Alþýðublaðið - 15.02.1959, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 15.02.1959, Blaðsíða 2
«Su5ve iian hvassviðri ☆ NffinJRVARZLA þessa viku •<er 1' lyfjbúSinni Iðunn, súni • 473Mv «0-:i/G IDAGS VARZL A í dag cc £ Laugavegsapóteki, sími 24045. ★ XJTVABPIÐ í dag: 11 Messa .» ■ -tf^FMkirkjunni. 13.15 Erinda ‘ -4lökkur um náttúrufræði, -■í e*5il: Guðmundur Kjartansson -^iarðfraeöingur talar ura ís- • <ftWarjökla á Kili. 14 Hljóm ;«iTötuklúbburinn. ..... 15.30 'tCaffitíminn, 16.30 Rúss- >> -<i,esk þjóölög. 17 „Litir í tón *un.“ 17.20 Barnatími. 18.30 ^Cdiðaftanstónleikar (ptöt- i «r), 20.20 Upplestur: Jón . tfrá Pálmholti les frumort «6ípð. 20.30 Hljómsveit Rík- •ásútvarpsins íeikur. 21 „Vog •un. vinnur — vogun tapar.“ 22.05 Banslög (plötur). ★ ÚTVARPIÐ á rnorgun: 13.10 J©únaðarþáttur. 18.30 Tön- flistartlmi barnanna. 18.50 ©ridgeþáttur. 19.05 Þing~ . íréttir. 20.30 Einsöngur: : Eisa Sigfúss. 20.55 Um dag - . énn og veginn (Vilhjálmur S, VMijálmsson rithöfund- . ur). 21.15 Tónleikar. 21.30 , Útvarpssagan: „Viktoría." . 22.20 Hsestar-éttarmál. 22.40 «Caanmertónleikíir (plötur)*, ★ XÆSTRARKENNSLA. Fyrir- 'Jestur um lestrarkennslu . ‘tieldur ísak Jónsson skóla- j CtjSri é vegum Stéttarfé- , íflisgs barnakennara í Rvík, £ . '"flVlelaskólanum í dag, sunnu dag, kl. 2.30 e. h. Einnig j verður sýnikennsla (hljóð- ' aðferð). Öllum heimill að- ; gangur. ★ BAZAR lieldur Kvenfélag A,l{)ý'SuiLokksins . í Hafnar- ' -tfirði amiað kvöld kl. 8.30 í Alþýouhúsinu. ★ AFMÆLISHÓF Jóhanns Ög- mundar Oddssonar verður i G.T.-húsmu annað kvöld kl. 8.30. Stór.stúkan og stúkan .; Víkingur gangast fyrir sam .4i sætinu. ★ HAG-SKR.Á alþingis á mánu- itág: Ed.: 1. Sauðfjárbaðan- tfar,-. frv. 2. Lífeyrissjóðux tótavfemanna ríkisins, frv. — •tfíd.; 1. Olíuverzlun rikis- frv. 2. Skipun presta- kalla, frv. 3. Skipulagning .samgangna, frv. 4. Hefting osandfoks og græðsla lands, frv, 5. Sjúkrahúsalög, frv. 1 ☆ tfFEUB AMANXAGENGIÐ: • sterlingspund ... kr. 91.86 USA-doliar .... - 32.80 tfL Kanada-dollar .. - 34.08 -tfLÖO danskar kr. .. - 474.96 €00 norskar kr. .. - 459.29 tflOÖ sænskar kr. .. - 634.16 *tfl00 finnsk mörk .. - 10.25 •tflOOO frans. frankar - 78.11 tfLDO belg. frankar - 66.13 tflö svissn. frankar - 755.76 —#Q0 tékkm, kr. .... - 455.61 tfLÖÖ V.-þýzk rnörk - 780.51 E000 lírur..........- 52.30 R00 gyllini ........- 866.51 Sölugengi : 1 Serllngspnnd kr. 45,70 j 31 Bandar.dollar— 16,22 IL Kanadadollar— 16,96 1 <100 damskar kr. — 236,30 €00 morskar kr. — 228,50 €00 sænskar kr. — 315,50 €00 finnsk mörk — 5,10 «1000 franskir fr. — 38,86 tfOObelg. frankar — 32,90 €00 svissn. fr. — 376,00 €00 tékkn. kr. — 226,67 , 100 v-þýzk mörk — 391,30 T(& Alþyðtiblaðið — 15. febr’ HINN þjóðkunni veitin-ga- maður, Þorvaldur Guðmunds son, bauð fréttamönnum og mörgu stóririenni að vera við staddir opnun hins stórglæsi lega veitingahúss Lido á föstu daginn. Veitingahúsið Lido er sér lega fallegt og hið stærsta hér -á landi. Er eldhúsið líklega hið fullkomnasía á Norðurlönd um, enda hefur Þorvaldur hvergi til sparað til þess að gera veitingahús sitt hið flíll kom,nasta og glrdjiitegasta- á öllum sviðum. Við opnnn Lido sagði Þorvald ur m. a.: „Nafnið Lido er vel' þekkt í ýmsum borgurn erlendis, þegar rætt er um veitingastaði, þaí' sem yinsælir og glæsilegir veit in-gastaðir bera það nafn. Ég nefni sém dæmi París, Ham borg og Helsingfors. Mér fannst því vel til fallið að velja staðn um það nafn og er það von mín að gestum falli vel í geð nafn veitingastaðárins, sem- og hann sjálfur. Mörgum kann svo að finnast, að borið sé í bakkafullan læk inn að opna þriðja veitingahús ið hér í borg á þessum- vetri, en við nánari athugun held ég. að flestir geti orðið sair, nnála um að í okkar ört vaxandi borg sé rúm fyrir þau öU til v.iðbótar við þau, sem fyrir voru, Veitingastarfsemi hefur fleygt ört fram á undanförnum árum hér í borg og mun veit ingastaður sá, sem hér verður sarfræktur kappkosta að veita svo góða þjónustu sem á verð ur kosið og samanburð getur .staðizt við kröfur þær, sem gerð ar eru meðal menningarþjóða. Þegar hugleitt er h-vers bon ara fyrirkomulag ríkir í veit ingamiálum hér á landi í dag má segja að einkum sé iim tvenns konar fyrirkomulag að ræða í rekstri veitingastaða. — Annars vegar eru þeir: veitinga saðir sem eigi hafa vínveitingar á boðstólum, þeir hafa heimild til þess að hafa opið til 1-dukk an eitt eftir miðnætti alla daga nema laugardaga, en þá tií kl. tvö. Hins vegar eru þeir veit ingastaðir, sem leitast við að haf-a á boðstólum fullkomnar veitingar, bæ-ði hvað snertir mat og drykk, en eigi er héimilt fvrir gesti að divelja lengur en til iklukkan ellefu og hálf að kvöidi, þar sem reglur mælá svo f\rrir um. Er hér um óskilj anlegt misræmi að ræða og hljóta allir að skilja að slókt fyrirkomulag í veitingamáium getur eigi staðizt til irarr.húð ar. Lido mun verða opið öll kvöld frá kl. 7—11.30, nema þeg ar húsið er leig félagssamtök um, og imun haia 'á boðstólum fjölhreytta rétti a la carte, auk matseðils kvöldsins. Ennfremur mun félagssam tö'kum. gefinn kostur á að.fá af not hússins fyrir samkvæmi og hafa nokkur þegar ákveðið hóf í vetur og verður hið fyrsta þeirra á irjorgun er Stangaveiði félag Reykjavíkur heldur 'hér 20 ára afmli sitt. Þá muh framhaldsskólum verða gefinn .kostur á að fá af not hússins fyrir skemmtanir sínar, en eigi mun þá leyfðar vínveitingar. Loks má benda á að hið stóra leiksivið gerir kl'eift að -hafia hér leiksýningar og kába rettsýningar. Veitingasalurinn mun geta 1959 rúmáð allt að 450 gesturn sam tímis og verðúr Lidio því stærsti veitingastður landsins. Hús þetta er r.eist af Vegg h.f. og var þegar í upphafi gert ráð fyrir því að hér yrði starf r.æktur veitingastaður. Tókust sammngar milli mín og félags ins um kaup húsnæðisins og var hafist handa um innrétt ingu í jú'lí .hánuði s. 1. Auk veitingasalar eru á efri hæð hússins búningsherbergi fyrir 1-eikara og bítibúr, en eld hús og matvælageymslur eru í kj-allara. ínnréttingar allar eru unnar af íslenzkúm iðnfyrirtækjum ög iðuaðarmönrtum. og fcera glæsilegan vótf hæfni þeirra og smekkvísi. ' Framkvæmdastjóri Lido ver-ður Konráð Guðmundsson, sem um árabil hefur verið bryti á skipum Eimskipafélags íslands. Yfirmatsveinn verður Hálldór Vihijálmsson, sem. und anfarið hefur verið matsveinn í Leiikhúskjallaranum. Yfir þjónn verður Valur Jónsson, sem verið hefur þjónn í Leik húskj allaranum-. Neo kvintettinn undir stjórn Kristinis Vilhelmssonar mun leilrn fyrir dansi. Segja má að fulllokið sé aliri smíði hússins. Þó er eftir að setja glugga í skála, en þeir voru eigi komnir fil landsins í tæka tíð, en eru væntanlegir innan tíðar. Listamisnnirnir Ásnrundur Sveinsson og Jón Engilberts’ vinna nú að 'listaverkum sem skreyta eiga skála, og er það vissa niín að þau verði til yndis og ánæg-j-u gestum Lido. Að 1-okum vil ég þakka öllum þeim fjölmörgu iðnaðarmönn uin og verkamönnum., sem- lagt hafa gjörva hönd á verk þau, sem hér hafa verið unnin, en þó vil ég sérstaklegia þakka Þórleifi Jónssyni, hús.as-míða meistara, en á honum hefur öðrum fremur rnætt öll fram kvæmd verksins. Allir þeir, — sem hér hafa lagt gjörva hönd, hafa unnið verk sitt af stakri prýði, enda hefur verkfram kvæmd öll verði af'hendi leyst á mjög skömmum tíma“. í DAG verður tilkynnt hverjir unnu í happdrætt- inu, sem efnt var til í sam- bandi við fatnaðarsýningu Rúnu Brynjólfsdóttur í Austurbæjarbíói. Þegar þetta er skrifað er enn ekki vitað um þá heppnu, en hér sjást hverjar úrslitun um réðu: ungfrú Ylfa Brynjólfsdóttir og — Gitte. Skyldu þær hafa dregið þitt númer? (Ljósm.: Stu- dio). I bókadómi um Skálholtshá- tíðina 1956 eftir Jón Gislason í blaðinu í gær misritaðist Hung- urtimabilið í stað Hungurvöku- tímabilið. Setningin, sem byrjar neðst í dálki, er rétt þannig: -— „Er þar r.ekin saga þess, hvern- ig Skálholt varð biskupssetur og saga fyrstu biskupanna þar eða Hungurvökutímabilið“.' Frumvarpið gerir ráð fyrir fyHum réttindufíi tii réttindaláusra kenn- ara, er kennt hafa 10 ár eða iengur hefur skorað á alþingi að fella frumvarp þetta. Alþýðublað- inu hefur einnig borizt ályktum Sambands norðlenzkra barna- kennara um þetta mál og leggst sambandið þar ákveðið gegn því, að frumvarpið verði samþykkt. Einnig hefur blað- inu borizt ályktun Félags barna kennara á Reykjanesi um mál þetta. Segir þar, að samþykkfc umrædds frumvarps mundi draga að miklurn mun úr að- sókn að Kennaraskólanum. FYRIR alþingi liggur frum- varp til laga um breytingu á lögum um fræðslu barna og er breytingin um það, að rétt- indalausir kennarar, er kennt hafa í 10 ár eða lengur, fái full réttindi. Flutningsmenn frumvarpsins eru þeir Karl Kristjánsson og Björn Jónsson. Samband ísl. barnakennara FYRIR hokkru var stolið skellinöðru víð köfnina hér í Reykjavík. Sást þjófurinn fara burtu. á skellinöðrunni en hamr náðist samt ekki. En nú tóku forlögin í taum- ana, því svo kynlega vildi til, að þjófurinn fór einmitt í götu þá, sem eigandi skellinöðrunn- ar átti heima. Voru unglingar að leik þar í götunni. Álitu þau, að pilturinn hefði íengið skellinöðruna lánaða. Um kvöldið fréttu þau, að skelli-' nöðrunni hafði verið stolið. Ekki vissu þau hver þjófurinn var, né hvar hann átti heima. Daginn eftir birtist frétta- rnynd í Alþýðublaðinu frá höfninni. Á þeirri mynd þekktu unglingarnir þjófinn. Gerðu þau lögreglunni þegar aðvart og varð þetjta til þess, að þjóf- urinn náðist. ... Flugbjðr^iuursveil FLUGBJÖBGUNARSVEIT IN í Reykjaík afhenti í gær flughjörgunarsveitinni á Akur eyri bíl að gjöf. Var bíllinn af hentur á Akureyri. SKIP4UTGCR» RIKISINS austur -um land til Vopna- fjarðar hínn 19. þ. m. Tekið á móti flutningi til Horna- fjarðar, Djúpavogs, Breiðdals víkúr, Stöðvárfjarðar, Borgár fjarðar' og Vóphafjarðar ’á morgun. Farseðlar seldir á miðvikudag. ,S' vestur um land til Akureyrar hinn 2Ó. þ. m. Tekið á möti flutningi til Tálknafjarðar, á- ætlunarhafna við Húnaflóa óg Skagafjörð og til ÓJafsfjarð- ar á morgun. Farseðlar seldir á fimmtudag. _ .

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.