Alþýðublaðið - 21.02.1959, Blaðsíða 9

Alþýðublaðið - 21.02.1959, Blaðsíða 9
Q í|3»fróftir ) r ........................................................ 1 jlEHNiS og skýrt hefur verið frá hér í blaðinu, varð | | Glímufélagið Ármann 70 ár» 15. desembeir s. 1. 1 í tilefn} af bví að Ármenningar halda afmælið bá- | | tíðlegt með hófi í Sjálfstæðishúsinu í kvöld, birtir íþrótta | | síðan afmælisgrein, sem kom í íþróttablaðinu okt.—-des.- | I blaðinu 194S, um félagið sextugt. Er engu breytt í þeirri | | grein, nema árfölum og öðrum tölum sem breytzt hafa, 5 | ásamt stiórn og kennaraliði. Greinin '• ;• eftir fyrrverandi | | ritst•óra Iþróttablaðsins, Konráð Gíslason. | Þar ;sem svo mikið hefur verið ritað um íþróttir og | I íþróttam.ál í blöð og tímarit undanfarin 10 ár, teluj. í- | | þróttasíðan eltki nauðsynlegt að rekia segu félagsins ná- | 1 kvæmlega síðasta áratuginn, þó að margt og mikið hafi | | skeð hjá Ármanni þetta tímabil. Féía,rið hefur ávallt átt | | innan sinna vébanda marga frábæra íþróttamenn og kon | | ur í öllum þeim íþróttagreinumum, spm eru á stefnuskrá | = þess. Merkasti áfanginn þetta tímabil er þó íþróttavall- | i argerð og bygging félagsheimilis, en fyrsti hluti þess var | | einmitt tekinn í notkun á afmælisdaginn. f I Íþróttasíðan óskar Ármann} til bami-’igju með þessi | | merku tímamót í sögu féiagsins og vo->ar, að það eigi = | eftir að'dafná og blóntgast um alla framtfð, en allir skyn | | samir menn og konur viðurkenna nú hið þýðingarmikla | 1 hiutverk íþróttaféíaganna í þágu æskunnar. f FYRIR tæpum 23 árum skrif aði ég aíimselisgrein í íþrótta- blaðið undir fyrirsögninni: — „Glíroufélagið Ármann 30 ára“. Þeim, sem rouna eftir þeirri Jens Guðbjöriisson, formaður Armanns er sá maður, sem mest hefur komið við sögu fé- lagsins undanfarin 30 ár og vel það. Hann var kosinn í stjórn Ármanns 19?5 og formaður varð hann 1927 og hefur verið það síðan. Mun einsdæmi, að einn maður hafi starfað svo mikið og lengi í þágu íþrótt- anna og æskunnar í landinu og ávallt án nokkurs endurgjalds. grein eða kynnu að rekast á hana síðar, mum vafalaust finnast eitthvað biogið við það, að ég skuli nú fara að skrifa aðra afmæiisgrem um þetta sama félag 23 árum síðar með yfirskriftinni: „Glímufélagið Ármann 70 ára“. ' 15. des. 1888 var stofnað í- þróttafélag hér í Reykjavík, t— sem hlaut nafnið Ármiann. — Voru st'Oifnendur milli 20 og 30 og lögðu. ‘einkuim stund á ís- lenzka giímu. AðaTlwataroenn að stcfnun félagsins voru þeir séra P. Helgi Hjélmarsson og Pétur Jónssion, blikksmiður. —• Starfsemi þessa félags hefur verið rakin allit fram ti} ársins 1906, semi áður var talið stofn- ár Ármanns, og sýnir að hér er umi eitt og saroa félag að ræða. Þannig liggur þá í þessu stóra aidurs'stökki Áriroanns. Eins og þegar er getið er Ár- mann fyrst og fremst stofnað sem glímufélag og á fyrsta ald- anfjórðungi í ævi þess er það íslenzka g.íman, sem Öli starf- semi félagsins beinist að. — Á stríðsárunum 1914 til 1918 ligg- ur félagið að mestu leyti niðri •eins og miörg önnur félög gerðu á þeiro árum. Siðan hefst ný vakningar.alda í félaginu og byrjar það að leggja stund á i ýrösar fleiri íþróttir, og nú er 1 svo komið að innan félagsins eru iðkaðar svo að segja allar þær íþróltir, sem stundaðar eru | hér á Iandi að knattspyrnu und anskilinni. Þrátt fyrir hina fjölbreyttu íþróttastarfsemi Ármanns hef- ur ekki verið slegið slöku við glímuna — þá iþrótt sem varð þess beinlínis vaidandi að fé- lagið var stofnað, enda heitir féiagið enníþiá „Glímufélag'ið 4rmann“ en ekki „íþróttafélag ið Ármann“. Engu öðru félagi er það eins mikið að þakka að íslenzka giíman — þjóðaríþrótt íslendinga — skuli enn vera við Iýði eins og Ármanni. Þar hafa allir beztu glímumenn iandsins fengið þjálfun sína, og í 50 ár hefur Ármann haldið uppi skj aldargl ímunni svo- neifndu, sem er árlega stórvið- burður á sviði íþrótta í höf- uðstaðnuimi. Sú í'þróttagrein, sem Árrnann Pétur Jónsson blikksmiður, annar aðalstofnandi Gl'ímuifélagsins Ármanns. hefur lagt einna mesta rækt við, auk gliímunnar, eru fim- leikar. Umi aldarfjórðungsskeið hafa fimleikar verið iðkaðir í félaginu í mjörgum flokkum, bæði af körlum og konum. — Þessi íþróttagrein, sem er undir staða undir flestar aðrar íþrótt- ir, hefur n!áð miklum vinsæld- um> í félaginu og má vafalaust þakka það Jóni Þorsteinssyni, sem umi margra ára skeið var aðalkennari féiagsins bæði í glímu og fimleika. Enda tókst honum svo vel að sameina þess ar tvær íþróttir að hann fór hverja utaniförina af annarri ofí hélt gl'ímu- og fimleikasýning- ar víða um lönd, þar sem sömu mennirnir óku þátt í báðum þessnm íþróttum. Á tímabili var mikið iðkaður róður í Ármanni og var félagið í fararbroddi í þeirri íþrótta- grein. En af völdum ófriðar- ins lagðist þessi íiþrótt niður á árunum 1939 til 1945, en er að rísa'við aftur, og félagið á nú róðrarskýli í Nauthólsvík. — Handknattleiikur hefur rutt sér mjög til rúmis hér á landj hin síðari ár og he’fur Ármann tekið öflugan þátt í honum og unnið þar miarga sigra. Hið sama má segja um sund, körfuknattleik og skíðaferðir. Félagið á vand- aðan skíðaskála í Jósepsdal. — 1 Þá háfa Ármenningar lagt rnikla stund á frjálsar íiþróttir og átt þar marga afreksmenn. Eins og getið er um hér að framan, hafa íþróttaflokkar úr Ármanni — bæði konur og karl ar —• farið margar sýningar- ferðir til annarra landa á und- anförnum ártugum. Var sú fyrsta farin til Danmerkur árið 1926 og sú síðasta til Nore.gs í fyrra. En alls ’háfa Árm,enning ar farið 14 slíkar ferðir til Norð urlanda og Þýzkalands og hald- ið á annað hundrað sýninga. — Kvenflokkarnir hafa sýnt leik- fimi eni karlflokkar glímu og leikfimi. Þar ,að auki hafa svo íþróttaflokkar félagsins ferðast víðsvegar um landið og sýnt í- þróttir á 65 stöðum. Það munu fáir gera sér Ijóst, fyrir utan þá, sem beinlínis taka þátt í slí'kum förum, hve mikið starf liggur á bak við þær. Þrotlaus vinna svo vikurn og mánuðum skiptir er undan’fari þessara ferða, fyrst og fremst við þj álf_ un íþróttamannanna svo og all- an undiríbúning bæði heima fyr ir og; á sýningarstöðum. Hjé Ár ' manni ’hefur þetta starf aðal- lega hvílt á tveimur mönnum, þeim Jóni Þorseinssyni íþrótta kennara og Jens Guðbjörnssyni for.manni félagsins, Þessi ferða- lög Ármianns með íþrótta flokka, bæði utanlands og inn an hafa 'háft ómetanlega þýð ingu til að glæða áhuga manna á íþróttum almennt og auk þess sem utanfarirnar hafa verið góð kynning á íslenzku íþróttalífi. Jens hefur nú verið formaður Ármianns í yfir 30 ár og jafn fráornt líifiö og sálin í öllum1 störf um þess. Ég get eikki annað en dláðst að þeirri fórnfýsi og þeim cþrjótandi áhuga, sem, hann hef ur sýnt Ármanni og jafnframl íslenzkum íþróttamlálum á þessu tímialbili. Öllum sínum frístundum hefur hann fórnað í þágu íþróttanna um aldarfjórð ungssbeið án nokkurs endur- gjalds — nema ánægjunnar a;f því að vera gefandi en ekki þiggjandi. Og þau laun eru vafalaust farsælli þegar til lengdar lætur, heldur en hin, I sem mölur og ryð fá grandað. | Efri myndm er af Ágústu Þorsteinsdóttur, hinni þekklu | | sundkonu Ármanns, þar sem hún cr að kenna byrjand- 1 | anum. Af möngum fræknum íþróttakonum Ármanns, | | munu i'lestif vera sammála um, að Ágústa sé þektust og I | hafi náð lengst á sviði íþróttanna. —- Neðri myndin er | | af Hilmari Þorbiörnssyni, hinum. kunna spretthlaupara g | Ármanns, sem er þekktastur og mestur afreksmaður <Vr- i | mannssveina. Hann hefur unnið marga sigra, bæði heima I | og erlendis og afrek hans og framkoma hefur hvarvetna | 1 vakið verðskuldaða athygli og aðdáun. UHIIllUUIillUIIHillUllllllllllllllUIIIIIIIIIIIUIIIllllHIIIIHIIIIIIIIllllllHUUUUIIIIlUIIIIIIUIllllUIUUIIIIllUIHHtlIIIIUi Ég vil niota þetta tækifæri til að þakka — fyrir hönd alll'a Ármenninga - Jens Guðbjörns- syni fyrir hans mákla og óeigiji gjarna Starf í þágu félagsins. Að endingu vij ég þakka Gl'ímufélagjnu Ármanni vel unnin störf á undanförnum 70 ár.um og óska félaginu giftu- drjúgrar og starfssamrar fram- tíðar. Konráð Gíslason. Stjórn félagsins f dag s ’NÚVERANDI stjórn Glímu- félagsins Ármanns er þannig skipuð: Jens Guðbjörnsson for- maður, Pétur Kristjánsson, Hallgrímur Sveinsson, Þórir Þorsteinsson, Þórunn Erlends- dóttir, Stefán Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Sigríður Lút- hersdóttir, Rut Guðm'undsdótt ir og Björn Kristmundsson. Formenn hinna ýmsu deilda eru: Skdðadeild: Þorsteinn Bj arnason. Fi’j álsíþr óttad eild: Jóíhann Jóhann'esson, Hand. knattleiksdeild: Stefán Gunn- arsson. Sundd’eild: Sólon Sig;- urðsson. Körfknattleiksdeild: Davíð Helgason. Glímudeild: Trausti Ólafsson, Fimleika- deild: Leó Ingólfsson. Júdó- deild: Þorkell Magnússon. Kennarar félagsins í vetur eru 15 talsins, iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiM* Lesið Aiþýðublaðið íiiiiuiíiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiuiiuitiiiiiiiniiíiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiifiiinuíio.'iuiiUD Alþýðublaðið — 21. febr. 1959 0

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.