Heimskringla - 14.01.1948, Blaðsíða 3

Heimskringla - 14.01.1948, Blaðsíða 3
WIMNIFEG, 14. JANÚAR 1948 HEIMSKRINGLA 3. SIÐA Hróarsdal tók Jónas sonur hans HYERNIG RÚSSAR við búinu. Jónas hafði enga trú á þessum sögnum um Seftjöm- ina. Breytti hann því gagnstætt föður sínum og lét slá. tjörnina öll fyrstu búskaparár sín. Þar sem tóftin hafði staðið, var nú komin hlaða og var heyið af Sef- tjörninni alltaf flutt í hlöðu þessa. En sama sagan endurtök sig og í tíð Benedikts afa hans. Kýrnar urðu nytlausar, þær létu kálfunum og sumar drápust um burð. Þegar þessu fór svo fram vetur eftir vetur, að alltaf end- urtóku sig sömu óhöppin með kýmar, gafst Jónas upp. Hanrt hætti að láta sl átjörnina. Brá þá svo við, að ekkert varð að kún- um. Nú var Seftjörnin ekki slegin í fleiri áratugi eða allt til sum- arsins 1918. En eftir að hætt var I Bisse í marga ættliðu, eða ávalt kommúnista í samsteypuráðu- embættisverk hins fráfarandi HNUPLUÐU /síðan Presbytería kirkjaní þorp- neyti mínu. dómsmálaráðherra var að gefa RÁÐANEYTI MÍNU inu for að halda kirkjubækur á Árið 1923 var afhjúpaður út skipun um það, að allir þing- ------ | 17 öldu (Presbytería kirkjan er minnisvarði yfir þá 29 hermenn menn sem væru í fangelsi _____ ein fjölmennasta kirkjudeildin í frá Bisse sem fallið höfðu í skyldu látnir lausir. Áður en Ungverjalandi aðeins rómversk fyrra stríðinu. Eg var þá tvítug- nýja stjórnin hafði tíma til að kaðólska kirkjan er fjölmenn-' ur að aldri, og var valinn til að nema þessa skipun úr gildi, ari). j flytja ræðu við það tækifæri höfðu vinir mínir náð mér úr Þegar fyrri heimsstyrjöldin| fyrír hönd unga fólksins í þorp- fangelsinu, og eftir það fór eg byrjaði 1914 var faðir minn kall-i lnu- Eftir að athöfninni var lok- huldu höfði þar til Rússar her Eftir Ference Naegy Fyrverandi forsætisráðherra Ungverja <Þýtt úr eader's Digest af r. n.) H HAGBORG FUEL CO. Dial 21 331 (C.F.L. No. 11) H 21 331 Ungverjaland er nú lögreg|u- ríki stjórnmálalega og fjárhags-i aður 1 herinn, og eg varð eini ið kom til mín blaðamaður, sem tóku Búdapest lega er það nú í klóm kommún-1 karlmaðurinn í fjölskyldunni. verið hafði viðstaddur, og hvatti 1 jan., 1945, endurreistum við ista og ráðstjórnarríkjanna. Mig Eg varð að vinna að plægingum mig til að skrifa blaðagrein, og Zoltan Tildy skrifstofu Sma- langar til að gefa Ameríku- °g heyskap, hlúa að vínviðnum bauðst til að vera mér hjálpleg- bændaflokksins á rústum skosk- mönnum og öllum öðrum þjóð- °g maisnum. Fyrri hluta dags-; ur að koma þeim á framfæri. rar kirkju í Búdapest. Ekki um, sem enn eru frjálsar, ofur-1 ins gekk eS í skólann í þorpinu Þetta sama ár giftist eg bónda löngu seinna kom Bela Kovacs lítið sýnishom af því, hvaða að-1 en áíðari hlutann hjálpaði eg dóttur úr þorpinu, Juliette Bal- alt í einu til borgarinnar í bif- fram ferðum kommúnistar beita til mðður minni á ökrunum. Það °g- Hún hefur verið förunautur reið. Hann sagði okkur að Rúss að komast til valda, eins og eg var ekki mikill tími til lær- minn í blíðu og stríðu í síðast- ar hefðu sett upp bráðabirða- sá með mínum eigin augum í dómsiðkana, en móðir mín var liðinn 24 ár. Hún og börnin okk- stjóm í Debracan 150 mílur í endum mundu lítið þekkja til landbúnaðar ætti ríkið að halda eftir nokkmm stórum landeign- um ,sem yrðu gerðar að tilrauna stöðvum til að kenna bændun- um nýjustu vísindalegar aðferð- ir í búnaði. Ennfremur fór eg á að tveir óhlutdrægir menn ættu sæti í nefndum þeim er skiftu landinu í sveitunum, og að kirkju og menntastofn- Ungverjalandi. Föðurland mitt, ákveðin í því, að eg skyldi fá ar em nú með mér í Vesturheimi burtu. Og að í henni væm menn, unum yrði að einhverju leyti var sigrað af litlum minnihluta | alla Þa mentun sem föng vomjlof sé guði. i af ýmsum flokkum — Kovacs'borgað fyrir lan(J , að sem gf að slá hana. var kíinum beitt íi Wöðarinnar. undir stjóm sjð t Enda kom það oft fyrir að, Fyrst eftir að eg fór að rita sjálfur var aðstaðar innanníkis-í þeto væri tekið ^ „ nokkr. ’ , , , manna, sem sérstaklega höfðu hun gekk langar leiðir ef hun i bloðin, sknfaði eg aðallega raðherra — enn sagði hann að hana. Gerðu þær sér gott af strá unum og varð þeim á engan hátt meint af. Þá bjó enn í Hróarsdal Jónas Jónsson. Þetta var sumar ið verið til þess valdir og þjálfaðir hafði frétt um skólakennara um það sem eg hafði mestan á- þar væri hópur af óþektum Ung- ar umræður höfðu orðið um þess | ar breytingar tillögur kallaði af Rússum. | eða presta, sem ættu bækur semj huga fyrir, en það vóru kjör smá verjum, sem töluðu rússnesku; Zoltan Tildy mig af síðis og seg- En áður en lengra er haldið(hun mundi geta fengið lánaðar| bændanna, sem bjuggu á litl- setn sitt móðurmál. Þeir sýndust ir mér að Voroshilow marskalk. IdO v viiÍjOV/ll* Jt k, L LCl V Ul iJWillOX í . f - . - . .. eftir frostaveturinn, og Var ætti e§ ’ ef ti! vil1- að fara nokk-j hamla mer, og eg las allar þær snretta miög slæm Var bví' rum orðum um SJ’álfan mig 0g| bækur, sem eg naðl !• , .. .............. freistandi að slá Seftjörnina, —I fortíð mína‘ Það ætti að Seta, VeSna fátæktar okkar, varð( 1 miklum meiri hluta; E§ varð raunar öllu bakvið tjöldin En ekki verða breytt J i__4c i__________x;i 'i_________ '_____ i______ii_ _'i________ i_______1 tfllsvprt. VPrnPKtur nPima fvnr Picri ciAiir vilHí Viann um jarðarskeklum, í landi þar hafa með sér áætlanir um skipu- sem stórar landeignir voru enn lagningu stjórnmálanna, og réðu ur hafi þegar lagt blessun sína yfir frumvarpið og því mum sem var vel snrottin ^enda varð'hjalf>að lesaranum 111 að ahveðai e^ að hætta skólagöngu þegar talsvert velþektur heima fyrir eigi að síður vildi hann að egl hvort takandi sé mark á orðum eg var 12 ára en móðir mín sáj af þessum skrifum mínum, og kæmi með sér til Debrecen. mínum eða ekki. | um að eg fengi frístundir til að | mer var h0^1^ að San§a 1 bænda- Á því ferðalagi sá eg fyTst það úr, að hún yrði slegin. En ekki var heyið gefið kúnum í Hróarsdal og ekki flutt heim í hlöðuna og var þó full þörf fyr- ir heyið. Eg er fæddur árið 1903 í Biisse lesa fræðibækur. Móðir mín góð litlu þorpi með 600 íbúum. Fað-. sem eg á svo óendanlega mikið ir minn var bóndi, bjó á 15 ekr- að þakka. Forlög þín urðu það En þetta sama sumar biður um af iandi, og var skuldum vaf- að deyja hinum hryllilegasta Jón frá Brennigerði, þá hrepp-1 inn- E§ var einkasonur Íoreldra^ dauðdaga, og það á friðartímum 1 flokkinn. Eins og í flestum öðr- hvað stríðið hafði kostað föður- um löndum, féllu bændavörur land mitt. Hver einasta borg og mjög í verði 1929, svo við sjálft bær, þorp og vegamót, höfðu lá að allir smábændur í landinu orðið orustuvöllur. Flestar færu á vonar völ. Bændaflokkur byggingar voru annaðhvort í stjóri á Sauðárkróki, Jónas í Hróarsdal um hey, helzt hey handa kúm. Var vont að fá hey sökum þess, hve spretta var rýr alis staðar nema þar, sem vot- lent var. Jón og Jónas voru mikl- ir mátar. Þótti Jónasi illt að geta ekki orðið við bón hans. Jónas í Hróarsdal var mjög vel gefinn. Er ekki ósennilegt, að hann hafi þá hugsað til ummælanna um Seftjörnina, og vitað sem var, að óreynt var með öllu, hvernigj heyið reyndist öðrum kúm en Hróarsdalskúnum. minna. Forfeður mínir höfðu eftir að Rússar höfðu hemumið inn- sem altaf var fremur íhalds- rústum, eða laskaðar. Uppsker- Hann er ljósgrár á fótum og upp á síður en mun dekkri á hryggn- um og aftur á malir. Hann er kollóttur og að öllu leyti eins og venjulegur kálfur. Svo vant var það orðið kálfinum fólkið í Hró- landið. Móðir mín yfirgaf aldrei litlu samur neitaði að gjöra neinar an frá haustinu áður lá enn á verulegar ráðstafanir til að bæta ökrunum, brýr, járnbrautir og Kommúnistar gerðu sitt ítr- asta að ná hylli fjöldans, um þessar mundir og það eru miklar lókur til, að þeim hefði tekist það mun betur, ef allar þeirra ráðstafanir og allur þeirra áróð- ur hefði ekki strandað á einu skeri framferði rússneska hers- ins. Ungverjar gatu skilið það, þó heraginn riðlaðist þegar sig- ur var unninn eftir langa styrj- ,, UI Zi/ * * r „ ‘ | kjör þeirra, svo eg og nokkrir vegir voru eyðilagðir. Við sáum , , u“uma r .ianga sryrJ- bujorðina okkar vrð Bissa. Hun ^ Iikt Utu á máli„ stofn. » • en Un. | « þogar haldið var upp- ungar stríðsáranna. hafði hún farið til dvaldi þar gegnum allar hörm Dag einn “Pers” — stærðsta bæjarins í grendinni til1 teknum hætti mánuð eftir mán- arsdal,a8hanu variafnannefnd að nokkrar skeppur af Party). f hann gengu aðallega Rússa er slður. ur hlöðukálfurinn. Kálf þenna hafa ekki einungis séð Hróarsdalsfjölskyldan, held- ur og vinnufólk, sem þar hefir verið. Ein vinnukonan kvaðst nú ekki vera hrædd við kálfinn. korni. Þegar hún var á heim- leið í tvíhjólaðri kerru, ásamt tveimur nágrönnum sínum, sáu þau hvar rússneskt “tank” kom á eftir þeim á veginum. Þegar það nálgaðist keyrðu þau eins langt út á vegarbrúnina og mögulegt var, en tankið gerði , , _ , . enga tilraun að fara framhjá, en G«li ínginumdarson fra Loni| rend. beint , kerruna Qg braut í Viðvíkursveit var tengdafaðir ^ h , Jónasar í Hróarsdal og dvaldi! eitthvað þar. Greip þá Gísli Sevkt Tónas ekki ffeta orðið Það Þyrfti ekki annað en staPPa Segist Jonas ekki geta fætinum þá hrykki kálf- bon vinar sms, nema þvi . , urinn undan. fyrir við aðeins, að Jón þori að gefa kúm sínum heyið af Seftjörninni. Segir Jónas honum svo, hvaða iimmæli hvíli á Tjörninni. Jón hreppstjóri hló við og hélt, að bezt væri að reyna hey-, , ._ . • * * ' * iu I kunum og leysa heyið. Eitt smn io, og varð svo ur, að allt heyið ° J “ . ,, c .......... ,, ,, ,., T' er Gisli kom ur hloðunm toK af Seftiorninm var flutt til Jons. ., , , , - , , - i Jonas eftir þvi að Gisla var mik- Foðraði hann kyr smar a þvi um v , _, , , veturinn. Reyndist honum hey- lð bru«ðlð; for Jouas, þa . Í5 ágætt til eldis. Kýrnar mjólk-’ «pyrj. G»ta hveja það sætti. uðu vel ocr varð ekkert að beim Sagði Gisli það ekkert vera. , „V1 au aiia llun.lkl 11U11 uu vei og varo eKKert ao peim , , , n > sveitin, þar sem moðir min var, 1 _ , , um veturinn. I Spurði Jonas þa hvort nokkuð ^ ^ bekkt velmetin, tók ^11, §atu ekki borSað mer kauP talsímar né ritsímar, vegir stor- Nú varð þá lítilsháttar reynsla! hefði borið fyrir hann í hlöð- ^ ^ ^ gjú um útför bennar,! en ferðakostnaður minn var borg skemdir og samgöngutæki engin komin á það, að ekki varð öllum unni stundum í það, að taka til handa að yfir hana. Rússar lofuðu rannsókn. — Nokkrum vikum seinna var mér sagt að ökumaðurinn hefði fund- aðrir sem líkt litu á málin stofn- helmingi fleiri Rússa en Ung-| uðum nýjann stjórnmálaflokk verja ekki einungis á vegunum _ sem við kölluðum “Smábænda- heldur einnig á ökrunum þvi|U ’ Pegar onur og fjölskyld- flokkinn” (The Small Holders þeir lifðu af landinu eins og' “r hlnna lægst settu 1 mannfe- lagmu urðu fyrir þessháttar mógðunum eigi síður en áðrir. Hlaut það að hafa áhrif á gengi kommúnista sem vitanlega voru uppáhald og augasteinn hersins. Tugir þúsunda af Ungverjum voru handteknir og sendir til Rússlands í vinnubúðir eða fangelsi. Rússar kölluðu þetta pólitíska fanga, fylgjendur naz- ista. Sumir þeirra voru það vafa laust, en margir voru hinsvegar gripnir af handa hófi, af stræt- um og gatnamótum. Rússar gáfu nöfn og heimili ættingja þessara fanga í hend- ur kommúnista. Sendimaður þeirra heimsótti svo þessa menn Sonur þinn er nú í höndum smærri bændur, skrifstofu-folk Formaður bráðabyrgðastjórn- 1 °g handverksmenn. Hann varð arinnar var ungverskur general seinna meir stærðsti flokkurinn Niklos ag nafni. 1 henni voru í landinu. Stofnendur flokksinns einnig tveir aðrir herforingjar, voru meðal annars Zoltan Tildy sem snhist höfðu á sveif með Bela Varga og Bela Kovacs. RúSsum áður en stríðinu lauk. Zoltan Tildy varð síðan for- j;n aðalvöldin voru í höndum seti Ungverjalands, en hann var sjö manna “Heimastjórn sjö”. þá prestur Presbytería kirkjunn Flestir þeirra höfðu dvalið lang- ar. Bela Varga var katólskur dvölum í Rússlandi. En létu nú í spon, en móðir mín féll' Prestur- velmentaður og heiðar- llós gleðei sína yfir því að vera framan tankið, og var legiir- Hann varð forseti þings- komnir heim til fðurhúsanna kúm illt af heyinu af Seftjöm-1 Gísli svarar: Ætli það hafi iiini. Var því tjörnin jafnan ekki verið þessi kálfur, sem þið sl°gin eftir þetta og heyinu farg-' eruð alltaf að tala um. að- Reyndist heyið aHtaf svo vel, að engum afbæjakúm varð meint af. En eitt sumar var ekki hægt að flytja heyið, einhverra hluta vegna. Urðu því synir Jón- asar, sem nú eru bændur í Hró- srsdal að hirða heyið og flytja Það heim í hlöðu og gefa kúnum: það um veturinn. Ekkert er vitað hvort kálfur þessi hefir nokkurn tíma sézt greinilega í tjörninni sjálfri. Eftir ummælunum á hann að vera þar og menn hafa trúað því að svo væri. Jón N. Jónasson kennari segir, að bræður sínir hafa eitt sinn fundið fyrir ein- hverju kviku í tjöminni, en ekki Allt frá þvií að hætt var að sáu þeir, hvað það var. En þeir §efa kúnum heyið af Seftjörn-{ voru þá að slá tjörnina. 1 hlöð- lnni, höfðu kýrnar heppnazt vel °S gert gott gagn. En nú brá við. Sagan endurtók sig á ný. Þenna vetur létu sumar kýmar kálf- Unum og kelfdust ekki fyrr, en hætt var að gefa heyið og þær Voru komnar á gras. Engin kýrin órapst. En l'ítil var málnytin úr fjósinu veturinn þann. í*að skal tekið fram að heyið af tjörninni hraktist aldrei og unni kveðst Jón N. Jónasson hafa séð kálfin frostaveturinn mikla 1918 og það oft daglega eftir áramótin. Segist Jón hafa kunnað því illa í fyrstu, en van- izt því, enda hafi kálfurinn stundum staðið á hlöðugólfinu er Jón kom inn í hlöðuna. En í kringum 1938 — 1939 var hlaðan í Hróarsdal rifin og færð úr stað. Vildu bræðumir kramin til bana þegar það rendi ins- En Bela Kovacs var ungur aftur) og kváðust bera heill og bóndi vinsæll og vellátinn. hamingju föðurlandsins mjög Þegar eg var 29 ára, 1932, fyrir brjósti þó þeir væru komm fluttum við til Búdapest. Tekjur únistar í pólitík. míínar af ritstörfum nægðu þá til Bráðabyrgðastjómin átti við ist og verið hengdur. Hvort það að s-*a mer minum farborða. ramman veip að draga frá upp- j Rdgsa gf þig fýsir að sja hann sattveitegekki.EnBaranya|,fris‘u"ðu'r'”‘numvan"eSað hafi. Samgöngur voru . kalda aftur hetlan á hófi, skaltu ganga þvi að afla flokki minum fylgis. kolij engar póstgóngur, engir j f]okk okkar og sýna það ; verk. inu að þú sért sannur kommún- isti”. Enn sem komið er hafa fáir þessara fanga komið heim aftur og við vitum ékki hvort þeir em dauðir eða lifandi. Kommúnistar notuðu sér einnig sektarmeðvitund manna, átt neinn þátt í þessum atburði, líklegra að þar hafi verið að verki fyrirlitning sérstaks ein- staklings fyrir mannslífinu. sem fór fram með mikilli við-'aður að mestu' A næstu arum Kommúnistar gátu hmsvegar b_fn heimsótti eg meira en þusund fengið öll þau flutningstæki sem þorp og talaði við hundruð þús- þejr þurftu auk ritsíma og út- Það er ekki nema rétt að getaj unda af iandsbúum. Eg þekki varps hjá rauðahernum. Enda þes^ að eg hef enga ástæðu tiþ þvi vel hugarfar landa minna. byrjuðu þeir þegar að skipu- að ætla að kommumstar hafi| f maf 1939 yar eg kosinn á leggja flokk sinn _ settu upp þing, ásamt 14 öðrum ur srrta- ráðstjómarnefndir i svmfrnn og, þjónustumenn þjóðverja) fjoid_ bændaflokknum. þremur man- bæjum og stofnuðu nytt log-linn allur af meðiimum nazista_ uðum síðar byrjaði síðara heims- reglulið. | flokksins fengu athvarf hjá , ^ , ... stynöWin. Ungverjar vildu um- «5^ kvolds í marz 1945, - kommunistuni) með þeim skiln_ En hverfum nu til baka til fpam ah vera hlutlausir. En at- stuttu eftir að eg kom aftur til; ingi auðvitað að ef þeir reynd_ ársins 1919, þegaralt varikakhy vikin höguðu því svo, að 1941 Búdapest, stansaði bifreið alt ý ust ekki trúi’r; þá____Þessi koli eftir fyrra stríðið — þá var hofðu Þjóóverjar náð undirtök- einu fyrir framan hús mitt og poiitisku fataskifti voru ekki um á þjóðinna, og við vorum russneskur herforingi kom inn mjog erfið fyrir nazista beir neyddir til að fara í stnðið með með hinum mesta asa. “Þú átt hofðu verið æfðir f sömu vinnu_ Hitlir. að koma með mér þegar í stað , brogðum) og þeir áttu að taka Þó það væri alkunnugt að eg segir hann “þeir hafa sett upp' þátt f framvegiS) eins og t< d. r V " : X f A f«1 U _ ^ - 1 - ^ « T~\ v* rv n vh 111 O A . ... .. w . sett upp kommúnista stjóm undir forustu Bela Kun. Hún var við völd í nokkra mánuði en varð svo illræmd fyrir grimmd og harðræði að þegar hún hrökl- aðist frá völdum vora kommún- istar gerðir útlægir frá Ungverja hafði venð motfallinn þatttöku raðstefnu í Debrecen til að ^ krofugongum og að tvístra á- vorri í stríðinu, mun það, að eg skifta upp landeignum milli heyrendum á fundum andstæð- , var þingmaður, hafa verið orsök bændanna. Samkoman er þegar^ inganna< landi í 25 ár. Margir ungverskir! þess að eg var ekki handtekinn byrjuð, svo við verðum að hafa, f maí um VQrið yar ki IrrvmmnmQtar flllOU ba tll r f_____1 c\a a i _c •* _:_________1 > 5 U' flúðu þá til komu aftur til með rauða hem- ekki heldur heyið af landinu um { ekki hafa hlöðuna þama. Mun hverfis tjörnina, ekki einu sinnil það meðal annars hafa vakað i verstu óþurrka-sumram. Hey-' fyrir þeim hvort kálfurinn hyrfi ið hefir alltaf náðzt iðgrænt og vel verkað, og hafa því ekki ver- ið vandræði að fá kaupendur að heyinu. Hefir öllum gefizt hey- lð vel nema Hróarsdalsbændum. Bm kálfinn er þetta að segja: Hann sést oft og þó einkum á þá ekki, ef hlaðan væri flutt. Síðan hefir kálfurinn lítið eða ekkert gert vart við sig, að sögn Jóns N. Jónassonar kennara, sem þessi sögn er skráð eftir. En Seftjömin er slegin árlega. Hey- ið af henni mun samt aldrei vera kommúnistar Moskva. Þeir okkar seinna - um. Einn þeirra var Matthias Rak- asi — takið vel eftir nafninu. Eftir að Bela Kun stjórnin fór frá völdum var hann handtek- inn í Budapest, sakaður um þátttöku í mörgum morðum. Rússar hljóta að hafa álitið hann væri sér mikils virði strax iþá, því þeir buðust til að láta lausa nokkra Ungverja herforingja, sem hötfðu verið teknir fangar í Undan illviðrum og stórhríðum.| reitt heim að Hróarsdal heldur, stríðinUAOg Vora enn í höndum Kalfinn hafa margir sáð og segja; selt og fá heyið færri en vilja,' beir> að hann sé á stærð við sex því að það er ætíð iðgrænt og til SJ° mánaða gamlan kálf. — vel verkað. —Jólabl. Vísis 7 Rússa, í skiptum fyrir Rakasi. í fyllingu tímans varð hann .að stoðar forsætisráðherra fyrir fyr en í marz 1944. Þá tók þýzki hraðan við ef við eigum að kom- aður viðreisnarraðherra, Við herinn landið hernámi og flestir ast þangað áður öllu er lokið”.j tokum þegar tii starfs að gera leiðtogar vinstri flokkanna, sem f»etta Vora réttarbætur, sem' vegabætur, leggja járntorautir, ekki komust undan vora hand- smábændaflokkurinn hafði bar-| og byggja brýr og verksmíðjur. teknir. Eg var einn þeirra sem ist fyrir arum saman, en nú ætl- komust undan. En mánuði uðu Rússar að drífa það í gegn seinna, þ. 12. apríl, frétti eg að á einum degi. nazistar hefðu fundið fjölskyldu gg kom fil DebreceT1) og mína og hótuðu að varpa þeim frumvarp það iagt var í fangelsi ef eg gæfi mig ekki grundvallar, gerði eg nokkr- fram. Svo eg fór á næstu ar breytingar tillögur sem mér o __________ “Gestapó” stöðvar og gafst upp. fundust sanngjarnar. Fyrst, að fáskiftinn, duglegur maður,_______ Eg var strax settur í fangelsi an þeim sem átt hofðu stórar land-; hvorki hlífði sér né öðram. Mér yfirheyrslu. eignir fyrir stríðið væri leyft að, virtist þá, að hann hugsaði sér í otóber það sama ár, urðu enn halda eftir 100 holds (Hold erj alls ekki að fita Ungverjaland, stjórnarskifti í Ungverjalandi. 1.42 ekra). Rússar vildu að þeir sem mjólkurkú handa Rússum. Þjóðverjar ákváðu að setja upp sem höfðu 1000 holds eða meira! Síðari hluta sumars 1945 féll stjórn, sem í væra eingöngu fengu ekkert. Annað, að þar sem! alt í dúnalogn í stiórnmálunum. ungverskir nazistar. En síðasta margir af þessum nýju landeig ! Frh. á 7. bls. Stjórnin var flutt til Búdapest. 1 þessu viðreisnarstarfi lágu kommúnistar ekki á liði sínu. Sérstaklega veitti eg eftirtekt einum hinna “Stóru Sjö”, Ernest Gero að nafni, sem var sam- göngumálaráðiherra. Hann var sem

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.