Heimskringla - 26.11.1947, Blaðsíða 1

Heimskringla - 26.11.1947, Blaðsíða 1
 i We recommend loi \ your crpproTal oui I! "BUTTER-NUT LOAF" CANADA BREAD CO. LTD. ; Winnipeg Phone 37 144 i Frank Hannibal, Mgr. i 7***^* r^#^#N«N#^tfS#<«S#S« iimbt í We recommend tor i your approTcd our í // BUTTER-NUT LOAF" CANADA BREAD CO. LTD. j! Winnipeg Phone 37 144 Frank Hannibal, Mgi LXII. ÁRGANGUR ^¦TNNTPKG. MIÐVIKUDAGINN, 26. NÓV. 1947 NÚMER 9. FRETTAYFIRLIT OG UMSAGNIR Jöfnuður verzlunar- og viðskiftahallans I ræðu sem Rt. Hon. C. D. Howe, endurbótaráðherra, hélt seint í síðastliðinni viku í Ott- awa sagði hann að ef Canada- menn gerðu sér það að takmarki að komast yfir sem mestan forða amerískra dollara með sem mestum útflutninjgi á vörum, þar sem sá gjaldeyrir væri fáan- legur, þá ætti að vera mögulegt að rétta hinn mikla viðskifta- halla innan fárra mánaða. En slíkt kæmist aðeins í fram- Thorhallur Arngrimsson Síðast liðinn laugardag leit ungur bláeygður, ljóshærður ís- lendingur inn á skrifstofu Hkr. Hann hét Thorhallur Arngríms- son, kom hingað frá Vancouver og er á leið austur til Toronto að taka við starfi hjá Canadian Broadeasting Corporation (OBC). Hann er leikari og upplesari á- gætur og hefir haft slík störf með hóndum bæði hjá útvarps- félaginu í Vancouver og ýmsum leikfélögum. Hann hefir, þó ungur sé, (hann er aðeins 19 ára), stjórnað leikj- um hjá góðum leikfélögum og leikið hjá þeim undanfarin ár, svo sem hjá Vancouver Little Theatre, hjá Frank Lambert- Smith og fleiri alkunnum leik- félögum í Bandaríkjunum og Canada. Hafa sum félögin sem hann hefir unnið hjá, gefið hon- um þann vitnisburð, að vera einn bezti leikari í Vestur-Can- ada. Vikuna sem hann stóð við í bænum, fóru stjórnendur Play- house hér fram á við hann, að hann tæki sem gestur þeirra þátt í útvarpsleik. Gefst hér þrisvar tækifæri að hlusta á hann. Áður en Thorhallur hóf leik- störf, hafði hann stundað nám hjá Music and Drama Institute, í Vancouver. Thorhallur er fæddur í Regina 25. nóv. 1928; foreldrar hans eru Margrét og Stefán Arn- grímsson, fyrrum að Mozart, Sask., en fluttu fyrir fáum árum til Vancouver. Eru bæði hjónin ættuð af Austurlandi, Stefán sonur Arngríms er bjó á Finn- staðaseli í Eiðaþinghá áður en hann flutti vestur 1882, en Mar- grét dóttir Þorsteins á Brekku í Hróarstungu. Þorhallur mun mörgum kunnur, er á útvarp hlusta undk nafninu Thor Arn- grim, er hann hefir tekið sér og hefir oft verið getið við útvarp vestan frá Vancouver. Hann mun hafa dvalið hjá frænku sinni, Mrs. Thorsteins- son, 680 Alverstone St., meðan hann dvaldi hér í bænum; hann leggur af stað austur n. k. laug-. ardag. kvæmd með því móti, að öll þjóðin kepti sameiginlega að því takmarki. Mr. Howe lagði aðallega áherzlu á Geneva-verzl- unarsamningana, og hina nýju bráðabirgða-stefnu stjórnarinn- ar, að eyða sem minstu af Bandaríkj a-gj aldeyri, stef nu, sem inniheldur bönn, takmark- anir og neyzlutolla. Þessar bráðabirgða-ráðstafan- ir, kvað hann, myndu rétta verzl unarhallann bráðlega. Kvað Mr. Howe, forseta einnar amerískr- ar iðnaðar-framleiðslu stofnun- ar, sem hann þó eigi tilnefndi, nú þegar hafa gert tilboð, sem þakksamlegal yrði þegið, og sparaðist með því hin álitlegasta upphæð amerískra dollara. Kvað hann stjórnina vanta sem flest framboð og tillögur frá öðrum f ramleiðendum og iðn- aðarfyrirtækjum. Mr. Howe kvaðst þess fullviss ! að samkvæmt stefnuskrá um lágmarksleigu húsakosts, og stórkostlegri aukningu og út-: færslu iðnaðar, ætti alt að miða í áttina til viðreisnar á verzlun- ar og viðskiftasviðum þjóðarmn-j ar. En mikill hluti ónauðsynlegra skemtana eftirsókn, mættu til að sitja á hakanum. Almennar stofnanir, og opinber verk, er eigi væri brýn þörf fyrir, hvort sem átt væri við verk og stofn- anir samibandsstjórnarinnar, fylkja eða sveita, yrðu einnig að bíða betri tíma. Sagði Mr. Howe, að leyfisregl- ur, er nú væri verið að semja, og ættu sérstaklega við fram- leiðslu ýmislegs sérstaks varn- ings, yrðu eins sanngjarnar og mögulegt væri, en stuðningur^ og samvinna iðnaðarhölda við-1 víkjandi reglum þessum væri nauðsynja mál, sem eigi þyrfti að taka fram. Hann kvaðst hafa verið spurður að, hvort þessar nýju ráðstafanir væru líklegar til að valda atvinnuleysi. Kvaðst hann ekki halda að svo yrði, því ef einlæg og almenn samvinna ætti sér stað að koma ákvörðun- um þessum í framkvæmd, þá ætti ekki mikill ruglingur eða róttækar breytingar að eiga sér stað, Ráðherrann mintist á af-^ rakstur af námuiðnaði og skóg- arvinnslu, sem tvær aðal bjarg- ráðaleiðirnar til þess að afla^ amerískra dollara með afurða-j útflutningi til Bandaríkjanna. Með því að koma gull-fram- leiðslunni í það horf sem hún var árið 1941, gæti gull forðinn' orðið aðrar $100,000,000 af kauphallarmiðli Bandaríkjanna. Hvað akuryrkju snertir, sagði Mr. Höwe, að Canada hefði skuldbundið sig til að framleiða matvæla birgðir handa Bret- landi. og byrgja það upp um langt skeið; hefði stjórnin ekki í hyggju neinar ákvarðanir til að breyta því á nokkurn hátt. Tillösrur Canada ura Palestínu Þeir fulltrúar á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Lake Success, sem ákveðnastir eru um skiftingu Palestínu, reyndu enn síðastl. föstudag að koma því máli í einhvert það horf, er aðgengilegt væri fyrir Breta. Þrátt fyrir galla þá sem brezka veldið hefir Íýst yfir að væru á ráðstöfunum Sameinuðu þjóðanna þessu viðvíkjandi, hefir L. B. Pearson, fulltrúi Canada gengist fyrir því, að nýj- ar tilraunir hafa verið gerðar til að breyta sérstökum atriðum, er Bretar hafa haft mest á móti. Nefndar álit, eða málsóknar- skjal Bretlands, er lagt var fram fyrir 57 þjóðríkja Palestínumáld nefndina, og Sir Alexander Cad- ogen var framsögumaður að, hafði inni að halda eftirtalda liði: 1. Bretland krefst þess að hafa á hendi óskift yfirráð yfir Pal- estínu, þangað til hinni löglegu stjórnartíð þess er lokið, og neit- ar með öllu að vera í félagi með þau yfirráð við þá 5 fulltrúa- nefnd Sameinuðu þjóðanna, er stungið var upp á. 2. Bretland áskilur sér rétt til að segja upp yfirráðunum, (her mandate) hvernær sem er, án samþykkis og staðfestingar ör- yggisráðsins. 3. Bretland fær ekki yfirráð sín í Palestínu öðrum í hendur, en fulltrúanefnd( Commission) Sameinuðu þjóðanna. Skoðanir Bernard Shaw Hinn heimsfrægi rithófundur George Bernard Shaw, leggur það til, að úr öngþveitinu í Pal- estínu verði bezt leyst með'því að láta Gyðinga og Araba berj- ast um völdin þar. Shaw játar það að vísu, að hann hafi aðeins ekið um Pal- estínu, (einu sinni?) og fengið sér bað í Galeleu-sjónum, og viti því ekki mikið meira um Landið Helga, en hver og einn, sem les dagfblöðin nokkurn veginn reglu lega. Kvað hann þegar menning- in næði vissu marki, stæðu er- lendir valdstjórnar andspænis mannlegri þrá eftir sjálfsfor- ræði, er verður að lokum svo sterk, að hún verður að hafa framgang. SMk frelsiskrafa veldur borg- arastyrjöld; það skéði í Banda- ríkjunum, Rússlandi, Skotlandi og írlandi. Það skéði í Balkans- ríkjunum, og stendur nú yfir á Indlandi; (í India og Indonesial það gjald yrði að greiðast, um iþað þýddi ekkert að fást. Gyðingar og Arabar, með styrk innlendra valdstjóra, yrðu að berjast um úrslitin, þangað til þeir væru orðnir þreyttir á blóðsúthellingum, og gjald- þrota. C.C.L. hvetur til verðlags-eftirlits Frá Ottawa — Embættismenn "Canadian Congress of Labor", hvöttu til þess í sérstóku ávarpi nýlega, að stjórnin endurreisi verðlags-eftirlit, til þess að draga úr kvíða þeim og óhug, sem ríkti á mörgum canadiskum heimilum. Mintust þessir sömu leiðtogar C. C. L. á þann ásetn- ing stjórnarinnar að leggja höml ur á innflutning, og leggja framt á að auka útflutning til Banda- ríkj anna. Kölluðu þeir þær nýju stefn- ur fjárhættuspil er væri þó í mótsögn við sig sjálft. Kína útundan Thomas E. Dewey, stjómari New York fylkisins, hefir ásak- að Truman forseta um það, að hafa af hirðuleysi ofurselt Kína hernámi Kommúnista. 1 árás sinni á Sovét^Rússland, brá Dewey Truman forseta um það glappaskot, að hafa ekki Kín- verja á þeirri efnisskrá, er hann lagði fram fyrir hinn sérstaka fund þingsins. Kvað Dewey hina brýnustu nauðsyn á að rétta Kína hjálparhönd hið bráð- Fulltrúar Islands á þingi Sameinuðu þjóðanna Myndirnar hér að ofan af fulltrúum íslan ds á þingi Sameinuðu þjóðanna, áttu að fylgja með ræðum þeirra, er birtar voru í síðasta blaði, en bárust of seint til þess. — Nöfnin eru: Thor Thors, sendiherra Islands í Washington. Ásgeir Ásgeirsson, fyrv. forsætisráðherra. Hermann Jónasson, fyrv. forsætisráðherra. Ólafur Thors, fyrv. forsætisráðherra. asta, þar sem hersveitir komm- únista fylktu sér að vísu ekki þar á torgum og gatnamótum, eins og þeir gerðu á Italíu og Frakklandi, en væru samt miklu lengra komnir í fyrirætlunum sínum þar en í Evrópu, því svo mætti segja, að kommúnistar í K^ína hefðu verið lengi, og væru nú meira en nokkru sinni áður, í grimmasta stríði við stjórn Kína, og væri ekkert annað sýnna nú, en að þeir myndu vinna algerðan sigur. Þun gavöru-f lutningar Truman" forseti sagði síðast- liðinn föstudag, að hann gæti ekki séð neina ástæðu til að draga neitt úr, eða hefta flutn- ing þungra véla, og ýmissra ann- ara tækja, er að vélauppsetn- ingu lýtur, og sem nú er flutt til Rússlands frá Bandaríkjunum. Lét Mr. Truman svo ummælt á blaðamannaþingi, en þar ræddi hann um hagsmunalega afkomu og stjóm heima fyrir, og bjarg- ráða-fyrirætlanirnar í öðrum löndum. Samkvæmt verzlunar skýrsl- um, hefir $113,700,000 virði af vörum verið flutt til Rússlands, á 9 fyrstu mánuðum þessa yfir- standandi árs. 1 þessari upphæð er innifalið $80,500,000 virði af þungri vélavöru og verkfærum. Mr. Truman sagði, að alt það sem til véla heyrði, væri ætlað til að endurreisa með rafmagns- aflstöðvar, er skemst hefðu í stríðinu, og verkfærin til þess að auka akuryrkju-framleiðslu. Öll þessi innkaup í Banda- ríkjunum, annaðist sérstök rúss- neak sendinefnd. Krefst rannsóknar Ottawa, — M. J. Coldwell, leiðtogi C. C. F. flokksins, sagði síðastliðið föstudagskvöld, að nákvæm rannsókn þyrfti að fara fram viðvíkjandi mjög alvara- legum kærum frá stjórn "Can- adian Legion" í Nova Scotia, kærum, er sýndu ljóslega hversu yfirlýsingar "Liberal"- flokksins um politíkst frelsi og lýðræðishollustu, væru aðeins á yfirborðinu. Ákærurnar, voru eftir því sem haft er eftir framkvæmdar stjór- anum, þær, að ranglæti var beitt við hermann, (veteran) í Nova Scotia vegna stjórnmálalegs skoðanamunar, og krefst her- mannasamlbandið þess, að fylk- isstjórnin takist á hendur að annast um, að hermenn séu látn- ir sitja fyrir atvinnu, í þeirri von að útbýtingin yrði réttlát- ari en hjá samlbandsstjórninni. Gestrisni Bandaríkjamanna Frá Lake Success, N. Y. ber- ast þær fregnir, að íbúar þriggja útborga N. Y., hafi boðið hinum erlendu fulltrúum Sameinuðu þjóðanna og öðru starfsfólki þeirra að eyða jólafríinu á heim- ilum sínum, og komast að raun um, hvernig haldið er upp á jól- in á amerískan hátt. Austur- ríkismönnum, Frökkum, Rúss- um og öllu því starfsfólki Sam., þjóð., er eigi getur farið heim til sín er boðið að dvelja um jól- in hjá fjölskyldum í Bingham- ton, Endicott og Johnson, N. Y. Giftingargjöf Gandhis Mohandas K. Gandhi lét gift- ingu Elizabeth prinsessu og Philips prins til Sín taka eins og fleiri. Hinn aldraði leiðtogi og 9álusorgari Hindúanna, sendi prinsessunni sérstakar blessun- aróskir, og einnig handofinn horðdúk. Dúkurinn, eftir því sem skeyti frá New Delhi taka fram, er ofinn úr garni, sem Mr. Gandhi spann sjálfur! AFMÆLISKVEÐJA að samhliða hinum göfuga og heilbrigðu lífsskoðunum, sem ljóð hans hafa að geyma, eru þau óvenjulega áferðarfalleg um mál og ljóðform. Og það merki- lega er, að Magnús hefir fram á þennan dag haldið að fullu næmu brageyra sínu og smekk- vísi sinni um orðaval og mjúk- stíga meðferð yrkisefna , sinna, með þeim árangri, að eigi sér ellimörk á kvæðum hans. Magnús skáld Markússon vann sér á yngri árum frægðar- orð fyrir sigurvinningar í kapp- hlaupum. Hann hefir runnið skeið Hfsins með hreysti og hetjuhug; og það, sem enn meira er um vert, hann hefir háð það kapphlaup með drengilegum góðhug til samferðamannanna á lifsleiðinni, og að vonum vakið í brjóstum þeirra gagnkvæman hlýhug í sinn garð. Því verða þeir margir, sem hugsa hlýtt og þakklátlega til hans á 89 afmæl- isdegi hans, og óska þess af heil- um huga, að þeir fái að hylla hann níræðan næsta ár. Heill þér, tryggi og göfug- lyndi vinur! Verði sem bjartast um þig á afmælisdaginn, því að þú ert "vinur vors og blóma", unnandi og aðdáandi sólar og sumars! Richard Beck "Elli, þú ert ekki þung anda guði kærum: fögur sál er ávalt ung undir silfurhærum." Þessar fögru og sönnu ljóð- línur skáldspekingsins Stein- gríms Thorsteinssonar hverfa mér í hug, þegar eg minnist þess, að góðvinur minn Magnús skáld Markússon verður 89 ára gamall þ. 27. nóvember. Þær eru svo framúrskarandi rétt lýsing á honum. Hann ber í hrjósti bjarg fasta guðstrú, trú á sigurmátt hins göfuga og góða í nútíð og framtíð, og sú háleita lífsskoðun hefur létt honum gönguna á langri lífsleið, sem vitanlega hefir hvergi nærri altaf verið rósum stráð, og hefir haldið hon- um eins ungum í anda og raun ber vitni. Djúpstæð líftrú og bjartsýni Magnúsar svipmerkja einnig ljóð hans um annað fram; en hann er og hefir um langt skeið verið "aldursforseti íslenzkra ljóðskálda vestan hafs". Skipar hann þann sess með sæmd, því Prófessor Watson Kirkconnell, er um nokkur ár hefir verið yfir- kennari í enskri tungu við Mc- Master háskólann í Hamilton, hefir tekið við forseta stöðu við Acadia háskóla. Próf. Kirkcon- nell var um skeið í Winnipeg og var prófessor við United Col- lege. Hann er tungumálagarp- ur hinn mesti og les mikið á er- jendum málum og þýðir úr þeim á enska tungu. Á hann hér í Winnipeg og vestra miklum vin- sældum að fagna fyrir kynningu hans á sögu og starfi erlendra þjóðflokka. Hann hefir mikið Þýtt og skrifað um íslenzkar bókmentir og ekki dregið úr hróðri þeirra. I viðurkenningar- skyni fyrir það, var hann kjörinn heiðursfélagi Þjóðræknisfélags- ins fyrir nokkrum árum. ís- lendingar fagna þessum nýja heiðri hans sem aðrir, að vera gerður að háskólaforseta. Skrifstofustjórinn: —Heyrið þér Gunnar, ein af skrifstofu- stúlkunum hefur kvartað yfir því, að þér hafið kysst hana. Skrifstofumaðurinn: — Hver þeirra var það?

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.