Vísir - 15.06.1968, Blaðsíða 5

Vísir - 15.06.1968, Blaðsíða 5
VlSIR . Laugardagur 13. joní 1968. V Dr. Þórir Kr. Þórðarson, prófessor: Morgunblaðið og ráðherra- fundurinn í Háskólanum Tjann 8. og 9. júní s.l. birti Mbl. mjög undarlegar at- hugasemdir um afstöðu háskóla stúdenta til fyrirhugaös ráö- herrafundar Atlantshafsbanda- lagsins. Vil ég ekki láta hjá líða að birta eftirfarandi. I leiðara blaðsins þ. 8. júní 5.1. er því vísað á bug sem firru, að meirihluti stjórnar Stúdenta- félags Háskólans hefur amazt við œnræddum fundi einungis vegna hinna víðtæku ráðstafana sem gerðar verða og meina stúd- entum aðgang að lestrarsölum þessa daga, rúmlega um einnar viku skeið, og er þeim rökum beitt, „að Háskóli íslands yrði ekki sérlega Iífræn stofnun, ef þar ætti einungis að stunda lær- dómsstörf fyrir luktum dyrum. Háskóli okkar .. á að vera vettvangur fyrir umræður ... og um hann eiga að leika innlend- ir og erlendir menningarstraum- ar." . Leiðarahöfundur Mbl. virðist harla ókunnugur stúdentum Há- skóla íslands. Kjarninn í hinni ágætu og jákvæðu gagnrýni, sem stúdentarnir hafa beint aö okkur, starfsmönnum Háskól- ans, er einmitt þessi: að starf Haskólans sé ekki nægilega líf- rænt, aö þar sé ekki vettvangur fyrir umræöur 1 nógu ríkum mæli, að um Háskólann leiki ekki innlendir og erlendir menn ingarstraumar. Þessar sömu ábendingar telur leiðarahöfundur rrýlundu, nýtt sjónarmið, sem réttlætt geti andmæli hans gegn sjonarmið- um stúdentanna!! Stúdentarnir sem og starfs- menn Háskólans hafa gert það að baráttumáli sínu, að kennslu hættir breytist til nýs horfs (en það kostar peninga m. a. til vél- ritunarþjónustu), að starf Há- skólans verði lífrænna, tengsl hans við erlenda visinda- og menningarstrauma nánari og þýöing Háskólans meiri fyrir at- vinnulíf og menningarlíf þjóð- arinnar. Við háskólamenn, sem erum eindregnir fylgjendur þeirra sam taka, sem ráðherrarnir eru full- trúar fyrir, o.; viljum styðja þau, höfum ýmislegt til mál- anna að leggja um starf sam- takanna, t. d. starf vísindadeild- ar Atlantshafsbandalagsins. Æskilegt hefði verið, að ráð- herrafundurinn hefði verið hugs aður aö einhverju leyti f sam- ræmi við orð leiðarahöf., séu þau skilin í bókstaflegum skilningi, þ.e. verið ætlaður sem „vettvang ur (fyrir Háskóla íslands) fyrir umræður um hræringar f þióð- lífinu" og um þátt okkar Is- • lendinga i þessum samtökum nágrannaþjóða okkar. Leiðarahöf. hrósar formanni Stúdentafélags Háskólans fyrir umburðarlyndi og góðan skiln- ing á vanda málsins, og er for- maður þess maklegur. Tel ég raunar auðsætt að allir þeir stúdentar, sem nám stunda nú í sumar, sýni f verki skilning sinn á þeim aðstæðum, sem orð- ið hafa vegna misskilnings, enda þótt þeir séu heldur óglaðir yf- ir röskun á högum sfnum I próf- lestri, þegar allar taugar eru spenntar til hins' ýtrasta. (Um misskilning þann, sem er kjarni málsins, mun ég ræða síðar). Eins og flestum er kunnugt, sem með breyttum starfsháttum Háskólans fylgjast, hefst haust- misseri oftast á prófum, og starfar því Háskólinn allt sum- arið, þ. e. a. s. allmargir nem- endur og allir fastir kennarar f einhverri mynd. Ég vil einnig taka undir þau orð leiðarahöf. Mbl. áð samtök þjóða við noröanvert Atlantshaf hafa komið á valdajafnvægi í álfunni, sem hefur gert hana eitt af þeim fáu landsvæðum hnattarins, þar sem styrjöld hef- ur ekki geisað undanfarna ára- tugi. Sýndi fyrrverandi utan- ríkisráðherra Dana, Per Hækk- erup fram á þetta í merkri grein um NATO, sem birtist nýlega í Mbl. Einnig er vísindasamstarf ná- grannaþjóða okkar innan banda- lagsins mjög víðtækt, en því ættum við háskólamenn að gefa meiri gaum en áður. Hefur þaö aðallega verið á sviði raunvfs- inda, en nú er fyrirhugað að gera stórt átak um hugvisindi einn- ig- Um gildi bandalags nágranna- þjóða okkar ræðir höfundur Reykjavíkurbréfa f Mbl. þann 9. júní 8.1., og er þar flest vel sagt. En einhvern veginn finnst mér lesa megi milli lfnanna mis- skilning á afstöðu stúdentanna , til ráðherrafundarins. Finnst mér ómakleg sú ádrepa, sem stúdentar fá fyrir óánægju sína með röskun á hðgum, þótt hún sé óveruleg, er hún ekki til þæginda. Amælin eru ekki borin fram beinum orðum, en sá er andi síðustu kaflanna f Reykjavfkur- bréfum umræddan dág,' að þár er blandað saman tveim gjðr- óskyldum málurh: ánnars yegar skiljánlegumfaugápirringi 'stúd- enta vegna röskunar á högum og hins vegar afstöðu studenta og starfsmanna Háskolans til Húsgögn — Útsala Seljum í dag og næstu daga lítið gölluð hús- gögn, hjónarúm, komm'óður, sófaborð og fleira. — Opið á sunnudag. B.-Á.-HÚSGÖGN h/f Símar 10028 og 38555 Brautarholti 6 bandalags þjóða við norðanvert Atlantshaf. Mér finnst raunar þessi mál- flutningur hættulegur málstaö þeirra, sem eru eindregnir fylgj- endur hluttöku fslands < sam- tökum nágrannaþjóðanna, jafn ósanngjarnt og það væri, ef stúdentar yröu bornir sökum um slíka hugsanavillu. Þeir amast ekki við NATO-fundi heldur hverjum þeim fundi, sem krefst lokunar aðalbyggingar- innar vegna „(starfa) fyrir lukt- um dyrum" sbr. orð leiðarahöf 8. juní s.l. í Mbl. Háskólamenn, jafnt hinir yngri, stúdentarnir, sem hinir eldri, kennararniri eru allir fylgjandi því, að starfið innan veggja Háskólans verði lífrænna og standi í nánari tengslum við fslénzkt þjóðfelag og menningar strauma umheimsins (sbr. leið- ara Mbl. 8. júní), en það ætti öllum að vera ljóst, að sú skoð un er jafnútbreidd og hún er röng, að prófessorar Háskólans eigi „sumarfrí" þann tíma árs. sem kennsla fer ekki fram. Þótt Háskólinn óski þess aö sýna umræddum samtökum gistivináttu fer þaö ekki á milli mála, að algjör lokun aðal- byggingarinnar hefði nokkur ð- þægindi í för með sér fyrir all marga. Það er að þakka frumkvæði rektors og velvilja yfirvalda að vinnuherbergi á éfstu hæð noröurálmu verða mönnum op- in, og stúdentum verður séð fyrir hinni beztu lestraraðstöðu annars staðar. Ættu þvf allir að vera ánægðir. Og þekki ég háskólastúdenta illa, ef þeir bregðast ekki vel við og sýna samstarfsvilja sinn. En jafn 6- sanngjarnar eru allan hneyksl- anir í þeirra garð. Næriværi sanni, að íslenzkum yfivöldum hafi ekki verið til hlítar Ijóst, hvað það hefði í för með sér, aö ráðherrafundur væri hér hald- inn. Hefur þessi leiði misskilning- ur komið róti á hugi manna innan sem utan Háskólans, eins og m.a. skrif Mbl. bera með sér. Færi bezt á því, að menn tækju þessum misskilningi sem orðnum hlut og sættust á það á báða bóga, að á móti hinum er- lendu gestum verði tekið eins og okkur íslendingum sæmir, endá hefur fyrr verið gengið úr rúmum 'á íslenzkum bæjum. Er ég þess fullviss, að stúi entár munu ekki láta sitt eft- ir liggja, og mættu þeir fremur vænta sér hróss en hnútu frá aðstandendum Morgunblaðsins. Modelmyndir — Eklca Igósmyndir Fallcgar og smckklegar úrvals modelmyndir, teknar sérstab-' lega fyrir MODELMYNDrB. . Mánaðarmodel Úrvals modelinyndlr ^VIodelmyndlr 111 Modelmyndlr 12 Origlnal AUar handnnnar af sérfræSingnm Sýnishorn o. fl. Kr. 25,oo. MOÐELMVNDIR. \. T;O.Box 02, Hafjiarfjörðjir. í\ Bhgðavörbur Eldri reglusamur maður óskast til birgða- starfa nú þegar. Uppl. ekki gefnar í síma. HÓTEL HOLT Auglýsing UM UMFERÐ í REYKJAVÍK 17. JÚNÍ 1968. I. Leiðir að hátíðarsvæði í Laugardal. Ökumönnum er bent á að aka einhverja af þremur eftirtöldum leiðum að hátíðar- svæðinu: 1. Frá Suðurlandsbraut'norður Reykjaveg. 2. Frá Sundlaugavegi um Gullteig, Sigtún og inn á Reykjaveg. 3. Frá Laugarnesvegi um Sigtún inn á Reykjaveg. II. Bifreiðastæði. Ökumönnum er bent á eftirtalin bifreiða- stæði: 1. Bifreiðastæði milli íþróttaleikvangsins í Laugardal og nýju sundlaugarinnar. Ekið umstæðið frá Reykjavegi við Austurhlíð. 2. Bifreiðastæði við nýju sundlaugina. Ekið inn frá Sundlaugavegi. 3. Bifreiðastæði við Laugarnesskóla. Ekið inn frá Gullteig. 4. Bifreiðastæði við Laugalækjarskóla. Ekið Inn frá Sundlaugavegi. Er skorað á ökumenn að leggja bifreiðum- vel og skipulega og gæta þess, að þær valdi ekki hættu eða óþægindum. III. Einstefnuakstursgötur, meðan hátíðarhöld í Laugardal standa yfir: 1. Reykjavegur til norðurs, frá Sigtúni að Sundlaugavegi. 2. Gullteigur til suðurs. • 3. Hraunteigur, Kirkjuteigur, Hofteigur og Laugateigar til vesturs frá Reykjavegi. IV. Vinstri beygja er bönnuð af Reykjavegi inn á Suðurlandsbraut. V. Götum, er liggja að hátíðarsvæði í mið- borginni verður lokað frá kl. 21.00 til kl. 01.00. Lögreglustjórinn í Reykjavík, 15. júní 1968. Sigurjón Sigurðsson. FILMUR OG VELAR S.F. FRAMKÖLLUN .KOPIERIN 5TÆIKUN r FILMUR OG VELAR S.F 11111111 SK0LAV0RÐUSTÍG 41 SIMI20235

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.