Dagur - 04.02.1948, Blaðsíða 7

Dagur - 04.02.1948, Blaðsíða 7
Miðvikudaginn 4. febrúar 1948 DAGUR 'flllllllllllllIIIMHMIIIItllllltlltllIIIMItllll IMIIMI IIIIMItlllMMIIIMItlllMtMMItMIIMMIMIIIMIItlllllJ i'á»- Skömmtunarbók Hef tapað skömmturiarbók á tímabilinu 23.-27. janúar s. L, sennilegast þ. 23., á leiðinni: Ráðhús- torg—Hafnarstræti—Kaupvangsstræti — Þingvalla- stræti. — Sá, sem kynni að hafa fundið bókina, gjöri svo vel að skila henni til mín gegn góðum fundarlaunum. Ásgrímur Albertsson, gullsmðiur. Gránufélagsgötu 4. ¦ IMIMIIMMIMIMIMIIMMMIMMMIMMMM itlllltMMIIIIIIMM.....iilllHHIIHHIMIlHIHMHHIMMIIMMIMIIMIMIIIi •MIHMMMMiniHIIMMMIMHHIIMI......II MIMMl MIIMIHMIHIHIIIMIMMII MMIMIMIMH IHMIMI t III Htllf IIMIIIMH lltllllllllll* lörð til sölu Jörðin Hofsá í Svarfaðardal er til sölu og laus til | I ábúðar í næstkomandi fardögum. Áhöfn getur fylgt. [ | Til mála gæti koinið, að jörðin yrði aðeins leigð. I : Flest Jiús á jörðinni eru nýlega byggð og í góðu I | standi. Túnið er allt véltækt, og töðufall 600—700 hest- = f burðir, engjaheyskapur 300—400 hestburðir. Mikil og | = góð ræktunarskilyrði. Gott beitiland bæði fyrir sauðfé § I og nautgripi. = i Jörðin er á samlagssvæði mjólkursamlags K. E. A. [ I Stutt að flytja mjólk á veg og bílfært heim'á hlað. ] Semjá ber við undirritaðan fyrir 20. marz n. k. = | Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða ! = hafna öllum. \ Hofsá, 24. janúar 1948. I Þorleifur Bergsson. • MIMIHIIMMMIIMIMtllinMlllltllllllMlllllllllMtllflllllllltllfHnillMIIHIIIIIiniHIIIIIMIIIIMIIIIMIIIIIIinMMIIIMIMIHIMl' '¦IIIIIIIIMIMIIIIHinMIMIiniHtlllMllltMintlllllMMIIIItlllMlllinMIMIIllllllllllllHIII1||IIIIHIIIHIMMIMMHIIIMIIMMIII|ti Vér höfum ákveðið, að framvegis skuli þeir viðskipta- vinir okkar, sem keypt hafa ábyrgðar- og/eða kasko- tryggingu fyrir bifreiðar sínar hjá oss, og ekki verða fyrir neinu því tjóni, sem orsakar skaðabótaskyldu félaganna í 2, 3 eða fleiri ár í röð, fá afslátt af iðgjöld- um frá hinni ahnennu iðgjaldaskrá, er nemi: Fyrir 2 ár samfleytt 13% i . Fyrir 3 eða fleiri ár samfleytt 23% Afsláttur kemur í fyrsta sinni til frádráttar af endur- nýjunargjöldum 1. maí 1949, og verður þá miðað við tímabilið frá 1. janúar 1947 til 31. desember 1948. Sjóvátryggingarfélaq Islands h.f. Almennar tryggingar h.f. IIIIIIIMIIIIII.....III...... llinMMIMIMMHIIIMMIIIMMIII Tilkynning Viðskiptanefnd hefur ákveðið eftirfarandi hámarks- verð: Kcefa: í heildsölu ................ kr. 13.50 í smásölu ................. — 16.20 Mör: í heildsölu..........----- - 7.00 í smásölu - . • -............ — 8.00 Tólg: í heildsölu ................ - 9.50 í smásölu ................. — 10.75 Tilkynning þessi öðlast þegar gildi. Reykjavík, 26. janúar 1948. Verðlagss t j ór inn. I.....I.....Hlllll IIIIIIH.......Illllll.......IIIIIIIIIH HðTEL AKUREYRI Þökkura auðsýnda hluttekningu og vináttu við andlát og útför mannsins míns, föður okkar og tcngdaföður, OTTÓS TULINIUS, útgerðarmanns. Sérstaklega færum við Verzlunarmannafélaginu á Akureyri og Utgerðarmannafélagi Akureyrar þakkir fyrir sýndan heiður. Gerða Tulihius, Guðrún Arinbjarnar, Bína og Sverrir Kristjánsson, Halla og Carl D. Tulinius, Nanna og Tómas Stemgrímsson. Þökkum innilega auðsýnda samúð við fráfall og jarðarför litla drengsins okkar, ARNARS ÞÓR. Ragnhildur Ólafsdóttir. Magnús Jóhannsson. tllllllf IIIMII.....Illllllllll Litaði loDÍii er nú að byrja að koma aftur á lager. Ýmsir fallegir litir þegar komnir, svo sem hárautt, ryðrautt, og fleiri litir eru á leiðinni. Ullarverksmiðjan GEFJUN Sími 85. IIIMIMIIMII Tilkynmng Vegna hinna nýju verðlagsákvæða á olíu og henzíni erum vér tilneyddir að fella niður allan afslátt til við- skiptamanna frá og með 1. janúar 1948. Reykjavík, 1. febrúar 1948. Olíufélagið h.f. Hið íslenzka steinoííuiílutafélag. IMIIHll.....Illllllllllllllll ......Hlll..........I........II......illlliilllllll llll.....III.....Illllllllllllll'll Hafnarstræ.ti 98. — Sími 271. IIIIII1IIIIMIIKIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII...........IIIHIIIIIIIIIIlllll Tilkynning um greiðslu sjúkrasamlagsiðgjalda fyrir elli og örorkulífeyrisþega o. fl. Samkvæmt heimild í lögum nr. 126 frá 22. desember 1947 greiðir Tryggingastofnun ríkisins á árinu 1948 sjúkrasamlagsiðgjöld fyrir þá ellilífeyrisþega og örorku- lífeyrisþega, sem þess óska og ekki hafa hærri tekjur en svo, að þeir njóta óskerts lífeyris. Enn fremur greiðir Tryggingastofnunin sama ár sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra annarra gamalmenna og öryrkja, sem uppfylla lífeyrisskilyrði laganna um aldur og örorkustig og njóta eftirlauna eða lífeyris samkvæmt fjárlögum eða úr opinberum sjóðum, ef heildartekjur þeirra, þ. e. lífeyrir, eftirlaun og aðrar tekjur árið 1947 hafa eigi farið fram úr tvöfaldri lífeyrisupphæð. IðgjaldagTeiðsUir þessar af háliu Tryggingastofnunar- innar eru þó því skilyrði bundnar, að því er varðar þá, sem ekki hafa verið meðlimir sjúkrasamlags undanlar- ið, að hlutaðeigandi sjúkrasamlag fallist á, að biðtími þeirra verði eigi lengri en einn mánuður, þannig að þeir fái full samlagsréttindi eigi síðar en 1. febrúar næstkomandi. Þeir, sem njóta vilja fríðinda þeirra, sem að framan getur, snúi sér til hlutaðeigandi sjúkrasamlags. Reykjavík, 24. janúar 1948. ; Tryggingastofnun ríkisins. •llllllllfll 1111111)11111111 IM IM tu IIIIMII 'ii 'M "I i> IIIIMII im 11« IUr bæ 02 byggðl . iii.....iuiiMiiir tMIIIIIIIIMIMMIIII? 'MMMIMIMIMMIIMMII I. O. O. F. — 129268V2. — Kirkjan. Messað í Akureyrar- kirkju sunnaudginn 8. febr. kl. 2 e. h. Séra Jóhann Hlíðar þré- dikar. Kirkjukvöld í Skálaborg, Gler- árþorpi, sama dag, kl. 8.30 e. h. Friðrik Rafnar, vígslubiskup, tal- ar. Sunnudagaskólinn. Kl. 11 f. h. fyrir 5 og 6 ára börn í kapellunni, 7—13 ára börn í kirkjunni. Fundur í Æskulýðsfélaginu á sunnudaginn kl. 5 e. h. í kirkju- kapellunni. Nýir félagar gefi sig , fram við formann félagsins, Gunnlaug Kristinsson. Athygli félaga skal vakin á, að fundurinn er að þessu sinni kl. 5 e. h. Félag- ar! Munið eftir félagsgjaldinu. Hjúskapur. Laugardaginn 31. jan. voru gefin saman í Akureyr- arkirkju ungfrú Anna Bergþórs- dóttir og Guðni Friðriksson, har- monikuleikari. Heimili þeirra er í Lundargötu 13. Zíon. Sunnudag'inn 8. þ. m. ¦— Sunnudagaskólinn kl. 10.30 i h. Almenn samkoma kl. 8.30 e. h. — Séra Jóhann Hlíðar talar. Allir velkomnir. Guðsþjónustur í Grundarþinga- prestakalli. Munkaþverá sunnud. 15. febrúar kl. 1 e. h. Hólum sunnud. 22. febr. kl. 1 e. h. Saur- bæ sunnud. 29. febr. kl. 1 e. h. Möðruvallakl.prestakall. Mess- að að Bakka sunnudaginn 8. febr. Að Bægisá sunnudaginn 15. febr. Spurningabörn mæti á báðum stöðum að færu veðri. Sjötugur varð Jónas Tómasson, Hafnarstræti 33, sl. föstudag. — Jónas bjó um langan aldur í Leyningi og Villingadal, en flutti hingað í bæinn fyrir nokkrum árum. Margir vinir og ættingjar heimsóttu Jónas á afmælisdaginn og færðu honum heillaóskix og góðar gjafir. Sjónarhæð. Laugardag, kl. 8.30, Biblíunámsflokkur. Sunnud. kl. 1, sunnudagaskóli; kl. 5, opinber samkoma. Allir velkomnir. Sigluvíkursöfnunin. Móttekið á afgr. Dags. Ónefndur maður kr. 1000. — N. N. 50. — P. 50. — N. N. 100. — Halldór frá Grímsnesi 100. — M. H. Þ. S. 100. — Jón Sam- sonarson Garði 100. — Björn Þórðarson Ak. 100. — Símon Sí- monarson Ak. 50. — B. A. 100. — Pétur Guðjónsson Brávöllum 100. — N. N. 200. — K. Þ. 50. — E. M. B. 60. — Sig. Wage 100. — J. S. F. 100. — N. N. 25. — F. F. 200. — Einar Jóhannsson 50. — Jófríður Jónasdóttir 50. — Ónefndur 300. — S. J. 100. — N. N. 100. — Jón Hallgrímsson 25. Kvennadeild Slysavarnafélags- ins flytur alúðarþakkir öllum þeim, sem styrktu fjársöfnunar- starfið sl. sunnudag. Sérstaklega þakkar deildin Erik Kondrup hótelstjóra, svo og hljómsveitum og öðrum er lbgðu fram krafta sína endurgjaldslaust. — Ágóði dagsins varð kr. 15.500.00. — Deildin þakkar ennfremur öllum þeim er styi'ktu fjársöfnun henn- ar til Sigluvíkurfólksins, sérstak- lega Karlakór Akureyrar og Starfsmannafélagi SÍS. Ágóði af kvöldskemmtuninni varð kr. 4041.00. St. Brynja nr. 99 heldur fund í Skjaldborg mánud. 9. febrúar kl. 8.30 e. h. Ollum 13 ára unglingum og eldri er boðið á þennan fund.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.