Dagur - 04.08.1948, Blaðsíða 8

Dagur - 04.08.1948, Blaðsíða 8
Daguk Miðvikudaginn 4. ágúst 1948. Trjágróðri á Akureyri hæfta búin ef ekki er aðgerf í tima Hákon Bjamason skógræktarstjóri segir það áberandi, að tré séu svo þétt í görðum hér, að það kippi úr vextp og jafnvel eyðileggi trén Hákon Bjarnason skógræktaí'- stjóri var á ferð hér tim helgina. Erindi hans var m. a. fcð líta eftir trjágróðrinum í Vaglaskógi og í öðrum skóglendum ríkisins. Frá Vöglum komu alls um J 00 þúsund plöntur til gróðursetr.ingar á sl. vori, og fór langmestur hluti þeirra í Þingeyjarsýslur, Akur- eyri og Eyjafjörð og Skagafjörð. Stendur skógræktarstarfsemin í þessum héruðum með allmiklum blóma um þessar mundir. Skóg- ræktarstjórinn kvaðst hafa skoð- að skógargirðingu Skógræktarfé- lags Eyfirðinga hér handan við Pollinn og sagði hann að það væri undursamlegt, hversu skógurinn þroskaðist vel þar. Taldi hann engan vafa á því, að þarna í heið- inni mundi vaxa upp lagur skóg- ur á nokkrum áratugum. Garðarnir á Akureyri) hættu. Þegar Dagur hitti skógræktar- stjó.rann að máli, barst talið að görðunum hér á Akureyri. Það eru margir fallegir garðar hér, sagði hann, og sumar trjátegundir virðast þrífast ágætlega hér, t. d. lerkið, svo sem sjá má víða í Inn- bænum, en það sefn vakti mesta athygli mína er eg g-^kk hér um bæinn og skoðaði garðana, var það, að trjágróðurinn ; fjölmörg- um görðum er í mikilli hættu vegna þess að ekki hefir verið hirt um að grisja trén. Standa þau mjög víða allt of þétt, svo þétt, að sums staðar eru þau að verða ónýt, annars staðar fá þau ekki svigrúm til vaxtar og þroska. Prófessor A. I. Virtanen kemur í næstu viku Á síðastliðnum vetri var greint frá því hér í blaðinu að Háskóli íslands hefði boðið hinum heims- fræga, finnska vísindí:manni og Nóbelsverðlaunahafa, prófessor A. I. Virtanen, hingað til lands. — Var lengi vel efamál hvort hann gæti komið hingað á þessu sumri, en nýlega hefir verið tilkynnt, að hann sé væntanlegu" til lands- ins 7. eða 8. þessa mánaðar. Prófessor Virtanen uppgötvaði hina svokölluðu AIV-verkunar- aðferð á grænfóðri. Þfessi verk- unaraðferð á heyi hefir mjög rutt sér til rúms á Norðurlöndum og víðar og þykir hið mesta hagræði fyrir landbúnaðinn. Pickles í glösum, 5 kr. glasið. Kaupfélag Eyfirðinga Nýlenduvörudeild og útibú Þetta er mál, sem Akureyringar ættu að gefa gaum. Ástandið er víða mjög slæmt,-en þó mun það takast í Lystigarðinum. Eg get ekki betur séð en trén þar séu að verða ónýt af þessum sökum. Þyrfti að hefjast handa um grisj- un þeirra strax og reyna ð bjarga því, sem bjargað verður. Það er sjálfsagt að planta trjám þétt í upphafi, en þegar trén vaxa upp, er nauðsynlegt að grisja, en það virðist mér hafa verið vanrækt mjög hér. Menn, sem eiga lauftré, er nú eru að vaxa á legg, og standa allt of þétt, gætu sér að meinlausu látið ná- granna sína eða menn, sem eru að koma sér upp nýjum görðum, hafa tré. Væru að því þægindi fyrir báða aðila og trjáræktina í bænum. Þegar Dagur spurði skógrækt- arstjórann að því, hvernig hon- um litist á trjáræktina á Ráðhús- torgi, þá taldi hann aS trén þar mundu eiga langa liídaga fyrir höndum, ef þau fengju góða að- hlynningu. En misráðið væri að rækta blóm meðfram þeim. Það gerði þeim ekkert gott. Sennilega væri gott að flytja ánega lag af góðri mold á torgið og hækka jarðveginn þannig að nokkru. Mundi það auka vaxtarmöguleika trjánna. Þessar athuganir og ábendingar skógræktarstjórans eru íhugun- arefni fyrir bæjarmenn. Það væri hörmulegt ,ef trjágróðrinum hér á eftir að hnigna á næstu árum fyrir vankunnáttu og hirðuleysi. Þyrfti hver garðeigandi að litast um hjá sér og athuga hvort þar er þörf á grisjun. Uppdráttur af ný ja íjnóttasvæðinu full- gerður íþróttabandalag Akureyrar hef- ur fyrir sitt leyti samþykkt til- högun á hinu nýja íþróttasvæði, sem ráðgert er að koma upp norðan við Brekkugötu. Hafa arkitektarnir Gísli Halldórsson og Kjartan Sigurðsson gert upp- drátt af svæðinu, sem íþrótta- mennimir hafa fallist á. Hefur stjórn íþróttabandalagsins ritað bæjarstjórninni bréf um málið og óskað þess eindregið að málinu verði hraðað eins og kostur er. Þá hefur stjórn íþróttabandalagsins sótt um að mega reisa hús á svæðinu í sambandi við íþrótta- leikvanginn og mega koma upp tennisvelli á svæðinu milli Brekkugötu og Hólabrautar. Á fundi bæjarstjómarinnar í gær var samþykkt að fá álit skipulags- nefndar á uppdrættinum áður en bæjarstjómin afgreiddi málið endanlega. Kominn úr sumar- leyfi Það vakti mikla furðu á Vest- ur löndum, er það varð kunnugt að í sama mund og sérstakir er- indrekar Vesturveldanna komu til Moskvu til þess að ræða við Sovétstjórnina um Berlínar- vandamálin öðru sinni, var til- kynnt að Molotoff utanríkisráð- herra væri kominn { sumarfrí. Næst æðsti maður ráðuneytisins, Vishinsky, var einnig fjarverandi, á Dónárráðstefnunni í Belgrad. Fulltrúi Bandaríkjamanna, Be- dell Smith sendiherrn, ræddi því við aðstoðarutanríkismálaráð- herrann Zorin fyrst í stað. Ekki er kunnugt hvað þeim fór í milli, en daginn eftir var Molotoff sjálf- ur kominn á vettvang og mun hann svara fulltrúum. Vestur- veldanna fyrir hönd Sovétstjórn- arinnar. Berlínardeilan virðist fara ískyggilega harðnandi. Blöð kommúnista í Þýzkalandi, hvetja nú þýzkan almenning opinber- lega til mótþróa og óhlýðni við hernámsyfirvöld Vesturveldanna. 10 daga frestur til að ákveða breytingar á nýju togurunum! Bæjarstjórn Akureyrar hefur borizt bréf frá nefnd, er ríkis- stjórnin hefur skipað til að und- irbúa kaup hinna nýju botnvörpuskipa, þar sem spurzt er fyrir um það, hvort bæjar- stjórnin, sem hefur sótt um að fá að kaupa tvö af hinum nýju skip- um, hafi nokkrar óskir eða til- lögur fram að bera í sambandi við hin nýju skip, er fælu í sér breyt- ingar frá því, sem í aðalatriðum var lagt til grundvallar við bygg- ingu hinna fyrri skipa, er samið var um smíði á 1945. Bi éf þetta er dagsett 20. júlí, en svars er óskað fyrir 1. ágúst. Aðilum úti á landi er m. ö o. ætlað að hafa þessar til- lögur tilbúnar innan 10 daga! Bæjarstjórnin ákvað að leita um- sagnar framkvæmdastjóra og stjórnar Útgerðarfél. Akureyr- inga h. f. og skipstjórnns á Kald- bak, í trausti þess að fresturinn til að svara bréfinu yrði fram- lengdur. Hjúskapur. Síðdegis í gær voru gefin saman í hjónaband hér á Akureyri, af biskupinum, herra Sigurgeir Sigurðssyni, séra Pétur Sigurgeirsson og ungfrú Sólveig Ásgeirsdóttir, Ásgeirssonar kaup- manns í Reykjavík. Síldveiðihorfurnar Reknetasíldin veiðist nú f jær landinu en fyrr Síldveiðimönnum ber yfirleitt Síldarleitaflugvélamar ' töldu saman um að mjög óglæsilegasig hafa séð allmikla síldargengd horfi með síldveiðina. Alla sl. viku var veiðin mjög lítil, einstaka skip hafa náð sæmi- legum köstum en meginhluti flot- ans hefir lítið sem ekkert fengið. í gær og fyrrinótt sást varla síld- artorfa nokkurs staðar á veiði- svæðinu og engar fregnir bráust um neina veiði. Reyndir síld- veiðiskipstjórar telja útlitið nrjög slæmt m. a. vegna þess að tæpast getur heitið að vart vei ði við átu. Þar að auki óttast þeir að það lít- ið af síld, sem komið hefir hér upp að norðurströndinni, sé nú að hverfa þaðan aftur. Marka þeir það m. a. af því, að rektietaskipin, t. d. Norðmenn, fá nú helzt veiði djúpt undan landinu, alllangt norður af Grímsey, en lítið sem ekket nær landinu. Rekneta- veiði Norðmanna var allgóð um tíma um daginn ,en mun nú vera orðin lítil. á Húnaflóa í sl. viku, og leitaði veiðiflotinn þá þangað, en ekkert varð úr véiði þar. Sáu skipin litla sem enga síld. Þótt horfurnar séu þannig allt annað en glæsilegar, binda menn samt nokkrar vonir við næstu dagana, allt i'ram undir miðjan mánuðinn. Rætist ekki verulega úr á því tímabili, er hætt við að síldarvertiðinni Ijúki að þessu sinni hér með eindæma lítilli veiði. Engum getum þarf að því að leiða, hvert áfall það yrði fyrir þjóðarbúskapinn. HVAR VORU FLUGVÉLASPRENGJ URNAR? Sunnanblöðin greina frá því, að lögreglumaður úr Reykjavík hafi nýlega komið hingað t;l bæjarins til að eyðileggja tvær flugvéla- sprengjur uppi í „fjalli". Voru báðar sprengjurnar sagðar virkar. Menn hér kannast ekki við þess- ar sprengingar. Vitamálaskrifstofunní falin efnisút- vegun til Torfunefsbryggju Bæjaryfirvöldin hafa falið vita- málaskrifstofunni að útvega allt nauðsynlegt efni til Torfunefs- bryggjunnar, samkvæmt þeim uppdráttum af stækkun og við- gerð bryggjunnar, sem fyrir liggja. Enn mun ekki hafa tekizt að útvega lán til þessara fram- kvæmda, en þess mun fastlega vænzt, að úr þeim málum greiðist í tæka tíð. Vitamálaskrifstofan hefir annast teikningarnar og lagt fram sundurliðaða skrá yfir efni. Magnús Konráðsson verkfræð,- ingur sat fundi hafnarnefndar er fjölluðu um þetta mál. Þá hefir vitamálaskrifstofan ennfremur gert teikningar af fyrirkomulagi dráttarbrautanna norðan á Odd- eyri. Hefir hafnarnefnd falið vita- málaskrifstofunni að reyna að útvega allt að 900 metrum af jámteinum til dráttarbrautarinn- Tæplega 2000 mál hafa komið til Krosaness síðastliðna viku Krossanesvei-ksmiðj.m hóf aft- ur bræðslu á mánudagínn og var unnið úr þeirri sílfl, er borizt hafði í sl. viku og fram til dagsins í gær. Alls fékk verksrniðjan 1973 mál frá því sl. miðvikudag þangað til í gær. Þessi skip iogðu upp í Krossanesi á þessu tímabili: Kristján 127 mál, Straumey 146 mál, Auður 506 mál, Ingólfur 94 mál, Pólstjarnan 410 mál, Snæfell 512 mál og Sigríður 168 mál. Söltun á ölíu landinu aðeins 6925 tn. -var 25213 tunnur í fyrra BræðElusíIdaraflinn ekki nema 1/8 hlutí aflans í fjrra. Samkvæmt skýrslu Fiskifélags íslands var heildarsíldaraflinn á öllu landinu á miðnætti 31. júlí sl. samtals 139.307 hl. í bræðslu og 6925 tunnur í salt. í fyrra nam bræðslusíldaraflinn á sama tíma 1.056.784 hl. og búíð áð salta í 25.213 tunnur. Nemur aflinn nú ekki nema rösklega 1/8 hluta af aflanum í fyrra, sem þá þótti mjög rýr. Samkvæmt skýrslunni var afli eyfirzku skipanna, er hafa 500 mál og meira, sem hér segir: Auður, Ak. 1100 mál og. tunnur, Bjarmi, Dalvík 623, Einar Þveræ- ingur, Ólafsf. 689, Eidey, Hrísey 1024, Eyfirðingur, Ak., 571, Garð- ar Rauðuvík 1384, Gylfi Rauðu- vík 1898, Hannes Hafstein, Dalvík 613, Narfi, Hrísey 1881, Njörður, Ak. 1060, Pólstjaman, Dalvík 1207, Snæfell, Ak., 1604 (kom með rösklega 500 mál til viðbótar í fyrrinótt), Stígandi, Ólafsf. 1158, Straumey, Ak. 747, Súlan, Ak.' 1195, Sædís, Ak. 675, Sævaldur, Ólafsf. 875, Vörður Grenivík 598, Þorsteinn, Dalvík 556. Hæsta skip samkv. skýrslunni var Helga úr Rvík með 2092 mál. Bálför Steingrínis sonar fór fram í ,gær Bálf ör Steingríms Matthíasson- ar læknis fór fram frá hinni nýju kapellu í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík í gær. Fánai' voru dregnir í hálfa stöng víðs vegar hér í bænum í gær í tilefni. at- hafnarinnar.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.