíunnar kem ur því til leiðar, að þeir séu „einn líkami“. Þetta er meira en sam- runi tveggja frjóanga, sem einnig er hægt að koma í kring með óeðlilegum hætti, þ. e. án hinnar eðlilegu at- hafnar hjónanna. Sú hjónabands-athöfn, sem náttúran hefur skipulagt og viljað, er persónulegt sam- starf, sem hjónin veita hvort öðru, er þau fallast á hjóna- bands-samninginn. Eingöngu framleiðsla nýs lífs í samræmi við vilja og skipu lag Skaparans, kemur til leiðar á furðulega fullkom- inn hátt, framkvæmd hins til- ætlaða takmarks.** (Ummæll Píusar páfa XII eru eingöngu lauslega þýdd og án ábyrgðar af þýðand- ans hálfu). Hér verður ekki rætt nán- ar um ýmis vandamál, sem yrðu samfara hinni óeðlilegu frjóvgun. Erfitt yrði að feðra börn- in, og í mörgum tilfellum yrði erfitt að komast hjá erjum milli hjóna. Það eru ýmis sálfræðileg og lagaleg mál, sem einnig þyrfti að leysa. Fyrir hjón, sem ekki geta eignazt böm, er þó ávallt sá möguleiki fyrir hendi, að taka börn til fósturs. Þó að engu hafi ennþá ver- ið hátíðlega lýst yfir af hálfu kirkjunnar sem endanlegum úrskurði í þessu máli, mun sérhver kaþólskur maðurfara eftir þessum fyrirmælum páf ans. Kirkjan, í umboði Krists, vakir yfir trúar- og siðakenn ingunni, og ekki sízt í þeim efnum, er varða „uppsprettu lífsins". 1 1

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.