Lögberg - 18.04.1935, Blaðsíða 1

Lögberg - 18.04.1935, Blaðsíða 1
PHONE 86 311 Seven Lines d m\1**s2 R«#-°^ For Service and Satisfaction PHONE 86 311 Seven Lines fWffi^"8" ?ev««» Cof - POT Better Dry Cleaning and Laundq 48. ARGANGUR WINNIPEG, MAN„ FIMTUDAGINN 18. APRÍL 1935 NÚMER 16 / KIRKJU (E(ftir óþektan böfund) Eg kom inn með heift í huga, um hefndir bað: með helvíti' í hjartastað. Eg fór út með hrygð í huga, um huggun bað: með himininn í hjartastað. Sig. Júl. Jóliannesson. STAKA (Eftir Björnstjerne Björnson) Það sannar engan hetjuhug ])ó hvergi þrjóti kraftur; en hitt ber vott um dáð og dug að detta' og standa' upp aftur. Sig. Júl. Jóhannesson. FRA MANITOBA ÞINGINU . Eins og vikið var stuttlega að í síðasta blaði, var fylkisþinginu í Manitoba slitið á laugardaginn þann 6. þ. m. Var þingstörfum flýtt sein- ustu dagana sem frekast mátti verða, meiN það fyrir augum, að bændum, er á þingi sátu, veittist kostur á að komast heim áður en sáning byrj- aði. I'ing þetta afgreiddi í alt 105 laga- frumvörp. Fjárlögin, eins og þau aíS lokum voru afgreidd, heimila stjórninni $14,083,000 til starf- rækslu hins opinbera á hinum ýmsu sviðum yfir fjárhagsárið. Meðal nýrra útgjalda má telja áætlaða f jár- veitingu til rafleiðslu um hin ýmsu héröð, er þess hafa sérstaklega farið á niis, sem og fjárveitingu til lif- eyris handa blindu fólki. Kr Mani- toba fyrsta fylkið í Canada, er færst hefir slíka nýjung í hendur. Að- eins 8 frumvörp, er lögð voru fyrir þing, dagaði uppi. Allir ráðgjafarnir voru við þing- slitin að undanteknum fylkisritar- anum, Hon. D. L. McLeod, er sök- um sjúkdómsforfalla var fjarver- andi. ÞINGMENSKU FRAMBOÐ Mr. R. J. Deachman, nafnkunnur blaðamaður og fjárhagsfræðingur, hefir verið útnefndur sem merkis- beri írjálslynda flokksins við næst- komandi sambandskosningar í North Huron kjördæminu í Ontario. í ræðu sinni á framboðsfundinum starjhæfði Mr. Deachman, að siðan [930 hefftu tekjur af landbúnaði þorrio um $400,000,000; tekjur járnbrauta lækkað um $130,000,000 og ágóðinn af starfrækslu iðnaðar- ins rýrnaíS um $220,000,000. Sem sýnishom af því hvernig hag bænda vestanlands væri komið, dró Mr. Deachman upp úr pússi sinum ein- hverja fótaskýlu ómynd. ofna eða fléttaða úr tvinna, er tákna skyldi skó KEEF8T I'AXTA LÆKK- UNA1! Mr. George Coote, C.C.F. sam- bandsþingmaður fyrir MacLeod kjördæmiB í Alberta, hefir borið fram á þingi frumvarp til laga um það, að hámark vaxta af bændalán- um skuli vera 5 af hundraði. All- tnargir af þingmönnum frjálslynda flokksins eru líklegir til þess að veita Mr. Coote að málum eða hafa heitið frumvarpi hans stuðningi. í- haldsmenn eru frumvarpinu and- v''gir, að undanteknum Tlon. I f. II. Stevens, er lýst hefir við það fylgi sinu. IILEYPUR AF SÍJR HORNIN Eftir fregnum af sambandsþingi að dæma á föstudaginn var, hefir Mr. Stevens fyrverandi verzlunar- ráðgjafi Bennett-stjórnarinnar, enn á ný hlaupið af sér hornin, eins og kornist er stundum a6 orði, í sam- bandi vitS það, að vera valdur að birtingu megin dráttanna í nefndar- áliti þeirrar konunglegu rannsókn- arnefndar. er að því hefir unnið á annað ár. að rannsaka verzlunar- háttu hinnar canadisku þjóðar. Gerðist þetta með þeim hætti, að ýms blöð birtu aðaltillögur nefndar- innar áður en stjórninni hafði veizt kostur á að kynna sér nefndarálitið í heild og leggja það formlega fyrir þing. Þessu gerræði mótmælti leið- togi frjálslynda flokksins stranglega og krafðist þess að þingnefnd yrði sett í málið, með það fyrir augttm, at5 leiða sannleikann í Ijós. Mr. Kennedy, sá, er skipað hefir for- sæti í rannsóknarnefndinni frá þvi er Mr. Stevens vék úr ráðuneytinu, tók í sama streng, og lét í ljós megna óánægju yfir því hvernig tekist hefoi til. Er hér var komið sögunni, reis Mr. Stevens úr sæti sínu og lýsti yfir þvi, að hann bæri að minsta kosti að nokkru leyti ábyrgð á því, að nokkur blöð hefði fengið megin niðurstöður nefndarinnar til birt- ingar, en þverneitaði þó að biðja af- sökunar á nokkrum sköpuðum hlut. Ungmennaþing í Winnipeg Það er ekki eins langt i burtu eins og sumir halda. Tíminn líður! Enn- þá er nógur tími samt til þess að stofna unglingafélóg í hinum ýmsu söfnuðum og gefa þannig æskulýðn- um tækifæri að leggja fram krafta sína til styrktar velferðarmálum okkar. L ngmennaþingið er aðeins byrjun til vakningar og heilhuga samstarfs. I'ar öðlumst við nýjar hugsjónir, sem við gerum svo að framkvæmd- um í okkar heimahéraði; þar öðl- umst við tilfinning um að fjöldi starfar að sömu hugsjónum og við; það eykur hugrekki okkar; þar skiftumst við á vandamálum og gagnrýnum erfiðleika á ýrasum svið- um, sem verður til þess að vit5 lær- um að yfirstíga þá. Tvent vil eg geta um hér og biðja hlutaðeigend- ur að veita athygli: Fyrst—Vér vit- um ekki í öllum tilfellum áritun fé- laga eða safnaða, sem kynnu að vilja láta unglinga taka þátt í þing- I inu; hjálpið okkur því að f inna | ykkur, með því. aíS senda Ásgeir Kardal 894 Sherbrook St., Winni- peg, utanáskrift ykkar. Hitt ann- að er, að hvert félag hefir rétt til að senda einn erindreka fyrir hverja 25 gilda meðlimi eða brot af 25, en ekkert félag færri en 2 erindreka. Skrásetning erindreka fer fram á fnstudaginn 24. mai, rétt eftir há- degi. Sjáumst í Winnipeg Yictoríti- daginn! E. H. Fáfnis. XÝIl EASKÓLA FORSETI I 'rófessor Arthur Eustace Mor- gan frá l'niversity College í Hull á Englandi, hefir verið skipaður for- seti McGill háskólans sem eftir- maður Sir Arthurs Curry. Hinn nýi háskólaforseti er talinn að vera fræðimaður hinn mesti á sviði enskrar tungu og enskra bókmenta. Tekur hann við embætti sínu þann 1. september næstkomandi. Mr. Morgan stendur rétt á fimtugu. SYKUR VERKSMIÐJA I WINNIPEG Xátuirufrioinda ráogjafi fylkis- stjórnarinnar í Manitoba, Hon. J. S. McDiarmid, telur það nokkurn veginn víst, að nýtízku sykurverk- smiðja verði komin á fót í Winnipeg um haustið 1936. Er það Banda- ríkjafélag, The American Crystal Sugar Company, sem ráðgerir að koma verksmiÖju þessari upp. Á- ætlað er að verksmiðja þessi fram- leiði á ári 42.750.000 pund sykurs. IIIŒIXX AGÓÐI EYKST Ársskýrsla Hundson's Bay verzl- unarinnar, er lögð var fram á aðal- fundi félagsins í Lundúnum þann 31. janúar síðastliðinn. bar með sér, að hreinn ágóði af starfrækslu fé- Iagsins á síðastliðnu ári nam 40.1 >Xi sterlingspundum ; er það 12,228 ptindtim meira en árið þar á undan. í öllum deildum. að undanskilinni grávörudeildinni einni. hafði félag- ið fært út kvíarnar á árinu. FARAST 1 SXJÓFLÓÐF Fréttir frá Yancouver þann 8. þ. m., láta þess getið, að átta námu- menn hafi týnt lífi í snjóflóði við Taseko Lake um fjörutíu mílur norovestur af Bridge River í British Columbia fylkinu. Ur borg og bygð Látið ekki hjá líða að f jölmenna á sumarfagnað þann, er Kvenfélag Fyrsta lúterska safnaðar efnir til í kirkjunni á sumardagskvöldið fyrsta. Séra Jóhann Bjarnason prestur á Gimli er staddur i borginni um þess- ar niundir, ásamt frú sinni. Byrd aðmíráll á heimleið Vio komu sína að Balboa skurði, steig aðmiráll Byrd í fyrsta sinni fa'ti á ameríska grund eftir að hann fyrst hóf rannsóknir sínar í norður- höfum. Mrs. Gísli Johnson að ck>(> Ban- ning Street, kom heim á föstudag- inn var, eftir tíu vikna dvöl í To- ronto hjá dóttur sinni Bergþóru, Mrs. Hugh Robson. Mr. Ásmundm; Johnson frá Sin- clair, Man., sem dvalið hefir hér i borginni í vetur, fór heim til sin um miðja fyrri viku. Þeir Dr. Sveinn E. Björnsson og (i. (). Einarsson frá Árborg, komu hingað á aðfaranótt síðastliðins sunnudags með Mr. Jón Sigurðsson, j fvrrum sveitaroddvita í Bifröst, ti la-kninga. Er hann nú hér á Al menna sjúkrahúsinu. Fyrála lúterska kirkja //. í TÍÐA-SAMKOMUR Skírdagskvöld: Altarisgöngu-guðsþjón- usta, íslenzk*, kl. 8 e. h. Föstudaginn langa: Guðsþjónustugjörð og Helgisöngvar, söngstjóri hv. Páll Bardal, kl. 7 e. h. Páskadagur:— a) Ensk hatíðarmessa (B. B. J.) Kór- söngvar yngra söngflokksins, kl. 11 f. h. h) Sunnudagisskólinn, kl. 12:30 e. h. c) Tslenzk hátíðarmessa (R. M.), Kór- BÖngur eldra siingflokksins, kl. 7 e. h. Aiinan í páskwn: Helgisöng\Tar — Can- tata—undir umsjón TJngmennafélags- ins; söngstjóri frú Björg V. Isfeld, kl. 8 e. h." Kirkjan býður alla velkomna. Mr. Einar Thompson frá West- bourne, Man.. er staddur í borginni um þessar mundir. Mr. J. J. Thorvarðsson, fyrrum kaupmaður, sem dvalið hefir á Akra, N. Dak., í vetur, er nýkominn til borgarinnar. Mr. Gunnlaugur Thorvardsson vei'zlunarmaður frá Akra. N. Dak., var staddur í borginni fyrir síðustu helgi. Mr. Ragnar Eyjólfsson, er stund- að hefir fiskiveiðar við Steep Rock í vetur, kom til borgarinnar um mi^ja fyrri viku. Mr. Ásmundur Freeman frá Siglunes P. O., var staddur i borg- inni í vikunni sem leið. Mr. Guðmundur Christie leikhús- stjóri, skrapp suður til St. Paul, Minn., snöggva ferð í vikunni sem leið, ásamt frú sinni. Mr. Sigfús Pálsson fór norður til Reykjaví P. O. í vikunni sem leið, og dvelur þar um hríð hjá Árna bróður sínum. Fréttapistill (Frá Vogar) Dr. I1,. 11. Olson lagði af stað sífiastliðið mánudagskvöld austur til Toronto, Ottawa og Montreal og Chicago. Þaðan fer Dr. Olson til Missouri þar sem hann situr fjöl- ment læknaþing. Dr. Olson ráð- gerol að verða að heiman um hálfs- mánaðar tima. Mr. Halldór Erlendson frá Ar- borg, Man., var staddur í borginni á mánudaginn. Dr. Tweed verður í Árborg á fimtudaginn þann 25. þ. m. Mr. John Laxdal, kennari frá \r- borg, er staddur i bænum þessa dag- ana, ásamt frú sinni. EFNILEGUR XAMSMAÐUR Blaðið Cavalier Chroincle flutti þann 12. þ. m., mynd af efnilegum, íslenzkum námsmanni, er nám stundar við landbúna&arháskólann í Fargo, N. Dak. Maður þessi er Thorvarður Thorvardsson, sonur B. S. Thorvarðssonar kaupmanns á Akra. Útskrifast hann úr lærdóms- deild téðs skóla í vor. Thorvarður er ágætur námsmaður og ljúfmenni í framgöngu. Nýtur hann alveg sérstaks álits í skóla sínum, og hefir á hendi formensku í ýmsum helztu stúdentafélögum. Nú er veturinn farinn að telja af sér. eins og menn sögðu heima á gamla landinu, þegar komið var á síðasta mánuðinn. Misjöfn hefir tíðin verið, en þó má kalla að þessi vetur hafi verið í betra lagi yfirleitt. En miklu skiftir hvernig vorið verð- ur. Heybirgðir margra eru af skornum skamti, ef illa vorar. því hey hafa reynst létt og ódrjúg. En ekki er að treysta á útbeit fyr en gróður kemur, því gras var orðið ónýtt þegar snjóaði síðastl. haust. Þó er vonandi að gripir komist sæmilega fram, því nokkrir bændur eru svo byrgir að þeir geta miðlað þeim, sem ver eru staddir með fóð- ur. Gripakaupmenn hafa verið hér á ferðinni, og hafa keypt talsvert af ungum geldgripum. V erðlag á þeim hefir verið talsvert betra en síðastl. haust, en vantar þó mikið á að vel sé. Bændur þurfa að fá hærra verð fyrir gripi sína en sem svarar því sem þeir eru búnir að kosta til þeirra í fóðri og hirðingu, þvi á ein- hverju verða bændur að framfleyta búum sínum. Fiskiveiðum er nu lokið þennan vetur. Enginn hefir orðið ríkur af þeim hér við Manitoba-vatn, en sumir fátækari en þegar þeir byrj- uou. Veldur því lítil veiði og lágt verð. Það lítur svo út sem sá bjarg- ræðisvegur sé að verða að engu, þvi veiðin fer minkandi með ári hverjti. Sumar tegundir fiskjar virðast vera alveg horfnar, og allur fiskur stór- um minni en áður. Hvitfiskur sézt nú varla og Pikkur veiðist mjög lítið nema í smáriðaðri net en leyfi- legt er að nota. Bendir það til þess að fullvaxinn fiskur sé því sem nær gjöreyddur úr vatninu. Netjaf jöld- inn hefir verið svo hóflaus i vatn- inu á seinni árum að svo hlýtur að fara að lokum, að fiskurinn gangi til Jnirðar. \ erður það illur hnekk- ir fyrir ]'á, sem við vatnið búa, því margir þeirra hafa haft mest bjarg- ræði af fiskiveiðum. Fiskimenn flestir farnir burtu héðan, sem voru hér sem farfuglar. Aðrir sem hér eru heima-aldir hafa nóg að starfa við heimaverk, og allmargir við skógarhögg fyrir sög- unarmyllti Ásmundar Freemans. I lér er ]>ví enginn atvinnuskortttr. Almenn heilbrigði hér í bygðum. Engar slysfarir. Guðm. Jónsson. frá Húsey. ALMENNINGI GLEYMT Mr. Voung, liberal sambandsþing- maður frá Weyburn, Sask., einn þeirra manna, er sæti átti í hinni svonefndu Stevens-Kennedy rann- sóknarnefnd, hefir lagt fram sér- stakt minnihluta nefndarálit. Tjá- ist hann mótfallinn ýmsum þeim hömlum, er meirihluti nefndarinn- ar Ieggur til að Iagður verði á verzl- un og viðskifti, og kveðst ekki bet- ur sjá, en að neytendum sé því nær alveg gleymt, eða hagsmunum þeirra, með því að alt snúist um það, að hækka söluverð án tillits til kaupgetu. A LEIÐ TIL LUNDÚNA Rt. Hon. R. B. Bennett, forsæt- isráðgjafi siglir frá New York á laugardaginn kemur áleiðis til Lund- úna, til þess að taka þátt í hátíðar- höldunum, sem þar fara f ram í önd- verðum næsta mánuði í tilefni af fjórðungsaldar ríkisstjórnar afmæli konungs. Mr. Bennett er sagður að vera kominn á góðan rekspöl með að ná að fullti heilsti sinni. En hann hefir sem kunnugt er, verið all lasinn frá ]>ví þann 24. febrúar síðastliðinn.— Sambandsþing kemur saman aftur ]>ann 20. maí. FRA ISLANDI. Sigurgeir á Orrastöðum fcllur í vök á Laxárvatni. T3 ára stúlka hjálpar honum. Síðastliðinn sunnudag var Sigur- geir bóndi á Orrastöðum á Ásum á ferð ríðandi á Laxárvatni, ásamt 13 ára stúlku, Torfhildi Hannesdótt- ur. Sprakk þá ísinn snögglega und- an hestunum, en tim leið kastaðist Torfhildur fram af sínum hesti og út á skörina, en Sigurgeir fór næst- um í kaf. Torfhildur náði þó til hans með hendinni og hjálpaði honum upp úr vökinni.* Fór hún því næst til bæja til þess að fá hjálp, en Sigurgeir hélt í tauma beggja hestanna, er brutttst um á sundi í vökinni. Misti hann af öðrtim hestinum út undir ísinn áður en honum kom hjálp, en hinum var bjargað lifandi. — Mbl. 16. marz. Frú Jóhanna Proppé, kona Carls Proppé kaupmanns adaðfst hér í bænum aðfaranótt sunnudags. eftir langa og þunga sjúkdómslegu. Ólafur Ólafsson fyrrum prófast- ur í Hjafðarholti andaðist i gær að heimili sinu hér í bænum, Bjargar- stíg 5. Mbl. 14. marz.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.