Lögberg - 04.03.1897, Blaðsíða 7

Lögberg - 04.03.1897, Blaðsíða 7
LÖGBERG, FIMMTUDAGINN 4. M.A.KZ 1897. Ferðalok. (Niðurlag). Afrara í smjörið—seg- lr _>ú „Stefuir'" tninu, því enn perði jeg útúrdúr oir skrapp vestur í Fjot. Afram i smjorið, sejjjum við tveir, en mjer hejrist náunpanum þyki meira vera af áunum í ferðasögum okkar en ¦mjörinu, Er, f>_ svOrum við: nú er Ueira matur en feitt ket, nú gengur yfir höfuð „yfir_öfuð"-mjölið yfir höf- uð á öðru bjargræði hjer norðanlands °'j; við það fæðulag á sjalfsagt betur öbundið og alpyðlegt mál, en and- rlkt ocr „bundið". „Ljettmetið, ljett- metif^!" er alheimsins orðtæki nú á dOgum. Jl, jejr kannaði enn nyja stigu. Strendur og útdali Eyjafjarðar pekkti jeg að vfsu áður, en satrit eru þær sveitir vel þess verðar að „Stefnir tf,ki f sig dik og lýsti þeim, eins og enginn nema hann hefði kaunað þær fyr- Annars fór jeg fljótt yfir, og verð eins að gera í brjefi þessu. Jeg kom við & einum 4 bæjum á leið minni vestur undir Reykjaheiði, enda ©ru þeir allir merkir í vorri bygð: kom jeg fyrst til Stefáns bónda í Fagraskógi á Arskógsstiönd, snilldar- manns á snilldar-heimili, og líkt má segja um bónda og bæ að Krossum og bónda og bæ að Böggversstöðum °g enn má sama segja um Tjörn, þar sem vinur minn sjera Kristján byr og þau g(5ðu hjón. En stórbóndalegast heimili er hjft Baldvin á Boggvers- stöðum. Það er höfuðból jafnt til lands og sjávar, onda hjónin fyrirtak að dugnaði og reglusemi. En þó rajer sje fátt kærara en að tala vel um náungann—þegar hann s^nir mjer sóma, er einnig í hólinu aldrei of varlega farið. En þaft vildi jeg sagt nafa, að enginn með opin augun og einhverri rænu fer um útsveitir Eyja fjarðar án þess að gleðjast yfir þvf nienningar og framfarasniði, em þar móti brosir. Sjerstaklega er það ei_' mælt hverjir dugnaðarmenn Svarf dælingar sjeu bæði á sjó og landi A leið minni til baka kynntist jeg ^okkrum helztu bændum dalsins að austanverðu, svo sem þeim frændum, sveitar-oddvitunum, Halldóri á Mel- um, Jóhanni á Hvarfi, Þorgilsi á Sökku o. fl.; tóku þeir mjer allir með mestu virktum. Leit jeg með ánægju yfir hybyli þeirra, tún og engi, og þótti mjer þessi útsveit ekki síður en hin feitu Fljót allt annað en útkjálka- leg; vissi jeg og áður að Vallahrepp- ur var éinna auðugastur allra hreppa Norðuramtsins og framfærir lang- mestan kúpening. Jeg leit á hioar n7ju bryr á ánum, þær, er vígðar voru í vor, og hefur enn dregist að senda bl. þ. sk/rslu þeim viðvíkjandi. Svarfaðardalur er einhver hinn frjó- samastiog stórfengasti sveitardalur á Islandi. Hann er luktur hærri fjöll- um en tiokkur annar dalurhjer nyrðr; mu.n meðalhæð þeirra vera yfir 3,000 fet, og hin hæstu um eða yfir 4,000. Etu þessi fjöll afar-hnkaleg að sjá Þegar upp á þau er komið, og svo allu-r sa f jallgarður, sera deiiir Skaga- íjörð 0g Eyjafjörð. Sagði Stefán ennari, er mætti mætti mjer tir rann- s6knarferð framan úr skíðadalsdrög- Um, að þegar þar kæmi fram áfjöllin, ^n svo að sjá, sem jötnahendur *>efðu rótað þar öllu landslagi og yH hverju ofan á annað, urðum, aka og klungri, og enginn væri þar K'öður. Lítur svo út sem náttúran jalf hafi þar nylega gengið bsrserks- Kang 0g liKgi nu berháttuð í rúminu af K'gt og ofreynslu! Eq því indælla er blessað lífið og frjósemin niðri í ölunum; hvergi er níitturau fegri og yrðlegri en þar sem inest er mrtt- setningin fjrir manusauganu. Út- yhrðiugar eru síuu harðari menn og "-raustlegri eu Inuoyfirðingar, og fer Það að oðli, þar lifnaðarhættir eru 'jer fremur hetðandi, en viðurvæn Jaf'igott eða betra, og yfir höfuð muu "ynrhöfuð'-.mjöUð vera haíið enn þá u*»r háborðinu inni í firði vorum en Þ" uti. En eitt vil jeg finna Svarf- iulum til foráttu, sem bændur þar fjalfir líka taka fram, að landbúnaður- im er hvergi nœrri efldur og stundað- ur að shiiw skapi og veiðibrögðin. E>ykir mönnum hj«r sem annarsst«>ðar sjorinn vera svo stórgjöfull og gynn- andi, en jörðin sein að snúa sjer við. ()g þó er óvíða sjósókn jafn óárenni- leg og háskasamleg eins og hjer, þeg- ar þreytt er ræði út fyrir Ólafsfjarðar- míila, 3 — 4 vikur til hafs að sækja, móti hánorðri, opt um haustdag og undan heljar björgum. En—bvað gerir ekki vaninn og kappið og—von- in um ábatann! B"'rá sðguöldinni eru til þrjár frá sagnir uin þennan stórfellda dal; sú fyrsta ykt og tröllaukin, Svarfdæla, með Klaufa, sem höfðinu barði, í broddi fylkingar: dáyndis fín nóvella! en þó skapleg eða óskapleg ímynd dalsins ás/ndar. Hinar, Valla-Ljóts saga og Dorleifs jtrlaskálds, eru spak ari og fremur að skoða sem skugg- sjár mannvits og menningar. A 14. Öld mun dalurinn hafa náð mestum blóma, og má ætla að síðan sje inál- tækið: „þá var setinn Svarfaðardal- ur". Fornmenjar merkilegar sá jeg í dalnum, en þið eru hin alkunnu, stórfeldu garðlög og veggjamenjar, sem víða afgirða stór svæði; kemur mönnum ekki saman um, hvort held- ur verið hefur vörzlugarðar, eða girðingar um engjar og haga, nje heldur hve gömul þau kumbl muni vera. Til fleiri merkra manna kom jeg eða reið hjá um gaið, svo sem hinum presti Sv.dals og vini mlnum sjera Tómasi & Völlum, J>orsteini bónda á Hámundarstoðum, og á ströndinni hjá stórbændunum Friðriki á Bakka og Jóni 1 Arnarnesi. Merki- leg þótti mjer — ekki síður en Chi- cngo — hún Reykjaheiði, mætti vel uin hana kveða nyjar Göngu-Hrólfs- rímur. Hátt teygja sig húsin hinna stórhuga sona Vesturheims, en hæria gnæfa „himinskofur" „hinna ódauð- legu" umhverfis Fljót og Eyjafjörð. En vegabótamenn eru hinir vestur- heimsku meiri en vjer Norðlingar. G<5 on (áfram) segja þeir; farðu hægt! segjum vjer, og til þess að framfylgja þeirri lífsreglu brúkum við—Reykja- heiði og aðrar llkar vegleysur. Mann einn hitti jeg á heiðinni; hann lá uppí lopt og stundi af verk fyrir brjósti; kapall með folaldi stóð yfir honum hugsandi. Jeg tók upp ferðapela minn — því a Reykjaheiði hafa allir heldri menn ferðapela—og dreypti á karlinn Viskíblöndu. Hann stóð óðara upp og var úr þvl hinn ernasti. Jeg kvaddi því son Baldvins bónda, sem mjer hafði fylgt á leið, og notaði samfylgd þessa gamla manns, þó sárhægt færi yfir, og folald hans i fyrstu hlypi með ærslum ofan dalinn & eptir piltinum; hristi karl höfuðið yfir þess heimsku og ræktarleysi; sagði hann að þar mætti sjá stefnu tímanna, og hvað sollur og samgöng- ur þyddi uú á dögum. Fann jeg brátt að karl þessi var kjörinn vinur minn', ráðsettur og ræð'nn og með öllu óheimskur; hann var slitinn mað- ur, fjelítill og heilsutæpur, en lika nærfelt búinn að afljúka heiðarlegu lífsstarfi og börn hans til manns kom- in. Undir heiðarbrekkunni mætti okkur fen eða dy og urðum við að krækja fyrir og var það all-torsótt. Hvergi sást varða, og ótal voru þar villijjötur, enda ma heita að heiðin sje eiiistigi efst, og hvervetna vandrötuð. Þi þðtti mjer tólfum kasta, og spurði Ólafsfirðinginn hverju sætti að slík heiði væri hvorki rudd eða vöiðuð. Dað mega vor háu yfirvöld vita segir hann, eða er það satt að þau hafi silf ur borða á húfunum? Jeg leit við karli og hugsaði að kveisan hefði nú hlaupið honum upp í höfuðið. Jú, borða hafa þau, og hann logagylltan, segi jeg, eða því spyrðu svo':' „Jeg segi svona að gamui", segir hann, „jeg ætlaði að segja: ætli það væri ekki nóg, að landið gæfi þeim tin- borða utu hattana meðan þeir sjá ekki betur um vegabæturnar fyrir þjóðina, sem elur þá'? Jeg svaraði fáu, en pelann tók jeg upp, enda stóðum við þa a fjallshryggnum 2,700 fet yfir sjafarmal (Ekmuller) og horfðum út- norður af, yfir sólroðin háfjöllin og skorningana fram til hafsins; sást yfir alla beinagrind FJjóta og fjarða, svo sem þar lægi skorin hvalgrind 1 stærrH la^i, en ÓlafsfjoríVir faldi sitr til hálfs undir fotum okkar. Þar niður til Reykja var lanjrt, gr^tt og seinfarið. Fðrunautur minn lysti oll- nm landsh&ttum vel fyrir mjer. Olafs fjötður er góð og gagnsfiin bvgj^ð ef 1 ári lætur, skortir þar hvorki enjjjar nje ótræði; samjjön^ur eru þar og »)'- hægar, einkum við Fljðtin og á sjó. Ilelzta meinið eru votviðrin á sumrin, þar í fjallkvínni, og snjókyngi á vfetrum. Nú er þar uppgangur og vellíðan, enda hafa þeir fengið góðaii og dugandi prest, og verzlunarhagir þeirra eru að stórbatna. Skammt frá Reykjum kvöddumst við fjela£;ar með virktum, og reið jeg einn yfir L^g- heiði, sem myndar hæð nokkra upp úr Ölafsfirði og' lltið á fótinn unz riðið er um lAgt fjallskarð niður í Styfluni. Hún er gullfallegt og frj<5- lent dalverpi fremst í Fljótum og hólar fyrir neðan (skriðjöklastyila, mórena). Styflan hefur 18 bæi og er ný-lögð til Barðs sem kirkjusókn. í Styflu hefur að sögn avallt verið vel- lfðan. Og sama niá segja um öll Fljótin, að þau eru eitthvert hið sumarfegursta og frjósamasta pláss á norðanverðu Islandi. Jeg kom að Darastððum, fremsta bæ í Styflu, og spurði til vegar. Fólk var ekki heima nema gðmul kona ein, ern og þrek- leg að sjá. Jeg hugði hún væri á sextugsaldri, en hún kvaðst hafa þrjá um áttrætt. Dar bj'r dugandi bóndi, rösklegur og roskinn, og fylgdi sonur hans mjer yfir svo nefndar Klaufa- brekkur til baka. Dá v»r þoka og var þar ferlegt yfir að fara, enda ill- fært með hesta, jökull efst milli tveggja tröllhárra hamravegfifja. Pað mun veraeinlner hæsti fjallvegur á landi voru, og liggur milli Styflu og Svarfaðardals. Frá Reykjahóli I Vestur-Fljótum fylgdi bðndinn mjer, vaskleguj maðnr og buhöldur, út að Hraunum, þangað var ferðinni heitið. Hraun er mest höfuðból þar V sveit og hafa þeir langfeðgar verið þar helztir menn á þessari öld; er og Ein- ar á Hraunum svo alkunnur maður fyrir framkvæmdir slnar, ekki síður en mannkosti, að nóg er hjer að nefna nafn hans. Fljótamenn eru frægir fyrir atorku og dáðrekki og hafa sviplíkt buskaparlíf og Svarfdælir frændur þeirra. En <.f fáar sá jeg jarðabætur einnig þar; myndu fram- farir þar verða stórum meiri, ef jarða- bæturnar bættust við sjáfargagnið, enda er sjósóknin þar enn torsóttari en í Svarfaðardal. M. —Steínir. Hinir J>jáðu vita bezt. R. Scriver, trjcsmiður i Hastings þjáíist mjög af nýmaveíki—Southi Atmrican Kidney Cure lœknaði hann.—Það d að eins við einum sjúkdómi leysir upp og eiðir óllu hörðu efni í líktimanum. Jeg þjáðist af nýrnaveiki í mörg ár og varð að brúka mikið af meðölum. Og fyrirtveimur árum varð jeg svo slæmur að jeg varð að faratil læknis. Þvagið var líkara bloði en nokkru öðru og ollaði mj«r miklar fiautir. En á In'im tíma fór jeg að brúka South American Kidney Cure. Mjer fór strax að batna af því, og hef írá þeim tíina allt fram að þessuekkert fundið til. Jcg mali því ótrauður með þessu ágæta meðali við alla, sem þjázt af oýrna- veiki. PYNY-PEGTORAL Positívely Cures '^ COUGHS and COLDS ín a surprisingly short lime. It's a sci- entific certainty, tried and truet soothing and healing in its effects. W. C. McCOMBER St SOK, Bouchette, Que., report Jn a lettflr that Pyny-Pectoral i'iir«d Mri. C. Garceau of chronlo rol<1 in rhnnt and broncliial tubes, and also cured W. G. McComber oí a long-Btaudin^ cold. Mr. J. H. Hutty, Chemíst, 528 Yonge St., Toronto, writes: " A» a general cougb and lung ayrup Pyny- Pectoral la a most lnvaluabls prepBratioD. It has giren the utmnst aatUfacflon to all who have tried It. many havlng «j.ok«n to me of the beneflti derived from Its use in th^ir farailipa. It li Bnitable for otd or younj;, Mna pieagant to the taste. Its gala wlth me has bcon wonderful, and I can always recommend it as a laíe and reiiablð cough medlcin*. ¦ Iar«c Bottle, 25 Cts. DAVIS & LAWKENCE CO., Ltd. Sole Proprietora MONTRKAL Richards & llradsliaw, Hlálafærslnmcnn o. s. frv Mílntyre Block, WlNNrPKO, - - Man NB. Mr. Thomas II, Johnson les lög hjá ofangreindu fjelagi, og geta menn fen^if hann til að túlka J>ar fyrir sig þegar }>örf gerist ffl,,,lfflTltTT>,TfTt,l,TftlMTITTI,T,l TtTTTTTt . ^TheD.&L. I Emuision Is invaluablo. if you are run : down, as It is a food as well as ¦ a medieine. : The D. & L. Emulsion [ Will build you up if your general health is ; impaired. ; The D. & L. Emulsion ; Is the best and most palatable preparation of : Cod Liver Oil, agreeing with the mostdeli- ; cate stomachs. : The D. & L. Emulsion : ls prescribed by ihe leading physicians of • Canada. Tho D. & L. Emulsion : Is a inarvellous nesh producer and will yve • )'•'" an appetite. ¦ "5 SOc. & £1 pcr Boitic LBe sure yon gtst I. DAVIS & lAWRENCE C0., LTD Í tliegeuume | MONTREAU »AJ » III 14 1 1 I I • I 1 t l íkii t l » I / 1 | t |.....M,,!., Islenzkar Bækur til sólu hjá H. S. BARDAL, 613 Elgin Ave. Wmnipeg, Man. S. BERGMANN, Gardar, Xorth Dakota. Aidamót, I.. II., III., IV. V ,VI. hvert 50 Almanalt Þj.fj. 1892,93,94, 95 hvert .. 25 " 1880—91 ÖU ......1 10 " " einstök (fföruul___ 20 Almanak O. S. Th., 1,2. og 3. ár, hvert 10 Andvari oa Htjórnarskrárm. 1890..... 75 1891 ....................... 40 Arna postilla í b....................1 00a AuesborgartrúarjátDÍngin............ 10 Alþirigisstaðurinn foini.............. 40 Biblí"'^" ^era V. Briems ...... 150 " í giltu bandi 2 00 bænokver P. p.................... 20 Bjarnabœnir........................ 2<i Bibliusögur í li........................ ;sr> Barnasálrnar V. Brienis I b............ 20 B. Gröndal steinaf ræoi............... 80 ,, dy-rafræði m. myudum ___100 Bragfræði H. Sigurðssouar.........1 75 Barnalærdómsbók II. H. í bandi...... 30 Bænakver O. Indriðagonar í bandi___ 15 Chicago för mín.................... 25 Dðnsk Sslenzk orðabók, .1 J í g. b. 2 10 Dönsk lestrarbúk eptir t> B og B j í b. 75b Dauðastundin (Ljóðmæli)........... i5a Dýravinurinn 1885—87—89 hver .... 25 91ogí893hver........ 25 Draumar brír........................ io Oæmisögur Esóps í b.........,....... 4() Ensk íslensk orðabók G.P.Zöega í g.b.l 75 Endurlausn Zionsbarna............. 20 b Eðlislýsing jarðarinnar.............. 25a Eðlisf ræBin......................... 25a Efnafræði.......................... 25a Elding Th. ílólm.................... 65 Föstuhugvekjur .................. B0b Prjettir frá íslandi 1S71—93 hver 10—15 b Fyrirlestrar: Um Vcstur-Islendinga (E. Hjörleifsson) 15 Pjórir fyrirlestrar frá kirkjuþ. 1889.. 50a Mestur í heimi (H.Drummond) i b. .. 20 Eggert Olafssön (B. Jónsson)......... 20 Sveitalífið á f slandi (B. Jónsson)..... 10 Mentunarást. á ísl. I. II. (G.Pálscn... 20a Lífið í Reykjavík................... 15 Olnbogabarnið [Ó. Ólafsson........ 15 Trúar od kirkjiilíf á ísl. [Ó. Ólafs] .. 20 Verði ljós[0. Olafsson]............... 15 Um harðindi á Islandi.............. 10 b Uvernig er farið meS þarfasta þjóninn OO...... 10 Presturinn og sóknrbörnin O O..... 10 Heimilislífið. O O.................... 15 Frelsi og menntun kvenna P. Br.]... 25 Um matvœli og munaðarv........... lOb Um hagi og rjettindi kvenna [Bríet.. lu Föiin til tunglsius .................. lo Goðafræði Grikkja og Kómverja með með myndum................... 75 Qönguhrólfsrímur (B. Gröndal...... 25 Grettisrima......................... íob Hjalpaðu þjersjálfur, ób. Smiles . 40b Hjálpaðu pjer sjálfur í b. " ... 55a Hulrt 2. 3.4. 5 [þjóðsagnasafnl hvert.. 20 " V _ 1893 ... 50 Hversvegna? Vegna þess 1892 50 Hættulegur vinur.................. 10 Hugv. missirask.og hátiða St. M.J___ 25a Hústafla • . , . i b..... 35a Isl. textar (kvæðí eptír ýrasa......... 20 Iðunn 7 bindi í g. b. . . ....7.00a Iðnnn 7 bíndi ób...................5 75 _ Iðunn, sögurit eptir S. G............ 40 Islandssaga Þ. Bj.) i uandi........... 60 H. Briem: Enskunámsbók............ 50b Kristileg Siðfræði í b..............1 50 Kennslubók í Dönsku, með orðas. [eptir J. Þ. & J. S.] í bandi... 1 OOa KveCjuræða M. Jochumssonar ...... 10 Kvennfræðarinn ...................i Ou Kennslubók í ensku eptír J. Ajaltalín með báðum orðasöfnunun. í b.. .1 50b Leiðarvíslr í ísl.kennslu e. B. J....... I5b Lýsing Isiands...................,... 20 Landfræðissnga ísl. eptir Þorv. Th. 1 OOa Landatræði 11. Kr. Friðrikss. .._^... 45a Landafræði, Mortin Ilansen ....... 35_ Leiðarljóð handa börnum í bandi. . 20a Léikrit: Hamlet Shakespear....... 25a ,, herra Sólskjöld [11. BriemJ .. 20 „ Prestkosningin, Þ. Egilsson. ., 40 „ Víking. áilálogal. [H. Ibsen .. 30 ., Útsvarið...................... 350 „ Útsvarið...................í b. övw „ Helgi Mayri (Matth. Joch.)..... M ,, Strykið. l'. Jónsson.......... Ljóðiu.: Gisla Thórarinsen í bandi.. 5 ,. Br. Jóussonar með mynd... 6fi „ EiuaiB lljörleilssonar íb, .. 50 í kápu___ 25 „ Ilannes Ilafstein........... 65 » ,. .. í gylltu b..l 10 „ H. Pjetursson I. .i sar. b___1 4u >. » .. J-l. „ . 1 00 ,. » .. II. í b....... 1 au ., H. Blöndal nieð mynd af höt í gyltu bandi .. 40 " Gísli Eyjólfssou........... 55b " . 101 Siguröardúttir........ ao " J. Hallgnms. (úrvalsljóð).. 2.) " Sigvaldi Jóu«sou.......... 60a „ St, Olalsson 1. og II....... 2 2oa „ Þ, V. Gislasou............. 30» „ ogönnurrit J.Uallgnmss. ia_ " Bjarna Thontrenstjn 195 „ Víg S. Sturlnsonir M. J..... 10 „ B<5Tn Hjálmar, óinnb...... 40h „ Gísli Brynjólfston.........1 iuH „ Stgr. Tho'-steinsson í snr. b. I 5 1 „ Gr. Thomsens..............1 10 " iskr. b......A'G't „ Gríms Thomsen eldrj útg... "25 ., B-n. Gröndals............. 151 „ Jóns Ólafs-ion-ir i skr 1 i 7.11 > UrvalsritS. Breiðfjörðs............ 1 j;b XT..'' " í skr. b..........1 80 ^J"la.............................. 20 Gnðrún Osvífsdóttir eptir Br. J..... 40 Vina-bros, eptir S. Símon^on...... 15 Kvæði úr „Æfintýri á gönguför"___ 10 Lækningabirkur l»r. J/énastensi Lækningabók ................ 1 15 Hjálp í viðlögum............ 4ua Barnfóstran . . ., 2» Barnalækningar L. Pálson ....íb." 40 Harnsfararsóttin, J. H.............. j.^a Hjúkrunarfræði, " ..............'.' 3,a llömop.lækningab. (J. A. og M. j.)í b. 75 Friðhjófs rímur............ 15 Sannleikur kristindónnins )0 Sýnisbók ísl. bókmenta 1 75 Stafrófskver Jóns Olafsson........ 15 Sjálfsfræðarinn, stjörnufr..... í. 'b.. '35 „ jarðfroeði ........»'" 30 Mannfræði Páls Jónssonir..........' _5b Manukynssaga P. M. II. útg. í b. ..'. \.'. 1 lo Málmyndalý^ing Wimmers........" 50,. Mynsters hugleiðingar............ 75 /'assíusálmar (II. P.) í handi......,"mi 40 " í skrautb....... : .."" eo Predikanir sjera P. Sigurðss. í b. . .\ 5o_ " " í kápu 1 00b Paskaræða (síra P. S.)............... 10 Bitreglur V. Á. í bandi.......'.'.'...' 25 lieikningsbók E. Briems í b....."..""' 85 b Snorra Edda................... ' ^ g^ Sendlbrjef frá GyCingi í fornöld.. íoa Supplements til Isl. Ordböger J. Th. L—XI. h., hvert 50 limarit um nppeldi og menntamál. 31 Uppilráttur Is.'ands á einu blaði___ { 75b " á 4 blöðum ceð landslagslitum .. 4 25a " á fjörum blöðum með syslul.tum 3 50 Stfírur t Blómsturvallasaga................ aj Fornaldarsögur Norðurlatida''(ii' (Sogur) 3 stórar bækur í bandi.. .4 50a _ • •...........óbundnar 3 35 b iastus og Ermeua........... io_ Gönguhrólfs saga ...'..'.'.'..'.".'. H) Heljarslóðarorusta___..']". 30 Hálfdán Barkarson........... 10 Höfrungshlaup.......... ......... 20 Högni og Ingibjórg, fh'.' 'lioiui'."". 25 Draupnir: Sagi J. Vídalíus, fyrri partur..... 40a Siðari partur...... 80tl Draupnir III. árg......."'.".'.""'.'.. 30 fibra I. og II, hvort ......... 20 Heimskriugla Snorra Sturlu's: I. Olafur Tryggvas. og fyrirrenn-' ararhans................ ' 05 II. Olafur Haraldsson heigi!!!!.."' 1 oi) Islendingasögur: I. og2. Islendingabók og landnáma 35 á. Harðar og Holmverja........ 15 4. Egils Skallagrímssonar ..... 50 5. Hænsa Þórig.......... 10 6. Kormáks.......!!..!!.! " 20 7. Vatnsdæla...................... 20 8. Gunnlagssaga Orm'stungu!.'...... 10 ?>, Mrafnkelssaga Freysgoða....... 10 10. Njála .............° _ _ ijq II. Laxdæla..........'.!!!.. . ' 40 12. Eyrbyggia..... at\ 13. Fljótsdæla........ .V.".".;:."."::.. 25 14. Ljósvetnmga ......... " 25 15. Hávarðar ísflrðin'gs..'......... 15 Saga Jóns Espólins................['.. 60 ., Magnúsar prúða......." . 30 Sagan af Andra jarli...............'" 25 Saga Jörundar hundadagakótiis.....1 Hi Kóngurina í Gullá..... .....f....... 15 Kári Kárason............... 20 Klarus Keisarason......... " ioa Kvöldvökur.................'.'.''' 75^ Nýja sagan öll (7 hepti).'.'.".'.'.''.'.'.'.'.'. 3 00 Miðaldarstigan.................. 75^ Norðurlandasaga.........."........ _5b Maður og kona. J. Thoroddsen.... 150 Nal og Damajanta(forn indversk stga) 25 Pilturogstúlka............í bandi 1 OOb „ , . T. , ••;.........í kápu 75b Uobinson Kriisoe 1 b euoi........ tOr> " í kápu............ 25b Randíðurí Hvassafelli í b............ 40 Sigurðar saga þögla.................'.' 3o_ Siðabótasaga....................... 65b Sagan af Asbirni ágjarna......... 20b Smásögur PPl2345Ö7íb hver 25 Smásögur handa unglingura Ó. Ol.....20b » ., börnum Th. Hólm.... 15 Sögusafn Isafoldar l.,4, og 5. hvert. 40 .. ., 2, 3.6. og 7. " 35 _ » , >- S. og9.......... ,?5 Sogur og kvæði ,f. M. Bjarnasouar.. lOa Upphaf allsherjairikisáíslandi . 40b Villiter frækni ... .,% yonit [jtiu.]........:::::::::::: 20* Þjóðsögur O. Davíðssonar í bandi___ 55 Þórðar saga (ieirmuudarssonai .....' 25 Þáttur beinamálsins í Húnav.þingi " 10U Œttntýrasögur................. _ _ jj SöujjbœWur: Salmtisöngsbók (3 rödduð) P. Guðj. 75a Nokkurfjórröðdduð sálinalög . 50 Songbók stúdentafjelagsins. . 40 ib. 60 ... , , , -, " i ffiltu b. 75 Songkenuslubok tyiir byrfendur eptir J. Helgas, I.o_II. h.. hvert 20i Stafrof söngfneðinnar................q 45 Sönglög Díönu tjelagsins..'....'....'!' 3ób Sönglóg, Bjarni Þorsteinsson ...... 40 Isleuzk sduglög. 1. h. H. Helgas.... 40 ... "... ,:> . ]-°g 2. h. hvert .... 10 Utanlor. Kr. J. , . ao Utsýn I. þýð. í bundnu og ób. máli.. 20i V esturtaratulkur (J. O) í bandi....... 50 Visnabókiu gamla í bandi . 30b Olfusárbrúin . .. . iya Uæki.r bókm.fjel. '94, '95,'9Ö, hvert ár -. 00 Aisb.-i'kur Þjóðv.fjel. '90............ 80 Eimreiðin 1. ár ..................." gy " II." 1— 3 h. (hverta 40c.) 1 20 tslenzk biodi FramoÓKn, Seyðisfirði.............. 40. Kirkjublaðið (15 arkir a ári og sma- «t .. ,__ rit-> "tíykja.fk . 60 V eröi 1 jos........................... eo Isafold. „ "i 50 Stiiiiiunfiiri (Kaupm.höfn)......... i oo Þjóðóltur (Ueytjavik)..............i 5ub Þjoðviljinu (Isiiliröi)................i oob Mtefnir (AknreyTÍ).................. 75 Dagskra........................'.. , 00 Hr Menn eru beðnir að tana vel eptir þvi ao aliar bækur merktar með stalnum a fyiir aptau verftlC, eru einuugis til ujá 11. S. liurdal, eu (.ær sem merkhu eru ineð stitiuiuu b, cru eiuuu^is til hja S. Berg- inano, aðrarb..liur iiaía ]>eir baðiv,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.