Morgunblaðið - 22.09.1995, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 22.09.1995, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 22. SEPTEMBER 1995 D 15 rOLD FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjávík Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali |p Opio laugard. kl 11-14, sunnud. 13-16, virka daga 9-18 - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Fold í fararbroddi Opið allar helgar SMUGAN HÁR BYGGINGARSJÓÐUR - EKKERT GREIÐSLUMAT Sýnishorn úr söluskrá Asparfell Verö 5,3 mili]. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Mismunur aðeins 1,5 milij. er greiðist skv. samkomulagi. Góð ca 63 fm 2ja herb. íb. á 4. hæð. Rúmg. svefnherb., baðherb. m. baðkari, stór stofa og útgangur út á suðaustursvalir. Þessi Ib. staldrar stutt við, hafðu samband strax. Hallveigarstígur Verð 6,2 millj. Áhv. 4,0 millj. byggsj. Mismunur aðeins 2,6 míllj. er greiðist skv. samkomulagi. Rúmg. 70 fm 3ja herb. sérhæð í þrfbhúsi. Hæðin býður upp á mikla mögul. Geymsluskúr fylgir. Sklpti eru mögul. Logafold Verð 6,2 millj. Áhv. 4,0 millj. byggsj. Mismunur aðeins 2,2 millj. er greiðist skv. samkomulagl. Gullfalleg 60 fm fb. á jarðhæð f litlu fjölb. ásamt sérgarði f suður og stórum sólpalli. Útsýni yffr Grafarvoginn. Efstasund Verð 5,4 millj. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Mísmumir aðeins 2,4 millj. er greiðist skv. samkomulagi. 3ja herb. risíb. í tvfbhúsl. Parket á gólfum, kvistgluggar. Stór lóð f mik- illf rækt. Krummahólar Verð 5,9 millj. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Mismunur aðeins 2,7 millj. er greiðist skv. samkomulagi. Ca 70 fm 2ja-3ja herb. fb. í snyrtil. nýviðg. fjölb. Glæsil. útsýni. Bústaðavegur Verð 5,7 millj. Áhv. 2,9 millj. Mismunur aðeins 2,8 millj. er greiðist skv. samkomu- lagi. Sérl. rúmg. og bjðrt 2ja herb. (b. á 1. hæð f þríbhúsi er stendur innarl. á lóð og fjarri allri umferð. Góð íb. er kemur þér á óvart. Þinghólsbraut Verð 4,9 millj. Áhv. 2,7 mlllj. f byggsj. o.fl. Mismunur 2,2 millj. er greiðist skv. samkomulagi. Vönduð 2ja herb. íb. á jarðhæð í þríbhúsi á ról. stað í Kóp. Góður garður í mikilli rækt. Öldugata Verð 5,2 millj. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Mismunur 2,0 mlllj. er greiðist skv. sam- komulagi. 3ja-4ra herb. fb. á efstu hæð á góðum stað I vesturbæ. Suöursv. Úti- geymsla og íb. er laus strax. Jörfabakki Verð 5,2 millj. Áhv. 3,0 millj. byggsj. o.fl. Mismunur 2,2 millj. er greiðist skv. sam- komulagi. Rúmg. 2ja herb. íb. á 1. hæð f góðu fjölb. Góður garður i rækt með leik- tækjum. Barnavænn staður. Snorrabraut Verð 5,2 millj. Áhv. 2,9 mlllj. I byggsj. o.fl. Mismunur 2,3 millj. er grelðlst skv. samkomulagi. Góð 60 fm 2ja herb. fb. á 3. hæð f litlu fjölb. Falleg og mikið endurn. íb. í hjarta borgarinnar. Skipti á 3Ja-4ra herb. mögul. Miðborgin: Hús með sál 1848 Ca 120 fm, tvær hæðir og ris f virðulegu timburhúsi sem byggt var um síðustu aldamót af Einari Benediktssyni. Húsið, sem er friðlýst, er allt endurn. og vel til þess vandað. Það er í dag notað sem skrifstofur en ýmsir nýtingarmöguleikar koma til greina. I smiðum Skeljatangi - Mos. 1357 Mjög gort 112 fm einb. ásamt 33 fm" bflsk. á þessum friðsæla stað. 3 svefnherb. auk stofu og borðstofu. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Smárarimi 1841 NY Vorum að fá f sölu glæsil. ca 190 fm einb- hús á mjög eftirsóttum stað i Grafarv. Hús- ið stendur hátt og útsýnið er gott. Húsið selstfullb. að utan, fokh. að innan m. gróf- jafnaðri lóð. Unnt að afh. á öðmm bygg- stigum. Uppl. á skrifst. Aðaltún - Mos. 1661 Stórskemmtil. ca 185 fm raðhús á falleg- um stað f Mosfellsbæ. Afh. tilb. til innr. að innan og fullb. að utan. Arkitekt Vffill Magnússon. Verð aðeins 9,7 millj. Lyngrimi 1667 Gott ca 197 fm parh. ásamt innb. bflsk. Húsið er fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,7 millj. Atvinnuhusnæði Bolholt - margir möguleikar 12?4______________________NX Rúmg. og bjart 344 fm húsnæði á jarðhæð á góðum stað. Innkhurð ásamt öðrum mögul. á vörumóttöku. Þrennar inngöngu- hurðír að framan, næg bílastæði. Einbýlishus Hrísateiguri875 NY Vel skipul. 286 fm hús á fráb. stað. Húsið skiptist f 4 svefnherb., stofu og arinstofu ásamt 3ja herb. íb. f kj. m. sérinng. Nýtt þak, Steni-klæðning á húsi. Víðilundur - Gbæ. 1900 NÝ Vorum að fá í einkasölu glæsil. ca 230 fm einbhús ásamt tvöf. bílsk. Allt mjög vandað að innan. 3 svefnherb. og mögul. á 4, rúmg. stofur, arinn. Mikill garður í rækt. Toppeign á eftirsóttum stað. Verð 15,5 millj. Lækjarberg 1716 Stórgl. ca 300 fm nýtt hús með innb. 2ja bíla bílsk. Innr. eru allar sérl. vandaðar og smekkl. Glæsil. sólstofa, sælkera-eldhús. Fráb. staðsetn. Þetta er hús sem er sann- arlega peninganna virði. Jórusel - gott verð 1693 Vel skipul. 310 fm einb. með 2ja herb. sér- íb. ( kj. á fráb. stað. Sófstofa. Suðurver- önd. Ahv. 2,5 millj. byggsj. Þetta eru góð kaup fyrir aðeins 13,9 millj. Klapparberg 1944________NÝ_ Falleg 155 fm einb. á friðsælum stað við dalinn. 4 svefnherb. og stofa. Jaðarlóð. Mjög góður garður með skjólveggjum og verönd. Góð eign á fráb. stað. Fellshlíð - í landi Helgafells 1904_________________________NÝ Skemmtil. lítið einb. eða heils árs bústað- ur á 3300 fm eignarlóð. Stór suðurverönd. Rað- og parhus Norðurfell 1718 Stórgl. 2ja Ibúða endaraðhús ca 215 fm með góðri ca 90 fm íb. í kj. Aðalib. með parketi og flísum. 2 stofur, 4 herb., sauna og stór flísal. sólskáli. Góður bilsk. Topp- eign. Hagstæð áhv. lán 6,1 millj. Verö 15,5 millj. Ýmis skipti koma til greina. Fannafold 1901 Virkil. vandað 4ra-5 herb. parhús á einni hæð með innb. bílsk. Parket á aílri íb. Sæí- keraeldhús. Geymsluloft ca 30 fm. Mögul. skipti á minni eign. Þessi eign er svo sannarlega peninganna virði. Gullmoli sem gleður. Lækjarhjalli 1265 Fallegt parhús á tveimur hæðum. 3-4 svefnherb., stórar stofur, fullb. fallegt eld- hús. Suðursv. Lftil íb. á neðri hæð með sérinng. Húsið er ópússað og gólfefni vantar. Verð 12,5 millj. Kjarrmóar - Gb. 1723 NÝ Fallegt og sérl. vel staðsett raðhús á tveim- ur hæðum. Vandaðar innr. Parket. Suður- verönd ásamt fallegum garði í rækt. Þetta hús verður þú að skoðal Verð 8,5 millj. Heiðnaberg 1920 Mjög glæsil. 172 fm endaraðh. á góðum stað. Allar innr. úr beyki. Hnotuparket á allri efri hæð. Fallegur garður. Leikvöliur f götunni. Sjón er sögu rfkari. Verð 13,4 millj. Sklpti á minna mögul. Laugalækur 1797________NÝ Glæsil. raðh. byggt 1980. Stofa, borðst., eldh. með nýl. innr., 6-7 svefnherb. Parket á öllu. I kj. er hægt að útbúa aukaib. með sérinng. Suðurverönd og sólpallur. Bílsk. Skipti á minna ath. Hæðir Blönduhlíð 1671 Ca 124 fm 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð. Suð- ursv. Skipti mögul. á 3ja herb. (b. Verð 9,9 millj. Rauðagerði ises_________NÝ Mjög góð og vel skipul. 318 fm sérhæð á þessum friðsæla og fallega stað. Eignin skiptist i efri og neðri hæð ásamt mögul. á skrifstofu og lager á Jarðhæð. Þessa eign verður þú að skoða strax! Rauðalækur 1905________NÝ Mjög falleg hæð í húsi byggðu 1983 á 3. hæð. Skiptist í tvaer stofur og 4 svefnherb., geymslu og þvottaherb. Snjóbræðsla f plani og tröppum. Verð 10,5 millj. Drápuhlíð - bílskúr 1168 Ca 124 fm falleg og hlýl. efri hæð í þrib. Stórar stofur, 3 svefnherb., parket. Góðar svalir. Manngengt ris sem auðvelt er að innr. Nýtt dren og skólplagnir. Verð 9,5 millj. 4ra-6 herb. Grænahlíð 1889 140 fm falleg og rúmg. 6 herb. 1. hæð m. stórum suðursv. og stórgl. garði. Fullkom- ið þjófavarnakerfi. Þessi eign býður upp á marga mögul. á 10,5 millj. Skipti koma til greina. FífUSel 1952 Einstakl. björt og góð 4ra herb. íb. ca 100 fm. Parket á allri íb. Stórar suðursv. Fal- legur staður. Verð 6,9 millj. Fálkagata______________NÝ 4ra herb. fb. á 2. hæð m. góðu útsýni yfir Skerjafjörð. Björt og skemmtil. ib. á 7,5 millj. Mögul. skipti f Hafnarfirði. Hrísrimi 1621 Ca 96 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt bflg. Flísar og parket. Suðaustursv. Nýl. innr. Mjög góð sameign. Skipti á ód. ath. Áhv. 5,6 millj. í húsbr. Verð 8,6 millj. Háaleitisbraut 1794 Ca 99 fm björt íb. á 1. hæð sem skiptist f 3 svefnherb., eldh., stofu og borðstofu. Suð- ursv. Engin þrif á sameign. Verð 7,9 millj. Laugarneshverfi 1830 Ca 97 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í litlu fjölb. v. fáfarna götu. Parket. Tvennar svalir. Tvær geymslur. Húsið nýyiðg. og málað. Verð 7,5 millj. Asparfell 1912 Á 6. hæð í lyftuh. 3 svefnherb. og stofa. Merbau-parket á íb. Góð sameign. Bílsk. Mikið útsýni. Verð 7.950 þús. Skipti ath. á 2ja-3Ja herb. fb. Hrísmóar 1853 NÝ Björt og rúmg. 173 fm fb.' á 3. hæð ásamt risi og innb. bílsk. Stofa m. góðri lofthæð og 5 svefnherb. Suðursv. Þvherb. á íb. Áhv. byggsj. 3,5 miltj. Verð 10,5 millj. Vesturbær - Grafarvogi 1928 skipti i Erum.með í sölu 100 fm 4ra herb. fb. á Gröndunum þar sem óskað er eftlr skiptum á sérhæö eða ððrum sérb. f Grafarv. Verð 9,9 millj. Áhv. ca 6,0 millj. m.a. íbyggsj. Grettisgata iao7 NY Rúmg. og björt 91 fm mikið endurn. (b. á 2. hæð I hjarta borgarinnar. Nýuppgert bað- herb., nýl. eldhúsinnr., nýl. Danfoss-kerfi. Hér færðu mikið fyrir lltið. Verð 6,4 millj. Fífusel - byggsj. 1869 ¦NY Björt og vel skipul. 87 fm fb. á tveimur hæðum. 3 svefnherb., góð stofa, falleg eldhúsinnr., flísar og parket. Áhv. ca 3,2 millj. byggsj. Þessa íb. þarftu að skoðal Verð 7,4 millj. Jöklasel 1870 NY Vel skipul., björt og rúmg. 103 fm íb. á 3. hæð f iitlu fjölb. 3 svefnherb. ásamt stofu og borðst. Suðursv. Óinnr. rými yfir íb. Góð leikaðstaða fyrir börn. Stutt í skóla og dag- heimili. Verð 8,3 millj. Neðra Breiðholt 1829 NÝ Rúmg. ca 127 fm fb. á jaröh. I nýviðg. fjölb. 4 svefnherb., rúmg. eldh. Góð sameign. Vinnuherb. í kj. Toppstaðsetn. Verð 8,9 millj. Skiptaskrá Foldar Eignaskipti eru einföld og fljótleg leið til að eignast draumaíbúðina. Fold er rneð sérstaka skiptaskrá þar sem skráðar eru eignir aðila sem vilja skipti á ódýrari eða dýrari eignum. Hafðu samband og skráðu eignina á listann og við sjáum um afganginn. Hafðu samband - það borgar sig. Fálkagata - byggsj. 1758 Laus mjög falleg 117 fm fb. á þessum góða stað. Stór stofa og nýuppg. bað- herb. Parket. Fallegir skápar í herb. Suð- ursv. Fallegt útsýni. Góður garður. Áhv. 5,3 millj. I byggsj. o.fl. Verð 8.950 þús. Miðtún 1902___________ NÝ Falleg 3ja-4ra herb. ca 80 fm íb. í grónu hverfi. Parket á herb., gangi og stofu. Suð- ursv. Lagnir, þakrennur og gler nýupptek- ið. Bilsk. með hita og rafmagni. Skipti mögul. á stærra f Kópavogi. Verð 7 millj. Sólheimar - laus 1646 Mjög góð 113 fm fb. í vinsælu lyftuh. með gullfallegu útsýni. Tvær stórar stofur ásamt 2 rúmg. herb. Húsvörður. Mikil og góð sameign. Verð aðeins 8,3 millj. Bugðulækur 1271 Ca 151 fm fb. f fjórbýli á góöum stað. 4 svefnherb., stofa og borðst. með parketi, gengt út á stórar suðursv. 2 herb. eru með sérinng. og baðherb. Allt rúmg. Verð 9,9 millj. Eiðistorg 1711 Ca 138 fm íb. á 4. hæð í vel umgengnu og vönduðu lyftuh. Nýl. innr. á baði og I eldh. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Þverholt 1520 Ca 140 fm hæð og ris í nýl. lyftuh. 2 herb. og stofa á hæð. 2 herb. f risi. Parket. Tvennar svalir. Falleg eldhinnr. Ófrág. bað- herb. Verð 11,5 millj. Hafnarfjörður 1908 NY Ca 65 fm rist'b., fftið undir súð, í gömlu virðulegu timburhúsi sem er búið að taka allt I gegn. 2 svefnherb., rúmg. stofa. Fal- leg lóð i rækt. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 2 mlllj. Verð 4,9 millj. Hraunbær 1910_______ NÝ Mjög snyrtil. ca 96 fm fb. á 3. hæð. 2 svefnherb. og stofa. Eik og parket. Suður- sv. með gfæsil. útsýni. Ný eldhúsinnr. ásamt aukaherb. í k). Ca 10 fm mjög gott leiksvæði fyrir börn. Skipti á 4ra herb. íb. eða sérhæð. Miðholt - Mos. 1899______NÝ Sérl. glæsil. 3ja herb. fb. ca 84 fm f nýl. fjölb. Þvottaherb. innaf eldh. Suðursv. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 7,5 millj. Flétturimi 1922 94 fm björt og þægil. 3ja herb. íb. á 1. hæð f litlu fjölb. Merbau-parket á allri ib. Góð langtímalán áhv. Mögul. að lána útb. til 25 ára. Sérgarður. Ib. með „karakter". Verð 8,7 millj. Hraunbær - m. aukaherb. Mjög góð og björt 84 fm íb. á 3. hæð í ný- viðgerðu fjöib. Parket. Suðursv. Gott aukaherb. f kj. með aðgangi að snyrtingu og sturtu. Fráb. leikaðstaða fyrir börn. Verð 6,9 millj. 1740 Flókagata 1924 NY 3ja herb. Guðrúnargata 1884 NY Björt og gullfalleg 3ja herb. ca 87 fm Ib. á jarðh./kj. v. Miklatún. Skjólg. garður. Nýtt rafm. Nýtt dren. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. Stórgl. 2ja-3ja herb. fb. á 1. hæð. Öll flísal. nema hjónaherb. sem er m. parketi. Stæll og rómantlk f fyrirrúmi. Hér er komið gull- eggið og fjöreggið á litlar 7,7 millj. Mögul. skipti á stærra. Vesturberg - byggsj. 1859 Rúmg. og björt 73 fm fb. m. faliegu út- sýní. 2 svefnherb,, góð stofa. Þvhús á. hæð. Húsvörður. Áhv. 4,3 millj. byggsj. o.fl. Verð 6,7 mlllj. Engihjalli 1793 NÝ Ötrút.fátleg og.rúrng. 3jaherb. íb. á 1. hæð. Stofa, horðstofa og sjónvhot. Tvennar svaiir {suður og austur. Mikið og fallsgt útsýni. Þvhsrb. á hasð. Skip- tf mögul ó haeð m; bflsk. Verð 5,9 mílfj. Áhv. 3,8 millj. Iiúsbr. og byggsj. Engihjalli 1867 Rúmg. og björt 78 fm Ib. á 1. hæð (lyftuh. 2 góð svefnherb. og rúmg. stofa. Stórar austursv. meðfram al/ri fb. Gott verð, að- eins 5,9 millj. Hrefnugata laus 1631 Falleg 71 fm íb. í þrfb. á þessum vinsæla stað. Stór herb. og rúmg. stofa. Nýl. eld- hinnr. og nýl. standsett baðherb. Nýtt gler og gluggar. Verð 6,2 millj. Austurströnd 1229 Mjög falleg 80 fm (b. á 5. hæð. Nýl. park- et, nýjar flísar. Suðursv. Fallegt útsýni. Lyfta. Stutt í verslun, þjón. og skóla. Bil- geymsla. Verð 7,7 millj. Austurberg 1258 Góð ca 81 fm íb. á 2. hæð í fjölb. Rúmg. stofa, suðursv. Bílsk. Húsið nýl. viðg. Verð 6,4 millj. Bræðraborgarstígur 1911 3ja herb. Ib. í kj. í húsi sem stendur á mjög stórri eignarlóð. Mikið endurn.; bað, eldh., rafm. og hiti. Skipti á stærra ath. Verð 5,5 millj. Áhv. 3,1 millj. Auðarstræti 1913 Björt hæð sem skiptist ( 2 svefnherb. og stofu. Suðaustursv. Bílskréttur. Geymsla og gott háaloft. Verð 6,9 millj. Áhv. 4,1 millj. húsbr. Hraunbær 677 Björt og rúmg. 52 fm fbúð á 3. h. Parket og flfsar á gólfum. Suðursv. Tilvalin sem fyrsta eign. Ath. skipti á stærra. Verð 4,9 m. Hörpugata 1846 Gott útsýni frá þessari 3ja herb. íb. í parfi. Sérhæð. Góður garður. Geymsluloft yfir allri fb. Fllsar á gólfum og bjart yfir allri Ib. Mögul. fyrir arin og samþ. teikn. fyrir suð- ursólstofu. Þessi fb. er mátulega sturt frá Háskóla Islands. Verð 6,5 millj. Gullið gleður augað. Álfhólsvegur 1882 NÝ Stór og björt 3ja herb. Ib. ca 100 fm í þrf- býli. Glæsil. útsýni. Fallegur garður. Góð sameign. Skipti mögul. á minni eign. Verð 7 millj. Miðbær 1347________________NÝ Skemmtil. ca 50 fm 3ja herb. íb. á efstu hæð. Ib. lítur vel út og er mikið endurn. Öll sameign hin snyrtilegasta. Verð 4,8 millj. Vesturberg 1134 Ca 92 fm mjög góð 3ja herb. endaíb. í litlu fjölb. Öll rúmg. 2 góð svefnherb., stór stofa. Gengt er út ( Ktinn sérgarð. Gróið hverfi. Stutt i skóla og alla þjón. Mjög gott verð aðeins 5.950 þús. 2ia herb. Kambsvegur 1593 2ja herb. ib. á jarðh. ca 60 fm. Parket. Nýl. eldhinnr., nýtt rafm. Sér geymsla. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 2,0 millj. Verð 4,3 millj. Flyðrugrandi 1710 Ca 68 fm (b. á 3. hæð. Vestursv. Eikarpar- ket. Mðgul. á aukaherb. Sauna. Hús ný- viðg. Áhv. 3,1 miilj. I byggsj. Verð 6,6 millj. GRANASKJÓL 58 Þetta fallega og bjarta 189 fm raðhús er til sölu. Húsið er i friðsælum botnlanga og skiptist i 4 svefnherb. og stofur ásamt sólstofu og bilskúr. Skjólgóöur garður og verönd. Möguleiki á stóru garðskýli. Stutt f skóla og leikskóla. Skipti möguleg á minni eign. Verð 15,8 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.