Alþýðublaðið - 21.02.1959, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 21.02.1959, Blaðsíða 4
tftgefandi: Alþýðuflokkurinn. Ritstjósir: Benedikt Gröndal. Gísll J. kst- þórsson og Helgi Sæmundsson (áb). Fulitrúi ritBtjómar: Sigvaidi Hjálmars- son. Fréttastjóri: Björgvin GuÓniundssoia. Auglýángaatjóri Pértur Péturs- son. Ritstjórnarsímar: 14901 og 14902. Auglýsmgasíini: 14906. Afgreiðriu- sími: 14000. Aðsetur: AlþýSuhúsiö. Prentœoiðja Alþýðubl. Hverfisg. 8—10. • Flísin og hjálkinn TIMINN gerði á dögunum að umræðuefni at- hugasemdir Alþýðublaðsins við þá kjördæmaskip- un, sem leitt getur til þess, að minnihluti verði meirihluti, en hún er Framsóknarflokknum mjög að skapi. Tíminn mælir ekki á móti því, að teljast verði ágalli, að minnihluti kjósenda fái meirihluta þeirra fulltrúa,sem kosnir séu til viðkomandi þings eða bæjar- og sveitarstjórnar í einmenningskjör- dæmum. Hins vegar spyr hann, hvað Alþýðublað- ið hafi um það að segja, að Sjálfstæðisflokkurinn sé í meirihluta í bæjarstjórn í Keflavík og á Sauðár- króki, þótt hann hafi þar minnihluta kjósenda að baki sér. Það er óneitanlega aðfinnsluvert, að flokkur með 48% atkvæða að baki sér fái fimm af níu bsíj- arfulltrúum í hlutfallskosningum. Sá er heldur «kki tilgangur hlutfallskosninganna, svo að AI- þýðuflokkurinn vill leiðréttingu þess, sem Tíminn ræðir hér um. En hvað um afstöðu Framsóknar- tiokksins? Með harðfylgi sínu við hugmyndina um tinmenningskj ördæmi er hann að leggja til, að stjórnmálaflokkur, sem fær 48% greiddra atkvæða jgeti ekki aðeins átt von á að fá fimm fulltrúa af níu — hann gengur að því vísu að fá alla níu fulltrú- ana með sölu! Sums staðar myndi þetta óréttlæti verða vatn á myllu Sjálfstæðisflokksins. En Tím- inn léti sér það víst í léttu rúmi liggja, ef hin kjördæmin yrðu fleiri, þar sem minnihluti Fram- sóknarflokksins reyndist medrihluti. Alþýðuflokkurinn vill breyta kjördæmaskip- uninni til að tryggja þjóðinni réttlæti. Og sann- firlega verður ekki borið saman, hvað hlutfalls- kosningar í stórum kjördæmum eru lýðræðislegri en kosningar í einmenningskjördæmum eins og Framsóknarflokkurinn vill. Tímanum ferst þess vegna ekki að fjölyrða um lýðræði í þessu sam- bandi. Hann man áreiðanlega lýðræði kosninganna 1931, þegar minnihluti Framsóknarkjósenda tryggði honum meirihiuta á alþingi. Tíminn sér með öðrum orðum flísina í s.uga Sjálfstæðisflokksins á Sauðárkróki og í Keflavík, en hefur þvílíka velþóknun á bjálkan- um í auga Framsóknarflokksins að vilja að hann nái um allt landið. METRO-Goldwyn-Meyer og Irving Berlin hafa nú á prjón vnurn tónlistarmynd, er bygg' ist á hinu fræga lagi Berlins „Say it with Musíc“, Ætlar tónskáldið að semja tíu ný . sönglög fyrir kvikmyndina, og -&uk þsss- verða sungin í henni f.jögur eldri lög eftir Berlin, sem hafa náð vinsældum á Broadway í New York. Fjöldi frægra leikara og tónlistar- tnanna munu koma fram í myndinni. ★ „REQUIEM for a Nun“ {Sálumessa fyrir nunnu), skáldsaga Williams Faulkners i'iUn nú verða kvikmynduð hjá 20th Century Fox, Áður haía skáldsögur Faulkners „The Long Hot Summer11, og „'The Sound and the Fury“ verið kvikmyndaðar, í mynd- 4 21. febr. inni „The Sound and the Fury“ var aðalhlutverkið í höndum Joanne Woodwárd, er hlaut viðurkenningu sem „bezta leikkona ársins‘f fyrir leik sinn í myndinni „The Three Faces of Eve“ (Hin þrjú andlit Evu). í „The Sound and the Fury“ lcikur hún ó- ásjálega, uppreisnargjarna og ævintýrasjúka stúlku, sem á í sífelldum erjiftn við frænda sinn, er hefur hana í sinni umsjá. Frændinn, Jason Compson, er leikinn af Yul Brynner. ★ JAMES Jones, höfundur „From Here to Eternity" hef- ur nýlega lokið við að skrifa stutta skáldsögu, .. „The Pis- tol“, sem bráðlega verður gef- in út, og kvikmyndafélagið Warwipk Pictures ætlar að gera kvikmynd eftir. Friðrik Ólafsson hef ur unnið nýjan taflsigur er- lendis og staðfest enn einu sinni, ,að kann er í hópi shjöll- ustu skákmanna heimsins. Slíkt vekur mikla athygli, eins og ráða má af fréttum. Yfirburðir þeir, er Friðrik sýndi í Beverwijk, þykja ærn- um tíðindum sæta. Hér mun óþarft að fara mörgum orðum um afstöðu íslendinga til Friðriks Ólafs- sonar. Þúsundir fylgjast með viðureign hans, þegar hann keppir við aðra stórmeistara veraldarinnar. Sigrar hans vekja þjóðarfögnuð á íslandi. Og hann á di’júgan þátt í því, að fjölmargir æskumenn leggja stund á skákíþróttina með ágætum árangri. Þá er komið að tilefni greinarkorns- ins: Við eigum að gera Frið- rik Ólafssyni mögulegt að helga sig skákíþróttinni og larxdkynningunni, sem hann kemur í verk með sigrum sín- um erlendis. Nú mun sparnaðarhugúr í forustumönnum þjóðarinnar, og sannarlega ber að meta þá viðleitni að gæta hófs í út- gjöldum íslenzka ríkisins. Hins vegar er ekki sama, hvað er sparað. ÍSlendingar mega til dæmis ekki neita sér um árangurinn af hæfileikum Friðriks Ólafssonar. Þess vegna hika ég ekki við áð bera fram þá tillögu, að stofn- að verði embætti handa Frið- rik Ólafssyni, svo að hann geti gert skákíþróttina að ★ .Ef þetta hefði ekki ver- ið gert. ★ Vísitalan nú 230 stig. ★ í haust 270 stig ★ . Hvers vegna? ... Hvers Hvers vegna? . . . „EF ÞETTA hefði ekki verið gert, þá hefði ekkert verið gert“, segir B. J. í bréfi til mín. „Og ef ekkert hefði verið gert, þá væri vísitalan nú ltomin upp í 230 stig og hefði farið upp í 270 stig í næstkomandi sept- embermánuði. Hvaða afleiðing- ar hefði það haft? Atvinnuveg- irnir hefðu komizt í algert þrot. Ríkissjóður hefði ekki getað staðið undir styrkjum, niður- borgunum og stuðningí við at- vinnuvegina, nema með því að ieggja nýjar milljónaálögur á þjóðina. Atvinnuvegirnir hefðu stöðvást, -— og atvinnuleysið, eins og það var fyrir 1940 liefði spennt sína ísköldu heljar- krumlu um heimilin“. KOMMÚNISTAR og Fram- sóknarmenn gera allt sem unnt er til þéss að tortryggja þær bjargráðaráðstafanir, sem gerð- ar hafa verið: „Verðlækk-unin er lítil“. „Kauplækkunin er mik il“, segja þeir, En leyfist mér að spyrja: Hvers vegna neituðu kommúnistar um stuðning. — Hver-s vegna sagði hann af sér? HVERS VEGNA neitaði Fram sóknarflokkurinn Emil Jónssyni urn hlutleysi eða stuðning? Var það til þess að hjálpa til að rétta þess að þurfa að kvíða afkomu sinni og efnahag. átttaka Friðriks í skák- mótum víðs vegar um heim tor veldar honum að sjálfsögðu nám og störf venjulegra borgara. Jafnframt liggur í augum uppi, að skákíþróttin Friðrik Ólafsson starfi sínu í framtíðinni án er honum mun minni tekju- lind en stórmeisturum ann- ari’a þjóða. Því veldur fá- menni okkar íslendinga. Þess vegna ætti íslenzka þjóðin að gera honum kleift að vinna að framgangi skákíþróttarinn ar meðal æskunnar í landinu, kenna henni list mannfafls- ins og vekja áhuga hennar á þroskandi og geðþekkri tóm- stundaiðju. Þetta starf væri við úr vandræðunum? Eða var það til að losna við ábyrgðina og er-fiðleikana? Hvers vegna mynd aði Emil Jóns-son minnihluta- stjórn sína? Var það végna þess, að hinir flokkarnir gætu eða vildu mynda stjórn, ráða-st á móti erfiðleikunum og reyna að bjarga? ÞAÐ VAR EKKI HÆGT að mynda aðra stjórn. Hatrið og afbrýðisemin mi-lli stóru flokk- anna var svo .skefjalaust að engu tauti 'Var við þá komandi. Og þó b1 •=»=+!' við aleer stöðvun vertíð- arinnar og öll fjárhagsafkoma í algerum voða af þeirri ástæðu os j.íui'gum fleirum. — Þetta eru -staðreyndir, sem ekkert þýðir að reyna að dylja. Það féll I hlut Alþýðuflókksins að gera tilraun til að bjarga. Og hann gérði það og reynslan hef- ur sýnt. að hann hefur gert það. HINS VEGAR er vitanlega hægt að eyðil-eggja þessa tilraun. Hvort hún tekst eða -ekki veltur á almenningi, Ef hann lætur. skemmdarandana hafa frítt spil þá er voðinn vís. Þá mun Al- þýðuflokkurinn a-fhenda þeim málin — og almenning-ur verð- _ur að taka afleiðingunum. Verð- lækkunin er mjög mikil á öllum þeim nauðsynjum, sem við ráð- um við. Erfiðleikarnir eru með þær vörur, sem við Verðum að kaupa annai’-sstaðar frá — og við ráðum ekki verðlagipu á. EN ÞÓ að verðlækkunin sé lítil á mörgum slíkum vörum, er það fásinna að reikna ekki með henni þegar menn gera upp sína honum auðvelt að rækja í skólum landsins og félags- heimilunum, sem risið hafa upn í sveitum og bæjum und- anfarin ár og koma naumast enn að tilætluðum notum. Unga fólkinu er stundum bor ið á brýn, áð hað sé giálíft og óreglusamt. En hvað gerir samfélagið til bess að siá því fvrir hollum viðfangsefnum í tómstundum sínum? Félags- heimilin hafa væntanlega ekki verið reist einvörðungu til skemmtanahalds. Þau gætu einnig verið starfsvettVangur, ef þjóðfélagið mvndi eftir því, að æskan kann fleira on dansa oc skemmta sér. eldri kyn- slóðinni fil hneykslunar. Því há ekki að hvgsia að tækifær- inu, sem hér býðst? Friðrik Ólafsson er til bess kiörinn að veriq dvalartíma sínúm á ættjörðinni til unpeldis í fræðum manntaflsins. Varla stendur á Hönum áð gefa kost á sér til starfsíns. En vill ís- lenzka bjóðin láta tækifærið framhjá sér fara? Alþingi, sem nú si+ur, ætti að svara þeirri spurningu við af- greiðslu fjárlaganna -— og svara henni myndarlega. Við kostum íþróttafulltrúa, söngmálasHóra og hvers kon- ar erindreka ^— os telium ekki eftir. Allt er bet.ta góðra gialda vert. Sömuleiðis er revnt að efla holla og skernmtilepa tóms+undaiðjú unr'lin.rrn {Reykiavík. og fleiri kaupstöðum. Slrkt ber • aá meta r>n hakka. En væri ekki eins tímabærf os skvnsam- leet. að hagnýta hæf.ileiVa og starfskrafta. Friðriks Ólafs- sonar í hágu xmga fólksins, sem. b’ður pffir verkefnum um land alli. láfa hann kenna na +efla í skólunum otr félags- heimilunum á railli bess sem hann kennir að heimsmeist- aratign í íhrótt hugkvæmn- innar, álvktunarinnar og ná- kvæmninnar? Auðvitað er til hoss ætlazt, að embætti skák- fulltrúa ríkisins tryggi hon- um lifibrauð. pn jafrjframt ge+ur hað orðið íslenzkri «1 andlecs ávinnings, sem aldrei verður metinn í krónum eða aurum. en reyn- ist bó kannski. verðmæti og stolt lítillar þióðar. er kann að meta sína áffætustu menn' off vill eignast bá sem flesta, bó að einhverju verði til að kosta. Og nú verður fróðlegt að vita. hvort alþingismenn telja ómaksins vert að rækia í um- hoði bjóðarinnar skvldu .við Friðrik Ólafsson o« íslenzka æsku. En verkið yrði heim til sóma heima og erlendis. He'lgi Sæmundsson. heiimilisreikninga. Heimilin þurfa fleira að kaupa en kjöt og mjólkurafurðr. Þær hafa lækk- að stórkostlega. Hinar vörurnar hafa allar lækkað, þó að lítið sé, hver og ein. En það dregur sig saman í heimilishaldinu. Enn eru ekki allar lækkanir komnar fram —• og vonandi þarf engin vara að hækka. Rafmagn mun lækka, útsvör og skattar hljóta að lækka eitthvað. SANNLEIKURINN er sá, að Framlhald á 10, síðu. 1&59 — AlþýSublaðið Jp' Hannes á h o r nin u

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.